logotyp

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

POZOR - DŮLEŽITÉ COVIDOVÉ ZPRÁVY

Vážení rodiče, s politováním oznamujeme zprávu, která nás na začátku školního roku opravdu nemile zaskočila. Dnes byl potvrzen pozitivní výsledek PCR testu - nálezu COVID 19. Jedná se o vychovatelku školní družiny a současně také AP v první třídě.  Pozitivní nález byl prokázán i přes očkování, které proběhlo pro pedagogické pracovníky v první  jarní vlně.  Na základě rozhodnutí hygieny je nyní  třída 1. A ve čtrnáctidenní karanténě a škola i rodiče postupují podle pokynů opatření vydaného hyg. stanicí.  Z pondělních celoškolních  PCR testů nejsou  hlášeny AeskuLabem žádné potvrzené pozitivní případy dětí. Škola je i nadále v úzkém spojení s hygienou a v případě dalších opatření Vás budeme neprodleně informovat. V prostorách kmenové třídy i ŠD škola provedla dezinfekční opatření a prostory kmenové třídy a oddělení ŠD jsou nyní pro pohyb dalších osob uzavřeny. Další hyg. opatření jsou nastavena podle  pokynů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.  
Žádáme Vás o obezřetnost a v případě zdravotních obtíží Vašeho dítěte o ohleduplnost k okolí. Tak, jak bylo v prvních zprávách vedení školy již zmíněno, žáci s podezřením na infekční onemocnění se nemohou účastnit prezenční výuky. Prosím o respektování a vzájemnou spolupráci, abychom se mohli vrátit k běžnému chodu školy. 

Celá situace nás mrzí a doufáme, že nebudou dále případy přibývat a výuka zůstane v podobě prezenční pro většinu dětí. Rádi bychom k  distanční výuce přistupovali jen v ojedinělých mimořádných případech. 
Děkuji za pochopení a držím nám všem palce, ať je před námi lepší školní rok, nežli ten minulý. 

Mgr. Jana Kindlová ŘŠ

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V době ředitelského volna (27. 9. 2021 )  bude školní družina v provozu od 7: 00 do 17: 00 hod., pokud se přihlásí minimálně 12 zájemců. V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě v tyto dny navštěvovalo školní družinu, vyplňte závaznou přihlášku do středy 22. 9. Potom už nebude možné dítě přihlásit.

Školní jídelna nebude v provozu.

 

Závazná přihláška do ŠD

Školní rok 2021 - 2022

Školní rok 2021 - 2022
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravím.
Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je opět tady.
S novým školním rokem přichází i nutná opatření pro jeho bezpečné zahájení.
Věnujte prosím pozornost informacím, které se vztahují k provozu školy  od 1. 9. 2021.
 • Prvňáci a jejich rodiče přijdou v 8.15 h před hlavní vstup do školy, kde je čeká slavnostní zahájení, ostatní žáci zahájí školní rok v 8.00 h ve svých třídách
 • Žáci a rodiče (ve výjimečných případech) vstupují do školy se zakrytými dýchacími cestami
 • První den trvá vyučování jednu hodinu. Během ní proběhne testování na covid-19 u žáků 2. - 9. tříd
 • První den budou žáci ve škole do 8:50, druhý  a třetí den budou děti ve svých třídách s TU do 11.40 h (I. stupeň), do 12.35 h (II. stupeň), na vyučování vždy navazuje družina
 • Prvňáčci se budou testovat ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • Žáci s podezřením na infekční onemocnění nebudou do budovy vpuštěni
 • Zájmová činnost (kroužky) bude školou nabízena  a provozována ve školních prostorách za dodržení  všech aktuálních hyg. nařízení
 • Plošné testování  zajištěno PCR testem (cucací tampon) proběhne 1. září (prvňáci 2. září) a 6. září (celá škola), testování zajišťuje (AeskuLab)
 • Pokud žák nebude přítomen v den testování PCR, bude při příchodu mimo termín otestován antigenním testem ve škole – před vstupem do třídy (místnost ŠD u vestibulu)
 • Žák, který se testování nepodrobí, se bude moci prezenční výuky účastnit pouze za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd. (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole)
 • Pro pohyb před školou a organizaci vstupu do budovy nejsou stanovena žádná závazná pravidla
Vážení rodiče,
věříme, že vše proběhne bez problémů, většinu opatření již znáte z minulého školního roku.
Přeji  Vám i Vašim dětem úspěšný začátek školního roku 2021/2022.
Jana Kindlová    

ŠKOLNÍ JÍDELNA - RODIČŮM NOVÝCH ŽÁKŮ

Připomínáme rodičům nových žáků, že mohou už tento týden chodit platit obědy a čipy do kanceláře ŠJ v době od 8:00 od 13:00.
Ceny: 120 Kč za čip
609,- Kč - obědy pro 1. třídu za září
651,- Kč - obědy pro 6. třídu za září
Děkuji za spolupráci, R. Šimková, ved. ŠJ / 235 090 741 /

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Celý dokument

OBĚDY V ZÁŘÍ 2021

Obědy č. 1 jsou opět hromadně přihlášeny do výše konta / zkontrolujte si prosím vaše platby / od pondělí 6. 9. do 30. 9.

PRVNÍ 3 DNY V ZÁŘÍ SI MUSÍTE PŘES INTERNET OBJEDNAT SAMI !!!
Kdo bude 1. 9. ve škole, nahlásí oběd třídní učitelce, a bude automaticky nahlášen i na 2. a 3. 9. 2021. Zároveň můžete obědy rušit nebo měnit na oběd č. 2
Děkuji za spolupráci a přeji klidný zbytek prázdnin. Renata Šimková,ved. ŠJ

OBĚDY PRO SENIORY A CIZÍ STRÁVNÍKY

Vařit pro tyto strávníky začneme od pondělí 13. 9. 2021.
DOTOVANÝ OBĚD PRO SENIORY STOJÍ OD ZÁŘÍ 2021 60,- Kč !!!

VÝDEJ OBĚDŮ BUDE VE STEJNOU DOBU, JAKO PŘED PRÁZDNINAMI :
11:00 - 11:25 hod. !!!

Potvrzení na slevu si na MÚ Prahy 6 vyzvedávejte až od 1.9.2021
a ve školní jídelně odevzdávejte v týdnu od 6.9.2021.


Děkuji, R. Šimková

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE


Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy