logotyp

Zážitkové kurzy

Každý rok naše škola pořádá v září pro nově vzniklé kolektivy 6. tříd zážitkové kurzy .

Termín kurzu výtvarné třídy 6. A - 24. – 27. 9. 2019
Termín kurzu nevýtvarné třídy 6.B - 3. – 6. 9. 2019
Termín kurzu nevýtvarné třídy 6.C - 17. – 20. 9. 2019

Možná se ptáte, co je to vlastně zážitkový kurz a jaký „zážitek“ si z něj Vaše dítě odnese?

Zážitkové kurzy mohou na první pohled vypadat jako pouhé hraní si,
ale jejich smysl je mnohem hlubší. Kurzy jsou připravovány v předstihu,
se znalostí místa konání a s ohledem na účastnickou skupinu a místní
podmínky. Hry jsou do programu zařazovány s přesně plánovaným
výchovným cílem a kombinovány tak, aby rozvíjely jak osobnost žáka,
tak dynamiku třídního kolektivu. Střídají se hry pohybové, verbální i logické,
aby si každý žák našel to své.
Neustále se obměňuje složení skupin, aby tak každý měl možnost pobýt
alespoň chvíli se všemi svými spolužáky. Děti tak dostávají jedinečnou
možnost poznat lépe i ty, s nimiž by třeba v běžné vyučovací hodině j
jen těžko navazovaly komunikaci.
Důležité je, aby se žáci znali a oslovovali křestními jmény, a aby se
dozvěděli něco o sobě navzájem. Zároveň na tomto kurzu žáci poznávají
i hranice svých možností a dovedností, jsou vedeny tak, aby se každý
žák alespoň na chvíli cítil schopný, užitečný a prospěšný druhým.
Snažíme se, aby se zážitkových kurzů zúčastnil i třídní učitel, což má
dvojí efekt. Na jedné straně tak lépe pozná silné i slabé stránky svých
žáků a může jim pak být lépe nápomocen během jejich školní kariéry.
Na druhé straně žáci lépe poznávají svého učitele a budují si k němu
vztah na bázi důvěry. Kromě třídního učitele jezdívají na kurzy ještě další
vyučující 2. stupně.
Při kurzech je vždy respektována integrita každého žáka, veškeré aktivity i
účast na kurzu jsou dobrovolné, i když velmi vítané.
Tyto kurzy se nám v minulosti opakovaně osvědčily jako prevence šikany
ve třídě. Velmi důležité jsou i ve třídách, které přecházejí z prvního
stupně, protože zde mají žáci možnost vytvořit zcela nový třídní kolektiv,
právě pro tyto třídy je zážitkový kurz zvláště přínosný.


NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy