logotyp

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

ORGANIZACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17.5. 202

13.05. 2021

Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravím a jsem moc ráda, že mohu napsat následující sdělení. Konečně nastal čas návratu VŠECH dětí do školy. Od pondělí 17. 5. 2021 se opět vracíme do plného režimu školní docházky. V příloze najdete informace MŠMT k rozvolnění. Rotační DISTANČNÍ výuka  končí, ručí se povinnost homogenních tříd a skupin,  při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žáci nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách však omezení stále platí (povinnost nosit ochranu nosu a úst mají všichni zaměstnanci i děti). Pevně věřím, že vývoj situace dovolí úpravu v dohledné době i těchto opatření. Organizace TV a HV není v dokumentu MŠMT nijak komentována. Čekáme s nadějí na úpravu a další zprávy. Hodiny TV budou probíhat také v krajových a odpoledních hodinách. Zatím při nepřízni počasí bohužel zůstanou děti ve škole (ve třídě). Opět je obnovena výuka všech povinně volitelných předmětů, kde se mísily dvě a více tříd.  

Stanoviště pro setkávání tříd 1. stupně se od pondělí 17.5. ruší. Děti budou přicházet do školy hlavním vchodem přes šatny.

Stále platí hyg. opatření ve třídách - větrání, dezinfekce, mytí rukou.
O přestávkách nedoporučujeme sdružování žáků na chodbách. Ve druhém patře zůstává opatření pro sedací sety. Pokud bude příznivé počasí, budeme se snažit výuku podle možností doplňovat pobytem v přírodě.

ZMĚNA V OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ
    Obědy jsou opět všem strávníkům od 17.05.2021 přihlášené.
V nabídce jsou od pondělí 17.05. dva obědy. Přihlášen je oběd č. 1. Je
již na vás, zda jej budete chtít změnit na nabídku č. 2 nebo zrušit. 
Změna oběda č.1. na oběd č.2. v původním režimu  - 4 dny předem.
Odhlášky obědů na internetu je nutné řešit den předem do 14:00 hod.,
nebo po telefonu /235090741/.
Na konkrétní den v případě výjimečné situace ráno mezi 7:00 - 8:00 hod.
Výdej obědů pro žáky s sebou do kastrůlků končí !!!
Vydávání obědů je opět v běžném režimu podle rozvrhu tříd.  Prosím dohledy v jídelně, aby dbaly na dodržování hyg. opatření, která stále platí.
Dne 21. 5. proběhnou ve škole přijímací zkoušky do VV tříd od 9:00 do 13:00 hod. Náhradní termín je stanoven na pátek 4.6. ve stejných časech. Informace k průběhu a hodnocení najdete na ZŠ Petřiny - sever (google.com).

Školní družina zahajuje provoz od 17.5. v běžném režimu bez omezení.
Ranní družina bude opět pro děti k dispozici od 6:30 - 7: 45 ve škole (oddělení L. Novotné před vrátnicí).

TESTOVÁNÍ:
ŽÁCI - Testovat budeme všechny děti, které dorazí v pondělí 17.5. antigenními testy (do vybrání zásob školy - https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole - oba druhy testů). Testování v pondělí proběhne od 8: 00 hodin v kmenové třídě pro všechny děti za asistence vyučujícího a pomoci určeného doprovodu.
Škola vypsala v úterý 11.5. výběrové řízení na odběr PCR testů, které v tuto chvíli probíhá.
Zvolili jsme tedy model -  frekvence RT-PCR testování podle doporučení MŠMT. Testování metodou RT-PCR ve školách  bude zajištěno 1x za 14 dní.
NEINVAZIVNÍ PCR testování proběhne vždy v pátek 21.5. , 4.6. a 18.6. první vyučovací hodinu od 8:30 do 8:45 podle organizačních pokynů, které upřesní škola 18.5. po vyhodnocení výběrového řízení.
Děti, které budou přicházet po nemoci a nezúčastní se PCR testu, budou po příchodu do školy otestovány antigenním testem a následně po 7 dnech AT do dalšího PCR testování.
Pokud budou výjezdy na švp povoleny (na oficiální verdikt čekáme), budeme je časově organizovat tak, aby PCR test dětem platil na celý pobyt. Podle vyjádření MŠMT by mohly vyjet i dvě třídy -  od 17.5. se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.
Vážení rodiče, nesmírně si vážíme Vaší podpory a spolupráce po celou dobu distanční výuky. Prožili jsme společně velmi náročné období, které je snad v tuto chvíli na ústupu a opět se vrátíme k běžnému školnímu životu. Je vidět na dětech, že již jim škola opravdu chyběla. Kamarádi, kontakty, komunikace i denní režim, jak jsme jej léta znaly, to všechno nám všem začalo scházet. Přejme si tedy lepší časy a školu plnou dětí.

V příloze nabízíme informace MČ o finanční podpoře letních táborů a to i příměstských.

Hezké a klidné dny Vám všem milí rodiče přeje za pedagogický sbor a zaměstnance školy

Jana Kindlová

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,
v letošním  školním roce přišlo k zápisu do prvních tříd pro rok 2021/2022  144 dětí
Z tohoto počtu je 103 spádových dětí
Rodiče 17 z nich požádali o odklad školní docházky
Dne 20.4. 2021 proběhlo ve škole za přítomnosti zástupců školské rady, školy a MČ  Praha 6 losování ze skupiny uchazečů splňujících 1. a 2. kritérium pro zápis dítěte do 1. třídy pro rok 2021/2022. Níže uvedené pořadí uchazečů z výsledků losování vychází. Rodiče dvou dětí z losovaného 1. kritéria podali zpětvzetí žádosti. Pořadí se proto o dvě místa posunulo oproti tabulce  losovaní ze dne 20.4.2021.
Škola vzhledem k obrovskému převisu spádových dětí otevře 3 první třídy s počtem 25 dětí ve třídě. 
Při přijímacím řízení škola postupuje dle předem uveřejněných kritérií. 
Zápisový lístek rodiče (pokud volí více škol) odevzdají do školy, která dítě přijímá dne 10. 5. 2021 od 14:00 do 16:00 hodin
 
V Praze dne 6.5.2021                                                                       Mgr. Jana Kindlová

PŘIJATÍ - NEPŘIJATÍ ŽÁCI

Výsledky zápisuVýsledky zápisu

OBĚDY OD 17.05. 2021

ZMĚNA V OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ

    Vzhledem ke konci rotační výuky je změna i v objednávání obědů.

Obědy jsou opět všem strávníkům od 17.05.2021 přihlášené. V nabídce jsou od pondělí 17.05. dva obědy. Přihlášen je oběd č. 1. Je již na vás, zda jej budete chtít změnit na nabídku č. 2 nebo zrušit. 

Změna oběda č.1. na oběd č.2. v původním režimu  - 4 dny předem.

Odhlášky obědů na internetu je nutné řešit den předem do 14:00 hod.,
nebo po telefonu /235090741/.

Na konkrétní den v případě vyjímečné situace ráno mezi 7:00 - 8:00 hod.

Výdej obědů pro žáky s sebou do kastrůlků končí !!!

Držme si palce, ať už to není jinak !!!

Renata Šimková, ved.ŠJ


ZKOUŠKY DO VV

Talentové zkoušky proběhnou dne 21. 5. 2021  v době 9.00 - 13.00 hod v prostorách ZŠ Petřiny - sever, Na Okraji 305, Praha 6 - Veleslavín. Náhradní termín - 4.6. 2021 ve stejném čase a za stejných níže uvedených podmínek. 
Více informací najdete zde

 

VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ

Vážení rodiče,
dnes 20.4.2021 proběhlo ve škole transparentní losování z důvodu převisu uchazečů do 1. třídy pro rok 2021/2022. Vzhledem k současným bezpečnostním hygienickým opatřením nebylo bohužel organizovat losování za účasti rodičů. Do losování byly zařazeny odděleně dvě skupiny dětí a to vždy podle stanovených kritérií zveřejněných vedením školy před zápisem do prvních tříd.

Do losování byla zahrnuta tato kritéria

  1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy
  2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.

Losování proběhlo za přítomnosti stanovené komise, která garantuje transparentnost průběhu a platnost výsledků losování. Protokol přikládám.  Přijato bude 75 dětí dle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny. V současné době je losování podkladem pro postup při přijetí uchazečů. Na co je třeba upozornit, je, že není tento seznam z níže uvedených důvodů konečný. Do doby vyhlášení výsledků zápisu (přijatí x nepřijatí žáci) se budou jistě posuny v seznamu objevovat. Ve hře jsou naše spádové děti, které mají zájem o jinou školu - bilingvní třída nebo mají sourozence na nepádové škole. Bude záležet na možnostech okolních škol umístit nespádové děti podle druhého kritéria či losování uchazečů o bil. třídy.

Zveřejnění finálních výsledků zápisu bude 6. 5. 2021 ve 12:00 zde na webu školy.

NÁVRAT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Vážení rodiče, 
   od pondělí se nám opět vrací v rotačním režimu do školy žáci 2. stupně. Jsme za to moc rádi a věříme, že se podaří děti vrátit zpět do školního života, tak jak jej známe a jak nám všem již dlouho chybí. Na počátku nás čekají organizační překážky, které doufám společně zvládneme. 
 
Jako první se vrátí od 3.5. žáci 6. a 8. tříd.
Jako druzí nastoupí od 10.5. žáci 7. a 9. tříd.
POZOR - děti budou mít první den  školní režim od 8:55 do 13:30 !!! 
Začínáme tedy 2. vyučovací hodinou a to vzhledem k organizaci oběda. 
Děti budou přicházet hlavním vchodem rovnou do šaten a do tříd. 
V tuto chvíli máme ve škole k dispozici  testy SINGCLEAN. 
Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na   https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole ). https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-aktual19-04-2021.pdf.
Testování  bude probíhat zatím v modelu  každé pondělí a čtvrtek. 
Testovat se budou děti ve třídách. Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny a testovat se budou v předem určených třídách podle rozpisu. 
První testování bude zajištěno TU ve spolupráci s AP či pověřeným pedagogem. 
Následná další testování budou již probíhat vždy první hodinu (po,čt) za asistence vyučujícího a pomoci asistenta či pověřeného pedagoga. 

Testovat se ve škole nemusí dítě, které se prokáže:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší  u nantigenního testu 5 dnů u PCR testu 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
 
Od úterý je opět výuka podle rozvrhu od 8:00. 
Výuka předmětů, kde dochází k mísení skupin bude probíhat i nadále distančně. Dětem budou nabídnuty konzultace v povolených počtech (6 dětí s testováním ve škole před společnou schůzkou). Výuka TV v okrajových či odpoledních hodinách bude také v režimu distanční výuky a to vzhledem ke stálému zákazu TV. 
Výdej obědů bude probíhat podle harmonogramu , tak abychom mohli zvládnout odstravovat žáky 1. i 2. stupně za podmínek, které nám stanovují hyg. epidemiologická opatření.  
Obědy pro žáky na distanční výuce budou vydávány od 14:00 do 14:30 opět do vymytých a uzavíratelných nádob.
Vážení rodiče, děkujeme Vám za pomoc a podporu. S pozdravem Jana Kindlová ŘŠ

STRAVOVÁNÍ - UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na NUTNÉ sledování návratu žáků 2. stupně do škol a to vzhledem k objednávkám obědů. Pokud od 3.5.2021 nastane ve školní docházce změna a nastoupí další ročníky, je třeba neopomenout objednat dětem obědy.

Vzhledem k rotační výuce nemůžeme plošně všem najednou objednat všechny obědy, tak jak jsme zvyklí v běžném režimu.  Věnujte proto objednávání zvýšenou pozornost. Pokud oběd nebude objednán, vaše dítě bude bohužel bez oběda. Je nám to opravdu líto, ale nemůžeme v současné situaci odhadnout neobjednané obědy.

Děkuji za spolupráci a pochopení, R.Šimková, ved.ŠJ

 

OD 6. 4. 2021 VAŘÍME PRO SENIORY A CIZÍ STRÁVNÍKY

Školní kuchyně opět nabízí stravování od 6. 4. 2021 pro seniory a cizí strávníky. Výdej obědů bude probíhat od 11:00 do 11:25 hod.   
 

STRAVOVÁNÍ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče, žáci, učitelé a cizí strávníci - od 12. 4. budou žáci docházet na výuku v týdeních
cyklech, proto je pouze a jen na vás, jak se budete přihlašovat.
4 denní objednávkový limit je zkrácen na 2 dny, to zn., že ve středu lze objednat oběd na pátek.
Kdo nebude přihlášen, bohužel nebude mít oběd, proto se objednávání obědů svědomitě věnujte.
Odhlašování je stejné, den předem přes internet do 14:00 hod., nebo ráno mezi 7:00 - 8:00 hod.
na tel.čísle 235 090 741. 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za spolupráci a držme si všichni palce,
R.Šimková, ved.ŠJ

 

NABÍDKA KROUŽKŮ TAKÉ ONLINE

Někteří provozovatelé kroužků nabízejí své  kroužky online. Kroužky jsou v seznamu označeny - "také online".

Aktuální nabídka kroužků - včetně termínů, cen i kontaktů.

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU V DOBĚ OPATŘENÍ PROTI COVID 19

Školné za družinu v měsících září až listopad 2020:
Vyhláškou č. 423/2020 Sb. byla upravena úplata za družinu. Účinnost vyhlášky je od 23. 10. 2020. Jestliže byla družina uzavřena déle než 5 dnů je úplata za družinu poměrně krácena. Platby od rodičů budou proto pokrývat poměrnou měsíční úplatu a přeplatek bude převeden na další měsíce. Po ukončení docházky do družiny při odhlášení dětí budou rodiče, u kterých mají děti přeplatky za družinu, vyzváni, aby si o přeplatek požádali s uvedením čísla účtu, na který bude přeplatek zaslán. Na jednotlivé platby se mohou rodiče informovat u pí Chleborádové na tel. 235090731

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy