logotyp
Login
stranka-aktualne-245

7.B

pondělí a středa : mluvnice
úterý: literatura
pátek: sloh

sešity: mluvnice a sloh - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           literatura - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           diktáty + testy - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)

5. 10. diktát + test: podstatná jména - opakování učiva z minulých let - nová látka: duálové tvary, víceslovné názvy
17. 10. test - přídavná jména: , druhy přídavných jmen, pravopis přídavných jmen, mluvnické kategorie přidavných jmén, tvorba přídavných jmen přivlastňovacích, stupňování, jmenné tvary přídavných jmen
16. 11. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

 Tvarosloví : podstatná jména (zejm. duálové tvary; víceslovné názvy), přídavná jména (zejm. jmenné tvary), zájmena (druhy, zájmeno jenž), číslovky
v týdnu 5. 12 - 9. 12. - test - trpný rod: určování trpného a činného rodu; u trpného, zda jde o opisný tvar, nebo zvratnou podobu slovesa; tvorba příčestí trpných; přepis činného rodu do trpného a naopak. Diktát.
16. 1. 2017 - pololetní písemná práce
probrané tvarosloví s důrazem na nové učivo:
víceslovné vlastní názvy, podstatná jména označující části těla, jmenné tvary přídavných jmen, zájmeno jenž, slovesný rod, tvoření příslovcí
pravopis
slovo x sousloví, rčení
slova jednoznačná a mnohoznačná
15. 3. test - způsoby obohacování slovní zásoby + pravopis
24. 3. test - dvojčlenné, jednočlenné věty, větné ekvivalenty; korektura textu
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy