logotyp

zadání práce od 15. - 19.6. 2020


předmět

učivo

Čj

I tento týden budeme opakovat pravopis.

Najděte si na Googlu  na odkazu  Umíme česky – Online procvičování češtiny  www.umimecesky.cz  

přejděte na přehled témat, následně klikněte na podle třídy (samozřejmě si vyberte 7. třídu), pak klikněte na psaní i/y koncovky podstatných jmen. A projeďte všechny příklady. Je to i s opravou. 

Posílejte mně pouze starší nesplněné úkoly. 18.6. uzavírám známky.

M

Téma: Čtyřúhelníky 

              - obvod a obsah čtyřúhelníku

              - obvod a obsah trojúhelníku

              - obvod a obsah čtyřúhelníku a trojúhelníku ve čtvercové síti

              - obvod a obsah ve slovních úlohách

Domácí úkoly:

Budou zadány vždy v pondělí ve složce 7 Dú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání Dú. Téma Dú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Konzultace: úterý 8:15 - 9 h

  • je nutné se dopředu objednat a napsat, co žák potřebuje zkonzultovat (nejpozději v pondělí do 15 h)

  • na konzultaci může přijít pouze max. 15 žáků. Po naplnění skupiny budu ostatní “odmítat” z důvodu naplnění skupiny.

Nahrávání hodin pokračuje na:

https://drive.google.com/drive/folders/1JlkAgROTtEgtL-PTE-qbIbTWKT2HzBNk

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

M. Křiváčková

Práce zadávána na Google Classroom; 

Téma: Unit 6 - revision (vocabulary, modal verbs, phrasal verbs); turning down a suggestion

Cj

E. Pilařová - Práce zadávána průběžně na Google classroom

Téma - lekce 4 - úvodní text - překlad, přepis 

Fj - práce zadávána přes Google Classroom.

Téma: Revision 1.-4.lekce

      D

Téma: první Habsburkové na českém trůně. učebnice s.135-140, nebo si otevřete  a prohlédněte prezentaci  na Googlu:    PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ - ppt stáhnout

Do sešitu si překreslete rodokmen Jagellonců a Habsburků učebnice s. 136

Posílejte mi pouze starší zapomenuté úkoly.

Z

Práce je průběžně zadávána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud k tomu něco potřebujete, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Konzultace: čtvrtek 25.6. - 12,00-12,45- botanická vycházka do okolí školy

  • je nutné se dopředu objednat  z důvodu omezeného počtu 15 žáků ve skupině( při větším zájmu přidám termíny)

Práce pro vzdálenou výuku je zadávána přes classroom( totéž i zde)

Téma: Poznávačka rostlin- napište mi seznam alespoň 30 rostlin, které umíte spolehlivě poznat. Jako inspiraci posílám 2 prezentace( viz příloha) se známými rostlinami, ale můžete si vybrat i jiné druhy rostlin

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

přírodopispřírodopis

přírodopis  - poznávačka 2přírodopis - poznávačka 2

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy