logotyp

zadání práce od 22.6. - 26.6. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

přírodopis EKOSYSTÉMpřírodopis EKOSYSTÉM


předmět

učivo

Čj

Zopakujte si, prosím, přímou řeč. Učebnice čj str.135-136.

M

Na disku máte dvě videa ( Kvádr, krychle - sl. úlohy 1,2) , které si s paní uč. Kadlecovou spočítáte a sami uděláte cvičení z prac. sešitu : 44/4, 5, 6, 7 a 46/5, 6. Vypracované pošlete na j.richter@zspetriny.cz do pátku 26.6. do 10 hodin.

Adresa disku :

https://drive.google.com/drive/folders/1UJQmltPXabctliGD4bVdSAxzGXezelRu 

Aj

Šaginjanová - Práce je průběžně zadávána na Google classroom

Téma - Opakování

Pilařová - práce zadávána průběžně na google classroom

Téma - opakování Unit 5


M. Křiváčková - opakování stupňování přídavných jmen, opakování slovíček z Unit 5

D

Téma: vzdělanost, kultura Římské říše,  učebnice s.130-136, text+prohlédněte si obrázky

vznik křesťanství s.122

DÚ- do sešitu si přepište tabulku římských číslic s.131 a naučte se ji

Z

Téma: Život původních obyvatel

Prohlédni si v učebnici na str. 81 obrázky tradičních obydlí a do sešitu si k jejich názvům poznamenej:

1) ve které zemi bychom je mohli nalézt

2) příslušníci jakých národů v nich asi bydleli

3) Vyber si dvě obydlí a zkus odhadnout/najít na internetu, čím se mohli živit jeho obyvatelé a jak asi probíhal jejich způsob života…

K zjištění informací použij internet.

Tento úkol mi již nemusíte posílat. Vrátíme se k němu na začátku září. Všem děkuji za průběžně posílané úkoly a těším se na viděnou v září! Všem přeji pěkné léto!

Pracovní list v příloze - téma EKOSYSTÉM

F

konzultace v pondělí 15:10-15:55 na zahradě školy. 

úkoly zadávány v google classroom

téma: bezpečné zacházení s elektrickým zařízením

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy