Jméno:
Heslo:

DRAMAT.VÝCHOVA S LOGOPEDIÍ

V malém kolektivu mají děti výhodu si procvičit výslovnost bez strachu a úzkosti.

Během zábavné činnosti přirozeně a nenuceně dochází k rozšíření slovní zásoby, ke zlepšení artikulace hlásek a přesnějšímu vyjadřování.

Dramatizace krátkých příběhů (situační role – dítě ztvárňuje postavu, ve které si zároveň procvičí výslovnost).

Reprodukce a dramatizace pohádek (rozšiřování a obohacování dětského slovníku hravou formou, přiměřené tempo řeči, správné dýchání)

Zpěv, říkadla, hádanky a jazyková cvičení spojená s pohybem (zejména s jemnou motorikou)

Kreativita – děti si samy píší scénáře na příběhy, které pak zahrají jako divadlo

Kroužek proběhne vždy ve čtvrtek  od 14:00 do 16:00

Cena: 600,- Kč za pololetí

Na setkání s Vámi se těší Dagmar Hrdinová d.hrdinova@zspetriny.cz

ZAHÁJENÍ: říjen 2018
PŘIHLÁŠKA - DRAMATICKÝ KROUŽEK

Jméno a příjmení dítěte:
Třída:
E-mail zákonného zástupce:
Dotazy:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy