logotyp

zadání práce od 23. - 27.3. 2020

4.C  - Zadání práce na týden od 23. do 27.3. 2020

ČJ

Lentilka

  • str.65/cv.2 a str.65/cv.3,4
    Doplňte a každé slovo si prosím pečlivě zdůvodněte.
    (ten uzel bez uzlu jako hrad bez hradu, na provazu jsou hrady, na provazu jsou uzly)

  • Pokud budete mít čas a chuť, zahrajte si následující hru. Jeden z hráčů řekne písmeno a pak všichni hráči musí během časového limitu přinést na stůl co nejvíce předmětů, jejichž název od tohoto písmene začíná. Ten, kdo toho přinese v daném kole nejméně, uklízí všechny věci zpátky na své místo. Můžete hru obměnit, místo písmene říct jeden vzor a vyrazit znovu pátrat

 

Tvůrčí listy 

-str.39/cv.38

 

Vyjmenovaná slova 3.díl
-str.22,23,24, 26,27/celá

 

Čítanka
- str. 110/celá

-str.109/ celá  Pokud budete mít čas a chuť, pusťte si video o líhnutí ptáčátek.
https://www.youtube.com/watch?v=g1zCj3Tltxw

-čtěte si ve vlastní knize

 

Diktát
Na volný list papíru napište každý týden alespoň 1x diktát(z  přílohy). Pokud máte možnost, pošlete mi ho oskenovaný nebo ofocený zpátky emailem.

MA

učebnice 

-str.48 /celá a str.49/5 (cv.3 a 5 vypracuj do žlutého sešitu)

-hra: Může ji hrát libovolný počet hráčů. Na archu papíru náhodně rozmístěte body (libovolné rozestupy, alespoň 20) Cílem hry je vytvořit co nejvíce trojúhelníků. Hráč, který je na řadě, spojí libovolné dva body rovnou čarou (čáry se nesmí křížit!). Když někdo uzavře třetí stranu trojúhelníka, napíše si do něj písmeno (značku) a pokračuje hned další čarou. Hra končí, když už jsou všechny body spojeny a nebo už nemůže vzniknout žádný trojúhelník. Pak si každý spočítá své značky a ten, který jich má nejvíce, zvítězil. 

 

pracovní sešit

-str.33, 34/celá

ANGLIČTINA
Šaginjanová Gayane

pracovní list (v příloze) Ten, kdo má možnost naskenovat vyplněné, může list poslat na e-mail: g.saginjanova@zspetriny.cz Kdo tuto možnost nemá, ať odpovědi napíše do sešitu, po návratu si práci zkontroluji.

ANGLIČTINA
Píclová Hedvika

 

ANGLIČTINA

Pilařová Eva

Zadání úkolů je v příloze.

VLASTIVĚDA

První hodina:Proč potřebujeme stát?
1.Vyplňte pracovní list.
2. Přečtěte si v učebnici text na str. 45 a pokuste se odpovědět na     
    otázky v modrých rámečcích.
3. Pusťte si video – připomeňte si jednoho z českých králů. Co měl všechno král        
    v Českém království na starosti? Kdo mu pomáhal? Která práva a které
    povinnosti měli poddaní? Co myslíme tím, že má panovník moc? (viz. modrá
    tabulka v učebnici str. 45).
https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=38
4. Vyplňte tabulku v pracovním sešitě na str. 27.

5. Dobrovolný úkol (až budeš mít vše hotové.)

Víš, že se nám momentálně snaží stát zajistit nějaké roušky? Máš nějakou doma? A víš co? V obchodech jich momentálně moc neseženeš, ale co si takhle nějakou ušít? Doma ti určitě rádi pomohou.

https://www.youtube.com/watch?v=KoSEmtVsQVg&fbclid=IwAR0VhfhLOIc5d2c880OvlGJXSKlYNv4WHRc6MOkjue0v5fJnW7ShaxQGXMY

Druhá hodina: Samospráva v obci
1.  Přečtěte si v učebnici text na straně 46 a 47.

2. Vypracujte si úkoly v pracovním sešitě na straně 28, pomoci vám může informační list.

3. Jak taková obec vlastně vypadá, vám ukáže krátké naučné video o obci Dolní Újezd. Nemusíte v něm hledat nic konkrétního, video je ukázkou, abyste si uvědomili o kolik vesnice bývají menší oproti městům. Právě proto bývají vesnice v ‚, rukou občanů.‘‘https://www.youtube.com/watch?v=vY7HsFO8Z1s

4.Hra- Za odměnu si společně se svojí rodinou můžete zahrát na volbu starosty dne. Všichni členové domácnosti jsou zastupitelé a vyberou si starostu pro zbytek dne.
Hlasovací lístky se jménem svého kandidáta vhoďte do připravené urny (krabice od bot) a pak hlasy sečtěte. Před volbou se nezapomeňte domluvit, jakou bude mít váš starosta pravomoc, povinnosti, výhody

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky