logotyp

zadání práce od 18. - 22.5. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

CHEMIE - VÝZNAMNÉ UHLOVODÍKYCHEMIE - VÝZNAMNÉ UHLOVODÍKY


Čj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom. Tamtéž odkaz na online setkání. m.krivackova@zspetriny.cz 

M

Téma: Lineární funkce

  • Definice, druhy, zápis

  • Graf - lineární funkce, průběh grafu, odvození rovnice lineární funkce,

         průsečíky grafu funkce s osami souřadnic, 

  • Rovnice lin. funkce odvozená z bodů, kterými prochází graf funkce

         

Domácí úkoly:

Budou zadány vždy v pondělí ve složce 9 Dú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání Dú. Téma Dú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Pokračuji nahrávání hodin na:

https://drive.google.com/drive/folders/1tDwQ2I1ydDFWhuXrSaEY2CXV75_uv_SX

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky, podněty apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom.  m.krivackova@zspetriny.cz 


Hedvika Píclová - práce zadávána přes Google Classroom.

h.hinterholzinger@zspetriny.cz

Cj

G.Šaginjanová

práce zadávána přes Google Classroom. Kontakt: g.saginjanova@zspetriny.cz 

Nj- Richter 

Na disku máte připraveny poslechy k PS 59/15 a k opakovacímu testu za 6. lekci. Vypracované texty mi pošlete na adresu j.richter@zspetriny.cz 

Disk :

https://drive.google.com/drive/folders/1Iyoal5eR6ToOFBs0qgAv3nQNEkWMAKmj 


Hedvika Píclová - práce zadávána přes Google Classroom.

h.hinterholzinger@zspetriny.cz

D

Práce je průběžně zadávána na Google classroom d.kavkova@zspetriny.cz

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Paleontologie a čas v geologii- celé zadání je na  Google classroom ,

pokud někdo nejste na classroom , napište mi , prosím na e-mail h.dobrodinska@zspetriny.cz  

Z

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

F

V tomto týdnu si prostudujte kapitolu 5. Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními a na závěr vypracujte otázky 84/2,6 a 85/1. Vše zašlete na adresu j.richter@zspetriny.cz  nejpozději do 22.5. do 10 hodin.

Ch

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Významné uhlovodíky( pracovní list- viz příloha)NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy