Jméno:
Heslo:

ZÁPIS DO 1. TŘÍDTERMÍN PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ROK 2019/2020
V  MČ PRAHA 6  JE  2. a  3. DUBNA.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 BUDOU OTEVŘENY DVĚ PRVNÍ TŘÍDY PODLE POČTU SPÁDOVÝCH DĚTÍ.


 

 Jednotný postup ZŠ Praha 6

při zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 

Kritéria pro zápis dítěte:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování, které proběhne za účasti zástupců školy, SRPŠ, Rady školy a MČ Ph6 4. 4. 2019.

 ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PROBĚHNE NA ZŠ PETŘINY-SEVER PO OBA DNY 2. A 3. 4. 2019 V ČASECH OD 13:00 DO 18:00 HODIN

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy v pátek 26.4. 2019 v 10:00 hod. formou seznamu registračních čísel.


NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy