logotyp
Login
stranka-aktualne-245

č.7

Zakázka 7/2014  Zvuková izolace školní jídelny na ZŠ Petřiny-sever

Zakázka č.:                                 7/2014

Termín oznámení dne:                  3. 11. 2014

Platnost oznámení do:                 10. 11. 2014 do 15.30 hod. nutná prohlídka místa plnění

Předmět zakázky: Zvuková izolace školní jídelny

Parametry:

Akustický pohltivý podhled – bílá barva, zdravotně nezávadný, tloušťka dle akustických norem

Konstrukce rastru – závěsný systém pod strop

Celková rozloha – cca 140 m²

Předpokládaná doba plnění: prosinec 2014  v prostorách ZŠ Petřiny-sever,
Na Okraji 43, Praha 6

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky:

Zadavatel hodnotí předložené nabídky, které splní technické parametry specifikované v předmětu nabídky, podle hodnotících kritérií:  nejnižší nabídková cena (100 %).

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

 

Zadavatel:             Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6, IČ 48133795                        

Kontaktní osoba:  ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.: +420 235090730

 

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán: 30 kalendářních dnů ode dne podání nabídky.

Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě.

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz eventuelně osobně v pracovních dnech, a to: pondělí až pátek od 8.00 do 14.00 hod. na výše uvedené adrese.

 

                                                                 

 

                                                                                       Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy