9.B 2017/2018

Okruhy k 2. písemné práci pro 9.roč.

rozbor věty- podmět, přísudek, přívlastel...
pravopis+ interpunkce
interpunkce ve větách s přístavkem, přívlastkem volným, několik. větným členem, citoslovcem, oslovením
samostatný větný člen
příslovečná určení
věty přívlastk., předmětná, podmětná
korektura textu

Okruhy k 1. písem.práci pro 9.roč.

obohacování slov. zásoby
rozbory slov, slova příbuzná
pravopis předpon s-,z-,vz-
pravopis s písmeny  u-,ú-,ů-.
pravopis přejatých slov
určování větných členů(podmět, přísudek,předmět,PU,přívlastek)
určování přísudku složeného
věta podmětná, předmětná
shoda Př s několikanásobným Po
slova souřadná,podřazená,nadřazená
antonyma,synomyma,homonyma
slova jednoznačná,mnohoznačnáOkruhy pro 3.čtvrtletní práci pro 8.roč.
rozbor souvětí, graf. znázornění souvětí
pravopis vlastních jmen typu Novákovi
pravopis a tvary zájmen, číslovek
mluvnické významy podstat. jmen a sloves včetně rodu a vidu

okruhy k 2.čtvrtletní práci pro 8.roč.

několikanásobné větné členy a význam. poměry mezi nimi
rozbor věty jednoduché- podmět, přísudek, předmět, přívlastek, pu
přívlastky shodné, neshodné- záměna, postupně rozvíjející, několikanásobné, volné, těsné
přístavek, interpunkce
nahrazení větného členu členu větou vedlejší

okruhy k 1.písemné práci pro 8.roč.

způsoby obohacování slovní zásoby-odvozování, skládání, zkracování,přejímání slov z jiných jazyků, přenášení významů...
vyhledávání větných členů ve větě a jejich určování- po, př, pk, pu, pt
podmět vyjádřený různými slovními druhy, nevyjádřený, všeobecný, věty bez podmětu- jednočlenné
větný ekvivalent
přísudek jednoduchý, složený, slovesný, jmenný se sponou
předmět, příslovečná  určení všech druhů

Doporučená četba pro 8.a 9.ročník

Doporučená literatura pro 8.ročník
K.H.Mácha Máj do 1.11.
Z.Svěrák Povídky, Nové povídky do 10.1.
K.J.Erben Kytice do 4.4.
Moliere cokoli od něj  do 7.6.

Doporučená literatura pro 9.ročník
E.M.Remarque Na západní frontě klid do 3.11.
E.Hemingway Stařec a moře nebo R.Rolland Petr a Lucie do 5.1.
P.Ota Jak jsem potkal ryby, Smrt krásných srnců do 6.4.
K.Čapek cokoli od něj kromě četby pro malé děti do 9.6.Informace k výuce češtiny a nezbytných pomůckách

Tyto informace se týkají 8.A,B,9.B
Vyučovací hodiny v každém týdnu jsou rozděleny na 2 hodiny mluvnice, 1 hodinu literatury, 1 hodinu slohu.Rozložení mají děti zapsané v žákovské knížce.
Na mluvnici je nezbytné nosit:1 sešit na mluvnici, sloh, DU
                                       1 sešit na diktáty a pravop. cvičení
                                       pracovní sešit
                                       učebnici
Na literaturu je nezbytné nosit: 1 sešit na literaturu
                                         čítanku
Na sloh je nezbytné nosit: 1 sešit mluvnice, sloh, DU
                                  pracovní sešit
                                  učebnici
Každé písemné opakování je hlášeno ústně předem.

KyberFEST pro školy.

V rámci festivalu KyberFEST, který se koná v prostorách budovy Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1, se v pátek 20. 11. 2015 žáci sedmých tříd pod vedením Mgr. J Bencová a V. Novák DiS zúčastní semináře „Nebuď naháč na internetu“ (9:00 - 10:30). Tato akce je zařazena do školního programu prevence sociálně patologických jevů, který se zaměřuje na poskytování maxima objektivních informací, týkajících se jevů a situací, které mohou ohrožovat naši mládež.                       

Seminář je zaměřen na současné a velmi palčivé téma sextingu. Co to vůbec je sexting, proč je dnes tak "populární", jaké může mít právní důsledky a jak se chovat, když se my nebo někdo v našem okolí stane obětí tzv. revenge porn? To vše se žáci dozvědí na tomto semináři.

 

Seminář je určen pro žáky základních škol od 7. ročníku a studenty středních škol. Seminářem bude provázet zkušený lektor a odborník na témata internetové bezpečnosti Mgr. Vladimír Vácha.

Více informací najdete na www.kyberfest.cz.

 

NÁSTĚNKA

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy