logotyp

zadání práce od 6.4. - 17.4. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

ANGLIČTINA - DITA DORČÁKOVÁANGLIČTINA - DITA DORČÁKOVÁ

DITA DORČÁKOVÁDITA DORČÁKOVÁ


ČJ

SLOVESA - umíme určit: osobu, číslo, čas

u sloves rozeznáváme: jednoduché a složené tvary sloves, slovesa zvratná, tvary určité a neurčité = infinitivy

online výuka:

1. týden-

časování sloves: čas přítomný: tabulka uč.73-74;cv. 74/1,75/3,4

2. týden-

časování sloves čas minulý: tabulka uč. 75-76; cv.75/1,76/3, 76/5

domácí příprava: 

1. týden-

72/7a)- doplnit a podtrhat přímo v učebnici a poslat ke kontrole do 10.4.

74/2 - napsat a poslat ke kontrole do 10.4.

2. týden-

76/2 - napsat pouze tvary sloves a poslat ke kontrole do 18.4.

MA


online výuka:

1. týden-

pracovní sešit str. 43 cv. 4,5,6 a v učebnici str. 98 cv. 6 - uvidíme, co stihneme.

2. týden-

písemné dělení víceciferných čísel jednociferným dělitelem beze zbytku- vysvětlení na str. 50 v učebnici

pracovní sešit 13/1


Domácí příprava:

1. týden-

oranžový rámeček v učebnici na str. 98 - tančící dům

pracovní sešit str. 43 cv. 1

2. týden-

pracovní sešit 13/2 poslat ke kontrole do 18.4.

ANGLIČTINA

G.ŠAGINJANOVÁ

1)  Slovíčka Unit 6 – do slovníčku opsat a naučit se

2) Přečtěte si komiks- učebnice str. 40 Dad at the sports centre

3) Prac. sešit str. 50-  opakování

4) Do školního sešitu si prosím zapište:


                  I like                          going

                                                   playing

             I don't like                   swimming

                                                   watching

5) Prac. sešit str. 51 cv. 2

6) V příloze pracovní listy jsou dobrovolné viz google classroom  - pošlete na g.saginjanova@zspetriny.cz   - avt5izd

A.KEJHAR

D. DORČÁKOVÁ

Ahoj, posílám úkoly:

V příloze najdete velikonoční čtení s porozuměním. Je tam i náročnější nepovinná varianta pro pokročilejší děti. Děti mohou při práci používat slovník.

HEZKÉ VELIKONOCE:-) D

VLASTIVĚDA

online výuka:

  1. týden-

Pročti si učebnici na str. 21 a 22.

Čti tak, abys dokázal/a odpovědět na tyto otázky: Kdo byli Přemyslovci? O co se zasloužil Bořivoj a Ludmila? Co vše víš o životě svatého Václava? Proč je 28. 9. státní svátek?

Pracovní sešit: 11/1,2

Dobrovolný úkol: videa https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY a https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs

  1. týden-

práce s učebnicí na str. 23-24, s časovou osou(zadní desky učebnice)

Pracujeme s textem tak, abychom dokázali odpovědět na otázky: 

Kdo to je biskup? Kdo byl biskup Vojtěch? Jak je s ním provázána Praha 6? O čem vypráví pověsti “Oldřich a Božena” a “Břetislav a Jitka”? Kdo se stal prvním českým králem? Co znamená pojem “dědičný titul”?

Dobrovolný úkol: video

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230014-boleslav-ii-pobozny/titulky

PŘÍRODOVĚDA

online výuka

Děti si navzájem popovídají o úkolech a ukážou si vypracované úkoly z předešlých týdnů

pracovní sešit str. 31

Dobrovolný úkol: video

https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-priroda-5e44241b4908cf0125157f5f

https://edu.ceskatelevize.cz/konec-zimy-priroda-5e44244a4908cf0125158028

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-i-5e44241c4908cf0125157f61

POZNÁMKY

Rozvrh online výuky na období 6.-17.4. je v mailu z 2.4.

Žlutě označenou látku děti dělat nemusí, pokud se účastní online výuky, děláme to společně.

Pokud někdo využijete VV nápadů Kláry H. z minulého týdne, nafoťte je a pošlete do dropboxu, ať se můžeme taky podívat :0)

Dobrovolné: Děti si mohou procvičovat učivo online - Včelka, Školákov, Fraus, Umíme to… 

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy