logotyp

zadání práce od 23. - 27.3. 2020

8.B - práce na týden od 23. - 27.3.2020

předmět

učivo

Čj

Přečtěte si v učebnici s. 87-89  kapitolu Významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy. Tabulky ze s.88,89 si přepište do sešitu. Následně si vypracujte do sešitu s.89 cv.4 a v prac. sešitě s.40 cv. 1 a,b. Pokud si nebudete vědět rady, napište mi mail.

M

Úkoly jsou zadávány prostřednictvím aplikace Google Classroom. Pro přihlášení kontaktujte pana učitele Ugorného na j.ugorny@zspetriny.cz.

Aj

Skupina Michaely Křiváčkové

přídavná jména zakončená na -ed a -ing

a) výklad je v příloze tohoto týdne (POD TEXTEM) Angličtina - M. Křiváčková

b) pracovní sešit strana 38/1, 2, 3; strana 39/4 (budete-li mít CD); str. 42/2

c) daná přídavná jména se prosím naučte


Skupina Hedviky Píclové


  1. stále opakujte minulé tvary nepravidelných sloves

  2. cvičebnice str.37

  3. učebnice str.85 - Horatius and the bridge- do školního sešitu vypracuj cv. 1 a 2

CJ

RJ- Časování sloves uč. str. 62 naučit se, opsat do sešitu .

NJ Lisoň - Procvičte si názvy zemí a obyvatel na stránce https://www.umimenemecky.cz/slovicka sekce Země a obyvatelé

Přihlašte se do google classroom (učebna) pomocí kódu: dddzakx

Poprosím zaslat projekty Traumland na email: m.lison@zspetriny.cz


FJ- Slovní zásoba Page 47 a 48

      Cvičebnice str.48/ 19 a 20- doplň D

Komunikuji přes classroom a děkuji za trpělivost. Pár jedinců tam stále není. Snažím se o práci dětí informovat skrze Bakalář. Téma týdne je Marie Terezie a Josef II.    d.kavkova@zspetriny.cz

1)Zopakujte si cévní a dýchací soustavu vyplňte pracovní list Cévní soustava - viz příloha pod tabulkou

2)důsledně pečujte o své dýchací ústrojí, chraňte ho a posilujte imunitu, rozhodně  nestudujte kapénkovou infekci příliš nablízko

Totéž zadání je i na classroom Zeměpis,přírodopis

Z

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz.

F

 

Ch

vyplňte pracovní list -opakování Nekovy- viz příloha pod tabulkou a pošlete mi ho v elektronické podobě na e-mail h.dobrodinska@zspetriny.cz nebo  si list v papírové podobě schovejte k pozdější kontrole ( řešení je možno psát i do sešitu)- prostě tak, jak vám to vyhovuje. Kdyby bylo něco nejasného, napište mi.

Totéž zadání je na classroom Zeměpis,přírodopis….

OP

Projekt: Vyberte si jednu emoci (např. z přehledu z minulého týdne) a vytvořte koláž (obrázky s obličeji, s určitými situacemi; barvy, tvary atd.) , která bude danou emoci evokovat. Velikost koláže nechám na vás (A4, kdo bude chtít A3). Termín odevzdání - po otevření škol, až se tam sejdeme. Není-li něco jasné, ptejte se.

Vz, Fg

Komunikuji přes classroom a děkuji za trpělivost. Pár jedinců tam stále není. Snažím se o práci dětí informovat skrze Bakalář. Téma týdne jsou české dějiny za 2.sv.v.    d.kavkova@zspetriny.cz

Hv

Doporučuji shlédnout film ,,Beatles, vznik legendy”

Vv

 

CHEMIE

NEKOVYNEKOVY

PŘÍRODOPIS - ČLOVĚK

CÉVNÍ SOUSTAVACÉVNÍ SOUSTAVA

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy