logotyp
Login
stranka-aktualne-245

2023

Zakázka č.:                                 1/2022
Termín oznámení dne:                30.5. 2023
Platnost oznámení do:                5. 5. 2023 do 12:00 hod.
Předmět zakázky:                      
 
Zakázka bude zahájena  9.5.2023  a ukončena 30.5.2023 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
Předmětem zakázky je výroba dřevěného mobilního rozkládacího mola pro účely módních přehlídek žáků výtvarného zaměření
 
Parametry:
Stabilita, možnost rozložení na jednotlivé díly, bezpečný a technicky nenáročný systém smontování dílů do celku – pochozí molo
Díly mola:
spodní část  stojny z tvrdého dřeva, horní část pochozí z měkké dřevo, pevná deska, povrchová úprava  dřeva, základní ochranný nátěr
Rozměr  jednoho dílu: 100x200x30 cm
Počet  rovných dílů : 10 ks
Počet šikmých  dílů – nástupní deska: 1 ks
 
Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky – výroba, dovoz a ukázka montáže mola na místě dodání. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu  realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
 
Kritérium pro hodnocení nabídky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 60 %, další kritérium, 30 %  dodržení termínu realizace,  10 %, kritérium doprava v ceně.  
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby
 
Zadavatel:                                Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                                                    IČ 48133795                       
Kontaktní osoba:               ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová
Informace na tel.:             +420 728 819 174
 
Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.
V Praze dne 26.04.2023
Mgr. Jana Kindlováředitelka školy


Zakázka 2/2023 Čištění koberců

Zakázka č.:                                 2/2023

Termín oznámení dne:                13.06.2023

Platnost oznámení do:                23.06.2023 do 12:00 hod

Předmět zakázky: Čištění koberců cca 500 m² (kartáčování a hloubkové extrační)

Zakázka bude zahájena 15. 8. 2023 a ukončena 25. 8. 2023 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

Předmětem zakázky je čištění kusových koberců ze tříd a koberců položených v kancelářích a třídách školní družiny

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

 Kritérium pro hodnocení nabídky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 50 %, další kritérium 20 % příprava prostoru s vyklizením mobilního nábytku a následným uklizením zpět, 10 % dodržení termínu realizace, kritérium čištění mokrou cestou 10 %, kritérium doprava v ceně 10 %. Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby.

Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                                                        IČ 48133795       
Kontaktní osoba:                  Šarochová Tatiana
Informace na tel.:                +420 235 090733

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 Mgr. Jana Kindlováředitelka školy


Zakázka 3/2023 Mytí oken a žaluzii v ZŠ Petřiny - sever

Zakázka č.:                                 3/2023
Termín oznámení dne:                13.06.2023
Platnost oznámení do:                23.06.2023 do 12:00 hod
Předmět zakázky: Mytí plastových oken v celé budově + hlavní vstup – 3153 m² (počítáno i s rámy) mytí  žaluzii – 1003 m² v ZŠ Petřiny - sever

Zakázka bude zahájena probíhat po celý čas letních prázdnin (od 18.7. do 15.8.2023) v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 Vestibul školy, vstupní dveře školy i družiny s přilehlou chodbou od 22.8. do 31.8.2023

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 70 %, další kritérium 10 % příprava prostoru s vyklizením mobilního nábytku a následným uklizením zpět, 10 % dodržení termínu realizace, kritérium doprava v ceně 10 %. Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby.

 Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                                                         IČ 48133795 
Kontaktní osoba:                   Šarochová Tatiana
Informace na tel.:                 +420 235 090733

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 Mgr. Jana Kindlováředitelka školy

 

Zakázka 4/2023 Oprava mrazicího boxu v ZŠ Petřiny - sever
Zakázka č.:                                 4/2023
Termín oznámení dne:                13.06.2023
Platnost oznámení do:                30.06.2023 do 12:00 hod
Předmět zakázky: Oprava mrazicího boxu v ZŠ Petřiny – sever – výměna panelů
Zakázka bude probíhat v období letních prázdnin, v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.
Termín realizace bude nabídnutý v cenové nabídce.

Preferujeme termíny:
03.07. až 14.07.2023
24.07. až 28.07.2023
21.08. až 25.08.2023

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 70 %, další kritérium 20 % dodržení termínu realizace do 24.8.2023, kritérium doprava v ceně 10 %.

Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                                                        IČ 48133795
Kontaktní osoba:                  Šarochová Tatiana
Informace na tel.:                +420 235 090733

Informace ke stanovení termínu prohlídky +420 235 090741 – Školní jídelna
Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

Mgr. Jana Kindlováředitelka školy

Zakázka 5/2022 Výmalba a pokládka PVC v učebně 110, oprava a výmalba zdí v učebnách 202, 203, 206, 302, 308, 310.

Zakázka č.:                                 5/2023
Termín oznámení dne:                10.6.2023
Platnost oznámení do:                30.06.2023 do 12:00 hod
Předmět zakázky: Balíček služeb z:

Opravy, výmalba stěn učebny 110, částečná oprava výmalby ve třídách 202, 203, 206, 302, 308, 310. Pokládka lina 80m² včetně lišt – učebna 110.

-          Zdi – opravy stěn, penetrace, výmalba. Použití barvy Primalex Plus bílá.
-          PVC – odstranění a likvidace stávající podlahy, příprava a vyrovnání pro pokládku, pokládka PVC včetně lišt.

-          Služby:
-          Kompletní opravy, výmalby, pokládka PVC, vč. likvidace a dopravy
-          Vystěhování a opětovné nastěhování mobiliáře dotčených učeben v rámci výmalby a pokládky PVC.
-          Demontáž stávajícího lina včetně likvidace a odvozu
-          Záruka na povrch lina – zátěžové PVC

Zakázka bude zahájena 15.7.2023 a ukončena 25.08.2023 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.
Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 65 %, dodání v termínu 25 % a rozpracovanost nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby
Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                                                        IČ 48133795 
Kontaktní osoba:                  Šarochová Tatiana
Informace na tel.:                +420 773 760 524

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 Mgr. Jana Kindlováředitelka školy

 

Zakázka 6/2023 Dodání 10 ks PC a Monitorů dle níže uvedené specifikace

Zakázka č.:                                 6/2023
Termín oznámení dne:                6.09.2023
Platnost oznámení do:                20.09.2023 do 12:00 hod

Předmět zakázky:

10 kusů počítačů a monitorů dle níže uvedené specifikace

  1. 10 kusů ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SD i5-12400 / 8GB / 512GB SSD / DVD writer 8X / 300W / 3yr NBD onsite / W11P / Černá
  2. 10 kusů ASUS C1242HE Business Monitor – 23.8", Full HD, low Blue Light, Flicker Free, HDMI, Wall Mountable

 Specifikace PC

-   CPU: Intel® Core™ i5-12400 Processor 2.5 GHz nebo lepší
-   RAM: 8GB, možnost rozšíření až na 128GB (4 sloty na MB)
-   Disk: 512GB SSD NVMe PCIe
-   Lan: 10/100/1000 GbE
-   Zdroj: 300w s certifikací 80+ platinum
-   Porty a další vybavení: HDMI, VGA, RJ45, Audio jack, 10x USB-A z toho minimálně 4x USB-3.2. gen 2, 1x USB-C 3.2 gen 2, 2x M.2 konektro pro rozšíření diskové kapacity, klávesnice a myš USB drátové od stejné výrobce, kensigton, TPM
-   Rozměry: formát SFF max 10x30x34 cm
-   OS: kompatibilní se stávajícím vybavením školy tzn. Windows s podporou domény
-   Záruka: Poskytovaná výrobcem zařízení v délce 36 měsíců s opravou v místě instalace a odezvou následující pracovní den, ověřitelná na webu výrobce, dle zadaného sériového čísla zařízení. Dle zadaného sériového čísla bude možné na webu výrobce dohledat a stáhnout veškeré ovladače a sw poskytovaný výrobcem

 Služby:  Doprava a výnos do 3 patra budovy.        

Zakázka bude zahájena 25.09.2023 a ukončena  11.10.2023 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.
Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 65 %, dodání v termínu 25 % a rozpracovanost nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby 

Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                                                    IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          Šarochová Tatiana
Informace na tel.:                         +420 773 760 524

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

6.9.2023                                                           

 Mgr. Jana Kindlová ředitelka školy

 

Zakázka 7/2023 Dodání a instalace 3 x dataprojektor - včetně příslušenství

Zakázka č.:                                 7/2023

Termín oznámení dne:                20.09.2023

Platnost oznámení do:                04.010.2023 do 12:00 hod

Předmět zakázky:

Dodávka a montáž 3 ks projekorů  včetně všeho potřebného příslušenství.

-          Optika: ultrakrátká (projekční poměr min. 0,26 – 0,34:1)

-          Bílý světelný výstup: min. 4100 lumenů

-          Barevný světelný výstup: min. 4100 lumenů v souladu s normou IDMS15.4

-          Nativní rozlišení: min. FHD (1920x1080 bodů)

-          Kontrastní poměr: min. 2 500 000:1

-          Zdroj světla: Laser s životností minimálně 20 000 hodin

-          Možnosti připojení. HDMI 3x, 2x USB-B pro ovládání interaktivity ze 2

míst, 2x USB-A, Miracast, 1x R-J45 (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, min. 1x mini-jack audio vstup, min. 1x mini-jack audio výstup

-          Ovládání interaktivity: pomocí 2 per i dotykem prstu

-          Funkce: řízení projektoru pomocí systémů Crestron,v projektoru integrované funkce elektronického flipchartu → možnost ovládání bez použití PC

-          Reproduktor. min. 16W

-          Záruka: min. 60 měsíců nebo 12 000 hodin poskytovaná výrobcem zařízení

-          Služby:

-          Kompletní montáž systému a doprava

-          Demontáž  stávajících včetně likvidace a odvozu. Potvrzení o ekologické likvidaci.

-          Záruka

     

Zakázka bude zahájena  16.10.2023 a ukončena 20.10.2023 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.

 

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 55 %, dodání v termínu a mimo vyučující dobu 35 % a rozpracovanost nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

Zadavatel:                                 Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                Šarochová Tatiana

Informace na tel.:              +420 773 760 524

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

  Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

 

 

Zakázka 8/2023 - Vybavení přírodopisné učebny novými mikroskopy pro rozšířenou a aktivní výuku přírodovědných předmětů.

 Zakázka č:                                  8/2023
Termín oznámení dne:                08.11.2023
Platnost oznámení do:                22.11.2023 do 12:00 hod

Předmět zakázky:
Vybavení přírodopisné učebny novými mikroskopy pro rozšířenou a aktivní výuku přírodovědných předmětů.

 -   Parametry: 12x monokulární hlavice 12x binokulární hlavice
 -  Okulár: širokoúhlý WF 10x
-   Hlavice: binokulární- monokulární otočná o 360°, úhel vhledu 30°,pokud binokulární tak nastavitelný oční rozestup 48 - 75 mm, dioptrické doostřování levého okuláru
-   Hlava: revolverová pro 4 objektivy DIN - vzad otočená
-   Objektivy: achromatické 4:1, 10:1, 40:1 (pérový), 100:1 Oil.im. (pérový)
-   Zvětšení: 40x, 100x, 400x, 1000x
-   Stolek: křížový 140 x 130 mm, koaxiální ovládání posuvů X-Y, pravoruké ovládání
-   Zaostřování: koaxiální makro a mikro posuv
-   Kondenzor: 1,25 N.A. s irisovou aperturní clonou, výškově nastavitelný, držák filtrů, zelený filtr
-   Osvětlení: LED dioda s plynulou regulací intenzity jasu
-   Kolektor: s čočkou, zabudován v noze mikroskopu
-   Rozměry přístroje: max výška: 380 mm, šířka: 170 mm, hmotnost: 4,8 kg
-   Mikroskop s antibakteriálním povrchem, servisem se zárukou, instalací a dopravou.       

Zakázka bude zahájena  1.12.2023 a ukončena 31.12.2023 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 60 %, dodání v termínu 30 % a rozpracovanost nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

Zadavatel:   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6  IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          Šarochová Tatiana

Informace na tel.:                         +420 773 760 524

 Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.           

Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

 

Zakázka 9/2023 Zemní práce pro pokládku vodovodního potrubí

Zakázka č.:                                 9/2023

Termín oznámení dne:                14.11.2023

Platnost oznámení do:                28.11.2023 do 12hodin

 

Předmět zakázky:

Zemní práce pro pokládku vodovodního potrubí

-          Výkop v délce 42m

-          Ruční dokopání dle potřeby

-          Podsyp dle potřeby a technologických postupů

-          Trubky PE MD 25x3,5

-          Napojení na stávající potrubí

-          Vysazení přítokové a odvodňovací armatury

-          Montáž vodovodu

-          Odvoz a likvidace výkopu

-          Zasypaní rýhy po vrstvách se zhutněním

-          Terení úprava+ osetí trávy semenem

-          Průbězný stavební úklid

-          Doprava (parkování je v ceně – nevznikne náklad)

          

 Zakázka bude zahájena 25.03. 2024 a ukončena 08.04.2024 (dle povětrnostních podmínek a předem potvrzeného termínu)  v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.

 Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 75 %, dodání v termínu 25 %

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

 Zadavatel:                               Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          Šarochová Tatiana

Informace na tel.:                         +420 773 760 524

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

Zakázka 10/2023 Dodání 16 KS TABLETŮ

Zakázka č.:                                 10/2023

Termín oznámení dne:                14.11.2023

Platnost oznámení do:                28.11.2023 do 12:00 hod

 

Předmět zakázky:

Třídílná keramická magnetická tabule Triptych 400/200x120 cm na zvedacím stojanu

-   16 kusů -  Galaxy Tab S9, Tab S9 FE

-   16 kusů Tab S9 FE Odolný zadní kryt

-   16 kusů Tab S9 Ochranná fólie

-   1x Digitus DN-45003 - DIGITUS Nabíjecí vozík pro notebooky a tablety 16 nabíjecích základen – el zámek

 

Služby:

-          Dodání zařízení na místo určení dle specifikace

-          Instalace folií a ochranných krytu na jednotlivé tablety

-          Příprava skříně pro použití.

-          Záruka

         

 Zakázka bude zahájena 1.12.2023 a ukončena 8.12.2023 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.

 

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 65 %, dodání v termínu 25 % a rozpracovanost nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                        IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                  Šarochová Tatiana

Informace na tel.:                +420 773 760 524

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

 

 

Zakázka 11/2023

Dodání a instalace nové WIFI sítě včetně Switche a routeru

Zakázka č.:                                 11/2023
Termín oznámení dne:                24.11.2023
P
latnost oznámení do:                01.11.2022 do 12:00 hod

Předmět zakázky:
Zakázka 11/2023 Dodání a instalace nové WIFI sítě včetně Switche a routeru

  1. 1.      Schwitche III: Odhadovaná cena vč. DPH 60.000,-

-          Cisco CBS350-48P-4X - RF - 2ks

-          Cisco CBS350-24T-4X - RF - 1ks

-          MaxLink 10G SFP+ optický modul - 4ks

-          Optický patch kabel duplex LC-LC 50/125 MM 1m OM3 - 4ks

-          Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 0.25m - 30ks

-          Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 0.5m - 10ks

-          Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 1m - 10ks

 

  1. 2.      AP: Odhadovaná cena vč. DPH 70.000,-

-          Aruba AP-505 - 5ks

-          Držák AP – 5ks

 

  1. 3.      Router FortiGate 80F - Odhad 60.000 vč. DPH

-   Pracovní teplota okolí max 50°C

-   Provedení 1U rack

-   Alespoň 2x 10Gbps a 2x 1Gbps ethernet interface - dvě optiky (SFP/SPF+)

-   Propustnost na WANu min 500Mbps

-   Propustnost VPN min 100Mbps

-   Počet současně aktivních uživatelů s výhledem na tři roky 300.

-   Počet VPN uživatelů 10.

-   HW NBD a podpora SW updatů na tři a variantně na pět let.

 

  1. 4.      Služby:

-          Kompletní montáž systému včetně instalačního materiálu – dodání prací od dodavatele služby (předpoklad 2 pracovníci).

-          Přenos materiálů

-          Doprava

-          Záruka

    

Zakázka bude zahájena 15.12.2023 a ukončena 01.02.2024, dle všech nutných schválení.

 Přesný termín prací bude smluvně domluven. Vše proběhne v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6. 

Nabídková cena:

Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 65 %, dodání mimo školní výuku (svátky, prázdniny, víkend) 35 % 

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu předají svoji nabídku k rukám kontaktní osoby:

Zadavatel:                                    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          Šarochová Tatiana

Informace na tel.:                         +420 773 760 524

Email:                                           skola@zspetriny.cz

Nabídky doručte nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail.

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

 

 

 

 

 

 
 
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy