logotyp

7.B

pondělí a středa : mluvnice
úterý: literatura
pátek: sloh

sešity: mluvnice a sloh - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           literatura - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)
           diktáty + testy - 1 sešit č. 524 (resp. 544 nebo 564)

5. 10. diktát + test: podstatná jména - opakování učiva z minulých let - nová látka: duálové tvary, víceslovné názvy
17. 10. test - přídavná jména: , druhy přídavných jmen, pravopis přídavných jmen, mluvnické kategorie přidavných jmén, tvorba přídavných jmen přivlastňovacích, stupňování, jmenné tvary přídavných jmen
16. 11. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

 Tvarosloví : podstatná jména (zejm. duálové tvary; víceslovné názvy), přídavná jména (zejm. jmenné tvary), zájmena (druhy, zájmeno jenž), číslovky
v týdnu 5. 12 - 9. 12. - test - trpný rod: určování trpného a činného rodu; u trpného, zda jde o opisný tvar, nebo zvratnou podobu slovesa; tvorba příčestí trpných; přepis činného rodu do trpného a naopak. Diktát.
16. 1. 2017 - pololetní písemná práce
probrané tvarosloví s důrazem na nové učivo:
víceslovné vlastní názvy, podstatná jména označující části těla, jmenné tvary přídavných jmen, zájmeno jenž, slovesný rod, tvoření příslovcí
pravopis
slovo x sousloví, rčení
slova jednoznačná a mnohoznačná
15. 3. test - způsoby obohacování slovní zásoby + pravopis
24. 3. test - dvojčlenné, jednočlenné věty, větné ekvivalenty; korektura textu

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy