PROHLÁŠENÍ STÁVKA 6.11.2019 - 1 (1)
www.zspetriny.cz