Jméno:
Heslo:

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení rodiče,

po upřesnění všech odkladů jsme děti rozdělili do tříd. Třídy jsou naplněny spádovými žáky.  Při rozdělování jsme brali v potaz vyrovnanost dětí ve třídách vzhledem k počtu dívek a chlapců, zařazení dětí ze školek a především jsme přihlíželi k složení tříd s možnostmi zajištění inkluze.

Berte, prosím, proto uvedené rozdělení jako uzavřené a neměnné.
Děkujeme za pochopení.


Zároveň Vás společně s dětmi zveme 13. 6. 2019 na Zahradní slavnost, kde součástí programu bude i předání pomyslné štafety od devátých tříd budoucím prvňáčkům. Rozhodně zajímavá je podívaná na vystoupení dětských kolektivů a ocenění úspěšných žáků. Na zahradě bude pro děti připravena zábavná stezka a od 15:30 od 16:30. Nabídneme také burzu kroužků a zájmových činností, kterou budeme pro školní rok 2019/2020 pro Vaše děti chystat.

Na setkání a milou spolupráci se těší vedení školy, třídní učitelky a vychovatelky budoucích prvňáčků.

1.A - JANA HÁJKOVÁ1.B - LENKA ROZSÍVALOVÁ1.C - PETRA ŠUBRTOVÁ
56.185.39.
126.29.79.
4.34.33.
117.127.102.
105.168.77.
30.71.205.
31.123.11.
40.164.85.
46.13.2.
76.149.96.
5.10.52.
7.203.82.
41.107.108.
166.114.17.
91.103.147.
78.51.186.
202.97.44.
12.45.187.
84.20.24.
199.19.3.
183.104.26.
109.89.68.
6975.59.
42.169.122.
1.130.110.
65.73.28.
35.115.80.
21.201.9.
58.116.22.
112.25.55.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ROK 2019/2020

Vážení rodiče,
k zápisu letos přišlo 158 dětí. Vzhledem k velkému počtu spádových dětí jsme byli nuceni přijmout děti pouze dle prvního kritéria stanoveného  školským zákonem.  Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy. 
 
Počet prvňáčků bude vyžadovat výjimku z počtu žáků ve třídách. Budou otevřeny z kapacitních důvodů a dlouhodobého nárůstu počtu spádových dětí v oblasti Petřin tři třídy s počtem 32,32,31 žáků.V případě, že dojde k odhlášení dětí ze seznamu přijatých, nebudeme vzhledem k zajištění inkluze ve všech třech třídách počet dětí doplňovat.  
 Zájem rodičů nás těší a současně zavazuje. Obáváme se, že očekávání na naplnění programu ZaS i individuálního přístupu bude v těchto počtech velmi komplikované uskutečňovat kvalitně a v plném rozsahu.  To nás trápí a mrzí.
 
Nástup do první třídy bude pro děti vzhledem k naplněnosti tříd a zajištění inkluze náročnější. Je tedy k úvaze rodičů dětí, které mají ještě možnost nástupu na školy s menším počtem žáků (byly na tyto školy přijaty), aby své rozhodnutí zvážili ve prospěch dítěte.
 
Děkujeme za pochopení         Mgr. Jana Kindlová ŘŠTERMÍN PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ROK 2019/2020
V  MČ PRAHA 6  JE  2. a  3. DUBNA.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 BUDOU OTEVŘENY DVĚ PRVNÍ TŘÍDY PODLE POČTU SPÁDOVÝCH DĚTÍ.
ONLINE DOTAZNÍK

https://zapis.zspetriny.cz

K zápisu si prosím nezapomeňte vzít OP, rodný list dítěte a v případě odlišné adresy dítěte, prosíme o doklad spádovosti - potvrzení od MČ o trvalém bydlišti dítěte.

V termínu zápisu 2. nebo 3. 4. se těšíme vždy od 13:00 do 18:00 na milé setkání. 

Veřejné losování zapsaných dětí spadajících do 2. kritéria proběhne 4.4.
v 9:00 hodin v prostorách školy za přítomnosti vedení školy a zástupců SRPŠ, RADY ŠKOLY a MČ PRAHA 6.


 

 Jednotný postup ZŠ Praha 6

při zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 

Kritéria pro zápis dítěte:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování, které proběhne za účasti zástupců školy, SRPŠ, Rady školy a MČ Ph6 4. 4. 2019.

 ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PROBĚHNE NA ZŠ PETŘINY-SEVER PO OBA DNY 2. A 3. 4. 2019 V ČASECH OD 13:00 DO 18:00 HODIN

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy v pátek 26.4. 2019 v 10:00 hod. formou seznamu registračních čísel.


NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy