logotyp

zadání práce od 30.3. - 3.4. 2020

4.A ZADÁNÍ PRÁCE OD 30.3. DO 3.4. 2020

ČJ

pokračování - SLOVESA(určujeme osobu, číslo, čas)

V rámci online výuky :

pojmy:tvar určitý, neurčitý

            jednoduché a složené tvary sloves

            zvratná slovesa

učebnice: str. 71/3,4 72/5

Domácí příprava

učebnice 69/12- pak poslat ke kontrole do 3.4.

MA


V rámci online výuky - téma trojúhelník

- dokončení úloh v pracovním sešitu str 39/5,6

-učebnice str 97/8,10


Domácí příprava - prac. sešit 41/8,9


V rámci online výuky - téma rovnoběžníky

učebníce str. 98/ 1,2,4,5

pracovní sešit str. 43/5


Domácí příprava

prac. sešit str. 42/1,2

ANGLIČTINA

G.ŠAGINJANOVÁ

a)  Prac. sešit str. 43 cv 2, str. 46 cv.1,2


b)  Učebnice str. 38  Colin in Computerland přečíst text a ústně přeložit. Prac. sešit str. 47 cv 1- Seřaď obrázky.


c) Do školního sešitu si zapište: 

    train - vlak

    bus - autobus

    ferry - trajekt

    plane- letadlo

    taxi - taxík

a k tomu Prac. sešit str. 48 - Přečti a napiš slova


d) DOBROVOLNĚ  Přeložit text Učebnice str. 39 OUR WORLD a poslat mi na g.saginjanova@zspetriny.czA.KEJHAR G-Classroom: 62coocq

D.DORČÁKOVÁ -Dopsat zajímavosti o Londýně a uč. str.44

PŘÍRODOVĚDA

Kdy-kolikátého, který den-byl letos 1. jarní den? Co se tento den děje?(Vaše odpovědi si připište  ke své přírodovědné práci.)

Pokračujeme dál v pozorování přírody v parku na jaře.

Každý si dopracovává úkoly z PŘ učebnice ze str. 52-55,které jsme si zadali před 14-ti dny

VLASTIVĚDA

Kdo se bude účastnit online výuky, nemusí úkoly dělat, vše stihneme.


Učebnice str. 18-20.

Čti tak, abys dokázal zodpovědět: Jak vznikla Velkomoravská říše? Kdo byl její první panovník? Kdo byl Konstantin a Metoděj? Za jakým účelem Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu? Proč zanikla Velkomoravská říše?

Pracovní sešit str. 9-10.


Dobrovolné: videa https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4 a https://www.youtube.com/watch?v=AsZ3BKahhE8

+ přečíst si pověst o Svatoplukovi a jeho třech synechPOZNÁMKY

Rozvrh online výuky je v mailu z 26.3.

Žlutě označenou látku děti dělat nemusí, pokud se účastní online výuky, děláme to společně.

Chcete si výtvarně zařádit, ale zrovna vás nenapadá, co byste mohli podniknout?? Mailem posílám pár výborných VV nápadů od Kláry Huškové :-)

DOBROVOLNÉ:Pro děti, které potřebují nebo si chtějí ještě procvičovat učivo, jsou listy v Dropboxu, v mailu.

Děti si procvičují též online: Včelka, Školákov, Fraus,Umíme to…..

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy