logotyp

zadání práce od 15. - 19.6. 2020


předmět

učivo

Čj

Výuka probíhá v Classroom. Práce s doporučenou četbou.

M

Téma: Grafické řešení lineární rovnic a nerovnic

  • slovní úlohy

Domácí úkoly:

Budou zadány vždy v pondělí ve složce 7 Dú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání Dú. Téma Dú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Nahrávání hodin pokračuje na:

https://drive.google.com/drive/folders/1JlkAgROTtEgtL-PTE-qbIbTWKT2HzBNk

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

G. Šaginjanová - Práce je průběžně zadávána na Google classroom

Téma - An unusual place to stay + modal verbs with the passive voice.

E Pilařová - Práce zadávána průběžně na Google classroom.

Téma - modal verbs with the passive voice

          poslech - Bob Geldof’s speech

Cj

Nj - Richter

Na disku máte slovíčka z osmé lekce a dvě přílohy ( Předložky a Přivlastňovací zájmena).

Vypracujte obě přílohy a z pracovního sešitu 67/13, 14, 15 . Vše mi zašlete na j.richter@zspetriny.cz  do 19.6. do 10 hodin.

Adresa disku :

https://drive.google.com/drive/folders/1Iyoal5eR6ToOFBs0qgAv3nQNEkWMAKmj


Rj - Šaginjanová

učebnice str.108/4.4. prosím do sešitu opište dané věty a přiřaďte k nim vhodné odpovědi. Vši mi zašlete na kontrolu do 19.06.


Fj - práce zadávána přes Google Classroom.

Téma: Tělo

D

Práce zadávána přes Google classroom. Na závěr tu máme online soutěž Kahoot. :-)

Z

Práce je průběžně zadávána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud k tomu něco potřebujete, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Práce je průběžně zadávána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud k tomu něco potřebujete, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

F

Stále zůstáváme u tématu vesmír. Na následujících odkazech máte videa k tématu :

https://www.youtube.com/watch?v=VCvig4qsRZQ

https://www.youtube.com/watch?v=F-u1vqy6LyA 

Vaš názor na dokumenty bych ráda věděla do pátku 19.6. na j.richter@zspetriny.cz

Ch

Konzultace: úterý 23.6.- 13,00-13,45

                      v případě zájmu je třeba se na konzultaci přihlásit pro omezení počtu žáků ve skupině ( bude-li zájem větší, přidám další termíny) . Přihlašujte se přes classroom nebo na e-mail h.dobrodinska@zspetriny.cz nejpozději do 19.6.

Práce pro vzdálenou výuku je zadávána přes classroom i zde.

Téma: Karboxylové( organické) kyseliny

Podívejte se na video - odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=UnxUbprPih8  nebo si téma přečtěte v učebnici

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy