logotyp

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

NÁSTUP 1. A 2 TŘÍD DO ŠKOLY

Provoz školy od 18. 11. 2020

 • Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost  žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
 • Pro ostatní žáky 3. – 9. tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Od 18. 11. 2020 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka bude probíhat v kmenových třídách v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Organizace příchodu a  odchodu i  pohybu žáků ve škole bude nastavena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  Výuka HV a TV nebude realizována. 
 • Pohyb bude dětem umožněn při aktivitách  a vzdělávacích činnostech dopolední výuky ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Vedení školy doporučuje vyučujícím během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu - vycházky, výuka v přírodě.
 • Provoz odpolední školní družiny je pro žáky 1. a 2. tříd  zachován. Žáci zůstanou v oddělení až do vyzvednutí zákonným zástupcem. Oddělení nebudou po 16:00 hodině sdružována.
 • Ranní družina není vzhledem k  podmínkám zachování homogenity skupiny v provozu.

 Školní stravování


Školní jídelna je stále v provozu pro zajištění stravování žáků na prezenční i distanční  výuce

STRAVOVÁNÍ !!! 
Od 18.11.2020 jsou zpět přihlášení všichni žáci 1. + 2. tříd !!! Pokud se nebudou ve škole stravovat, lze obědy zrušit přes internet do pondělí 16.11.2020 do 14:00 hod., nebo na tel.č. 235 090 741.
 
PROSINEC JE OPĚT PŘIHLÁŠENÝ PRO VŠECHNY ŽÁKY !!!
 
Prosím zkontrolujte si objednané obědy a pokud si pro obědy nechodíte, prosím obědy přes internet zrušte !!!

Stále platí, že pro žáky s distanční výukou  VAŘÍME a žáci, nebo rodiče si oběd můžou vyzvednout od 18.11.2020 od 13:00 - 14:00 hod s sebou do přinesených nádob (ne sklo).
 
Do 16.11.2020 od 12:00 – 13:30 hod. 
Případně se můžou ještě další obědy po domluvě s ved. ŠJ dokoupit za plnou cenu – 99,- Kč.

Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

JAK ZVLÁDNOUT PANDEMII - INFO PRO ŽÁKY

JAK ZVLÁDNOUT PANDEMII - INFO PRO ŽÁKYMŠMT připravilo pro žáky 1. a 2. stupně srozumitelný návod, jak se v této době odpovědně chovat.
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň

OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče, množí se dotazy na vystavení ošetřovného, jak tomu bylo na jaře letošního roku. Podle vyjádření  Ministerstva práce a sociálních věcí již potvrzení školy nevydávají. Přikládám aktuální informaci a více najdete na www.mpsv.cz/osetrovne .

Krizové ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče:
Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Aktuální informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

    Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření bude od 14. 10. 2020 probíhat ve všech třídách distanční způsob vzdělávání.  Výuka bude vedena v prostředí Google Classroom. Přihlašovací údaje již žáci obdrželi od svých vyučujících  a děti v tomto prostředí pracují. On-line výuku nastaví učitelé v rozvrhu, tak aby byla rovnoměrně rozložena. Podle ohlasů z dotazníků rodičů a většinového vyjádření ohledně možností rodin, bude online výuka v maximálním rozsahu 2 hodiny denně. V době on-line spojení může probíhat výuka, konzultace, sdílení, je zde prostor pro dozazy, vysvětlení látky, upřesnění.   

Stravování:

Po ukončení karantény školní kuchyně (nejdříve od 19.10.2020) bude opět provoz jídelny pro děti na distanční výuce obnoven. Obědy na příští týden zůstávají v původním objednání před uzavřením školní jídelny. Pokud nebude dítě stravování ve škole využívat, musí rodiče obědy odhlásit v systému přes internet  nejpozději do 16.10. do 14:00 hodin.

POZOR ZMĚNA JÍDELNÍČKU.

 • Výběr zůstává ze dvou jídel
 • Obědy budou vydávány v jídelně mezi 12:00 a 13:30 do donesených uzavíratelných nádob. 
 • Upozornění! Obědy nelze vydávat do skla.

VEŠKERÉ PRONÁJMY - ZÁJMOVÁ ČINNOST OD 5. 10. 2020 DO 16. 10. 2020 POZASTAVENA

Vzhledem k nepřehledné situaci a stále se měnícím podmínkám realizace či uzavření zájmové činnosti škola na dobu 14 dnů (od 5. 10. do 16. 10. 2020) pozastavuje pronájmy vnitřních prostor. Kroužky organizované školou i cizími subjekty v budově jsou na dobu určitou zrušeny. O obnovení činnosti vás budeme opět informovat. 
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví a hodně sil na stále přicházející změny. Jana Kindlová

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy