logotyp

zadání práce od 16. – 20.3. 2020

MATEMATIKA ZADÁNÍ S ODKAZY

VÝUKOVÉ MATERIÁLYVÝUKOVÉ MATERIÁLY


předmět

učivo

Ma

zadání úkolů do 27. 3. rozesláno rodičům na mail

Čj

testy na webové stránce www.statniprijimacky.cz

Aj

Skupina Michaely Křiváčkové

1.Second conditional - nereálná podmínkové věty: If my school weren´t closed, I would be there. If I were there (at school), I would…

Napište příběh, v němž užijete danou strukturu. Vymyslete alespoň 25 podmínkových souvětí 2.typu, jež na sebe budou logicky navazovat a bude obsahovat i ukončení. Text mi pošlete na mail m.krivackova@zspetriny.cz do 20.3.


2. Warnings and advice - učebnice strana 36/cv.1,3,4a,c; poslech najdete na následujícím odkazu

elt.oup.com/student/project/level5/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs


3. might/should - učebnice strana 37/ 6 - popište obrázek; popis mi pošlete na mail do 20.3.


Skupina Hedviky Píclové

  1. Warnings and advice- učebnice str.36/3,4,. Cvičení 36/3- vymyslete 20 vět a pošlete na mail (h.hinterholzinger@zspetriny.cz) do 22.3. cv.36/4- poslech najdete na odkazu elt.oup.com/student/project/level5/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs

  2. might/should - učebnice str.37/6 - popište obrázek, popis mi pošlete na mail do 22.3.

  3. Dodělat cvičení v pracovním sešitě z Unit 3.

CJ

Nj ( Richter) : naučit slovní zásobu 6. lekce, PS str. 49/10,12, 50/13, k opakování můžete použít např. https://www.jazyky-online.info/nemcina/testy.php

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-slovesa


Fj : učebnice str.25 Un diner au restaurant, vypracovat cv.25/2 a zaslat na mail (h.hinterholzinger@zspetriny.cz) do 22.3.

RJ- UČ str. 97 cv. 1.1  naučit slovní zásobuRJ   UČ str. 97 cv. 1.1  naučit slovní zásobu

D

Práce zadána na google classroom. Pokud nemáte heslo, kontaktujte d.kavkova@zspetriny.cz. V pondělí 16.3. online test 2. světová válka, čtvrtek odevzdání myšlenkové mapy k tématu české dějiny za druhé světové války a online test české země za 2. světové války. 

Z

Práce bude zadána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

F

Vypracovat otázky ke kapitole 4.1 ( str.64 / 1, 2,3,4,8,9), ke kapitole 4.2 ( str. 70/ 2,3,4).

Ch


Přečíst učebnici str.14-15-Průmyslové využití elektrolýzy a str.16-17-Chemické reakce jako zdroj elektrické energie + vypracovat otázky z pracovního listu- elektrolýza (viz příloha pod tabulkou)Zopakujte učivo o magmatu a vyvřelých horninách(str.39-42,60-62) a přečtěte si v učebnici str.43-46- usazené horniny + udělejte výpisky do sešitu

Ov

Vypracujte pracovní list Přestupek x trestný čin, který najdete na v příloze na stránce 9. B 2019/2020 dole. Vyplněný mi ho pošlete mail.

Vv

Labyrinty a mandaly.Kolorovaná kresba na formát A3 nebo A2.Pokračování v tematice Mandala jako kosmos.

Hv

Vypracovat referát na téma František Kmoch

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy