logotyp
Login
stranka-aktualne-245

2018

Zakázka 1/2018 Mytí oken a žaluzií v ZŠ Petřiny-sever
 
Zakázka č.:                                 1/2018
 
Termín oznámení dne:                14. 5. 2018
 
Platnost oznámení do:                17. 5. 2018 do 15.30 hod.
 
Předmět zakázky:
Mytí plastových oken v celé budově + hlavní vstup – 3153 m² (počítáno i s rámy), mytí žaluzií 1003 m²                                             
 
Zakázka bude probíhat v prostorech ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 po celý čas letních prázdnin (od 21.7. do 13. 8. 2018) s tím, že mytí oken v jednotlivých prostorech školy budou  dle pokynů technického pracovníka školy. Vestibul školy, vstupní dveře školy i družiny s přilehlou chodbou od 20. 8. do 24. 8. 2018.
 
Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
 
Kritérium pro hodnocení nabídky
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria,
 
tj. pořizovací ceny .
 
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku  k rukám  kontaktní osoby
 
Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
 
                                                     IČ 48133795                       
 
                                                             
 
Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová
 
Informace na tel.:                          +420 235090730
 
Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 
Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.
 
 

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová
 
                                                                                            ředitelka školy

Zakázka 2/2018  Oprava podlahové krytiny v učebnách
Zakázka č.:                                  2/2018
Termín oznámení dne:                 4. 7. 2018
Platnost oznámení do:                 12. 7. 2018 do 15.30 hod.
 
Předmět zakázky:
Demontáž stolových sestav a vystěhování nábytku, odstranění původní podlahové krytiny včetně soklů, odstranění lepidla a přebroušení, opravy rychlostěrkou a penetrace povrchu, odlití nivelační stěrky na dřevěné podlahy, přebroušení nové stěrky, penetrace nové stěrky, Novoflor Extra Amos, pokládka PVC lepením s obvodovou lištou a zpětné nastěhování stolových sestav – učebna chemie.
Vystěhování nábytku včetně knih ze skříní, odstranění původní podlahové krytiny včetně soklů, odstranění lepidla a přebroušení, opravy rychlostěrkou a penetrace povrchu, odlití nivelační stěrky na dřevěné podlahy, přebroušení nové stěrky, penetrace nové stěrky, Novoflor Extra Amos, pokládka PVC lepením s obvodovou lištou a zpětné nastěhování nábytku, odvoz staré krytiny a starého materiálu – učebna knihovna. Učebna je o rozměru 54 m²/.
 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
 • Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii

 • Dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění v kopii

 
Požadavky na zpracování nabídky
 • Identifikační údaje uchazeče

 • Název zakázky

 • Nabídková cena bez DPH (režim přenesení daňové povinnosti)

 • Záruční lhůta v měsících

 • Prováděcí doba v kalendářních dnech

 • Profesní kvalifikační předpoklady

 • Oceněný výkaz prací

 • Podepsaný návrh smlouvy

 • Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat

 
Zakázka bude zahájena  v červenci 2018 a ukončena v srpnu 2018 nejpozději 27. 8. 2018 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
 
Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
 
Kritérium pro hodnocení nabídky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria,
tj. pořizovací ceny ve výši 90 %, rozpracovanost nabídky ve výši 10 %.
 
 
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby
 
Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                                                     IČ 48133795                        
                                                                 
Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová
Informace na tel.:                          +420 235090730
                                                     e-mail: skola@zspetriny.cz
 
Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.
Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.
                                                                                           Mgr. Jana Kindlová
                                                                                            ředitelka školy

 

 

Zakázka 3/2018 Vybavení tříd výškově stavitelným nábytkem

Zakázka č.:                                 3/2018

Termín oznámení dne:                11. 7. 2018

Platnost oznámení do:                16. 7. 2018 do 15.30 hod

Předmět zakázky:  

Lavice dvoumístná, výškově nastavitelná vel. 4-6 s pevnou pracovní deskou 130x50-55 cm z materiálu LTD s litou polyuretanovou hranou v přírodním dřevěném dezénu s povrchem odolným proti oděru. Přestavění výšky lavice bez použití nářadí. Všechny hrany jsou zaoblené. Lavice jsou opatřeny odkládacími košíky, po stranách kovové háčky, kovové konstrukce na lyžinách s plastovými koncovkami opatřenými rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. (Je-li konstrukce vybavena oporou pro nohy, výška opory od země musí být min. 20 cm. Opora nohou není podmínkou.)

Počet 14 kusů barva červená

         

Židle žákovská stohovatelná výškově stavitelná vel. 4-6, malý sedák a opěrák. Kovová konstrukce je svařena z plochooválných profilů s lyžinami opatřenými plastovými koncovkami.

Počet 28 kusů barva červená

 

Židle žákovská stohovatelná výškově stavitelná vel. 5-7, velký sedák a opěrák. Kovová konstrukce je svařena z plochooválných profilů s lyžinami opatřenými plastovými koncovkami.

Počet 32 kusů barva modrá, 14 kusů barva červená – celkem 46 kusů

                   

Lavice dvoumístná, výškově nastavitelná vel. 5-7  s pevnou pracovní deskou 130x50-55 cm z materiálu LTD s litou polyuretanovou hranou v přírodním dřevěném dezénu s povrchem odolným proti oděru. Přestavění výšky lavice bez použití nářadí. Všechny hrany jsou zaoblené. Lavice jsou opatřeny odkládacími košíky, po stranách kovové háčky, kovové konstrukce na lyžinách s plastovými koncovkami opatřenými rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. (Je-li konstrukce vybavena oporou pro nohy, výška opory od země musí být min. 20 cm. Opora nohou není podmínkou.)

Počet 6 kusů barva červená

Zakázka bude zahájena  30. 7.  2018 a ukončena 27. 8.  2018 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 tak, aby  zboží  bylo do školy dodáno nejpozději 27. 8. 2018.       Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, doprava v ceně 10 %, dodání v termínu 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 728819174

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

                                                                                       Mgr. Jana Kindlová
                                                                                            ředitelka školy

 

Zakázka 4/2018  Výmalba školní kuchyně a zázemí školní kuchyně a denní místnosti (kancelář vedoucí kuchařky)

Zakázka č.:                                 4/2018

Termín oznámení dne:                18. 7. 2018

Platnost oznámení do:                 23. 7. 2015 do 15.30 hod.

 

Předmět zakázky: 

Výmalba školní kuchyně, zázemí školní kuchyně bílou barvou (635 m²) – 2 vrstvy a denní místnosti světle šedou barvou (15 m²) – 2 vrstvy. V nabídce rozepište jednotlivé práce:

Zakrývání, drobné opravy tmelením, penetrace a režie.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 • Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii

 • Dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění v kopii

 

Požadavky na zpracování nabídky

 • Identifikační údaje uchazeče

 • Název zakázky

 • Nabídková cena bez DPH (režim přenesení daňové povinnosti)

 • Záruční lhůta v měsících

 • Prováděcí doba v kalendářních dnech

 • Profesní kvalifikační předpoklady

 • Oceněný výkaz prací

 • Podepsaný návrh smlouvy

 • Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat

 

Zakázka bude zahájena  1. 8. 2018 a ukončena 14. 8. 2018 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, rozpracování nabídky s rozměry 20 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

 Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 235090730

                                                     e-mail: skola@zspetriny.cz

 Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.                                                  

                                                                                       Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

 

Zakázka 5/2018 Čištění koberců

Zakázka č.:                                 5/2018

Termín oznámení dne:                25. 7. 2018

Platnost oznámení do:                 28. 7. 2018 do 15.30 hod.

Předmět zakázky:                       Čištění koberců cca 480 m² (kartáčování a hloubkové extrační)

Zakázka bude zahájena  20. 8. 2018  a ukončena 27. 8. 2018 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6         

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu  realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 50 %, další kritérium 20 % příprava prostoru s vyklizením mobilního nábytku a následným uklizením zpět, 10 %  dodržení termínu realizace, kritérium  čištění mokrou cestou  10 %, kritérium doprava v ceně 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

 Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 728 819 174

 Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz. 

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

 

Zakázka 6/2018 Nákup 30 ks počítačů
Zakázka č.:                                 6/2018
Termín oznámení dne:                24. 9. 2018
Platnost oznámení do:                1. 10. 2018 do 15.30 hod
 
Předmět zakázky:   
30 ks počítačů v konfiguraci: procesor s výkonem alespoň 5900 benchmark bodů, s úložištěm typu SSD o velikosti alespoň 120 GB, pamětí alespoň 4GB DDR III, klávesnice + myš, včetně OS, LCD monitor 21,5" - 22" s digitálním i analogovým vstupem; uvedení počítačů do provozu v počítačové učebně
           
Zakázka bude zahájena  15. 10. 2018 a ukončena 31. 10.  2018 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 tak, aby  zboží  bylo ve škole instalováno k využití nejpozději 31.10.2018.
Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
Kritérium pro hodnocení nabídky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 75 %, doprava v ceně 5 %, dodání v termínu 10 % a rozpracovanost nabídky 10 %.
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby
 
Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                                                     IČ 48133795                       
Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová
Informace na tel.:                          +420 728819174
 
Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.
Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.
 
                                                                                      Mgr. Jana Kindlová
                                                                                            ředitelka školy

                                                                                  

Základní škola  Petřiny  -  sever, Praha 6

Na Okraji 43/305, PSČ 162 00  e-mail:skola@zspetriny.cz

Tel/Fax  235090730 / 235090752

 

Zakázka 7/2018  Rámcová smlouva o obchodní spolupráci – provádění pravidelných elektrorevizí 

Zakázka č.:                                 7/2018

Termín oznámení dne:                28. 11. 2018

Platnost oznámení do:                3. 12. 2018 do 12.30 hod.

 

Předmět zakázky:   Rámcová smlouva o obchodní spolupráci – provádění pravidelných elektrorevizí

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

-          Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii

-          Dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění v kopii

Požadavky na zpracování nabídky

-          Identifikační údaje uchazeče

-          Název zakázky

-          Nabídková cena bez DPH  a s DPH

-          Cena za revizi 1 spotřebiče a 1 ručního nářadí včetně přívodních kabelů, cena za pevně připojený spotřebič, zásuvky, cena za elektroinstalaci za rozvaděč, revize hromosvodu za 1 svod

-          Profesní kvalifikační předpoklady

-          V ceně je zahrnuto sledování všech termínů a s tím spojené provedení příslušné revize, vypracování revizní zprávy a jiné administrativní úkony

-          Návrh  smlouvy

 Zakázka bude zahájena od  10. 12. 2018 a ukončena 10. 12. 2020 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 90 %, rozpracování nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                                                                 

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 235090733

  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah dodávky. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz eventuelně do schránky školy umístěné na dveřích hlavního vchodu.

                                                                                       Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

 

 

 

Zakázka 8/2018 Dodání a instalace 5 interaktivních tabulí včetně příslušenství

Zakázka č.:                                 8/2018

Termín oznámení dne:                30. 11. 2018

Platnost oznámení do:                6. 12. 2018 do 15.30 hod

 

Předmět zakázky:

Set interaktivní tabule:

-          Projektor s ultrakrátkou projekcí – svítivost min. 3500 lumen, vestavěný reproduktor, vstup VGA,  HDMI a vstup pro mikrofon, bezdrátová síť LAN, ovládání interaktivity – pero, dotyk,

-          Reproduktory – sada min. 2 nástěnných s výkonem min. 30 W

-          Tabule – trojkřídlá, centrální panel popisovatelný fixy, křídla popisovatelná křídou – standardní rozměry

-          Stojan – zvedací systém ukotvený do stěny, rozsah zdvihu min. 50 cm, včetně ramena pro uchycení projektoru

-          Stolní počítač - OS Win 10 Pro, SSD disk min. 128GB, operační paměť 4GB, příslušenství – klávesnice, myš

-          Monitor – úhlopříčka 21,5", Full HD rozlišení

 Služby:

-          Kompletní montáž systému, zapojení, zaškolení a doprava

-          Demontáž 5 stávajících tabulí a stojanů včetně likvidace a odvozu

-          Záruka 60 měsíců na projektory a 36 měsíců na ostatní vybavení 

         

Zakázka bude zahájena  14. 12. 2018 a ukončena 31. 12.  2018 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.

 Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 65 %, dodání v termínu 25 % a rozpracovanost nabídky 10 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

                                                     IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                          +420 728819174

 Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo a právo výzvu zrušit.

Nabídky doručte fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz.

                                                                                       Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 


Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy