Řád ŠJ

 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ZÁKAZNÍKY

 /platný od 1.9.2015/

1.  Odpovědný pracovník za úsek ŠJ

Renata Šimková, vedoucí ŠJ,tel.235090741

ŠJ stravuje žáky školy, zaměstnance školy a cizí strávníky
 

2.   Provoz ŠJ

2.1. Žáci a zaměstnanci školy 11.50 - 14.00

2.2. Cizí strávníci 11.15 - 11.45 v jídelně
 

3.   Cena obědů dle kategorií od 1. 9. 2015

3.1. Kategorie se počítá podle dovršení věku ve školním roce /školní rok

       je od září do srpna/ 

Žáci - věková kat. - cena oběda :
      
   7 - 10 let - 26,- Kč
  11- 14 let  28,- Kč
  15 let 29,- Kč

3.2. Zaměstnanci školy 42,- Kč

3.3. Cizí strávníci 88,- Kč /potraviny 37,50Kč, věcná režie 8,38 Kč,

       mzdová režie 21,50 Kč, zisk 5,35 Kč, DPH - 21% - 15,27 Kč/
 

4.   Úhrada stravného

4.1. Termín úhrady: žáci školy platí zálohově měsíc dopředu, přeplatky

       se odečítají následující měsíc, zaměstnanci zpětně dle projedených

       obědů srážkou z platu, cizí strávníci platí stravenky ihned

4.2. Možnosti placení obědů: hotově v kanceláři ŠJ, sporožiro,banka

4.3. Doklady: čip - k zakoupení v kanceláři ŠJ, stravenky pro cizí

       strávníky

4.4. Cena čipu je 120,-Kč. Při poškození nebo při ztrátě je nutné zakoupit
       nový. Po vrácení nepoškozeného čipu se vrací záloha, kterou
       strávník za čip zaplatil/110,- nebo za nové čipy zakoupené
       od září 2013 - 120,- Kč/

5.   Odhlašování stravy

5.1. Od 7.00 - 8.00 na tel: 235090741

5.2. Odběr stravy v případě nemoci od 11.00 - 11.45 

        a to pouze objednaný oběd první den nemoci

5.3. Organizace na konci školního roku přeplatky stravného vrátí v 

       hotovosti v kanceláři ŠJ, nebo bezhotovostním převodem na účty  

       plátců koncem měsíce srpna
 

6.   Obědy zaměstnanců školy

6.1. Ze zákona není nárok na dotovaný oběd,pokud není odpracovaná

       směna 3 hod./den.Cena oběda je 42,- Kč.

6.2. Při nemoci a neodhlášení objednaného oběda, je zaměstnanec

       povinen doplatit věcnou i mzdovou režii!VR=8,38 Kč,MR=21,50 Kč/
 

 7.   Stravování seniorů

 7.1 Senioři platí za oběd 50,- Kč, 38,- Kč /vyrovnání do ceny
       cizího strávníka/ platí jako dotaci Úřad městské části
       Prahy 6. Nárok na dotovaný oběd má strávník starší
       65ti  let, s trvalým pobytem na Praze 6 a příjmem 
       menším 13.640,- Kč /4násobek živ.minima/.
    
       Jídlo je určeno k okamžité spotřebě bez skladování.

STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ A SENIORŮ OD 14.9.2015

  Zpracoval : R.Šimková /ved.ŠJ/  
  Schválil : Mgr.J.Kindlová /řed.školy/

             

V Praze 27.8.2015 

NÁSTĚNKA

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy