logotyp

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 O odklad  povinné školní docházky je možné požádat v době zápisu  21. a  22. 4. 2020
Termín: nejpozději do 30. 4. 2020. 
Aby mohla být žádost kladně posouzena, musí k ní být připojeny tyto doklady: 
 - doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo  SPC),  
- doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Pokud nebude žádost doložena potřebnými doklady, správní řízení bude do doby  dodání těchto dokladů přerušeno,  nejpozději však do 31. 8. 2020.

ŽÁDOST O ODKLAD

TISKOPIS K VYPLNĚNÍTISKOPIS K VYPLNĚNÍ

TERMÍN ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD POSUNUT NA 21. A 22. 4. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci není možné zápis do prvních tříd uskutečnit obvyklým způsobem.
Budeme proto letošní podobu zápisu realizovat v nových podmínkách.
Od 6. 4. 2020
bude zpřístupněna Žádost o přijetí dítěte do základních škol na webu www.jakdoskoly.cz a rodiče zde také budou mít možnost rezervace času pro případ, že se rozhodnou provést zápis dítěte osobně. Doporučujeme vyplnit žádost elektronicky, data pak bude mít k dispozici každá zvolená škola. Zápis tím bude urychlen.
Termín samotného zápisu byl stanoven na 21. a 22. 4. 2020.
Zápis bude probíhat v těchto dnech od 12:00 do 18:00 hodin podle rezervovaných časů 1 osoba/15 min v určených prostorách, aby byla zachována všechna ochranná hyg. doporučení. 
Pokud nevyužijete osobní kontakt a máte možnost volby z dalších dvou způsobů podání žádostí, prosím neopomeňte nutnost ověření přiložených dokumentů, či použití vždy soukromé datové schránky - DS fyzické osoby (nikoli fitremní).
 
Děkujeme za pochopení a maximální vstřícnost v této nelehké a komplikované době.
Zároveň přejeme všem rodinám pevné zdraví a mnoho sil. 
S pozdravem Mgr. Jana Kindlová

TERMÍN PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ROK 2020/2021
JE  21. a  22. DUBNA.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 BUDOU OTEVŘENY
DVĚ PRVNÍ TŘÍDY  - maximální počet 60 dětí

V PŘÍPADĚ VOLBY OSOBNÍHO PODÁNÍ ŽÁDOSTI si, prosím, nezapomeňte vzít k zápisu s sebou OP, rodný list dítěte a v případě odlišné adresy dítěte, prosíme o doklad spádovosti - potvrzení od MČ o trvalém bydlišti dítěte.

V případě převisu zájemců - zapsaných dětí proběhne transparentní losování v následujících dnech po zápisu v prostorách školy za přítomnosti vedení školy a zástupců SRPŠ, RADY ŠKOLY a MČ PRAHA 6.
 

Jednotný postup ZŠ Praha 6
při zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro zápis dítěte:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování, které proběhne za účasti zástupců školy, SRPŠ, Rady školy a MČ Ph6 

Možnost nahlédnutí do spisu dítěte mají jeho zákonní zástupci 
dne 14.5. 2020 od 14:00 do 16:00 hodin v ředitelně školy. 

Výsledky zápisu budou zveřejněny 15.5. 2020 v 12:00 hodin.

Nově zápisový lístek rodiče (pokud volí více škol) odevzdají do školy, která dítě přijímá dne 18.5. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin. 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PROBĚHNE NA ZŠ PETŘINY-SEVER PO OBA DNY 21. A 22. 4. 2020 V ČASECH OD 12:00 DO 18:00 HODIN.

 


NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy