Jméno:
Heslo:

7.B 2019/2020

zážitkový kurz 2018

Dílna mladého archeologa

Pomůcky nezbytné pro výuku českého jazyka u J.Bencové


Děti mají  4 hodiny týdně rozdělené na 2 hodiny mluvnice, 1 hodinu literatury a 1 hodinu slohu.
Rozdělení mají zapsané v žákovské knížce.
Na hodiny mluvnice je nezbytné mít připraveno: sešit č.564 na mluvnici, domácí úkoly a slohová cvičení, pracovní sešit a učebnici český jazyk,  na literaturu čítanku a sešit č. 564,
na hodiny slohu sešit č.544 a učebnici český jazyk.
Domácí úkoly zadávám v úterý, kontrola probíhá ve čtvrtek.
V týdnu, kdy se píše čtvrtletní práce, nebo jsou nějaké dny volna, úkoly nezadávám.
Písemné opakování, nebo procvičování je vždy ústně ohlášeno předem.
Na začátku září děti dostanou 4 tituly k domácí četbě, každý je vždy kontrolovaný na konci čtvrtletí.
Okruhy pro písemnou práci z češtiny v 7.B
mluvnické významy u podstatných a přídavných jmen
mluvnické číslo u podst.jmen, hromadná, pomnožná, látková
skloňování podst. jmen ruce, nohy, kolena, ramena,prsa, oči, uši
velká písmena
pravopis přídavných jmen tvrdých,měkkých,přivlastňovacích
přídavná jména zakončená příponou -ný, ský
stupňování příd.jmen
jmenné tvary příd. jmen
Třída v jump parku

Doporučené tituly k domácí četbě:

Malostranské povídky Jan Neruda- kontrola 25.10.
Babička B.Němcová- kontrola 10.1.
Cokoli od A.Jiráska, např. Filosofská historie- kontrola 4.4.
Cokoli od W.Shakespeara možnost zhlédnout divad. hru- kontrola 6.6.

Okruhy pro 2.čtvrtlet. písem.práci pro 7.roč.

pravopis přídavných a podstat.jmen zakončených na -ovi, -ovy
jmenné tvary příd.jmen(typ-vinen,vinna,vinno..)
určování druhů zájmen
pravopis zájmen
zájmeno já, ona, jenž
číslovky dva,oba, tři, čtyři
pravopis řadových číslovek
mluvnic.významy sloves

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy