AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
po tříletém volebním období školské rady přochází čas nových voleb. Ráda bych všem členům školské rady  volebního období 2014- 2016 poděkovala za spolupráci a podporu školy. V příloze najdete všechny informace, které se týkají nových voleb. Ráda bych vás požádala o aktivní účast, abychom ve stanovenm termínu mohli členy rady zvolit a nemuseli volbu opakovat ve druhém kole.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné podzimní dny. 
Jana Kindlová ředitelka školy

Členská schůze SRPŠ

Zveme všechny rodiče na členskou schůzi SRPŠ, tedy Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697, která se koná v knihovně ZŠ Petřiny (1. patro) ve čtvrtek 13. 10. 2016 v 17:00. Zde je pozvánka (pdf) s programem členské schůze. Přijďte všichni, jste vítání! Co je to SRPŠ a další informace najdete na samostatné stránce - klikněte vlevo na odkaz Pro rodiče a pak SRPŠ.

Zahájení školního roku pro 1. třídy

Zahájení školního roku pro 1. třídy
Milí prvňáčci,
první školní den 5.9. 2016 vás budeme čekat v 8:15 před školou. Moc se na vás těšíme a věříme, že se vám bude u nás líbit. Připravili jsme pro vás setkání s paní učitelkou, první školní hodinu, poznáte paní vychovatelky a rodiče získají informace o škole, družině i organizaci stravování. Abychom vše zvládli, určitě je třeba počítat s téměř celým pondělní dopolednem. Předpokládané první setkání bude do 11 hodin.
Šťastné  první vykročení do školy vám přejí paní učitelky i vaši starší spolužáciUsmívající se.

Organizace školního roku 2016/2017

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017  -  5. 9.  2016 V 8:00 HODIN
  
Prázdniny - podzimní: 26.10 - 27. 10. 2016 
                     ( ředitelské volno 24. a 25.10. 2016 )
                    - vánoční: 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
                    - pololetní: 3.2. 2017
                    - jarní: 6.2. -  12.2. 2017
                    - velikonoční: 13.4. a 14.4. 2017
                    - hlavní: 1.7. 2017 - 1.9. 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
 
Vysvědčení:  31.1. 2017 a  30. 6. 2017
 
Třídní schůzky :
 22. 9. 2016 -  od 18:00 hodin ve třídách
 další TS dle potřeb TU a rodičů ( organizace švp, LVK aj. )
 
 Konzultace   rodičů, žáků a učitelů
 22. a  23.11. 2016
 25. a  26. 4.  2017
 Individuální   pohovory rodičů s vyučujícími  jsou možné po vzájemné dohodě během celého školního roku
 
 Zkoušky do výtvarných tříd
 Řádný termín :     18 . 5. 2017 od 9:00 hodin
 Náhradní termín:  25. 5. 2017 od 9:00 hodin
  
Ředitelské volno:
24.10.  a  25. 10. 2016
 
Plánované školní akce:
Podzimní plenér 
Zážitkový kurz 6.A   6.9. - 9.9. 2016
Zážitkový kurz 6.B    13.9.- 16.9. 2016
Kunsthistorický zájezd
Malování na hedvábí  26.11.2016
Výstava ve Vypáleném koťátku konec - listopad 2016
Vánoční dílny 2. 12. 2016
Den otevřených dveří  6. 3.  2017
Setkání předškoláků vždy ve čtvrtek 9., 16., 23. a  30.3. 2017
Zápis do prvních tříd  - duben 2017
Velikonoční dílny  7. 4. 2017
Noc s ANDERSENEM - třídní akce – březen, duben 2017
Výstava výtvarných prací v ÚMCH duben – květen 2017
Výukový zájezd do Anglie – žáci 7. – 9. tříd květen 2017
Výjezdy na školy v přírodě a plenéry – květen 2017
 Zahradní slavnost 15. 6. 2017  (náhradní termín 22.6.2017)

 

ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH

ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH
Vážení rodiče,
rádi bychom  vám poděkovali za celoroční spolupráci a popřáli krásné léto plné prázdninové pohody.Škola o prázdninách ožívá rekonstrukcí elektroinstalace a plánovanou přístavbou spojovací chodby mezi školou a školní jídelnou. Z tohoto důvodu se opět setkáme ve škole
5.9. 2016 - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017.


Telefonní spojení do školy na pevné linky je zrušeno (výměna ústředny).
Propojení na vedení školy je prostřednictvím mobilního telefonu 728819174 – ředitelka školy.
Pro písemný kontakt využijte, prosím, emailovou adresu j.kindlova@zspetriny.cz, skola@zspetriny.cz

ROZDĚLENÍ PRVNÍCH TŘÍD 2016/2017

Vážení rodiče,

po upřesnění všech odkladů jsme děti rozdělili do tříd. Při rozdělování jsme brali v potaz požadavky týkající se výběru učitele, učebního stylu, zařazení dětí do třídy podle MŠ i požadavky na konkrétní propojení dětí, které jsou na sebe zvyklé a mají navázány vztahy. Ne všem jsme však ve všech požadavcích mohli vyhovět. Důležité je rozložení poměru chlapců a děvčat i rovnoměrné rozdělení dětí s individuálními potřebami. I přes veškerou snahu je téměř nemožné vždy a ve všech směrech vyhovět.  Všem nám jde  především o to, aby se Vašemu dítěti dařilo mezi ostatními spolužáky dobře, rádo chodilo do školy, učilo se se zájmem objevovat vše nové a našlo si rychle své kamarády. Paní učitelky a program ZAČÍT SPOLU  mu jistě budou oporou. Berte, prosím, proto uvedené rozdělení jako uzavřené a neměnné.

Děkujeme za pochopení.

Rozdělení prvních tříd 2016/2017

SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ:

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na informační schůzku s TU budoucích prvňáčků.
Seznamy dětí zařazených do tříd budou zveřejněny 31.5. 2016 v odpoledních hodinách na webu školy.

2.6. 2016 OD 17:00 VE TŘÍDÁCH


1.A - V SOUČASNÉ TŘÍDĚ 5.B ( první patro )
1.B - V SOUČASNÉ TŘÍDĚ 3.C ( první patro )
1.C - V SOUČASNÉ TŘÍDĚ 5.C ( první patro )

Zároveň Vás společně s dětmi zveme 16. 6. 2016 na Zahradní slavnost, kde součástí programu bude i předání pomyslné štafety od devátých tříd budoucím prvňáčkům. Rozhodně zajímavá je podívaná na vystoupení dětských kolektivů a ocenění úspěšných žáků. Na zahradě bude pro děti připravena zábavná stezka a od 16:00 nově nabídneme burzu kroužků, kde si budou moci děti vyzkoušet převážně sportovní aktivity a Vy nahlédnout do nabídky zájmových činností, kterou budeme pro školní rok 2016/2017 pro Vaše děti chystat.

Na setkání a milou spolupráci se těší vedení školy, třídní učitelky a vychovatelky budoucích prvňáčků.

 

FINÁLNÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK DO VÝTVARNÉ TŘÍDY PRO ROK 2016/2017

Do výtvarné třídy budou přijati žáci, kteří splnili požadavky talentových zkoušek a úspěšně zvládli všechny zadané úkoly.  
Děti jsou na seznamu žáků řazeny podle celkového součtu bodů  získaných za  jednotlivé  úkoly.
 
Body odpovídají školnímu známkování (1 – 5).
 
Hodnoceno bylo celkem 6 úkolů. Nejlepší možné hodnocení je 6 bodů (1,1,1,1,1,1).
 
Doplňujícím kritériem byl soubor domácích prací. V případě shodného počtu bodů u více žáků, budou upřednostněni ti žáci, kteří lépe uspěli v kreativních úkolech.
 
Výstupy ze zkoušek hodnotili: 
Halina Suková, Martina Macků, Lucie Vaněčková, Markéta Vondrášková,Michal Hejmovský
 
Do výtvarné třídy bude přijato pro školní rok 2016/2017  celkem 26 žáků.

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA - srdečně vás zveme na sportovní akci 30.5. 2016

Společný den připravil pro děti a rodiče již druhý ročník SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY. Nenechte si toto sportovní odpoledne plné zajímavých aktivit ujít. Více najdete na www.spolecnyden.cz.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 24. 6. 2016

 Vážení rodiče,

         městská část Praha 6 reagovala na naše opakované požadavky ohledně žalostného stavu osvětlení. V průběhu jara bylo rozhodnuto o letní rekonstrukci elektroinstalace v plném rozsahu. Nyní probíhá výběrové řízení.  Vzhledem k objemu prací bude nutné ukončit školní rok o 4 dny dříve. Vedení školy dnes 3. 5. 2016 obdrželo vyjádření MŠMT - povolení k odlišné organizaci školního roku 2015/2016. Školní rok 2015/2016 bude ukončen 24. 6. 2016. Tento den bude žákům vydáno vysvědčení.   Školní rok 2016/2017 bude zahájen 5. 9. 2016.  Ve dnech 1. a 2. 9. 2016 bude čerpáno ředitelské volno.

Rekonstrukce se dotkne celé budovy a to včetně školní družiny. V průběhu prázdnin bude také realizována spojovací chodba mezi školou a školní družinou.  Vzhledem k zahájení prací již v červnových dnech, může škola v naléhavých případech a v omezeném počtu uchazečů nabídnout provizorní provoz školní družiny ve dnech 26. – 30. 6. 2016. Děti budou mít zajištěno stravování formou balíčků.

Družina poskytne dětem péči v uvedených dnech od  7:00 do 16:30. 
Příchod dětí do  ŠD  7:00 – 8:00
Vyzvedávání dětí ze ŠD 15:30 – 16:30 
Nabídka ŠD bude omezena kapacitou místností v části budovy školy nad jídelnou.

Vážení rodiče, čeká nás ve škole pracovní léto. Těšíme se, že školní rok 2016/2017 začneme v novém.

Děkujeme za pochopení.

 V Praze 3. 5. 2016                   Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy                 

 

 

BENEFICE PRO ZAHRADU 24.4. 2016

BENEFICE PRO ZAHRADU 24.4. 2016

Moc děkujeme za skvělou akci, práci realizátorů BENEFICE, nabídku aktivit, vystoupení kapel, příspěvky účastníků na adopci herních prvků i zeleně ve školní zahradě, pomoc rodičů, žáků i učitelů při přípravě a realizaci celé akce. Byli jste skvělí!!!!

Báječná atmosféra hřála nás všechny, i když počasí bylo mrazivé.

Děkujeme za to, že je ještě spousta lidí, kteří dovedou pro dobrou věc obětovat čas, energii a s chutí se pustí do práce třeba na školní zahradě.   DĚKUJEME !!!!!

ZAUJALA VÁS ADOPCE?  http://www.krokdoprirody.cz/adopce-hernich-a-zahradnich-prvku

NÁSTĚNKA

KROUŽKY 2016/2017

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Nabízíme volnou pracovní pozici - ÚKLID

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Škola o prázdninách ožívá rekonstrukcí elektroinstalace a plánovanou přístavbou spojovací chodby mezi školou a školní jídelnou. Z tohoto důvodu se opět setkáme ve škole 5.9. 2016 - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017.

PROPOJENÍ ŠKOLY, DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY

MČ ve spolupráci se školou realizuje dlouho očekávané propojení školy a školní jídelny. Stavební práce zasáhnou do podzimu školního roku 2016/2017.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

OPĚT SBÍRÁME VÍČKA

I v letošním roce 2016/2017 chceme pomoci a proto se opět pouštíme do sběru plastových víček. Sbírku organizují žáci 4.A pod vedením paní učitelky Slavíkové. VÍČKA PROTO PROSÍME ODEVZDÁVAT V PRŮBĚHU TÝDNE VŽDY DO 4.A

VÝSKYT VŠÍ

Škola apeluje na důslednost rodičů při kontrole výskytu vši dětské u svých dětí, opatřeních při zjištění výskytu a neprodlené informovanosti školy. Děkujeme za spolupráci.

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Hedvábné dílny pro adopci na dálku. DĚKUJEME!!!
NA STUDIUM DĚTÍ V INDII ÚČASTNÍCI DÍLEN PŘISPĚLI 15.270,- Kč
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy