logotyp

zadání práce od 15. - 19.6. 2020


předmět

učivo

Čj

online výuka:

Přímá řeč

učebnice str. 114+115/2 nahoře

domácí příprava:

95/5-cvičení pouze doplň, nepřepisuj a pošli ke kontrole do 21.6.

OPAKUJ SI: 97/8,9- nepřepisuj, dělej si cvičení přímo v učebnici

Aj

G.Šaginjanová-  Práce je průběžně zadávána na Google classroom. 

Téma - Colin in Computerland + Our World učebnice str. 54 - 55

A.Kejhar

D.Dorčáková

M

online výuka:

Povrch krychle a kvádru

učebnice str. 105-106

pracovní sešit str. 54/1,2

domácí příprava:

pracovní sešit str. 56- vystřihni a slep tělesa, budeme to potřebovat na hodinu M v příštím týdnu

OPAKOVÁNÍ: pracovní sešit str. 33/1,2

                                                      34/5

                         Zkontrolujeme společně v následujícím týdnu

DOBROVOLNÝ ÚKOL:

1)Spisovatel William Shakespeare žil v letech 1564-1616. Může být autorem díla s letopočtem MCDXII? Vysvětli proč.

2)V chovatelských potřebách mají šest hadů a několik morčat a kanárků. Napočítali jsme celkem 33 hlav a 84 nohou. Kolik je kterých zvířat? Svůj výpočet znázorni.

Vl

online výuka:

1)Nástup Habsburků na český trůn

učebnice str. 50-52

2)učebnice str. 53

                   str. 54- seznam se s renezanční módou, zopakuj si

pracovní sešit 27/5,6

domácí příprava:

1)Připomeň si pověst o Golemovi.

2)České stavy vybíraly po vymření rodu Jagellonců nového panovníka pro český stát. Do českých stavů patřili mocné šlechtické rody, rytíři, duchovní a bohatí měšťané.  Představ si, že jsi bohatým měšťanem, duchovním nebo rytířem. Co by měl nový panovník podle tebe pro české země udělat?

3)pracovní sešit str. 26/1,3

online výuka:

Ekosystém rybník

učebnice 72-75

kontrola pracovního sešitu str. 44

domácí příprava:

pracovní sešit str.42/1

                       str. 43/6

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy