Jméno:
Heslo:

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ROK 2019/2020

Vážení rodiče,
k zápisu letos přišlo 158 dětí. Vzhledem k velkému počtu spádových dětí jsme byli nuceni přijmout děti pouze dle prvního kritéria stanoveného  školským zákonem.  Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy. 
 
Počet prvňáčků bude vyžadovat výjimku z počtu žáků ve třídách. Budou otevřeny z kapacitních důvodů a dlouhodobého nárůstu počtu spádových dětí v oblasti Petřin tři třídy s počtem 32,32,31 žáků.V případě, že dojde k odhlášení dětí ze seznamu přijatých, nebudeme vzhledem k zajištění inkluze ve všech třech třídách počet dětí doplňovat.  
 Zájem rodičů nás těší a současně zavazuje. Obáváme se, že očekávání na naplnění programu ZaS i individuálního přístupu bude v těchto počtech velmi komplikované uskutečňovat kvalitně a v plném rozsahu.  To nás trápí a mrzí.
 
Nástup do první třídy bude pro děti vzhledem k naplněnosti tříd a zajištění inkluze náročnější. Je tedy k úvaze rodičů dětí, které mají ještě možnost nástupu na školy s menším počtem žáků (byly na tyto školy přijaty), aby své rozhodnutí zvážili ve prospěch dítěte.
 
Děkujeme za pochopení         Mgr. Jana Kindlová ŘŠTERMÍN PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ROK 2019/2020
V  MČ PRAHA 6  JE  2. a  3. DUBNA.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 BUDOU OTEVŘENY DVĚ PRVNÍ TŘÍDY PODLE POČTU SPÁDOVÝCH DĚTÍ.
ONLINE DOTAZNÍK

https://zapis.zspetriny.cz

K zápisu si prosím nezapomeňte vzít OP, rodný list dítěte a v případě odlišné adresy dítěte, prosíme o doklad spádovosti - potvrzení od MČ o trvalém bydlišti dítěte.

V termínu zápisu 2. nebo 3. 4. se těšíme vždy od 13:00 do 18:00 na milé setkání. 

Veřejné losování zapsaných dětí spadajících do 2. kritéria proběhne 4.4.
v 9:00 hodin v prostorách školy za přítomnosti vedení školy a zástupců SRPŠ, RADY ŠKOLY a MČ PRAHA 6.


 

 Jednotný postup ZŠ Praha 6

při zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 

Kritéria pro zápis dítěte:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování, které proběhne za účasti zástupců školy, SRPŠ, Rady školy a MČ Ph6 4. 4. 2019.

 ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PROBĚHNE NA ZŠ PETŘINY-SEVER PO OBA DNY 2. A 3. 4. 2019 V ČASECH OD 13:00 DO 18:00 HODIN

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy v pátek 26.4. 2019 v 10:00 hod. formou seznamu registračních čísel.


NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy