logotyp

zadání práce od 9. – 13.3. 2020

PŘEDMĚT

ZADÁNÍ

ČJ

 V pracovním sešitě 22/2, 24/6, 25/1, 3, 26/4,5,6a, 27/4 s použitím PC, při dohledání na googlu 40/1a,b.
 učebnice s.65/8a,b,c, -písemně, 
vypravování v rozsahu A5 na téma
,,Co mě překvapilo, udivilo, zaujalo, líbilo se, nelíbilo na lyžařském výcviku, Co jsem očekával(a) a bylo mé očekávání splněno? Čemu jsem se nejvíc zasmál(a)?" 

doporučenÁ četbu- FilosofskÁ historie 

MA

 Téma:

Opakování ke čtvrtletní písemné práci

1) Středová souměrnost – základní konstrukční úlohy (správný popis vzoru a obrazu, zápis středové souměrnosti, druhy čar); Středově souměrné útvary (vyhledat střed souměrnosti středově souměrného útvaru, vyhledat střed souměrnosti dvou útvarů, o kterých víme, že jsou středově souměrné); Středová souměrnost ve čtvercové síti

2) Základní početní operace s racionálními čísly

Učebnice: str. 71 – 84

Pozn. Dobrovolné Dú se budou odevzdávat v pondělí 16. 3.

AJ

  M. Křiváčková
a) zopakovat si a naučit se to, co jsme dělali před lyžařským výjezdem: slovíčka v pracovním sešitě na straně 82 unit 4/AOur trip to London + gramatika THE  u názvů míst v pracovním sešitě na straně 77
b) naučit se nová slovíčka z pracovního sešitu na straně 82 unit 4/ B Sweet Sue and the bank robbers
c) přečíst si text v učebnici na straně 46 a na základě toho opsat do školního sešitu následující věty + v textu je najít a překlad napsat do sešitu

Promiňte, je tady někde poblíž …..?

Jděte touto ulicí.

Napravo je supermarket.

Projděte kolem supermarketu.

Zahněte první ulici doleva.

Napravo je banka.

Je to na rohu vedle policejní stanice.

Jak se dostaneme k poště?

To je na druhé straně kanálu/řeky.

U semaforu zabočte doprava.

Jeďte tou ulicí, až přijdete ke kruhovému objezdu.

Na kruhovém objezdu jeďte rovně a přes most.

Pošta je nalevo.

Nemůžete to minout.

Je to mezi soudem a radnicí – naproti věznici.
Eva Pilařová- pracovní sešit str.. 34/ cv.1,3,  str. 35/ cv. 5,6,písemně překlad do školního sešitu - učebnice str.48 - The Tailor of Swaffham

B.BATTSEREN
Opakování: Definite and indefinite articles the/a/an + zjistit výjimky v použití
- Naučit se rozeznávat everybody, anybody, somebody, nobody, something, nothing, something, anything.
- Připravit se na test z celé 4 lekce! 

CIZÍ JAZYKF-Opakování lekce1-3 + slovní zásoba.
N -Připravit projekt Meine Familie (o svojí rodině) na samostatní papír A4.Úkol 1 : načrtnout/ namalovat rodokmen (starý rodiče, rodiče, tety, strejdové, bratranci, sestřenice, sourozenci) a napsat jména, případně nalepit fotkyÚkol 2: popsat jednotlivé členy rodiny (jméno, kde bydlí, stručná charakteristika, co mají rádi/ hobby)Hodnotím obsah, gramatiku, formu.
N- Adam Kejhar
Vypracovat v pracovním sešitě 27/5,6 - (za použití slovníku - např. wiktionary)Cvičení 28/10
Projít slovíčka L3 - str. 33

D

Děti si v učebnici přečtou kapitolu poslední Přemyslovci. Vypracují písemně odpovědi na otázky v textu.Děti, které mají učebnici ve škole, si stejnou kapitolu přečtou na Googlu-ppt Posledni Přemyslovci a opišou ji.Všichni napíšou do sešitu stručný  životopis Záviše z Falkenštejna.Naleznou na Googlu.

   naučit se POZNÁVAČKU ptáků -nejlépe z prezentace Poznávačka-  příprava- ptáci7.t.  ,                                  - viz . příloha pod tabulkou (  pokud by příloha nešla otevřít,                                  naučte se poznávat ptáky uvedené v učebnici str.34-57)

Z

 Přečtěte si v učebnici kapitoly Středoamerické regiony na stránkách 62 až 64. Vypracujte do sešitu otázky na straně 64. 

FY

 Vypracovat do sešitu úkoly z učebnice str 85/ U 2,3,4
Přečíst str. 86-88 - udělat stručné výpisky k výpočtu tlaku.

OV

 vybrat si na internetu 3 významné ženy 19.-20. století a udělat si o nich výpisky a připravit si jejich prezentaci třídě (možnosti jsou lékařky, političky, architektky, astronautky, sportovkyně... - české i zahraniční)

 

 

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE


Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy