Jméno:
Heslo:

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

VÝSLEDKY ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD 15. 5. 2020

K zápisu přišlo 141 dětí v zastoupení svými zákonnými zástupci.  Z  tohoto počtu bylo 98 spádových dětí, které spadají pod první kritérium zákonného práva na přijetí.
 
 Z této skupiny požádalo 19 dětí o odklad školní docházky.  Na základě této skutečnosti a převisu uchazečů o možné přijetí do 2 prvních tříd po 30 dětech došlo 6. 5. 2020 k losování ze spádových dětí splňujících 1. kritérium.
 
 Z této losované skupiny k dnešnímu dni podalo 11 uchazečů zpětvzetí žádosti.  Dvě rodiny oznámily přestěhování a přijetí na jinou školu mimo Prahu 6.  V jednom případě bylo požádáno o odklad školní docházky.
 
 Kapacita školy 660 žáků je opravdu těsně před naplněním.  Z tohoto důvodu bude možné otevřít pouze dvě první třídy, tak jak škola před zápisem deklarovala.  Obě  první třídy budou naplněny po okraj.  Pravděpodobně bude škola žádat o výjimku z počtu žáků.  Apelujeme proto na rodiče,  jejichž dítě bude přijato na dvě základní školy, aby zvážili svoji volbu ve prospěch svého dítěte.  Přeplněné třídy bohužel nebudou nabízet individuální přístup pedagoga ani umožnění programu Začít  spolu v plném rozsahu.   Zájem o naši školu nás těší a zároveň nás uvádí do velmi obtížných situací, kdy již nemůžeme vyhovět všem zájemcům o školní docházku v ZŠ Petřiny-sever.
 
 Děti, které spadající pod kritéria 2 – 6, nebudou přijaty.
 
2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže
 
    školy.
 
3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.
 
4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze je žákem téže školy.
 
5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.
 
6. Ostatní zájemci.
 
 V Praze dne 15.5. 2020                  Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ROK 2020/2021

výsledky zápisu pod identifikačními číslyvýsledky zápisu pod identifikačními čísly

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENÝ DOPIS PANA KUDRA

Reakce vedení ZŠ, školské rady a předsedy SRPŠ na dopis pana Kudra ve věci zápisu dětí ve školském obvodu ZŠ Petřiny sever.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO VV TŘÍDY - 11. 6. 2020

Vážení rodiče a zájemci o výtvarné zaměření naší školy. Po nejistotách, které nám neumožňovaly stanovit termín výtvarných talentových zkoušek jsme se konečně dočkali uvolnění omezujících opatření. Talentová zkouška je vyhlášena vedením školy na termín 11. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin.
Náhradní termín nebude vypsán.
Organizaci zkoušek, podrobnosti k pomůckám i kritéria hodnocení najdete v příloze. Mezi přílohami jsou i PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠKÁM  a PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI. Věnujte, prosím, informacím v přílohách Vaši pozornost. Obsahují důležité informace pro uznání prací a umožnění vykonání zkoušky.

Termín odevzdání prací: 1. a 2. 6. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin
Termín posledního přijetí přihlášek: do 16:00 hodin dne  2.6. 2020 (včetně)

Po 2. 6. 2020  bude zájemcům na uvedenou emailovou adresu na přihlášce odeslána pozvánka s konkrétními
informacemi pro den zkoušky.

Všem zájemcům držíme palce a těšíme se na setkání 11.6. 2020.

VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ ZE DNE 6.5.2020

Vážení rodiče,
dnes dopoledne proběhlo v budově školy losování pořadí zájemců o 1. třídu. Jednalo se o skupinu dětí dle 1. kritéria.  Do losování byly zařazeny všechny děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.   
Situace převisu spádových dětí vedoucí k losování nás rozhodně netěší a zabýváme se jí. Komplikace se bohužel kupí každý rok cíleným porušováním pravidel. Účelové přehlašování zvyšuje počet spádových dětí a v konečném důsledku zápisová turistika ubližuje paradoxně právě dětem, které plní školní docházku v přeplněné škole ve ztížených podmínkách. To mne opravdu trápí.
V návaznosti na zmíněné počítejme, že budou třídy opět naplněné po okraj.
Vážení rodiče vážíme si Vašeho zájmu o naši školu a věřte, že bychom velmi rádi vyhověli všem zájemcům.    
Dokumenty včetně výsledků přikládám. Vyhlášení výsledků zápisu, přijetí a nepřijetí žáků bude zveřejněno 15.5. ve 12:00. Do této doby může ještě docházet k posunu v losované tabulce. Některé spádové děti byly zapsány do více škol, kde také losování probíhalo. Jsou mezi zapsanými spádovými dětmi také uchazeči,  kteří jako prioritu uvedli jinou školu než je ZŠ Petřiny-sever.  Prosím proto o trpělivost a vyčkání do oficiálního vyvěšení výsledků 15.5. 2020.
Děkujeme za pochopení.
 
S pozdravem Jana Kindlová

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy