logotyp
Login
stranka-aktualne-245

č.6

Zakázka 6/2015  Výmalba učebny č. 103 ve škole

Zakázka č.:                                 6/2015

Termín oznámení dne:                19. 6. 2015

Platnost oznámení do:                 26. 6. 2015 do 15.30 hod.

Předmět zakázky:    Výmalba učebny č. 103  ve škole

– výmalba stropu bílou barvou, výmalba stěn barevně a výmalba linkrusty barevně. Žádáme zájemce o veřejnou zakázku o zaměření prostor a zaslání své cenové nabídky s rozepsanými rozměry s příslušnými cenami na jednotlivé druhy výmalby (stropy – bílé, stěny  - barevné, linkrusta – barevná).

Zakázka bude zahájena  7. 7. 2015 a ukončena 14. 8. 2015 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 80 %, rozpracování nabídky s rozměry 20 %.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

Zadavatel:    Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
                     IČ 48133795                       

                                            

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.:                         +420 235090730

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz eventuelně do schránky školy umístěné na dveřích hlavního vchodu.

 

 

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová

                                                                                            ředitelka školy

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy