logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 22.6. - 26.6. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

přírodopis EKOSYSTÉMpřírodopis EKOSYSTÉM


předmět

učivo

Čj

Zopakujte si, prosím, přímou řeč. Učebnice čj str.135-136.

M

Na disku máte dvě videa ( Kvádr, krychle - sl. úlohy 1,2) , které si s paní uč. Kadlecovou spočítáte a sami uděláte cvičení z prac. sešitu : 44/4, 5, 6, 7 a 46/5, 6. Vypracované pošlete na j.richter@zspetriny.cz do pátku 26.6. do 10 hodin.

Adresa disku :

https://drive.google.com/drive/folders/1UJQmltPXabctliGD4bVdSAxzGXezelRu 

Aj

Šaginjanová - Práce je průběžně zadávána na Google classroom

Téma - Opakování

Pilařová - práce zadávána průběžně na google classroom

Téma - opakování Unit 5


M. Křiváčková - opakování stupňování přídavných jmen, opakování slovíček z Unit 5

D

Téma: vzdělanost, kultura Římské říše,  učebnice s.130-136, text+prohlédněte si obrázky

vznik křesťanství s.122

DÚ- do sešitu si přepište tabulku římských číslic s.131 a naučte se ji

Z

Téma: Život původních obyvatel

Prohlédni si v učebnici na str. 81 obrázky tradičních obydlí a do sešitu si k jejich názvům poznamenej:

1) ve které zemi bychom je mohli nalézt

2) příslušníci jakých národů v nich asi bydleli

3) Vyber si dvě obydlí a zkus odhadnout/najít na internetu, čím se mohli živit jeho obyvatelé a jak asi probíhal jejich způsob života…

K zjištění informací použij internet.

Tento úkol mi již nemusíte posílat. Vrátíme se k němu na začátku září. Všem děkuji za průběžně posílané úkoly a těším se na viděnou v září! Všem přeji pěkné léto!

Pracovní list v příloze - téma EKOSYSTÉM

F

konzultace v pondělí 15:10-15:55 na zahradě školy. 

úkoly zadávány v google classroom

téma: bezpečné zacházení s elektrickým zařízením

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy