Organizace školního roku 2017/2018

Prázdniny - podzimní: 26. 10. - 27. 10. 2017 
                    - vánoční: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 
                    - pololetní: 2. 2. 2018 
                    - jarní: 12. 2. -  18 .2. 2018 
                    - velikonoční: 29. 3. a 30 .3. 2018 
                    - hlavní: 2. 7. 2018 - 31. 8. 2018
 
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. 
Vysvědčení:  31. 1. 2018 a  29. 6. 2018  
 
Třídní schůzky : 
 21. 9. 2017 -  od 18:00 hodin ve třídách 
 další TS dle potřeb TU a rodičů ( organizace švp, LVK aj. )
 
Konzultace   rodičů, žáků a učitelů 
 27. a  28. 11. 2017 
 25. a  26. 4.  2018
 Individuální   pohovory rodičů s vyučujícími  jsou možné po vzájemné dohodě během celého školního roku
 
 Zkoušky do výtvarných tříd 
 Řádný termín :     17. 5. 2018 od 9:00 hodin 
 Náhradní termín: 4. 6. 2018 od 9:00 hodin
   
Ředitelské volno:
29. 9. 2017 v pátek 
30. 4. 2018 pondělí 
 7. 5. 2018 pondělí
 
Plánované školní akce: 
Termín kurzu výtvarné třídy  6. A   12. - 15. 9. 2017 
Termín kurzu nevýtvarné třídy 6.B   5. -   8. 9. 2017 
Kunsthistorický zájezd  Toskánska 26. 9. - 30. 9. 2017 
Malování na hedvábí  11. 11.2017 
Školní ples Na Marjánce 23. 11. 2017 
Výtvarná dílna – příprava adventních věnců 2. 12. 2017 
Výstava ve Vypáleném koťátku září 2017 
Vánoční dílny 8. 12. 2017 
Den otevřených dveří  16. 1.  2018 
Setkání předškoláků vždy ve čtvrtek 8. a 22. 2., 1. a  8. 3. 2018 
Zápis do prvních tříd  10. a 11. 4. 2018
Velikonoční dílny 16. 3. 2018 
Noc s ANDERSENEM - třídní akce – březen 2018 
Výstava výtvarných prací v ÚMCH duben – květen 2018
Výukový zájezd do Anglie – žáci 7. – 9. tříd květen 2018 
Výjezdy na školy v přírodě a plenéry – květen 2018 
 Zahradní slavnost 14. 6. 2018  (náhradní termín 21.6.2018)
 
 

NÁSTĚNKA

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy