logotyp
Login
stranka-aktualne-245

6.B

pondělí a čtvrtek: mluvnice
středa: literatura a sloh
pátek: dílna čtení

sešity: mluvnice a sloh - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           literatura - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           dílna čtení - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           diktáty + testy - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)

6. 10. diktát + test: jazyk a jeho útvary, práce s jazykovými příručkami
20. 10. pravopisné cvičení + test - hláskosloví, znělé x neznělé souhlásky, přepis výslovnosti, slovní přízvuk, druhy tázacích vět.
DOPORUČENÁ ČETBA :

Karel Jaromír Erben - Pohádky
Božena Němcová - Pohádky 
       
Do konce ledna 2017

Eduard Petiška : Staré řecké báje a pověsti

Do konce dubna 2017
7. 12. test - rozbor stavby slova (morfematický rozbor) a slovotvorný rozbor, zdvojené souhlásky, bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, předpony s, z, vz, předložky s, z, vyjmenovaná slova.
18. 1. 2017 - pololetní písemná práce
zvuková stránka jazyka - výslovnost slov, znělé x neznělé souhlásky, věty podle postoje mluvčího
nauka o slově - slovotvorný a morfematický  rozbor, střídání hlásek při odvozování, pravopis slova
tvarosloví - slovní druhy, podstatná jména konkrétní x abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, vlastní x obecná, určování pádu, čísla, rodu a vzoru
korektura textu
30.1. test - pravopis podstatných jmen
16. 3. test zájmena - druhy + pravopis
27. 3. test - číslovky; diktát
16. 6. POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE: slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves; základní skladební dvojice - druhy přísudků a podmětů; synonyma a antonyma; větné členy; pravopisné cvičení
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy