logotyp
Login
stranka-aktualne-245

Praha 6 - pomoc rodinám s dětmi

PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY

PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č.   /22 ze dne 7.11.2022 v rámci projektu  „Pomoc rodinám s dětmi“ umožnilo čerpat finanční příspěvek na stravování dětí a žáků v mateřských a základních ...

BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Informace i formuláře jsou ke stažení  na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi
Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023  - viz příloha
Žádost je třeba doručit vedení školy vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři. Lze ji doručit osobně či datovou schránkou.
Podporu není možné žádat zpětně.
Žádosti přijímá vedení školy od 1.10. do 26.10.2022.
Žádost platí do konce školního roku 2022/2023.
Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh ke dni podání žádosti.
Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné ...
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy