logotyp

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

OZNÁMENÍ RODIČŮM NOVÝCH ŽÁKŮ 1. A 6. TŘÍD !!!


1.tř. září 2021 - 
21 dní x 29,- Kč = 609,- Kč 

+ čip                                               120,- Kč

CELKEM :                                       729,- Kč
6.tř. září 2021
 - 21 dní x 31,- Kč = 651,- Kč

+ čip                                               120,- Kč

CELKEM :                                     
 771,- Kč


Platba nových žáků na měsíc září je vždy v hotovosti v kanceláři ŠJ.
Po zaplacení a zakoupení čipu obdržíte var.s. a číslo účtu, na který budete platit další měsíce,
vždy nejpozději do 25. dne v měsíci na měsíc příští. To zn., trvalý příkaz zadat v rozpětí 15. - 25.9. na měsíc říjen atd.
Vždy jsou obědy objednány do výše konta.

Pro tyto platby /a zároveň objednání obědů na měsíc září/ budu pro rodiče v kanceláři ŠJ již v týdnu
od 23.8. - 31.8.2021 a to denně od 8:00 - 12:00 hod. abychom předešli frontám začátkem září.

Prosím rodiče, aby měli částku, pokud možno, připravenou přesně - 729,- a 771,- Kč.

Moc děkuji za vaši spolupráci, Renata Šimková, ved.ŠJ /235 090 741/


Vyhodnocení zkoušek do VV třídy

Vážení rodiče, zájemci o výtvarné zaměření naší školy a účastníci talentovách zkoušek,
v níže uvedené listině je zveřejněno pořadí , které bylo na základě vykonané zkoušky a předem vyhlášených parametrů sestaveno odborným týmem výtvarníků naší školy. Podrobné hodnocení obdrží každý účastník v rozhodnutí, které bude všem odesláno poštou. 
Talentových zkoušek do výtvarných tříd se v termínu 21.5. a 4.6. 2021  zúčastnilo 59 uchazečů. Přijato bylo pro školní rok 2021/2022 do  6. výtvarné třídy 26 žáků.
 
Talentové zkoušky byly složeny z pěti úkolů: 
1. Kresba tužkou podle skutečnosti 
2. Malba temperovými barvami na papír A2, ilustrace k zadanému textu 
3. Prostorová kompozice z papíru  
4. Kompoziční cvičení 1 - kresba tužkou/pastelkami 
5. Kompoziční cvičení 2 - kresba tužkou/pastelkami
 
Každý z pěti úkolů byl hodnocen samostatně.
Každý úkol byl ohodnocen známkou v rozsahu 1-5.
Známky za jednotlivé úkoly byly sečteny  a určily  výsledné bodové hodnocení žáka. 
Výsledné hodnocení 5 bodů představuje nejlepší možný dosažený výsledek.
Výsledné hodnocení 25 bodů představuje nejhorší  možný dosažený výsledek. 
 
Jednotlivé úkoly byly hodnoceny následovně:

Úkol 

Kritéria hodnocení

1. Kresba podle skutečnosti 

- tvar
- prostor
- struktura

2. Malba temperovými barvami 

- obsahová shoda se zadaným textem
- důraz na dodržení zadaného úkolu 
- práce s barvou
- cit pro kompozici obrazu
- invence zobrazení (kreativita)

3. Prostorová kompozice z papíru  

- prostorová představivost
- zpracování materiálu
- kreativita

4. Kompoziční cvičení 1 - kresba 

5. Kompoziční cvičení 2 - kresba

Kritéria jsou stejná pro oba úkoly:
- vyspělost kresby
- invenčnost
- práce s formátem
- zpracování tématu
- originalita

V případě shody se uchazeči se shodným počtem bodů řadí podle tzv. pomocných bodů
 (*p.b. – součet bodů za kreativní úkoly: malba, prostorové cvičení, kompoziční cvičení 2).
V případě další shody rozhoduje o konečném výsledku hodnocení domácích prací.
Jednotlivé úkoly hodnotili  odborní učitelé ZŠ Petřiny - sever:
Halina Suková, Martina Macků, Lucie Vaněčková,  Petra Goldflamová, Michal Hejmovský.
 
Výsledný seznam zkoušek (dále jen výsledky) byly zveřejněny dne  8. 6. 2021
ve 12:00 hod.
K uvedenému datu byly výsledky zveřejněny na webu ZŠ Petřiny - sever. Výsledky jsou v tištěné podobě k dispozici rovněž v ředitelně ZŠ Petřiny - sever.
Nahlédnutí do spisu žáka bylo zájemcům umožněno v ředitelně ZŠ Petřiny - sever ve dnech.
- 7. 6. v době 14-16 hod
                                                  
V případě odstoupení přijatých žáků budou přijímáni další zájemci do počtu 26 žáků dle pořadí úspěšnosti při zkouškách.

Výsledky talentových zkoušek

do výtvarné třídy_2021

Pořadí

Číslo

Pořadí

Číslo

1

63

30

113

2

47

31

20

3

68

32

56

4

3

33

61

5

55

34

33

6

59

35

52

7

28

36

18

8

37

37

21

9

57

38

70

10

67

39

66

11

4

40

2

12

13

41

11

13

32

42

15

14

50

43

19

15

41

44

23

16

114

45

58

17

17

46

110

18

31

47

62

19

46

48

14

20

26

49

53

21

27

50

49

22

7

51

35

23

5

52

8

24

9

53

111

25

34

54

30

26

36

55

51

- - - -

 

56

44

27

40

57

6

28

25

58

112

29

64

59

16

PODĚKOVÁNÍ - SRDÍČKOVÝ DEN

PODĚKOVÁNÍ - SRDÍČKOVÝ DENNadace Život dětem děkujeme všem, kdo jste přispěli.

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD   
1.A 1.B 1.C
Julie
Kohout-Kašparovská
 Andrea Zajíčková Simona Horáková
H40K69 P31U37 O74Z46
D12V39 Z83R96 R75O24
V26Q67 N14S45 Y73R68
N91D63 S37R41 Y99X86
P12D84 I79E24 P52E85
C39O48 C49K62 D38Z67
D37M85 T35Z77 A63Q50
L69G91 E15S29 E47C19
L80R37 Q29K44 P77G30
B36H62 J71H76 D87P47
G36G58 Z97A18 N63L98
L52C63 I28R86 U71W51
N83W59 Y24G23 O41W75
R40S30 W81P19 T24A76
C54F66 L24A66 B75V91
V58W58 X59T69 V25Z59
E66G29 C86W81 I77J82
J59B12 E62E91 I96W38
Y70H76 V19K89 L48H39
L57U82 P23A34 U83X57
Q86A85 X16R55 Z32W31
G83G33 Q42J77 F34V37
T16X83 K73B85 I83W86
J40W28 R28C47 S96D23
X76D86 O21P73 N12L27
K40Y73 E78P99 P41E31
     
Vážení rodiče, představujeme Vám TU jednotlivých 1. tříd. Paní učiteky Vás osloví a pozvou na setkání ještě v tomto školním roce, aby jste se navzájem seznámili a sdělili si důležité informace před nástupem dětí do školy. Při rozdělování jsme vycházeli prioritně z potřeb  integrací ve všech třech třídách. Další kritériem byl poměr chlapců a dívek. Přihlédli jsme také k naštěvovaným MŠ a informacím, které jste uvedli u zápisu případně sdělili emailem vedení školy.  Rozdělení tříd je neměnné. Těšíme se na spolupráci a přejeme hezké jarní dny.  Jana Kindlová

ORGANIZACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. 5. 2021

13.05. 2021

Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravím a jsem moc ráda, že mohu napsat následující sdělení. Konečně nastal čas návratu VŠECH dětí do školy. Od pondělí 17. 5. 2021 se opět vracíme do plného režimu školní docházky. V příloze najdete informace MŠMT k rozvolnění. Rotační DISTANČNÍ výuka  končí, ručí se povinnost homogenních tříd a skupin,  při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žáci nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách však omezení stále platí (povinnost nosit ochranu nosu a úst mají všichni zaměstnanci i děti). Pevně věřím, že vývoj situace dovolí úpravu v dohledné době i těchto opatření. Organizace TV a HV není v dokumentu MŠMT nijak komentována. Čekáme s nadějí na úpravu a další zprávy. Hodiny TV budou probíhat také v krajových a odpoledních hodinách. Zatím při nepřízni počasí bohužel zůstanou děti ve škole (ve třídě). Opět je obnovena výuka všech povinně volitelných předmětů, kde se mísily dvě a více tříd.  

Stanoviště pro setkávání tříd 1. stupně se od pondělí 17.5. ruší. Děti budou přicházet do školy hlavním vchodem přes šatny.

Stále platí hyg. opatření ve třídách - větrání, dezinfekce, mytí rukou.
O přestávkách nedoporučujeme sdružování žáků na chodbách. Ve druhém patře zůstává opatření pro sedací sety. Pokud bude příznivé počasí, budeme se snažit výuku podle možností doplňovat pobytem v přírodě.

TESTOVÁNÍ:
NEINVAZIVNÍ PCR testování proběhne vždy v pátek 21.5. , 4.6. a 18.6. první vyučovací hodinu od 8:30 do 8:45 podle organizačních pokynů, které upřesní škola 18.5. po vyhodnocení výběrového řízení.
Děti, které budou přicházet po nemoci a nezúčastní se PCR testu, budou po příchodu do školy otestovány antigenním testem a následně po 7 dnech AT do dalšího PCR testování.
Pokud budou výjezdy na švp povoleny (na oficiální verdikt čekáme), budeme je časově organizovat tak, aby PCR test dětem platil na celý pobyt. Podle vyjádření MŠMT by mohly vyjet i dvě třídy -  od 17.5. se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.
Vážení rodiče, nesmírně si vážíme Vaší podpory a spolupráce po celou dobu distanční výuky. Prožili jsme společně velmi náročné období, které je snad v tuto chvíli na ústupu a opět se vrátíme k běžnému školnímu životu. Je vidět na dětech, že již jim škola opravdu chyběla. Kamarádi, kontakty, komunikace i denní režim, jak jsme jej léta znaly, to všechno nám všem začalo scházet. Přejme si tedy lepší časy a školu plnou dětí.

V příloze nabízíme informace MČ o finanční podpoře letních táborů a to i příměstských.

Hezké a klidné dny Vám všem milí rodiče přeje za pedagogický sbor a zaměstnance školy

Jana Kindlová

OBĚDY OD 17.05. 2021

Vzhledem ke konci rotační výuky je změna i v objednávání obědů.

Obědy jsou opět všem strávníkům od 17.05.2021 přihlášené. V nabídce jsou od pondělí 17.05. dva obědy. Přihlášen je oběd č. 1. Je již na vás, zda jej budete chtít změnit na nabídku č. 2 nebo zrušit. 

Změna oběda č.1. na oběd č.2. v původním režimu  - 4 dny předem.

Odhlášky obědů na internetu je nutné řešit den předem do 14:00 hod.,
nebo po telefonu /235090741/.

Na konkrétní den v případě vyjímečné situace ráno mezi 7:00 - 8:00 hod.

Výdej obědů pro žáky s sebou do kastrůlků končí !!!
Školní kuchyně opět nabízí stravování od 6. 4. 2021 pro seniory a cizí strávníky. Výdej obědů bude probíhat od 11:00 do 11:25 hod.   
Držme si palce, ať už to není jinak !!!

Renata Šimková, ved.ŠJ


NABÍDKA KROUŽKŮ TAKÉ ONLINE

Někteří provozovatelé kroužků nabízejí své  kroužky online. Kroužky jsou v seznamu označeny - "také online".

Aktuální nabídka kroužků - včetně termínů, cen i kontaktů.

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU V DOBĚ OPATŘENÍ PROTI COVID 19

Školné za družinu v měsících září až listopad 2020:
Vyhláškou č. 423/2020 Sb. byla upravena úplata za družinu. Účinnost vyhlášky je od 23. 10. 2020. Jestliže byla družina uzavřena déle než 5 dnů je úplata za družinu poměrně krácena. Platby od rodičů budou proto pokrývat poměrnou měsíční úplatu a přeplatek bude převeden na další měsíce. Po ukončení docházky do družiny při odhlášení dětí budou rodiče, u kterých mají děti přeplatky za družinu, vyzváni, aby si o přeplatek požádali s uvedením čísla účtu, na který bude přeplatek zaslán. Na jednotlivé platby se mohou rodiče informovat u pí Chleborádové na tel. 235090731

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Základní škola Petřiny-sever hledá spolehlivou paní účetní a ekonoma školy. Nástup od 1.7. 2021. Znalost účetnictví škol - příspěvkových organizací je vítáno.
Nabízíme příjemné přátelské zázemí a pomoc v začátcích.
Kontakt: j.kindlova@zspetriny.cz, 728819174
Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy