logotyp

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL

Vážení rodiče, obracíme se na Vás, abychom společně s Vaší pomocí mohli děti opět vrátit do školy. Návrat budou jistě provázet nejen radosti z opětovného shledání kamarádů, školního prostředí  a možnosti být zase spolu. Tím obtížnějším monentem bude jistě testování, které je podmínkou bezpečného  vzdělávání v třídním kolektivu. Obracím se na Vás a chci Vás touto cestou požádat o pomoc a podporu paní učitelky a asistentů ve třídě, kteří se budou snažit s dětmi tento vstup zvládnout. Posílám Vám instruktážní video o průběhu testování, které jistě zvládnou i menší děti za podpory vlídných a pečujících třídních učitelů. V krajních případech můžeme zajistit odběr za účasti rodiče. V tomto případě budeme k tomuto odběru vyčleňovat speciální místo, aby se v budově mezi dětmi nepohybovaly další osoby, které by mohly být potencionálními nositeli COVID 19.  Pevně věřím, že se nám podaří tuto situaci zvládnout a postupně se děti opět vrátí do běžného školního života, který jim již opravdu viditelně chybí. 
https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
Do školy se nám vrací od 12.4. žáci prvního stupně a to v rotačním režimu. V příloze najdete, jak se budou děti ve škole střídat. Pro děti rodičů vybraných profesí (záchranné složky, zdravotníci, pedagogové ) bude zajištěna školní družina i v týdnu, kdy poběží distanční výuka.  Pro tyto děti bude zřízena vždy skupina, která se v průběhu týdne nebude měnit.  
Současně také posílám informace, které školy obdržely k návratu dětí do škol.
pro žáky a studenty | testování.edu.cz,
mohlo by se hodit | testování.edu.cz

Vážení rodiče, chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za podporu, velké úsilí při přípravě dětí v době distanční výuky. Vaše situace je opravdu nelehká a bez Vaší pomoci bychom tento školní rok těžko zvládli. Vzájemná pomoc a pochopení složité situace je pro všechny strany nesmírně důležité. Děkujeme. 
Srdečně zdraví a lepší časy přeje Jana Kindlová

AESKULAB - NABÍDKA TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče
ráda bych vás informovala o tom, že jsou pro děti otevřené sloty na testování na poliklinice Brixiho. 
Bude se testovat v neděli a ve středu.Tato možnost je otevřena  rodičům, kteří nechtějí nechat děti testovat testy LUPU.
S pozdravem Mgr. Jana Kindlová ŘŠ
 
Odběr v laboratoři vykoná odborný personál, bude tak zajištěno správné provedení testu a přesnější výsledek. Výhodou je rovněž to, že rodiče nemusí čekat na odběr u svého dítěte ve škole a v případě pozitivity vodit dítě zase domů. Místo toho využijí přesný čas, na nějž se dopředu objednají, a vše tak může proběhnout zcela plynule a v klidu. Dítě pak jen do školy přinese potvrzení o negativním výsledku testu – přesně v souladu s doporučeními ministerstva školství.
Antigenní testování v laboratoři:
Jedná se o spolehlivé antigenní testování výtěrem z přední části nosu, které je hrazené zdravotní pojišťovnou. Laboratoř bohužel antigenní testy ze slin nemá k dispozici.
Pro testování žáků na Praze 6 slouží laboratoř AeskuLab, Poliklinika DAM, Brixiho 1.
Nejbližší vyhrazené termíny (pokud se rychle zaplní, budou vypsány další):
o Neděle 11. 4., 12 – 16 hodin
o Středa 14. 4., 11:30– 16 hodin
Rezervaci konkrétního termínu lze učinit zde: https://rezervace.aeskulab.cz/firmy1?company=mcp6
Jestliže prvotní antigenní test vyjde pozitivně, v laboratoři dítěti rovnou provedou kontrolní PCR test, a to opět na náklady pojišťovny.
 
Mgr. Vendula Pěrušková
Marketing Specialist
AeskuLab k.s.
Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Mob.: +420 724 942 226
www.aeskulab.cz
www.facebook.com/AeskuLab
 OBĚDY OD 12.4. 2021

STRAVOVÁNÍ OD 12.4.2021
 
Vážení rodiče, žáci, učitelé a cizí strávníci - od 12.4. budou žáci docházet na výuku v týdeních
cyklech, proto je pouze a jen na vás, jak se budete přihlašovat.
4 denní objednávkový limit je zkrácen na 2 dny, to zn., že ve středu lze objednat oběd na pátek.
Kdo nebude přihlášen, bohužel nebude mít oběd, proto se objednávání obědů svědomitě věnujte.
Odhlašování je stejné, den předem přes internet do 14:00 hod., nebo ráno mezi 7:00 - 8:00 hod.
na tel.čísle 235 090 741. 
 
Výdej obědů od 12.4.2021
 
11:00 - 11:25 hod. cizí strávníci + senioři
 
11:30 - 13:30 hod. žáci + učitelé
 
13:35 - 13:50 distanční výuka
 
Děkujeme za spolupráci a držme si všichni palce,
R.Šimková, ved.ŠJ

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Registrace dítěte pro příjímací řízení do ZŠ • JakDoŠkoly (jakdoskoly.cz)
Zápis do první třídy proběhne ve dnech 7. a 8. 4. 2021.
Formu zápisu můžete zvolit podle svých možností 
https://www.praha6.cz/system/file.php?File=f889_2341.pdf&crc=9a280418f7f71f5427287439b4cb545c  
Pro rodiče, kteří zvolí osobní návštěvu školy, je otevřen rezervační systém.  Navštívit školu budete moci  7. i 8. 4. vždy od 12:00 do 18:00 hodin.  Konkrétní den i čas je třeba si zarezervovat. Rezervaci  můžete zadat při registraci dítěte v systému. 

Jaké to je u nás na 1. stupni najdete na samostatných stránkách 
Přejděte na samostatné webové stránky.

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VLÁDY

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
  • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz)) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
  •  dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz), VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz)) o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

OD 6.4.2021 VAŘÍME PRO SENIORY A CIZÍ STRÁVNÍKY

Školní kuchyně opět nabízí stravování od 6.4.2021 pro seniory a cizí strávníky. Výdej obědů bude probíhat od 11:00 do 11:25 hod.   
 

POZOR - STRAVOVÁNÍ OD 8.3. 2021

Z nařízení MŠMT, zaslaném prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu MHMP, škola v nouzovém stavu bude zajišťovat stravování žáků na distanční výuce.

Vařit budeme po jarních prázdninách opět od PONDĚLÍ 8.3.2021.
Pro strávníky bude připraveno pouze jedno jídlo.
Jídlo podáváme pouze s sebou do přinesených nádob.
V jídelně se strávníci stravovat nemohou.
Opatření se týká všech strávníků včetně zaměstnanců školy.
Prozatím nevaříme pro cizí strávníky a seniory.

POZOR
Jelikož VŠICHNI máme obědy do konce března odhlášené,
máte možnost si je objednat přes internet do konce tohoto týdne
a výdej obědů bude od 11:30 - 13:00 hod.

Při vstupu do jídelny musí mít žáci roušku - ne látkovou a dospělí respirátory, dále je nutné použít vždy desinfekci na ruce a dodržovat stanovené dvoumetrové rozestupy.

Děkujeme za spolupráci, ved.ŠJ Renata Šimková

UZAVŘENÍ HŘIŠTĚ

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření
a důrazného doporučení vlády je od 1.3. 2021 do odvolání školní hřiště UZAVŘENO.
DĚKUJEME ZA DODRŽENÍ A SNAHU O ZMÍRNĚNÍ DOPADU COVID 19 NA NAŠE DĚTI.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).   Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

NABÍDKA KROUŽKŮ TAKÉ ONLINE

Někteří provozovatelé kroužků nabízejí své  kroužky online. Kroužky jsou v seznamu označeny - "také online".

Aktuální nabídka kroužků - včetně termínů, cen i kontaktů.

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU V DOBĚ OPATŘENÍ PROTI COVID 19

Školné za družinu v měsících září až listopad 2020:
Vyhláškou č. 423/2020 Sb. byla upravena úplata za družinu. Účinnost vyhlášky je od 23. 10. 2020. Jestliže byla družina uzavřena déle než 5 dnů je úplata za družinu poměrně krácena. Platby od rodičů budou proto pokrývat poměrnou měsíční úplatu a přeplatek bude převeden na další měsíce. Po ukončení docházky do družiny při odhlášení dětí budou rodiče, u kterých mají děti přeplatky za družinu, vyzváni, aby si o přeplatek požádali s uvedením čísla účtu, na který bude přeplatek zaslán. Na jednotlivé platby se mohou rodiče informovat u pí Chleborádové na tel. 235090731

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy