9.B 2016/2017

Termokamera

okruhy k 1.písemné práci pro 9.roč. z češtiny

podstatná jména a jejich mluvnické významy- číslo jednotné, množné, duál, pomnožná, hromadná, látková, dvojí životnost
skloňování přejatých podstatných jmen podle vzorů- génius, drama, idea
vyjádření přísudku a vyhledávání v textu- slovesný, jmenný, jednoduchý, složený
podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, věty bez pomětu
větný ekvivalent
rozvíjející větné členy- přívlastek shod.,neshod.,postupně rozvíj. několikanásobný, předmět, příslovečné určení všech druhů

Informace k výuce češtiny a nezbytných pomůckách

Tyto informace se týkají 8.A,B,9.B
Vyučovací hodiny v každém týdnu jsou rozděleny na 2 hodiny mluvnice, 1 hodinu literatury, 1 hodinu slohu.Rozložení mají děti zapsané v žákovské knížce.
Na mluvnici je nezbytné nosit:1 sešit na mluvnici, sloh, DU
                                       1 sešit na diktáty a pravop. cvičení
                                       pracovní sešit
                                       učebnici
Na literaturu je nezbytné nosit: 1 sešit na literaturu
                                         čítanku
Na sloh je nezbytné nosit: 1 sešit mluvnice, sloh, DU
                                  pracovní sešit
                                  učebnici
Každé písemné opakování je hlášeno ústně předem.

Doporučená četba pro 8.a 9.ročník

Doporučená literatura pro 8.ročník
K.H.Mácha Máj do 1.11.
Z.Svěrák Povídky, Nové povídky do 10.1.
K.J.Erben Kytice do 4.4.
Moliere cokoli od něj  do 7.6.

Doporučená literatura pro 9.ročník
E.M.Remarque Na západní frontě klid do 3.11.
E.Hemingway Stařec a moře nebo R.Rolland Petr a Lucie do 5.1.
P.Ota Jak jsem potkal ryby, Smrt krásných srnců do 6.4.
K.Čapek cokoli od něj kromě četby pro malé děti do 9.6.Informace k výuce češtiny a nezbytných pomůckách

Tyto informace se týkají 8.A,B,9.B
Vyučovací hodiny v každém týdnu jsou rozděleny na 2 hodiny mluvnice, 1 hodinu literatury, 1 hodinu slohu.Rozložení mají děti zapsané v žákovské knížce.
Na mluvnici je nezbytné nosit:1 sešit na mluvnici, sloh, DU
                                       1 sešit na diktáty a pravop. cvičení
                                       pracovní sešit
                                       učebnici
Na literaturu je nezbytné nosit: 1 sešit na literaturu
                                         čítanku
Na sloh je nezbytné nosit: 1 sešit mluvnice, sloh, DU
                                  pracovní sešit
                                  učebnici
Každé písemné opakování je hlášeno ústně předem.

okruhy k 2.čtvrtletní práci pro 9.roč.

určování vět hlavních a vedlejších, interpunkce
několikanásobné větné členy a význ. poměry mezi nimi
přístavek
přístavek těsný, volný, postupně rozvíjející, několikanásobný
náhrada větného členu větou vedlejší
Okruhy k 4.písem.práci pro 9.roč.
pravopis a doplňování interpunkce u složitých textů
teorie literatury- verš, rýmy, sloky

NÁSTĚNKA

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

PROPOJENÍ ŠKOLY, DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY

OD 20.3. 2017 OPĚT STAVÍME. MČ ve spolupráci se školou realizuje dlouho očekávané propojení školy a školní jídelny. Stavební práce zasáhnou do školního roku 2016/2017.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

VÝSKYT VŠÍ

Škola apeluje na důslednost rodičů při kontrole výskytu vši dětské u svých dětí, opatřeních při zjištění výskytu a neprodlené informovanosti školy. Děkujeme za spolupráci.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy