logotyp

zadání práce od 4. - 7.5. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

CHEMIE CHEMIE


předmět

učivo

Čj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom. Tamtéž odkaz na online setkání. m.krivackova@zspetriny.cz  

M

Téma: Lineární funkce

  • Kartézská soustava souřadnic

  • Funkce - úvod do pojmu (definice, tabulka, graf)

Dobrovolné Dú:

Budou zadány vždy v pondělí ve složce 6 DDú na níže uvedených odkazech (google drive). Zde bude uveden jeden soubor, kde budou vysvětleny podmínky pro odevzdání DDú. Téma DDú bude ze “staršího” učiva, mohou vypracovat i ti, kteří mají zpoždění v probíraném učivu!

Pokračuji nahrávání hodin na:

https://drive.google.com/drive/folders/1tDwQ2I1ydDFWhuXrSaEY2CXV75_uv_SX

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1jjhWsBzhfQj7DUaJ8cpjq6KPlHTq7FfA

Dotazy, připomínky, podněty apod. na:

h.kadlecova@zspetriny.cz

Aj

Michaela Křiváčková - práce zadávána přes Google Classroom. m.krivackova@zspetriny.cz  


Hedvika Píclová - práce zadávána přes Google Classroom. Kontakt: h.hinterholzinger@zspetriny.cz 

Cj

FJ- práce zadávána přes Google Classroom. Kontakt: h.hinterholzinger@zspetriny,cz 


Nj - Richter - vypracujte z učebnice cvičení 50/16,17 ( u těchto cvičení napište pořadí dosazených sloves - do učebnice nepište). Z PS udělejte cvičení 54/1 , 58/12 ( oba poslechy máte na disku) a 58/14.

https://drive.google.com/drive/folders/1Iyoal5eR6ToOFBs0qgAv3nQNEkWMAKmj

RJ G.Šaginjanová

práce zadávána přes Google Classroom. Kontakt: g.saginjanova@zspetriny.cz D

Výuka stále pokračuje nahttps://classroom.google.com   

Práce je průběžně zadávána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Vnější geologické děje- práce zadána minulý týden

Z

Práce je průběžně zadávána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz 

F

Stále trvá elektromagnetické záření. Pro opakování použijte tyto odkazy :

https://www.youtube.com/watch?v=FEWVnjbLI9o

https://www.youtube.com/watch?v=gaFKAQVA8Ak

https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM&t=42s

Připomínám těm, kteří neodevzdali kontrolní test, aby to neprodleně udělali.

Ch

Práce je průběžně zadávána na google classroom v kurzu Zeměpis - přírodopis - chemie. Pokud nemáte heslo nebo nevíte jak se přihlásit, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma:Uhlovodíky s násobnými vazbami a cyklické uhlovodíky- učebnice str.37-39- přečtěte si učebnici a pracovní list (viz příloha)- je to docela těžké, rozhodně se do toho nepouštějte bez vypracování předchozích úkolů z organické chemie z předchozích 3 týdnů .Povinně vypracujte úkol č.3, úkoly 1 a 2 zkuste  a napište mi, jak na tom jste s pochopením této látky.NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy