logotyp

Řád ŠJ

   

 PROVOZNÍ ŘÁD  ŠJ 

   platný od 1.5.2022

Školní stravování se řídí §122 škol.zák. a vyhl.107/2005 sb. v platném znění. 

   1.   Odpovědný pracovník za úsek ŠJ

         Renata Šimková, vedoucí ŠJ, tel.235 090 741

         ŠJ stravuje žáky školy, zaměstnance školy a cizí strávníky

   2.   Provoz ŠJ

   2.1.Žáci a zaměstnanci školy 11:45 – 14:00 hod.

   2.2.Cizí strávníci 11:00 – 11:15 hod. /v soul.s odst.7 §3 vyhl.o škol.stravování.
   2.3 Strávníci z Ukrajiny 11:20 - 11:45 hod. 

   2.4.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě bez skladování.

   2.5.Úřední hod.v kanc.ŠJ: 7-8:00 hod. a dále 11:00 – 13:45 hod.

   3.   Cena obědů dle kategorií

   3.1. Žáci věková kat. 7 - 10 let   30,-Kč /měs.úplata 630,- Kč/

                                    11 - 14 let   32,-Kč /měs.úplata 672,- Kč/

                                            15 let  33,-Kč /měs.úplata 693,- Kč/

   3.2. Zaměstnanci školy 45,- Kč.

   3.3. Cizí strávníci 135,- Kč. 

   4.    Úhrada stravného

   4.1. Termín úhrady : žáci školy platí zálohově měsíc dopředu/do posl.dne v měs.na

          měs.příští/, přeplatky se odečítají následující měsíc, zaměstnanci zpětně dle

          projedených  obědů srážkou z platu, cizí strávníci platí stravenky ihned.

   4.2. Placení obědů : přes banku /na č.úč.5538061/0100/. Ved.ŠJ musí přidělit v.s., který je pro ŠJ
          stejný celou školní docházku. 

   4.3. Organizace na konci škol.roku přeplatky stravného vrátí v hotovosti v kanc.ŠJ

          oproti OP, nebo bezhotov.převodem na účty plátců začátkem července.

   4.4. Doklady : čip - k zakoupení v kanceláři ŠJ, stravenky pro cizí strávníky.

   4.5. Cena čipu je 120,-Kč. Při poškození nebo při ztrátě je nutné zakoupit nový.

   5.    Přihlášení a odhlášení stravy

   5.1. Všichni mají přihlášený oběd č.1. na celý měsíc /do výše konta/. Změna na oběd
          č.2. a 3. se dělá 4 dny předem.

   5.2. Odběr stravy v případě neplánované nepřítomnosti - v jídelně

          od 11:00 – 11:15 hod. a to pouze objednaný oběd první den nemoci.

   5.3. Odlášení den předem do 14:00 hod. na www.strava.cz - č.jídelny 3662, nebo
          ráno v kanc.ŠJ mezi 7:00 - 8:00 hod., tel.č. 235 090 741. 
  
6.    Obědy zaměstnanců školy

   6.1. Ze zákona není nárok na dotovaný oběd, pokud není odpracovaná

          směna 3 hod./den.

   6.2. Při nemoci a neodhlášení objednaného oběda, je zaměstnanec

          povinnen doplatit věcnou i mzdovou režii!

   7.    Dozor a bezpečnost

   7.1. Dozor ve ŠJ provádí pedagog.pracovníci dle rozpisu.

   7.2. Bezpečnost – při rozbití, rozlití apod. nahlásí žák tuto skutečnost u okénka pro

          vrácení použitého nádobí pracovnici ŠJ, která okamžitě sjedná nápravu.

   8.    Stravování při alergii

   8.1. Po dohodě s rodiči lze ohřát donesený oběd, nebo vyměnit nevhodnou přílohu.
   9.    Výdej obědů při omezené docházce
 
 9.1. V době, kdy do školy dochází 1.+ 2.třídy je pouze oběd č.1. - výdej obědů :
          11:00 - 11:30 hod. cizí strávníci + senioři
          11:45 - 13:00 hod. žáci + učitelé
          13:00 - 14:00 hod. distanční výuka 
  10.   Výdej obědů při docházce I.stupně - oběd č.1. + 2.
         
 11:00 - 11:30 hod. cizí strávníci + senioři
          11:45 - 14:00 hod. žáci I.stupně + učitelé
          14:00 - 14:15 distanční výuka
  11.   Škola zavřená při nouzovém stavu - oběd č.1.
          Výdej pouze pro distanční výuku s sebou :
          11:30 - 13:00 hod.
  12.   Podmínky vstupu do jídelny při pandemii
          Při vstupu do jídelny musí mít každý nasazenou roušku - respirátor,
          před jídelnou u dezinfekčního stojanu dezinfikovat ruce a v jídelně
          dodržovat vyznačené rozestupy. S sebou mít vždy čisté nádoby !!!  

 

  Zpracoval : R.Šimková /ved.ŠJ/ 
  Schválil : Mgr.J.Kindlová /řed.školy/

  V Praze 2.5.2022

 

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy