Jméno:
Heslo:

Škola na dotek

I naše škola se aktivně zapojila do druhé vlny projektu MČ Praha 6 ŠKOLA NA DOTEK - využití moderních technologií ve výuce

NAŠE VIZE A PLÁNY V POČÁTEČNÍ FÁZI REALIZACE PROJEKTU

Součástí moderní výuky je využívání nových přístupů, metod práce s žáky i práce s novými technologiemi. Přínos využití tabletů ve výuce vidíme především v názornosti, obrovské škále možností práce s aplikacemi, kdy žák může pracovat vlastním tempem. Lze nastavit obtížnost úkolů, vytvářet programy žákům „na míru“. Důležitý je aktivní přístup žáků k výuce. Tuto technologii volíme, jako účinný vzdělávací a komunikační nástroj, který pomáhá získat dětem vědomosti a dovednosti potřebné v 21. století. Jsme si vědomi, že práce s tablety není samospasitelná. Nutná je promyšlenost jejich zařazení a vhodné propojení s běžnou výukou. Přínos tyto technologie přináší i pro učitele a jejich profesní rozvoj. Nabízí učiteli nové možnosti k obohacení výuky, otevírá prostor pro vlastní kreativitu a tvořivost.
Našim cílem je modernizace výuky a vytvoření prostřednictvím multimediálních prostředků motivující prostředí, které vede žáky k objevování, vlastní tvorbě s využitím možností nových technologií. Vytváří příležitosti k vyjadřování vlastních myšlenek při prezentacích, rozvoji komunikačních dovedností a týmové spolupráce.

Prvoplánově bychom rádi vytvořili nové zázemí, kde vznikne dopolední prostor pro výuku žáků 1. i 2. stupně a v odpoledních hodinách zázemí školního klubu. Přístup k nové ICT technologii bychom chtěli umožnit co největšímu počtu žáků. Nově a účelně upravený prostor bude sloužit k výuce, procvičování, prezentaci prací, projektovému vyučování a vyhledávání informací. Těchto možností bychom rádi využili pro výuku – matematiky, finanční gramotnosti, etiky, přírodních věd, všech vyučovaných jazyků (Čj, Aj, F, Nj ), dále pak pro žáky s SPU – podpora práce školního pedagogického pracoviště a výuky ( reedukace, práce hodinách – procvičování učiva, využití vhodných aplikací pro rychlejší orientaci v učivu … ), ideální využití vidíme při práci v centrech aktivit (nedílná součást programu Začít spolu ), velké možnosti se otevírají také pro podporu průřezových témat. Vzhledem k velkému výběru aplikací, které rozvíjejí a procvičují učivo ZŠ, je možné technologii využít prakticky ve všech předmětech průřezově celou školou.
Od roku 2010 je naše škola zapojena do projektu e-Twinning. Nová technologie přináší právě pro rozvoj komunikace a vytváření prezentací s vlastními fotografiemi, nahrávkami, komentáři další možnosti, jak projekty obohatit a rozvíjet v dětech nejen dovednosti týkající se práce s ICT, ale především rozvoj dalších kompetencí tolik potřebných pro uplatnění se v moderním světě.
Více

NÁSTĚNKA

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy