Jméno:
Heslo:

PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Kroužek GRAFOMOTORIKY

Kroužek bude probíhat v naší škole každé úterý od 14.-15.hod. Kroužek je určen pouze pro žáky prvních tříd. Kroužek povede speciální pedagožka Mgr. Lada Růžičková a 2 další lektorky, které absolvovaly požadovaný kurz grafomotoriky.  První hodina začne po jarních prázdninách, tj.20.2.2018. Celkem se jedná o 16 lekcí. Poslední hodina by byla 19.6.2018.
Děti si vždy vyzvedáváme v družině a po skončení kroužku je vrátíme zpět.
V kroužku grafomotoriky se zaměříme na správné sezení a úchop tužky. Děti procvičují psaní různými způsoby. Hravou formou budou rozvíjet hrubou i jemnou grafomotoriku uvolňováním velkých i malých kloubů, malují na velké i malé plochy, píší na pracovní listy. Dětem vždy zakládáme složku, kterou děti po několika lekcí přinesou ukázat domů. 
 
Cena za tento kroužek je 800 Kč. Všechny pomůcky jsou v ceně kroužku. 
Do kroužku bude přijato maximálně 18 dětí. Děti budou rozděleny do skupinek.
Přihlášky zasílejte emailem: l.ruzickova@zspetriny.cz

Poradenské pracoviště:

Dětem se specifickými poruchami učení a chování se ve škole věnují speciální pedagog
Mgr. Lada Růžičková a školní psycholog Mgr. et Bc. Lenka Nemcová

Mgr. Lada Růžičková
individuální kontakt na tel: +420 603555432
 Rozvrh hodin:
ÚTERÝ                8:00 – 14:00
STŘEDA              8:00 - 16:00
PÁTEK                 vždy po předchozí dohodě
V akutních případech lze dle domluvy sjednat schůzku i v jiném čase.

Mgr. et Bc. Lenka Nemcová
individuální kontakt na tel: 235 090 744 
Rozvrh hodin:
PONDĚLÍ     7:30 
- 16:00
ČTVRTEK    7:30  - 16:00

Školní poradenské pracoviště - rodičům nejen začínajících prvňáčků

Vaše dítě v září nastupuje do první třídy. Tím nastává veliká změna
nejen pro něj,ale i pro celou rodinu. Tato změna s sebou přináší plno očekávání, naděje a též trochu obav. Jak se mu bude dařit? A co když nastanou nějaké těžkosti? Co budeme dělat?
 
Někteří prvňáčci si rychle na nový režim zvyknou a zadaptují se.
Někteří, i když jim bude věnována veškerá péče ze strany rodičů
i učitelů, budou mít menší či větší potíže. Mohou se trápit s učením
nebo mít adaptační problémy.
(Např. nedokáží dobře skládat slova z písmen, nebo je pro ně těžké
psát,jsou neklidní, nesoustředí se, příliš rychle se unaví, nebo je škola nebaví a možná z ní mají trochu strach.) Co tedy dělat?
 
Společně s Vámi můžeme hledat příčiny různých potíží. 
Vždyť nám jde o totéž: aby se Vaše dítě (náš žák) těšilo do školy,
aby se v ní dobře cítilo a zažívalo pocit úspěchu, který je, přiznejme
si to, i pro nás dospělé velmi důležitý.
 
Pokud budete mít pocit,  že to „kamarádství“ Vašeho dítěte se školou neprobíhá, jak by mělo, obraťte se s důvěrou na paní 
učitelky nebo přímo na naše Školní poradenské pracoviště.

V  případě, že chcete využít  možnost  konzultace  ještě  v  období 
před vstupem Vašeho dítěte do školy, bude Vám naše poradenství
nabídnuto taktéž přímo u zápisu Vašich dětí do 1.tříd.
 
Kde nás najdete?
Ve druhém patře, (po schodech co nejvýš směrem k velké tělocvičně),
 za prosklenými dveřmi vpravo.
Kdy?   Preferujeme objednání přes telefon 
(i když jsme  ve škole  často,   ne  vždy se zdržujeme v  místnosti  u tělocvičny),volejte prosím  na telefonní číslo +420 603555432        .
Přejeme Vám i  Vašemu dítěti hodně zdaru a radosti!                                     
 
Mgr. Lada Růžičková - speciální pedagog,        
Mgr. et Bc. Lenka Nemcová  - psycholog              
                                                                                 
Služby speciální pedagogiky a psychologie:

depistáž předškolních dětí s rizikem školní nezralosti ve spádových MŠ
- první kontakt s rodiči předškoláků a poradenství pro ně v rámci
  zápisu do 1. tříd
- preventivní aktivity
- diagnostika poruch učení a chování
- terapie poruch učení a chování
- základní logopedická diagnostika
- rodinné poradenství
- konzultace pro rodiče
- pravidelný kontakt s učiteli a vychovateli
- kontakt na další odborná pracoviště
- poradenství v oblasti další profesní orientace(spolu s vých. poradcem)
  práce se třídami
- videotrénink interakcí
- zajištění asistenta pedagoga (podpora ve třídě)

NÁSTĚNKA

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy