6.B

V hodinách pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem.

sešity: English (školní sešit) č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           Tests                       č. 524 (resp. 544 nebo 564)

30.9. test - přítomné časy sloves být a mít
                  modální sloveso CAN
                  přivlastňovací zájmena
14. 10. test - řadové číslovky + slovíčka Unit 1/A
21.10. test - přítomný čas prostý
11. 11. test - months, household jobs, adverbs of frequency
14. 12. test - slovíčka ANIMALS, present continuous
21. 12. test - present simple x present continuous
27.1. test - was, were + slovíčka Unit 3/A včetně předložkových vazeb
24. 2. 2017 test - minulý čas pravidelných sloves (kladná věta, otázka, zápor) + slovíčka Unit 3/A, B
15. 3. test - nepravidelná slovesa  2. část
22. 3. test - nepravidelná slovesa - 3. část
29. 3. test - nepravidelná slovesa - 4. část
5.5. 2017 test: počitatelná x nepočitatelná podstatná jména; užití a/an, some, any, the, how much, how many, (a) few, (a) little; vyjádření množství nepočitelných podstatných jmen pomocí slov: loaf, carton, packet, tin, pot, bag, bunch, glass, slice, spoon, bar, cup; slovíčka v příloze.

NÁSTĚNKA

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

PROPOJENÍ ŠKOLY, DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY

OD 20.3. 2017 OPĚT STAVÍME. MČ ve spolupráci se školou realizuje dlouho očekávané propojení školy a školní jídelny. Stavební práce zasáhnou do školního roku 2016/2017.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

VÝSKYT VŠÍ

Škola apeluje na důslednost rodičů při kontrole výskytu vši dětské u svých dětí, opatřeních při zjištění výskytu a neprodlené informovanosti školy. Děkujeme za spolupráci.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy