logotyp
Login
stranka-aktualne-245

SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy Na okraji

SRPŠ je spolek všech rodičů, jejichž děti jsou žáky školy Petřiny - sever. Všichni členové se mohou podílet na rozhodování SRPŠ při členských schůzích. Členská schůze se koná vždy na začátku každého školního roku a dále podle potřeby - obvykle dvakrát ročně. Můžete si přečíst zápisy z členských schůzí.

Jak je SRPŠ organizováno? Každá třída má svého zvoleného třídního zástupce. Tito zástupci tvoří dohromady Radu třídních zástupců. Jejich úkolem je zejména komunikace mezi rodiči, výborem SRPŠ a příp. vedením školy. Na členské schůzi však má každý člen SRPŠ stejné hlasovací právo nehledě na členství v Radě třídních zástupců. Zástupci mají však některé zvláštní pravomoci vyplývající ze stanov.

Výkonným orgánem je výbor SRPŠ. Máte-li dotazy či připomínky, kontaktujte nás:

Fakturační údaje: Spolek rodičů a přátel školy Na okraji, Na okraji 305/43, Veleslavín, 162 00 Praha, IČ 47610697 (není plátcem DPH)

Členský příspěvek

Členský roční příspěvek je stanoven na 500 Kč na žáka, resp. na rodinu (pokud je více sourozenců žákem školy, platí se jen jeden příspěvek). O nakládání s penězi spolku rozhoduje členská schůze.

Co se hradí z prostředků SRPŠ? Především jsou hrazeny některé školní pomůcky a další nadstandardní vybavení pro žáky. Výtvarné třídy získávají materiál pro výtvarné aktivity. Další informace získáte ze zápisů z jednání (viz odkaz nahoře).

Číslo našeho účtu je 2100897416/2010. Pokud na něj posíláte příspěvky, věnujte prosím pozornost správnému variabilním symbolu a do poznámky vždy uvádějte jméno a třídu dítěte.

Z prostředků SRPŠ se také spolufinancuje přeměna školní zahrady - Krok ze školy do přírody. Zde se skládají peníze SRPŠ, školy a získaných grantů a dotací.

Jak se stát členem SRPŠ

SRPŠ je spolek všech rodičů a zákonných zástupců žáků ZŠ Petřiny Sever. Ze zákona však nelze nikoho ke členství do spolku nutit, je tedy vyžadován výslovný souhlas. V praxi by to znamenalo obrovskou agendu, proto postupujeme zjednodušeně tak, aby to bylo v souladu se zákonem. Členové spolku uplatňují svá práva pouze na členské schůzi. To vyplývá ze zákona i ze stanov. Proto stačí, pokud se rodič či zákonný zástupce přihlásí k členství v SRPŠ v okamžiku účasti na valné hromadě. - Tolik tedy podle zákona. Neformálně je nám ovšem partnerem každý rodič, žák či pedagog.

Zpravodaj SRPŠ

O dění v SRPŠ informujeme občasným e-meilovým zpravodajem. Pokud chcete také dostávat Zpravodaj a další informace e-mailem, registrujte se. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Zde je archiv rozeslaných zpravodajů:


Členské schůze, pozvánky a zápisy

Pozvánky na členské schůze spolku a zápisy z jejich průběhu najdete na samostatné stránce.
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy