logotyp

zadání práce od 1. - 5.6. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

přírodopispřírodopis

český jazykčeský jazyk


předmět

učivo

Čj

V tomto týdnu vypracujte otázky, které se týkají četby Starých řeckých bájí a pověstí.

Prosím, tento úkol vypracujte všichni.

Otázky jsou očíslované.Odpovědi označte číslem otázky.

Odpovědi pošlete na mail l.vaneckova@zspetriny.cz


sken2.pdf M

Tento týden budeme konstruovat trojúhelníky, videa máte na disku na této adrese :

https://drive.google.com/drive/folders/1UJQmltPXabctliGD4bVdSAxzGXezelRu

Jsou tam dvě videa “Konstrukce sss” a “Konstrukce sus” pro doplnění ještě jedno video s názvem “sss”.

Vypracujete si stejným způsobem jako je na videu k větě sss z PS 31/3 a,b,c (každé zadání zvlášť , ne do PS).

 K větě sus :

1) trojúhelník RST: t=6,4 cm, r =4,7 cm, úhel RST = 75 ͒

2) trojúhelník KLM : m= 7,4 cm, l = 3,8 cm, úhel LKM = 125 ͒

Vypracované mi opět pošlete na j.richter@zspetriny.cz do pátku 5.6. do 10 hodin.

Aj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom. Tamtéž odkaz na online setkání. m.krivackova@zspetriny.cz 


G. Šaginjanová  - práce zadávána přes Google Classroom 

g.saginjanova@zspetriny.cz

North and south uč. str. 58- slov. zásoba, příd. jmena Eva Pilařová - práce zadávána průběžně přes google classroom, informace e.pilarova@zspetriny.cz

hl. téma- slov.zásoba - počasí/gramatika - úvod do stupňování příd.jmenD

Téma: Prohloubení učiva o zvětšování říše římské, vojsku, způsobu organizování vojska, zbraních, otrocích a gladiátorech.

Přečtěte si postranní texty v učebnici na s. 106- Emancipace s. 107 Féničané, Kartágo, o jeho založení, římské vojenství na s.108,  legie, voj. tábory na s.109 a otroci. s.110.

Prohlédněte si všechny obrázky.

Tentokrát mně nic neposílejte.

Z

Téma: Hustota zalidnění, Biologické a kulturní znaky lidí


Přečtěte si učebnici str. 75-79

1) Hustota zalidnění

a) Porovnejte hustotu zalidnění České republiky s hustotou zalidnění Finska. (Výpočet proveďte na základě informací o rozloze a počtu obyvatel z Wikipedie)

b) Okomentujte, který stát má vyšší hustotu zalidnění a proč? Jak se liší velikost a počet obyvatel těchto dvou států?

c) Které státy budou mít obecně vyšší hustotu zalidnění a které menší?

2) Jak se lidé odlišují (biologické a kulturní znaky)

a) Vymyslete si fiktivního člověka z určitého státu (výběr nechám na vás) a dle tabulky na str. 76 mu přiřaďte konkrétní biologické, kulturní a ekonomické znaky. (Napište, jak bude podle vás daný člověk vypadat, jakou řečí bude mluvit, jakou bude mít práci, apod.)

Práci pošlete na mail.

výuka na google classroom - dvoukřídlí hmyz - učebnice str. 96-98; domácí úkol --> pracovní list na probranou látku viz. příloha; dále po shlédnutí výuky, vypracovat úkoly v uč. na str. 98 do sešitu. 

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy