logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 1. - 5.6. 2020


Čj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom. Tamtéž odkaz na online setkání. m.krivackova@zspetriny.cz 

M

Všem, kteří se příští týden účastí přijímacích zkoušek na SŠ, držím palce. A nezapomeňte:

  • matematik je tvor ……

  • používejte “selský” rozum

  • pokud možno, zachovejte klid.                    Helena Kadlecová


Téma: Lineární funkce

  • Průběh funkce a její předpis

  • Rovnice lin. funkce odvozená z bodů, kterými prochází graf funkce

  • Rovnice lin. funkce - odvození zadaných údajů a vlastností

Domácí úkoly:

Budou zadány vždy v pondělí nebo v úterý ve složce 9 Dú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání Dú. Téma Dú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Pokračuji nahrávání hodin na:

https://drive.google.com/drive/folders/1tDwQ2I1ydDFWhuXrSaEY2CXV75_uv_SX

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky, podněty apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom. m.krivackova@zspetriny.cz 


Hedvika Píclová - práce zadávána přes Google Classroom.

Téma: Opakování slovesných časů a nepravidelných sloves.

Cj

Nj - Richter Tento týden si dáme “zkouškovou” pauzu. O to víc se učte češtinu :).

Rj - práce zadávána přes Google Classroom g.saginjanova@zspetriny.cz

Časování sloves + osobní zájmena
Fj - práce zadávána přes Google Classroom.

Téma: Jídlo a určování množství. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - opakování.

D

Přeji všem deváťákům hodně štěstí u zkoušek. Kdo nejde ke zkouškám, má svoji práci v Google classroom. Budeme vyrábět “šibeničku” na https://learningapps.org/, kterou jste tento týden měli jako formu opakování. Tématem budou 70. léta 20. století a Charta 77. d.kavkova@zspetriny.cz 

Z

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Příprava na přijímací zkoušky

Místo úkolů z chemie a přírodopisu odpočívejte, nabírejte síly, připravujte se na přijímačky.

Všem držím palce a myslím na vás!F

Příští týden vás čeká velký den a proto vám nic neposílám. Přeji vám, aby vše vyšlo podle představ. 

Ch

viz kolonka přírodopis

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy