logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 1. - 5.6. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

přírodopispřírodopis

český jazykčeský jazyk


předmět

učivo

Čj

V tomto týdnu vypracujte otázky, které se týkají četby Starých řeckých bájí a pověstí.

Prosím, tento úkol vypracujte všichni.

Otázky jsou očíslované.Odpovědi označte číslem otázky.

Odpovědi pošlete na mail l.vaneckova@zspetriny.cz


sken2.pdf M

Téma: Trojúhelníky

  • Konstrukce trojúhelníku - věta usu (byla probrána již minulý týden)

  • Konstrukce trojúhelníku - procvičování, konstrukce výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsané a vepsané (opakování a procvičování)

Domácí úkoly:

Budou zadány vždy v pondělí ve složce 6 Dú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání Dú. Téma Dú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Pokračuji v natáčení hodin:

https://drive.google.com/drive/folders/1AnNI4_ZS7Et2j3VFcaUDonh9Pww9RwmM

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky, apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

G. Šaginjanová  - práce zadávána přes Google Classroom g.saginjanova@zspetriny.cz

North and south uč. str. 58- slov. zásoba, příd. jmena 


Eva Pilařová - práce zadávána průběžně přes google classroom, informace e.pilarova@zspetriny.cz

hl. téma- slov.zásoba - počasí/gramatika - úvod do stupňování příd.jmenD

Téma: Prohloubení učiva o zvětšování říše římské, vojsku, způsobu organizování vojska, zbraních, otrocích a gladiátorech.

Přečtěte si postranní texty v učebnici na s. 106- Emancipace s. 107 Féničané, Kartágo, o jeho založení, římské vojenství na s.108,  legie, voj. tábory na s.109 a otroci. s.110.

Prohlédněte si všechny obrázky.

Tentokrát mně nic neposílejte.

Z

Téma: Hustota zalidnění, Biologické a kulturní znaky lidí


Přečtěte si učebnici str. 75-79

1) Hustota zalidnění

a) Porovnejte hustotu zalidnění České republiky s hustotou zalidnění Finska. (Výpočet proveďte na základě informací o rozloze a počtu obyvatel z Wikipedie)

b) Okomentujte, který stát má vyšší hustotu zalidnění a proč? Jak se liší velikost a počet obyvatel těchto dvou států?

c) Které státy budou mít obecně vyšší hustotu zalidnění a které menší?

2) Jak se lidé odlišují (biologické a kulturní znaky)

a) Vymyslete si fiktivního člověka z určitého státu (výběr nechám na vás) a dle tabulky na str. 76 mu přiřaďte konkrétní biologické, kulturní a ekonomické znaky. (Napište, jak bude podle vás daný člověk vypadat, jakou řečí bude mluvit, jakou bude mít práci, apod.)

Práci pošlete na mail.

výuka na google classroom - dvoukřídlí hmyz - učebnice str. 96-98; domácí úkol --> pracovní list na probranou látku viz. příloha; dále po shlédnutí výuky, vypracovat úkoly v uč. na str. 98 do sešitu. 

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy