logotyp

zadání práce od 8. - 12.6. 2020

ZADÁNÍ PRÁCE - SOUBORY KE STAŽENÍ

CHEMIE- HYDROXIDYCHEMIE- HYDROXIDY

PŘÍRODOPIS -  KŮŽEPŘÍRODOPIS - KŮŽE


předmět

učivo

Čj

Téma: procvičování pravopisu vyjmenovaných slov.

Konkrétní úkoly jsou na Google classroom.

M

Výuka probíhá v Classroom. Úvod do pravděpodobnosti.

Aj

M. Křiváčková - práce zadávána na Google Classroom;  tamtéž odkaz na online setkávání, kontakt m.krivackova@zspetriny.cz

Téma: Unit 6/B Time clauses


Hedvika Píclová - práce zadávána přes Google Classroom.

Téma: Passive voice 

Cj

Kejhar G-Classroom: p3w3563 


G. Šaginjanová - Práce je průběžně zadávána na Google classroom

Téma - Psaní / Slovesa

FJ - práce zadávána přes Google Classroom.

Téma: Revision 5-7 lekce

D

Práce průběžně zadávána v Google classroom. V případě obtíží kontaktujte d.kavkova@zspetriny.cz. Opakování témat distanční výuky formou tvorby myšlenkové mapy.

Z

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud něco nejde, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud něco nejde, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Kůže- opakování- vyplňte pracovní list Kůže ( viz příloha)

F

 

Ch

Práce je průběžně zadávána na Google classroom v kurzu Zeměpis, přírodopis, chemie. Pokud něco nejde, kontaktujte p.blazka@zspetriny.cz

Téma: Hydroxidy- přečtěte si učebnici str.68-69 a pracovní list Hydroxidy (viz příloha) a pokuste se vypracovat úkoly z tohoto listu

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy