logotyp
Login
stranka-aktualne-245

zadání práce od 23. - 27.3. 2020

8.B - práce na týden od 23. - 27.3.2020

předmět

učivo

Čj

Přečtěte si v učebnici s. 87-89  kapitolu Významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy. Tabulky ze s.88,89 si přepište do sešitu. Následně si vypracujte do sešitu s.89 cv.4 a v prac. sešitě s.40 cv. 1 a,b. Pokud si nebudete vědět rady, napište mi mail.

M

Úkoly jsou zadávány prostřednictvím aplikace Google Classroom. Pro přihlášení kontaktujte pana učitele Ugorného na j.ugorny@zspetriny.cz.

Aj

Skupina Michaely Křiváčkové

přídavná jména zakončená na -ed a -ing

a) výklad je v příloze tohoto týdne (POD TEXTEM) Angličtina - M. Křiváčková

b) pracovní sešit strana 38/1, 2, 3; strana 39/4 (budete-li mít CD); str. 42/2

c) daná přídavná jména se prosím naučte


Skupina Hedviky Píclové


  1. stále opakujte minulé tvary nepravidelných sloves

  2. cvičebnice str.37

  3. učebnice str.85 - Horatius and the bridge- do školního sešitu vypracuj cv. 1 a 2

CJ

RJ- Časování sloves uč. str. 62 naučit se, opsat do sešitu .

NJ Lisoň - Procvičte si názvy zemí a obyvatel na stránce https://www.umimenemecky.cz/slovicka sekce Země a obyvatelé

Přihlašte se do google classroom (učebna) pomocí kódu: dddzakx

Poprosím zaslat projekty Traumland na email: m.lison@zspetriny.cz


FJ- Slovní zásoba Page 47 a 48

      Cvičebnice str.48/ 19 a 20- doplň D

Komunikuji přes classroom a děkuji za trpělivost. Pár jedinců tam stále není. Snažím se o práci dětí informovat skrze Bakalář. Téma týdne je Marie Terezie a Josef II.    d.kavkova@zspetriny.cz

1)Zopakujte si cévní a dýchací soustavu vyplňte pracovní list Cévní soustava - viz příloha pod tabulkou

2)důsledně pečujte o své dýchací ústrojí, chraňte ho a posilujte imunitu, rozhodně  nestudujte kapénkovou infekci příliš nablízko

Totéž zadání je i na classroom Zeměpis,přírodopis

Z

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz.

F

 

Ch

vyplňte pracovní list -opakování Nekovy- viz příloha pod tabulkou a pošlete mi ho v elektronické podobě na e-mail h.dobrodinska@zspetriny.cz nebo  si list v papírové podobě schovejte k pozdější kontrole ( řešení je možno psát i do sešitu)- prostě tak, jak vám to vyhovuje. Kdyby bylo něco nejasného, napište mi.

Totéž zadání je na classroom Zeměpis,přírodopis….

OP

Projekt: Vyberte si jednu emoci (např. z přehledu z minulého týdne) a vytvořte koláž (obrázky s obličeji, s určitými situacemi; barvy, tvary atd.) , která bude danou emoci evokovat. Velikost koláže nechám na vás (A4, kdo bude chtít A3). Termín odevzdání - po otevření škol, až se tam sejdeme. Není-li něco jasné, ptejte se.

Vz, Fg

Komunikuji přes classroom a děkuji za trpělivost. Pár jedinců tam stále není. Snažím se o práci dětí informovat skrze Bakalář. Téma týdne jsou české dějiny za 2.sv.v.    d.kavkova@zspetriny.cz

Hv

Doporučuji shlédnout film ,,Beatles, vznik legendy”

Vv

 

CHEMIE

NEKOVYNEKOVY

PŘÍRODOPIS - ČLOVĚK

CÉVNÍ SOUSTAVACÉVNÍ SOUSTAVA

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy