logotyp

zadání práce od 16.- 20.3. 2020

Úkoly na týden 16. - 20.3.

 Český jazyk – pokud pracuješ v sešitě, zapisuj datum, jak jsme zvyklí

 V učebnici ČJ             

  str. 57/3 – přepiš psacím písmem do sešitu

  nastuduj na str. 60 žlutý rámeček

  60/1 – nad obrázky piš přímo do učebnice ukazovací zájmena ten, ta, to

  61/2 – do učebnice podtrhni červeně podstatná jména rodu ženského, modře rodu mužského

  61/5 – přepiš do dvou sloupců  (jednotné číslo/množné číslo)v sešitě

  61/6  - přepiš podtržená slova pod sebe do sešitu a urči podle zadání v učebnici

  63/5 – do učebnice doplň a), b),c)

  V Ptakopyskovi pokračuj čtením na str. 98 -100 a na str. 100 dole napiš větou, čím jsi ty výjimečný/á.

  Pokračuj v četbě svojí knížky.

 Matematika

V pracovním sešitě pracuj na 4 úlohách denně.

  vyrob si stovkovou tabulku (můžeš využít čtvercovou síť) – začni jedničkou vlevo nahoře, 11 bude pod 1 atd.  ….. až 100 vpravo dole

  nalep ji na tvrdý papír, ať něco vydrží, budeme ji používat jako pomůcku

  vybarvi v ní násobky 9 stejnou barvou a násobky 11 jinou barvou

  vyber vždy 3 políčka vedle sebe, sečti jejich čísla a vyděl počtem čtverečků, v nichž čísla byla (tedy třemi) – udělej to 5x – zapiš vzniklé příklady do sešitu a najdi výsledky v tabulce

  Všiml/a sis nějaké zákonitosti?Solopisky

  Vyzkoušej totéž s jiným počtem čtverečků (dělit musíš vždy součet čísel ve čtverečcích jejich počtem)

  Co jsi zjistil/a? Zapisuj do sešitu.

  Na volný list narýsuj přímku, na ní vyznač úsečku dlouhou 20cm, rozděl po centimetrech a popiš čísly – vznikne ti osa (od 0 do 20), uschovej ji, budeš s ní pracovat později

 Prvouka – dlouhodobý projekt

V průběhu času, kdy se neuvidíme poproste rodiče, ať vám koupí semínka jedlé rostlinky (řeřicha, fazole, hrášek) a nechte je vyklíčit na vatě nebo i jiným způsobem. Semínka pozorujte a do tabulky na volný list zapisujte , co se každý den od zasetí po sklizeň děje. Nakonec nakreslete vyklíčené semínko (semínka) a snězte je, jsou zdravá.

 Pokud se budete chtít výtvarně nebo vědecky vyřádit, můžete klíčení pojednat široce i s vysvětlením, co se odehrává a jak se to děje (podmínky růstu…..recepty…. obrázky...cokoliv).

Dáme to pak společně dohromady a využijeme i mezipředmětově.

 Metro

Do plánku metra zapište nebo zakreslete -pečlivě – 5-10 nejvýznamnějších pražských památek k těm stanicím metra, odkud jsou nejlépe dostupné.

 Výsledky své práce prosím shromažďujte v nějaké složce, ať je možné vše podle potřeby dohledat a hodnotit.

ANGLIČTINA

ZADÁNÍZADÁNÍ

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy