Jméno:
Heslo:

7.B 2019/2020

okruhy k 1.čtvrtletní práci pro 6.tř.


útvary češtiny-přiřazování k ukázkám
využívání příruček českého jazyka
rozbory slov- slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova 
slova příbuzná
pravopis předponových slov a slov se zdvojenými hláskami
pravopis přídav.jmen s příponou -ný, -ský
slovní druhy
skupina hlásek -mně-,-mě- ve slovech

zážitkový kurz 2018

Dílna mladého archeologa

Pomůcky nezbytné pro výuku českého jazyka u J.Bencové a L.Vaněčkové:


Děti mají  4 hodiny týdně rozdělené na 2 hodiny mluvnice, 1 hodinu literatury a 1 hodinu slohu.
Rozdělení mají zapsané v žákovské knížce, stejně jako učebnu, kde se výuka odehrává.
Na hodiny mluvnice je nezbytné mít připraveno: sešit č.564 na mluvnici a domácí úkoly, pracovní sešit a učebnici český jazyk,  na literaturu čítanku a sešit č. 564,
na hodiny slohu sešit č. 564 a učebnici český jazyk.
Domácí úkoly zadávám 1. skupině v pondělí na středu, 2. skupině v úterý na pátek.
V týdnu, kdy se píše čtvrtletní práce, nebo jsou nějaké dny volna, úkoly nezadávám.
Písemné opakování, nebo procvičování je vždy ústně ohlášeno předem.
Na začátku září děti dostanou 4 tituly k domácí četbě, každý je vždy kontrolovaný na konci čtvrtletí.

Doporučené tituly k domácí četbě:

Starý zákon- Bible pro děti- kontrola 1.týden v listopadu
Nový zákon- Bible pro děti- kontrola 2.týden v lednu
Řecké báje a pověsti- R.Mertlík, E.Petiška- kontrola 1.týden v dubnu
pohádky B.Němcové  - kontrola 1.týden v červnu

Okruhy k 2.písem.práci

Okruhy pro 2.písemnou práci v 6.roč.
Vyjmenovaná slova,
určování slov.druhů
rod,číslo,pád,vzor u pods.jmen
pods.jména hromadná,látková,pomnožná
rozbor slova -předpona,kořen,koncovka,přípona
tvaroslovné koncovky-pravopis pods.jmen
velká písmena

Okruhy ke 3. písemné práci pro 6.ročník

pravopis přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích
stupňování příd. jmen
tvoření příd. jmen  od podstatných příponou -ský
skloňování zájmene já
pravopis zájmen ten,náš, on, ona,ono
pravopois zájmene můj, tvůj,svůj


NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy