DRAMAT.VÝCHOVA S LOGOPEDIÍ

 

V malém kolektivu mají děti výhodu si procvičit výslovnost bez strachu a úzkosti.

Během zábavné činnosti přirozeně a nenuceně dochází k rozšíření slovní zásoby, ke zlepšení artikulace hlásek a přesnějšímu vyjadřování.

Dramatizace krátkých příběhů (situační role – dítě ztvárňuje postavu, ve které si zároveň procvičí výslovnost).

Reprodukce a dramatizace pohádek (rozšiřování a obohacování dětského slovníku hravou formou, přiměřené tempo řeči, správné dýchání)

Zpěv, říkadla, hádanky a jazyková cvičení spojená s pohybem (zejména s jemnou motorikou)

Kreativita – děti si samy píší scénáře na příběhy, které pak zahrají jako divadlo

Kroužek proběhne vždy ve čtvrtek  od 14:00 do 16:00

Cena: 600,- Kč za pololetí

Na setkání s Vámi se těší Dagmar Hrdinová d.hrdinova@zspetriny.cz

ZAHÁJENÍ:
PŘIHLÁŠKA - DRAMATICKÝ KROUŽEK

Jméno a příjmení dítěte:
Třída:
E-mail zákonného zástupce:
Dotazy:

NÁSTĚNKA

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

PROPOJENÍ ŠKOLY, DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY

OD 20.3. 2017 OPĚT STAVÍME. MČ ve spolupráci se školou realizuje dlouho očekávané propojení školy a školní jídelny. Stavební práce zasáhnou do školního roku 2016/2017.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

VÝSKYT VŠÍ

Škola apeluje na důslednost rodičů při kontrole výskytu vši dětské u svých dětí, opatřeních při zjištění výskytu a neprodlené informovanosti školy. Děkujeme za spolupráci.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy