logotyp

zadání práce od 9. - 13.3.2020

   

PŘEDMĚT

ZADÁNÍ

ČJ

 Vážení rodiče, milí žáci,
zadávám úkol na příští týden,  platí pro ty, kteří zůstali doma, stejně tak na něm mohou pracovat i ti, kteří budou chodit do školy.
Ve slohu jsme se učili psát výpisky, takže teď každý napíše své. Vzhledem k tomu, že někteří si prý necháváte některé učebnice ve škole nemohu zadat jednotný text.
Každý si vybere populárně naučný text z časopisu např. časopis ABC aj. nebo z knihy, kterou má doma (o vesmíru, o zvířatech, o přírodě ....) nebo článek z učebnice přírodopisu, dějepisu, zeměpisu... a napíše výpisky.
Na papír formátů A4
1. Název článku
2. Osnova
3. Klìčová slova
4.Výpisky
5. Uveďte zdroj tzn. z čeho jste výpisky psali.
Můžete mi poslat emailem nebo odevzdat až se uvidíme.

MA

 Téma:

 Převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu

 Učebnice: Aritmetika str. 90 – 104

 Do sešitu: Vypracovat si všechny příklady a všechna cvičení z učebnice

 Pracovní sešit: str. 43 – 46 (bez slovních úloh)

 Doporučený úkol: Na samostatný papír (nejlépe čtvrtku, karton apod.): Barevně si nakreslit si schémata principu převodu jednotek (uč. str. 95 nahoře, str. 98 nahoře, str. 103 dole)

Pozn. Učivo je současně probíráno ve fyzice, informace a znalosti je možné propojit v obou předmětech.

AJ

 Eva Pilařová
 pracovní sešit str.29/cv.4 , str.30/ cv. 2, str.68/ cv. 2,3

opakovat vybraná nepravidelná slovesa a minulý čas !!!
B. BATTSEREN
Opakování: countable and uncountable nouns, some/any, how much/how many (PROJECT 2)- Opakování na test: slovíčka z učebnice str. 46-49 (food).
- Dopsat seminární práci - vtipná příhoda.

Gayane Šaginjanová
AJ    PŠ     str. 66-68

 

 

 

 

D

Děti si v učebnici přečtou kapitolu Řecko-perské války a písemně do sešitu  vypracují otázky v průběhu a na konci textu.
Dětí,které mají učebnice ve škole, si stejnou pasáž nastudují na googlu prezentaci ppt Řecko-perské války. Místo otázek prezentaci opíšou.

 Prezentace "Pavoukovci" - zopakovat prezentaci od začátku + pokračovat snímkem "Roztoči" + kouknout na videa viz. odkazy v prezentaciPrezentace "Korýši" - projít si prezentaci + zapsat zápisky do sešitu 10.3. 2020 nahlášený test - měkkýši a kroužkovci - test 10.3. zrušen, ale opakovat na další týden!
Vypracovat pracovní list - "Korýši" - word 

Z

1) Přečíst si v učebnici kapitolu "O krajině slavných indiánských časů" - str. 56-57

2) Vypsat si do sešitu - základní informace o stepích, kde se nacházejí a jak se kde jmenují (pampa, prérie...), jací živočichové zde žijí a jaké rostliny zde rostou. Ve kterých měsících během roku nejvíce prší a jaký to má vliv na vegetaci? Kdo byli tradiční obyvatelé stepí? 

3) Písemně odpovědět na otázky 1-4 na straně 57

FY

 individuální zadání specifikované mailem - práce na projektu

OV

 na internetu si najít antických 7 divů světa a udělat si o nich výpisky, na internetu najít Památky UNESCO v ČR a udělat si o nich výpisky a připravit si jejich prezentaci třídě

INFkódování webu: https://code.org/starwars
                                   

ZADÁNÍ PRÁCE PŘÍRODOPIS

PAVOUKOVCIPAVOUKOVCI

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE


Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy