logotyp

zadání práce od 1. - 5.6. 2020


Čj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom. Tamtéž odkaz na online setkání. m.krivackova@zspetriny.cz 

M

Všem, kteří se příští týden účastí přijímacích zkoušek na SŠ, držím palce. A nezapomeňte:

  • matematik je tvor ……

  • používejte “selský” rozum

  • pokud možno, zachovejte klid.                    Helena Kadlecová


Téma: Lineární funkce

  • Průběh funkce a její předpis

  • Rovnice lin. funkce odvozená z bodů, kterými prochází graf funkce

  • Rovnice lin. funkce - odvození zadaných údajů a vlastností

Domácí úkoly:

Budou zadány vždy v pondělí nebo v úterý ve složce 9 Dú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání Dú. Téma Dú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Pokračuji nahrávání hodin na:

https://drive.google.com/drive/folders/1tDwQ2I1ydDFWhuXrSaEY2CXV75_uv_SX

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky, podněty apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom. m.krivackova@zspetriny.cz 


Hedvika Píclová - práce zadávána přes Google Classroom.

Téma: Opakování slovesných časů a nepravidelných sloves.

Cj

Nj - Richter Tento týden si dáme “zkouškovou” pauzu. O to víc se učte češtinu :).

Rj - práce zadávána přes Google Classroom g.saginjanova@zspetriny.cz

Časování sloves + osobní zájmena
Fj - práce zadávána přes Google Classroom.

Téma: Jídlo a určování množství. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - opakování.

D

Přeji všem deváťákům hodně štěstí u zkoušek. Kdo nejde ke zkouškám, má svoji práci v Google classroom. Budeme vyrábět “šibeničku” na https://learningapps.org/, kterou jste tento týden měli jako formu opakování. Tématem budou 70. léta 20. století a Charta 77. d.kavkova@zspetriny.cz 

Z

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Příprava na přijímací zkoušky

Místo úkolů z chemie a přírodopisu odpočívejte, nabírejte síly, připravujte se na přijímačky.

Všem držím palce a myslím na vás!F

Příští týden vás čeká velký den a proto vám nic neposílám. Přeji vám, aby vše vyšlo podle představ. 

Ch

viz kolonka přírodopis

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy