logotyp

zadání práce od 4. - 7.5. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

PŘÍRODOPIS 1PŘÍRODOPIS 1

PŘÍRODOPIS 2PŘÍRODOPIS 2


předmět

učivo

Čj

Práce zadávána průběžně v Google Classroom. Pro informace a přístup kontaktujte h.sukova@zspetriny.cz.

M

Téma: Procenta

  • Procenta - jednoduché úrokování

  • Procenta - promile


Dobrovolné Dú:

Budou zadány vždy v pondělí ve složce 7 DDú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání DDú. Téma DDú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Nahrávání hodin pokračuje na:

https://drive.google.com/drive/folders/1JlkAgROTtEgtL-PTE-qbIbTWKT2HzBNk

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

Pilařová - práce zadávána průběžně  na google classroom , pro heslo a informace kontaktujte e.pilarova@zspetriny.cz


 G.Šaginjanová

práce zadávána přes Google Classroom. Kontakt: g.saginjanova@zspetriny.cz

Cj

Kejhar Nj - Google Classroom: 62ybhw6


Pilařová RJ  - práce zadávána průběžně  na google classroom , pro heslo a informace kontaktujte e.pilarova@zspetriny.cz


Píclová FJ- práce průběžně zadávána na google classroom. Kontakt:h.hinterholzinger@zspetriny.cz

D

Téma: husitské války, učebnice s. 104-108. Otázky zadané na Google Classroom: hvt2ewa

Práce je průběžně zadávána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Listnaté stromy a keře, krytosemenné rostliny- přečtěte si učebnici str.85-87 a  2 prezentace(viz příloha) a učte se je poznávat( opět nejlépe i venku). Pokud narazíte na nějaký pojem, kterému nerozumíte, dejte vědět.

Z

Práce je průběžně zadávána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

F

Google Classroom: 6hleuxn

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy