logotyp

zadání práce od 22.6. - 26.6. 2020


předmět

učivo

Čj

Najděte si na Googlu  na odkazu  www.umimecesky.cz  online procvičivání češtiny

přejděte na přehled témat, následně klikněte na podle třídy (7. třída), pak klikněte na psaní i/y: mix

Dál ve stejném odkazu v 7. třídě velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Projděte všechny příklady.

Ve vašich mailových schránkách najdete  poslední úkol v tomto škol. roce  z č.j.

M

Téma: Hranoly

  • objem a povrch kolmého hranolu

  • kolmý hranol ve slovních úlohách

Domácí úkoly:

Nové Dú již nebudou zadávány

Konzultace: úterý 8:15 - 9 h

  • je nutné se dopředu objednat a napsat, co žák potřebuje zkonzultovat (nejpozději v pondělí do 15 h)

  • na konzultaci může přijít pouze max. 15 žáků. Po naplnění skupiny budu ostatní “odmítat” z důvodu naplnění skupiny.

Nahrávání hodin pokračuje na:

https://drive.google.com/drive/folders/1JlkAgROTtEgtL-PTE-qbIbTWKT2HzBNk

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

Batty - oprava slohové práce + závěrečné vyhodnocení

M. Křiváčková - opakování slovní zásoby z Unit 6 a modálních sloves

Cj

Pilařová RJ- práce zadávána průběžně na google classroom

Téma - opakování

Fj - práce průběžně zadávána přes Google Classroom.

Téma: Opakování

D

Téma : Rudolf II.učebnice s. 138-139,

nebo Google Slavné dny-Den, kdy zemřel Rudolf II.

Otázky k tématu najdete ve vaší e mailové poště.

Odpovědi si ponechte ve vašich sešitech, neposílejte mi je.

Z

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud něco nejde, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud něco nejde, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Opakování učiva a doplnění chybějících prací

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy