Jméno:
Heslo:

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - KUSTOD HŘIŠTĚ

ZŠ Petřiny-sever nabízí volnou pozici kustoda školního hřiště. Jedná se o zajištění všedních dnů - provoz určený pro veřejnost. Zájemci mohou kontaktovat vedení školy na emailové adrese skola@zspetriny.cz, tel. 235090733 nebo osobně v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 

OBDOBÍ

VŠEDNÍ DNY

V průběhu školního roku od 8:00 do 15:30

je hřiště vyhrazeno  pouze pro výuku a zájmovou činnost školy.

Provoz hřiště pro veřejnost zdarma či  za  úplatu

probíhá v níže uvedených časech.

 

VOLNÉ DNY

 

duben - říjen 14:00-18:00, listopad-březen 13:00-17:00.

květen - září

15:30 - 20.00

březen, duben, říjen

15:30 - 18.30

listopad - únor

15:30 - 17.00

 ODMĚNA:   1hod /100 Kč

  Kustod hřiště zajišťuje provoz na školním hřišti v odpoledních hodinách
     ( viz tabulka)
 • zajišťuje  dodržování provozního řádu hřiště
 • sleduje chování návštěvníků  -   vandalství, zneužívání návykových látek hlásí neprodleně vedení školy a městské policii
 • zajišťuje přípravu hřiště, resp. jeho jednotlivých sektorů – údržba běžecké dráhy , údržba travnatých ploch -  sekání a úklid trávy, údržba zeleně, závlaha zatravněných ploch,hrabání a úklid listí, suché trávy, drobné prořezy keřů a dřevin, odklízení nečistot ze sportovišť
 • v pracovní dny  zajišťuje  základní úklid (papíry, lahve apod.), vysypávání košů
 • pravidelně  kontroluje  technický stav hřiště ( zajištění BOZP žáků a návštěvníků hřiště ) – vede  záznamy do sešitu závad,  závažné nedostatky  správce hlásí vedení školy
 • zajišťuje úklid sociálního zařízení určeného pro návštěvníky hřiště
 • zajišťuje úklid sportovního zázemí šaten  určeného  skupinám s uzavřenou podnájemní smlouvou   - četnost úklidu se odvíjí od sjednaných smluvních podmínek
 • je nápomocen při organizování mimořádných sportovních akcí školy 
 • zázemím pro správce hřiště je zastřešená kancelář v prostorách šaten
 • u drobného úrazu poskytuje první pomoc, při podezření na vážnější poranění zajistí telefonicky odbornou pomoc nebo informuje rodiče
 • je nápomocen radou sportující mládeži

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy