logotyp

Archiv

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU UKRAJINSKÝCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče, vyhlašujeme výsledky zápisu ukrajinských žáků ze dne 21.6. 2022.
Zápisu se zúčastnilo 26 uchazečů. 
VZHLEDEM K NAPLNĚNÉ KAPACITĚ ŠKOLY NENÍ MOŽNÉ PŘIJETÍ ŽÁDNÉHO Z UCHAZEČŮ.
Tato skutečnost byla již předem oznámena spolu s vyhlášením kritérií pro zápis zveřejněných na webu školy.
Nepřijetí se týká také obou žáků se statutem vízum strpění, kteří se zúčastnili zápisu v dubnovém termínu pro české žáky a jejichž žádost byla pozastavena (přerušení správního řízení) a nyní opět zařazena do odpovídajícího zápisu k 21.6. 2022 - zvláštní zápis do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

E78Q93

NEPŘIJAT

E34G79

NEPŘIJAT

N44U22

NEPŘIJAT

K72L70

NEPŘIJAT

T16K65

NEPŘIJAT

Y16C97

NEPŘIJAT

W30Y80

NEPŘIJAT

J31M60

NEPŘIJAT

D12V66

NEPŘIJAT

G38W11

NEPŘIJAT

Q38Q75

NEPŘIJAT

J39B80

NEPŘIJAT

F98N42

NEPŘIJAT

F27G75

NEPŘIJAT

J69D75

NEPŘIJAT

U75X49

NEPŘIJAT

V78V46

NEPŘIJAT

M70C16

NEPŘIJAT

G85N73

NEPŘIJAT

F46T49

NEPŘIJAT

E86X53

NEPŘIJAT

E55L47

NEPŘIJAT

Z29F15

NEPŘIJAT

J19X77

NEPŘIJAT

W34X30

NEPŘIJAT

C46N19

NEPŘIJAT
LETNÍ KEMP ZDARMA PRO DĚTI-CIZINCE MIGR. Z UA

LETNÍ KEMP ZDARMA PRO DĚTI-CIZINCE MIGR. Z UATyto letní kempy pořádá Pedagogická fakulta UK ve spolupráci s dalšími fakultami (FF, FTVS, MFF a PřF UK) v červenci a srpnu pro děti-cizince ve věku 6-15 let. Celá aktivita je zcela zdarma, se zajištěním programu, pitného režimu a svačin.

Na přiloženém letáku jsou uvedeny kontakty na lektory, kteří se domluví ukrajinsky/rusky s rodiči a dalšími zájemci. Případně je možné obracet se na hlavní koordinátorku MgA. Míšu Kuříkovou, +420 607 748 845, michaela.kurikova@pedf.cuni.cz.

 ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD

Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravím. Po usazení všech žádostí o odklady a přesunech dětí mezi školami na Praze 6 Vám mohu předložit rozdělení dětí do tříd a seznámit Vás se jménem paní učitelky třídní. Své dítě najdete v seznamu třídy opět pod přiděleným  zápisovým identifikačním číslem.  Rozdělení dětí do tříd je již neměnné. 

Schůzky s rodiči 
1.A  27.6. 2022 v 17:30 ve škole
1.B 23.06.2022 v 17:45 na školní zahradě
1.C 23.06.2022 v 17:45 na školní zahradě

S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. Jana Kindlová ŘŠ

ZAHRADNÍ SLAVNOST TROCHU JINAK

ZAHRADNÍ SLAVNOST TROCHU JINAKSrdečně zveme!

VÝSLEDKY ZKOUŠEK DO 6. ROČNÍKU VÝTVARNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče, v příloze najdete informace o výsledcích výtvarných zkoušek. Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí obdržíte prostřednictvím pošty nebo vám bude doručeno do  vámi uvedené osobní datové schránky.

Vzhledem k naplněné rejstříkové kapacitě školy bude třída naplněna  pouze do možností, které nám legislativa umožňuje.

S pozdravem a přáním klidného dne  Jana Kindlová ředitelka školy

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ROK 2022/2023

Vážení rodiče,
zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd pro rok 2022/2023.
I letos jsme měli velký převis zájemců a to jak spádových, tak i nespádových dětí.
V příloze najdete pořadí přijatých dětí a podrobné informace k vyhodnocení zápisu.
Pokud budou v následujících dnech posuny v  seznamu nepřijatých dětí, bude vedení školy rodiče informovat.

S pozdravem  Mgr. Jana Kindlová

LOSOVÁNÍ - VÝSLEDKY

Vážení rodiče,
dne 29.04.2022 ustanovila ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová komisi pro transparentní losování, které se uskutečnilo dne 09.05.2022 od 9:00 hodin za přítomnosti stanovené komise v budově školy
ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6.
Potřeba losování vyplynula z převisu zájemců o přijetí do 1. třídy ZŠ Petřiny- sever pro rok 2022/2023 z kategorie č.1 . Do losování byly zařazeny všechny děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

Výsledky losování najdete v příloze této zprávy.

S pozdravem                          
Mgr. Jana Kindlová

ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO VŠECH ROČNÍKŮ

ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO VŠECH ROČNÍKŮRegistrace dítěte - jakdoskoly.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍD - LOSOVÁNÍ

Vážení rodiče, tak, jako v předchozích letech dochází opět k převisu zájemců o zápis do 1. tříd nad kapacitními možnostmi přijetí. Z tohoto důvodu vyhlašuje škola transparentní losování.
Termín losování je 09.05.2022 v 9:00 hodin.
Losování proběhne za účasti vedení školy, zástupců zřizovatele, Spolku rodičů a přátel školy zastoupeného panem předsedou, zástupců školské rady za rodiče a sbor pedagogů. V příloze najdete konkrétní informace o počtech žáků, termínech, kritériích a složení poroty i organizaci losování.

S pozdravem Mgr. Jana Kindlová

MAGIE MÍSTA - POZVÁNKA NA VÝSTAVU

MAGIE MÍSTA - POZVÁNKA NA VÝSTAVUV Paláci YMCA a od úterý 2. 5.  i v Makromolekulárním ústavu AV (na konečné tramvaje na Petřinách) můžete shlédnout výstavu prací žáků druhého stupně naší školy.

SRDÍČKOVÉ DNY - PODĚKOVÁNÍ

SRDÍČKOVÉ DNY - PODĚKOVÁNÍPoděkování dětem, rodičům i zaměstnancům za příspěvek v jarních Srdíčkových dnech. 
Získané prostředky budou použity na pomoc dětem se závažnými onemocněními.

KONZULTACE - JARO 2022

Vážení rodiče, zveme Vás na jarní konzultace ke třetímu čtvrtletí. Tabulku nabízených termínů a časů připojujeme.

Hezké jarní dny přeje Jana Kindlová

ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

Vážení rodiče,

Škola připravuje podmínky pro vznik adaptačních skupin ukrajinských dětí ve věku 6-15. V prvním sledu pro děti ze spádové oblasti. Dětem chceme zajistit zázemí, program, kontakt s českým jazykem a zvýšit jejich šance na úspěšné začlenění do českého vzdělávacího systému.
Další informace v přiloženém textu.

 

BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Děkujeme účastníkům sobotní brigády za pomoc! Obrousili jsme dřevěné herní prvky, stoly a lavice, některé jsou i znovu natřené. Uklidili jsme zahradu po zimě.
Děkujeme za pomoc!
Fotogalerie z brigády

ŠANCE DO ŠKOL - VÝSLEDKY

ŠANCE DO ŠKOL - VÝSLEDKYŠkola má k dispozici více než 192 000 korun na projekty. Ty, které dostanou nejvíce hlasů, budou z těchto peněz financovány. Vymysli, co bys ve škole chtěl/a změnit, vylepšit nebo zařídit, připrav kampaň, pro svůj nápad získej spolužáky a spolu doufejte ve výhru!

Webové stránky Šance do školy - výsledky

Instagram - zspetriny

KLUBOVNA F2 ŠTVANICE

KLUBOVNA F2 ŠTVANICETip na aktivity pro druhostupňové žáky - nabídka klubu F2 na Štvanici.
Více informací na 
Facebook: Klubovna F2 Štvanice
Instagram: klubovna_f2_stvanice.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 2022/2023

Veškeré informace pro rodiče i aktivity pro děti najdete na samostatné webové stránce
https://sites.google.com/zspetriny.cz/prvnitrida/.

DĚTI DĚTEM - POMOC UKRAJINĚ

DĚTI DĚTEM - POMOC UKRAJINĚ

SITUACE NA UKRAJINĚ - HUMANITÁRNÍ SBÍRKA A LINKA BEZPEČÍ

SITUACE NA UKRAJINĚ - HUMANITÁRNÍ SBÍRKA A LINKA BEZPEČÍVýzva Humanitární sbírka pro Ukrajinu, které se zúčastňuje i naše škola.

Kontakt na Linku bezpečí - tipy pro rodiče a děti

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení zájemci o DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, v letošním roce plánujeme pro vás možnost seznámit se s chodem školy, životem i nabídkou vzdělávání a zájmové činnosti ve dnech 11. a 12.4. 2022. Forma DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude odvíjet  od aktuální situace a vládních a hygienických nařízení. Rádi bychom  vám umožnili v odpoledních hodinách návštěvu školy (prezenční) v malých skupinkách i nabídku online setkání s vedením školy.  Návštěvy přímo ve vyučovacích hodinách a prohlídku školy v době dopolední výuky, jako tomu bylo v předchozích letech před COVIDEM 19, neplánujeme. Tentokrát vám chceme nabídnout soubor informací na interaktivním webu pro 1. stupeň a přehled všech důležitých informací i náhledu do života výtvarníků na stránkách školy. Kompletní informace na webu k zápisům očekávejte v polovině března. Web bude pro dospěláky a také pro děti, aby si i ony mohly školu prohlédnout a zkusit si hravé aktivitky pro budoucí prvňáčky. Vy dospělí najdete informace o škole, kritéria k zápisu, časy, termíny, odpovědi na nejčastější otázky k zápisu. Pro výtvarníky budou na stránkách informace o průběhu zkoušek, opět  odpovědi na nejčastější otázky, náhled na život a práci dětí ve výtvarných třídách, fotodokumentace vás provede nabídkou aktivit, které děti po dobu 4 let  ve výtvarných třídách mohou absolvovat. Informace budou včetně přihlášek a termínů zveřejněny opět v polovině  března a dále aktualizovány podle vývoje situace ve školách.
Termín zápisů do prvních tříd je jednotný pro všechny školy na Praze 6 ve dnech 26. a 27.4. 2022
Termín zkoušek do VV třídy je 19.5. 2022 - řádný / 27.5. 2022 - náhradní vždy od 9:00 hodin.

Důležité informace k testování žáků aktuální k 17.1. 2022 - dokument HYGIENY A MŠMT

IZOLACE A KARANTÉNAIZOLACE A KARANTÉNA

TESTOVÁNÍ - POSTUP ŠKOLTESTOVÁNÍ - POSTUP ŠKOL

PŘEVZETÍ ŠEKU NA 20 000 KČ

PŘEVZETÍ ŠEKU NA 20 000 KČ Soutěž o nejhezčí vánoční strom Prahy 6 vyhrála ZŠ Petřiny sever.  Slavnostní převzetí šeku na 20 000kč proběhlo  v zahradnictví Chládek. Šek nám předal osobně pán Chládek. Děti dostaly malé občerstvení. 

PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ STROMEK

 SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ STROMEKDěkujeme VŠEM za podporu! Náš stromeček vyhrál v soutěži o Nejkrásnější vánoční stromeček ZŠ Prahy 6.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - PROVOZ ŠD

Školní družina nebude pro minimální počet zájemců o vánočních prázdninách v provozu.

VLČÍ MÁKY PRO PAMĚŤ NÁRODA

VLČÍ MÁKY PRO PAMĚŤ NÁRODADo 3. 12.  ve škole  probíhá sbírka na podporu Paměti národa. Vždy o velké přestávce se u recepce prodávají brože ve tvaru vlčího máku. Výtěžek ze sbírky se mimo jiné použije při sbírání a uchovávání  opravdových příběhů pamětníků doby nesvobody. Máte-li rádi opravdové příběhy, brože nebo třeba vlčí máky, budeme rádi, když přijdete.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU U ZUŠ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU U ZUŠ
Milí sousedé z Petřin a okolí, zveme vás v neděli 28.11. v 16h spolu s panem ředitelem Jiřím Hruškou na komorní, sousedské rozsvícení vánočního stromu v areálu ZUŠ Petřiny - ZUŠ Nad Alejí, Praha 6 (Nad Alejí 1879). Pojďme za poslechu koled zahájit čas adventní. Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme o dodržení všech platných opatření, rozestupů a použití ochrany dýchacích cest. Děkujeme a moc se na vás těšíme. Marie Kubíková a ZUŠ Petřiny.
Ostatní rozsvícení stromů na Praze 6 se bude řídit rovněž dle platných opatření, brzy zveřejníme na oficiálním profilu Prahy 6.

PODZIMNÍ KONZULTACE - 22.11 - 30.11.

18.11. 2021
Vážení rodiče,                                     
srdečně Vás zveme na podzimní konzultace věnované prospěchu
a chování Vašich dětí. V přiložené tabulce najdete spojení na učitele.
S pozdravem a přáním ve zdraví prožitých podzimních i blížících se adventních dnů

Mgr. Jana Kindlová

DOPIS

Dnešní situace a odpovědi na dotazy k vyhlášení ředitelského volna.

15.11. 2021
Vážení rodiče, dnes proběhlo opět antigenní testování.
Testovaných bylo 332 žáků a bylo zjištěno 16 pozitivních AT.
Nyní budeme čekat na Vaše zprávy o výsledku PCR testů. Na základě výsledku bude škola kontaktovat hygienu a konzultovat další kroky.  V případě pozitivního výskytu ve třídě, který má za příčiny karanténu dotčených osob, hygiena vydává tyto obecné pokyny

Karanténním opatřením aktuálně zahrnují:
Domácí karanténa minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění covid-19 provede se RT-PCR test.
Karanténa končí v termínu .............  včetně, pokud bude osoba bez klinických obtíží a výsledek z odběru/PCR testu bude negativní.

Výjimku z karantény mají osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Karanténa se nenařídí také osobám, které mají dokončené očkování, tj.  osobám, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19. V případě výskytu příznaků onemocnění covid-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

Přikládám dopis s vysvětlením postupu vedení školy pro udělení ředitelského volna.

Pevné zdraví všem přeje Jana Kindlová

ŘEDITELSKÉ VOLNO - AKTUÁLNÍ COVIDOVÁ SITUACE

14.11. 2021
Vážení rodiče,
             srdečně Vás zdravím a obracím se na Vás vzhledem ke skokově se zhoršující situaci ve škole.  Během víkendu se projevily mezi dětmi i zaměstnanci nové potvrzené COVID pozitivní případy. Škola ve všech případech v průběhu víkendu kontaktovala hygienickou stanici a na základě zpráv od rodičů, kontaktů dětí i pedagogů bylo nutné učinit opatření v celkem 8 třídách průřezově na 1. i 2. stupni. Zítra očekáváme další zjištění. Situace je vážná. Po dohodě se zřizovatelem a zvážením vývoje situace vyhlašuje vedení školy na čtvrtek a pátek 18. a 19. 11. 2021 ředitelské volno, abychom zabránili šíření nákazy. Vážení rodiče, žádám Vás o spolupráci a věnování pozornosti příznakům nemoci. Při podezření na první příznaky, prosím, neposílejte dítě do školy. Ve třídách, které jsou uzavřené nebo jsou rozděleny proočkováním na skupiny distanční a prezenční výuky  se budeme snažit dodržet maximálně nastavený online rozvrh. V případě onemocnění kolegů, prosím, počítejte s asynchronní on-line výukou. V současné době není možné zajistit v distanční výuce suplování.
Zhoršující situace nás trápí. Ve škole jsme zpřísnili hyg. opatření, pravidelně dezinfikujeme prostory tříd, místa pozitivních výskytů, upravujeme pohyb dětí ve škole i časy oběda, abychom zmírnili vývoj nárůstu případů.  I nadále budeme usilovat o to, aby byla zachována prezenční výuka. Stále věřím, že se nám to i s Vaší pomocí a podporou podaří udržet, co nejdéle to půjde.
 
V celkové či částečné karanténě jsou nyní třídy:
3.B, 4.C, 5.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B ,8.C a šest pedagogických pracovníků

S pozdravem a poděkováním za podporu a pomoc Mgr. Jana Kindlová.

TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

03.11. 2021
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravím.  Máme za sebou téměř čtvrt školního roku 2021/2022 a opět  vzhledem k stoupajícímu počtu pozitivních případů v ČR se situace ve školách začíná měnit. Jsme z toho smutní a stálá omezení nás trápí, zabraňují běžné výuce a omezují možnosti aktivit, na které jsme se po dlouhých týdnech a měsících uzavření škol tolik těšili. Jsme rádi za každý den a společný týden ve škole. Před podzimními prázdninami jsme nevyužili návrhu na ředitelská volna a raději využili prostor pro hodiny prezenční výuky. Bohužel i letos se dětem na 1. i 2. stupni nevyhnuly karantény a přítomnost covidu paralyzovala třídní kolektivy. Nyní jsou v karanténě dva celé třídní kolektivy  6.C a 8.C. Další tři třídy 3.C, 9.A, 8.B mají dílčí omezení podle blízkých kontaktů s pozitivními dětmi.
S narůstajícími případy opět přistupuje MŠMT k screeningovému testování ve školách. Nás se týká termín 8. a 15.11. .
Bohužel PCR testování již není hrazeno z veřejných prostředků.  Tento fakt je pro nás i další školy limitující.
Testy PCR nám byl 1. 11. ochoten uhradit zřizovatel – MČ Praha 6. Pro další termíny již finanční prostředky nejsou poskytovány.
V pondělí 8. 11. proto  proběhne první testování antigen. testem, který již známe.  Jedná se o odběr vzorku z nosu - samotestování. Podrobné informace k testování najdete v příloze. 
Návod - video i pís. instruktáž přikládám https://youtu.be/TZxDmLPZZSo
Testování proběhne 1. vyučovací hodinu a bude zahájeno po osmé hodině.
K testování bude vždy vytištěn seznam žáků, kam zaznamená učitel odběr - výsledek, nepřítomnost dítěte nebo dodání potvrzení o testu, který byl dítěti odborně proveden mimo školu (zdravotnické zařízení). Lze také povolit vlastní donesený antigenní test, který dítě provede ve škole za dohledu vyučujícího. Opět bude tato skutečnost zaznamenána do seznamu k dítěti.   Do seznamu zaznamená učitel také typ testu, který byl použit mimo školu - informaci učitel zaznamená z předloženého potvrzení. 
V případě odhalení pozitivního testu, bude kontaktován zákonný zástupce a dítě bude odcházet ze školy v doprovodu rodiče. Z testované třídy dítě s podezřením na covid odvede AP do izolační místnosti, předá informaci vedení školy. Vedení školy bude informovat Vás rodiče. Další postup je u podezření na covid  následující - postoupení PCR testu mimo školu ve zdravotnickém odborném zařízení. V případě pozitivního potvrzení nálezu následuje kontaktování hygieny, informování školy a svého lékaře. Opatření týkající se třídního kolektivu bude vždy konzultovat škola s hyg. stanicí podle situace ve třídě, skupině, oddělení dotčených kontaktem s pozitivním dítětem.

V případě odmítnutí testování dítě absolvuje pobyt ve škole s ochranou dých. cest po celou dobu pobytu ve škole - výuka i přestávky. Výjimka je stravování. Konkrétní informace k opatření jsou v příloze.

Dítě, které nebude v den testování přítomno, se může otestovat po návratu do školy. Test musí být proveden ještě před vstupem do kolektivu.
Více informací najdete na Testování ve školství – edu.cz. Jsou zde odpovědi na časté otázky a další důležité informace pro školy i rodiče.

 V tuto chvíli s politováním hodnotím kroky zpět k antigen. testování a to vzhledem k průkaznosti i časové platnosti testů. :-(
Přejme si co nejdelší setrvání prezenční výuky a možnost vídat se osobně ve škole. Děkuji Vám vážení rodiče za nemalé úsilí, vážím si spolupráce a podpory, kterou dětem i škole dáváte v této složité a dlouhodobě komplikované době.  Přeji Vám hodně sil a pevné zdraví.
S pozdravem       Mgr. Jana Kindlová

Zprávy vedení školy k aktuální situaci COVID - 19

21.10. 2021
Vážení rodiče,
         vzhledem k informacím ve sdělovacích prostředcích upřesňuji rozhodnutí školy ohledně příštího týdne.
Na pondělí 25. a úterý 26. 10. Základní škola Petřiny - sever NEVYHLAŠUJE  ředitelské volno. Současná covidová situace ve škole je klidná. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Pokud vyhodnotíte situaci jako rizikovou a dítě budete potřebovat uvolnit, škola bude Vaše rozhodnutí akceptovat. Po prázdninách 1. 11. proběhne první hodinu ve všech školách MČ Praha 6 jednorázové testování, které bude hrazeno zřizovatelem školy. V naší škole opět budeme testovat PCR testy v součinnosti se  společností Aeskulab. Pro toto jednorázové testování Vás budeme žádat o souhlas.  Opět se testování nebude týkat dětí, které jsou očkované a které jsou ve lhůtě po covidu. Tiskopis k udělení souhlasu Vám předají TU prostřednictvím emailu.
 
Přeji Vám i Vašim dětem příjemné a ve zdraví prožité podzimní dny a těším se, že se opět po dnech volna setkáme ve škole.
 
Srdečně zdraví  Mgr. Jana Kindlová

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - PROVOZ DRUŽINY

Provoz školní družiny o podzimních prázdninách byl pro minimální počet zájemců zrušen.

AKTUÁLNÍ COVIDOVÁ SITUACE VE ŠKOLE

Vážení rodiče,
oznamujeme  Vám, že dnes 8.10. 2021 byly uzavřeny dvě celé třídy (1.C+3.C) a část skupiny Aj (3.A) vzhledem k zjištěnému výskytu dvou žákovských pozitivních bezpříznakových případů COVID 19. 
Škola provedla všechna hyg. opatření - dezinfekce prostor a upozornila zaměstnance a žáky na zvýšenou nutnost dodržování všech stávajících opatření ve školách a školských zařízeních.  Zároveň Vás žádáme o spolupráci a ohleduplnost. V případě příznaků nemoci dítěte neposílejte dítě do školního kolektivu.
Děkujeme za spolupráci. Věřme, že se situace nebude nadále rapidně zhoršovat a život školy a nás všech nebude nabíhat do scénáře minulého školního roku.

S pozdravem Jana Kindlová  ředitelka školy

BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ - 3. 10.

BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ - 3. 10.
Děkujeme všem účastníkům brigády na školní zahradě. 

Udělalo se spousta práce - obnovili jsme zeleninové záhony, znovu nakreslili matematické pomůcky na hřišti, opravili jsme výplet na Vlně a další drobnější údržbové práce.

Zahrada je zase krásnější.

Fotogalerie 

POZOR - DŮLEŽITÉ COVIDOVÉ ZPRÁVY

Vážení rodiče, s politováním oznamujeme zprávu, která nás na začátku školního roku opravdu nemile zaskočila. Dnes byl potvrzen pozitivní výsledek PCR testu - nálezu COVID 19. Jedná se o vychovatelku školní družiny a současně také AP v první třídě.  Pozitivní nález byl prokázán i přes očkování, které proběhlo pro pedagogické pracovníky v první  jarní vlně.  Na základě rozhodnutí hygieny je nyní  třída 1. A ve čtrnáctidenní karanténě a škola i rodiče postupují podle pokynů opatření vydaného hyg. stanicí.  Z pondělních celoškolních  PCR testů nejsou  hlášeny AeskuLabem žádné potvrzené pozitivní případy dětí. Škola je i nadále v úzkém spojení s hygienou a v případě dalších opatření Vás budeme neprodleně informovat. V prostorách kmenové třídy i ŠD škola provedla dezinfekční opatření a prostory kmenové třídy a oddělení ŠD jsou nyní pro pohyb dalších osob uzavřeny. Další hyg. opatření jsou nastavena podle  pokynů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.  
Žádáme Vás o obezřetnost a v případě zdravotních obtíží Vašeho dítěte o ohleduplnost k okolí. Tak, jak bylo v prvních zprávách vedení školy již zmíněno, žáci s podezřením na infekční onemocnění se nemohou účastnit prezenční výuky. Prosím o respektování a vzájemnou spolupráci, abychom se mohli vrátit k běžnému chodu školy. 

Celá situace nás mrzí a doufáme, že nebudou dále případy přibývat a výuka zůstane v podobě prezenční pro většinu dětí. Rádi bychom k  distanční výuce přistupovali jen v ojedinělých mimořádných případech. 
Děkuji za pochopení a držím nám všem palce, ať je před námi lepší školní rok, nežli ten minulý. 

Mgr. Jana Kindlová ŘŠ

Školní rok 2021 - 2022

Školní rok 2021 - 2022
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravím.
Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je opět tady.
S novým školním rokem přichází i nutná opatření pro jeho bezpečné zahájení.
Věnujte prosím pozornost informacím, které se vztahují k provozu školy  od 1. 9. 2021.
 • Prvňáci a jejich rodiče přijdou v 8.15 h před hlavní vstup do školy, kde je čeká slavnostní zahájení, ostatní žáci zahájí školní rok v 8.00 h ve svých třídách
 • Žáci a rodiče (ve výjimečných případech) vstupují do školy se zakrytými dýchacími cestami
 • První den trvá vyučování jednu hodinu. Během ní proběhne testování na covid-19 u žáků 2. - 9. tříd
 • První den budou žáci ve škole do 8:50, druhý  a třetí den budou děti ve svých třídách s TU do 11.40 h (I. stupeň), do 12.35 h (II. stupeň), na vyučování vždy navazuje družina
 • Prvňáčci se budou testovat ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • Žáci s podezřením na infekční onemocnění nebudou do budovy vpuštěni
 • Zájmová činnost (kroužky) bude školou nabízena  a provozována ve školních prostorách za dodržení  všech aktuálních hyg. nařízení
 • Plošné testování  zajištěno PCR testem (cucací tampon) proběhne 1. září (prvňáci 2. září) a 6. září (celá škola), testování zajišťuje (AeskuLab)
 • Pokud žák nebude přítomen v den testování PCR, bude při příchodu mimo termín otestován antigenním testem ve škole – před vstupem do třídy (místnost ŠD u vestibulu)
 • Žák, který se testování nepodrobí, se bude moci prezenční výuky účastnit pouze za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd. (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole)
 • Pro pohyb před školou a organizaci vstupu do budovy nejsou stanovena žádná závazná pravidla
Vážení rodiče,
věříme, že vše proběhne bez problémů, většinu opatření již znáte z minulého školního roku.
Přeji  Vám i Vašim dětem úspěšný začátek školního roku 2021/2022.
Jana Kindlová    

OZNÁMENÍ RODIČŮM NOVÝCH ŽÁKŮ 1. A 6. TŘÍD !!!


1.tř. září 2021 - 
21 dní x 29,- Kč = 609,- Kč 

+ čip                                               120,- Kč

CELKEM :                                       729,- Kč
6.tř. září 2021
 - 21 dní x 31,- Kč = 651,- Kč

+ čip                                               120,- Kč

CELKEM :                                     
 771,- Kč


Platba nových žáků na měsíc září je vždy v hotovosti v kanceláři ŠJ.
Po zaplacení a zakoupení čipu obdržíte var.s. a číslo účtu, na který budete platit další měsíce,
vždy nejpozději do 25. dne v měsíci na měsíc příští. To zn., trvalý příkaz zadat v rozpětí 15. - 25.9. na měsíc říjen atd.
Vždy jsou obědy objednány do výše konta.

Pro tyto platby /a zároveň objednání obědů na měsíc září/ budu pro rodiče v kanceláři ŠJ již v týdnu
od 23.8. - 31.8.2021 a to denně od 8:00 - 12:00 hod. abychom předešli frontám začátkem září.

Prosím rodiče, aby měli částku, pokud možno, připravenou přesně - 729,- a 771,- Kč.

Moc děkuji za vaši spolupráci, Renata Šimková, ved.ŠJ /235 090 741/


PODĚKOVÁNÍ - SRDÍČKOVÝ DEN

PODĚKOVÁNÍ - SRDÍČKOVÝ DENNadace Život dětem děkujeme všem, kdo jste přispěli.

Vyhodnocení zkoušek do VV třídy

Vážení rodiče, zájemci o výtvarné zaměření naší školy a účastníci talentovách zkoušek,
v níže uvedené listině je zveřejněno pořadí , které bylo na základě vykonané zkoušky a předem vyhlášených parametrů sestaveno odborným týmem výtvarníků naší školy. Podrobné hodnocení obdrží každý účastník v rozhodnutí, které bude všem odesláno poštou. 
Talentových zkoušek do výtvarných tříd se v termínu 21.5. a 4.6. 2021  zúčastnilo 59 uchazečů. Přijato bylo pro školní rok 2021/2022 do  6. výtvarné třídy 26 žáků.
 
Talentové zkoušky byly složeny z pěti úkolů: 
1. Kresba tužkou podle skutečnosti 
2. Malba temperovými barvami na papír A2, ilustrace k zadanému textu 
3. Prostorová kompozice z papíru  
4. Kompoziční cvičení 1 - kresba tužkou/pastelkami 
5. Kompoziční cvičení 2 - kresba tužkou/pastelkami
 
Každý z pěti úkolů byl hodnocen samostatně.
Každý úkol byl ohodnocen známkou v rozsahu 1-5.
Známky za jednotlivé úkoly byly sečteny  a určily  výsledné bodové hodnocení žáka. 
Výsledné hodnocení 5 bodů představuje nejlepší možný dosažený výsledek.
Výsledné hodnocení 25 bodů představuje nejhorší  možný dosažený výsledek. 
 
Jednotlivé úkoly byly hodnoceny následovně:

Úkol 

Kritéria hodnocení

1. Kresba podle skutečnosti 

- tvar
- prostor
- struktura

2. Malba temperovými barvami 

- obsahová shoda se zadaným textem
- důraz na dodržení zadaného úkolu 
- práce s barvou
- cit pro kompozici obrazu
- invence zobrazení (kreativita)

3. Prostorová kompozice z papíru  

- prostorová představivost
- zpracování materiálu
- kreativita

4. Kompoziční cvičení 1 - kresba 

5. Kompoziční cvičení 2 - kresba

Kritéria jsou stejná pro oba úkoly:
- vyspělost kresby
- invenčnost
- práce s formátem
- zpracování tématu
- originalita

V případě shody se uchazeči se shodným počtem bodů řadí podle tzv. pomocných bodů
 (*p.b. – součet bodů za kreativní úkoly: malba, prostorové cvičení, kompoziční cvičení 2).
V případě další shody rozhoduje o konečném výsledku hodnocení domácích prací.
Jednotlivé úkoly hodnotili  odborní učitelé ZŠ Petřiny - sever:
Halina Suková, Martina Macků, Lucie Vaněčková,  Petra Goldflamová, Michal Hejmovský.
 
Výsledný seznam zkoušek (dále jen výsledky) byly zveřejněny dne  8. 6. 2021
ve 12:00 hod.
K uvedenému datu byly výsledky zveřejněny na webu ZŠ Petřiny - sever. Výsledky jsou v tištěné podobě k dispozici rovněž v ředitelně ZŠ Petřiny - sever.
Nahlédnutí do spisu žáka bylo zájemcům umožněno v ředitelně ZŠ Petřiny - sever ve dnech.
- 7. 6. v době 14-16 hod
                                                  
V případě odstoupení přijatých žáků budou přijímáni další zájemci do počtu 26 žáků dle pořadí úspěšnosti při zkouškách.

Výsledky talentových zkoušek

do výtvarné třídy_2021

Pořadí

Číslo

Pořadí

Číslo

1

63

30

113

2

47

31

20

3

68

32

56

4

3

33

61

5

55

34

33

6

59

35

52

7

28

36

18

8

37

37

21

9

57

38

70

10

67

39

66

11

4

40

2

12

13

41

11

13

32

42

15

14

50

43

19

15

41

44

23

16

114

45

58

17

17

46

110

18

31

47

62

19

46

48

14

20

26

49

53

21

27

50

49

22

7

51

35

23

5

52

8

24

9

53

111

25

34

54

30

26

36

55

51

- - - -

 

56

44

27

40

57

6

28

25

58

112

29

64

59

16

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD   
1.A 1.B 1.C
Julie
Kohout-Kašparovská
 Andrea Zajíčková Simona Horáková
H40K69 P31U37 O74Z46
D12V39 Z83R96 R75O24
V26Q67 N14S45 Y73R68
N91D63 S37R41 Y99X86
P12D84 I79E24 P52E85
C39O48 C49K62 D38Z67
D37M85 T35Z77 A63Q50
L69G91 E15S29 E47C19
L80R37 Q29K44 P77G30
B36H62 J71H76 D87P47
G36G58 Z97A18 N63L98
L52C63 I28R86 U71W51
N83W59 Y24G23 O41W75
R40S30 W81P19 T24A76
C54F66 L24A66 B75V91
V58W58 X59T69 V25Z59
E66G29 C86W81 I77J82
J59B12 E62E91 I96W38
Y70H76 V19K89 L48H39
L57U82 P23A34 U83X57
Q86A85 X16R55 Z32W31
G83G33 Q42J77 F34V37
T16X83 K73B85 I83W86
J40W28 R28C47 S96D23
X76D86 O21P73 N12L27
K40Y73 E78P99 P41E31
     
Vážení rodiče, představujeme Vám TU jednotlivých 1. tříd. Paní učiteky Vás osloví a pozvou na setkání ještě v tomto školním roce, aby jste se navzájem seznámili a sdělili si důležité informace před nástupem dětí do školy. Při rozdělování jsme vycházeli prioritně z potřeb  integrací ve všech třech třídách. Další kritériem byl poměr chlapců a dívek. Přihlédli jsme také k naštěvovaným MŠ a informacím, které jste uvedli u zápisu případně sdělili emailem vedení školy.  Rozdělení tříd je neměnné. Těšíme se na spolupráci a přejeme hezké jarní dny.  Jana Kindlová

ORGANIZACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. 5. 2021

13.05. 2021

Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravím a jsem moc ráda, že mohu napsat následující sdělení. Konečně nastal čas návratu VŠECH dětí do školy. Od pondělí 17. 5. 2021 se opět vracíme do plného režimu školní docházky. V příloze najdete informace MŠMT k rozvolnění. Rotační DISTANČNÍ výuka  končí, ručí se povinnost homogenních tříd a skupin,  při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žáci nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách však omezení stále platí (povinnost nosit ochranu nosu a úst mají všichni zaměstnanci i děti). Pevně věřím, že vývoj situace dovolí úpravu v dohledné době i těchto opatření. Organizace TV a HV není v dokumentu MŠMT nijak komentována. Čekáme s nadějí na úpravu a další zprávy. Hodiny TV budou probíhat také v krajových a odpoledních hodinách. Zatím při nepřízni počasí bohužel zůstanou děti ve škole (ve třídě). Opět je obnovena výuka všech povinně volitelných předmětů, kde se mísily dvě a více tříd.  

Stanoviště pro setkávání tříd 1. stupně se od pondělí 17.5. ruší. Děti budou přicházet do školy hlavním vchodem přes šatny.

Stále platí hyg. opatření ve třídách - větrání, dezinfekce, mytí rukou.
O přestávkách nedoporučujeme sdružování žáků na chodbách. Ve druhém patře zůstává opatření pro sedací sety. Pokud bude příznivé počasí, budeme se snažit výuku podle možností doplňovat pobytem v přírodě.

TESTOVÁNÍ:
NEINVAZIVNÍ PCR testování proběhne vždy v pátek 21.5. , 4.6. a 18.6. první vyučovací hodinu od 8:30 do 8:45 podle organizačních pokynů, které upřesní škola 18.5. po vyhodnocení výběrového řízení.
Děti, které budou přicházet po nemoci a nezúčastní se PCR testu, budou po příchodu do školy otestovány antigenním testem a následně po 7 dnech AT do dalšího PCR testování.
Pokud budou výjezdy na švp povoleny (na oficiální verdikt čekáme), budeme je časově organizovat tak, aby PCR test dětem platil na celý pobyt. Podle vyjádření MŠMT by mohly vyjet i dvě třídy -  od 17.5. se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.
Vážení rodiče, nesmírně si vážíme Vaší podpory a spolupráce po celou dobu distanční výuky. Prožili jsme společně velmi náročné období, které je snad v tuto chvíli na ústupu a opět se vrátíme k běžnému školnímu životu. Je vidět na dětech, že již jim škola opravdu chyběla. Kamarádi, kontakty, komunikace i denní režim, jak jsme jej léta znaly, to všechno nám všem začalo scházet. Přejme si tedy lepší časy a školu plnou dětí.

V příloze nabízíme informace MČ o finanční podpoře letních táborů a to i příměstských.

Hezké a klidné dny Vám všem milí rodiče přeje za pedagogický sbor a zaměstnance školy

Jana Kindlová

PŘIJATÍ - NEPŘIJATÍ ŽÁCI

Výsledky zápisuVýsledky zápisu

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,
v letošním  školním roce přišlo k zápisu do prvních tříd pro rok 2021/2022  144 dětí
Z tohoto počtu je 103 spádových dětí
Rodiče 17 z nich požádali o odklad školní docházky
Dne 20.4. 2021 proběhlo ve škole za přítomnosti zástupců školské rady, školy a MČ  Praha 6 losování ze skupiny uchazečů splňujících 1. a 2. kritérium pro zápis dítěte do 1. třídy pro rok 2021/2022. Níže uvedené pořadí uchazečů z výsledků losování vychází. Rodiče dvou dětí z losovaného 1. kritéria podali zpětvzetí žádosti. Pořadí se proto o dvě místa posunulo oproti tabulce  losovaní ze dne 20.4.2021.
Škola vzhledem k obrovskému převisu spádových dětí otevře 3 první třídy s počtem 25 dětí ve třídě. 
Při přijímacím řízení škola postupuje dle předem uveřejněných kritérií. 
Zápisový lístek rodiče (pokud volí více škol) odevzdají do školy, která dítě přijímá dne 10. 5. 2021 od 14:00 do 16:00 hodin
 
V Praze dne 6.5.2021                                                                       Mgr. Jana Kindlová

NÁVRAT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Vážení rodiče, 
   od pondělí se nám opět vrací v rotačním režimu do školy žáci 2. stupně. Jsme za to moc rádi a věříme, že se podaří děti vrátit zpět do školního života, tak jak jej známe a jak nám všem již dlouho chybí. Na počátku nás čekají organizační překážky, které doufám společně zvládneme. 
 
Jako první se vrátí od 3.5. žáci 6. a 8. tříd.
Jako druzí nastoupí od 10.5. žáci 7. a 9. tříd.
POZOR - děti budou mít první den  školní režim od 8:55 do 13:30 !!! 
Začínáme tedy 2. vyučovací hodinou a to vzhledem k organizaci oběda. 
Děti budou přicházet hlavním vchodem rovnou do šaten a do tříd. 
V tuto chvíli máme ve škole k dispozici  testy SINGCLEAN. 
Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na   https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole ). https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-aktual19-04-2021.pdf.
Testování  bude probíhat zatím v modelu  každé pondělí a čtvrtek. 
Testovat se budou děti ve třídách. Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny a testovat se budou v předem určených třídách podle rozpisu. 
První testování bude zajištěno TU ve spolupráci s AP či pověřeným pedagogem. 
Následná další testování budou již probíhat vždy první hodinu (po,čt) za asistence vyučujícího a pomoci asistenta či pověřeného pedagoga. 

Testovat se ve škole nemusí dítě, které se prokáže:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší  u nantigenního testu 5 dnů u PCR testu 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
 
Od úterý je opět výuka podle rozvrhu od 8:00. 
Výuka předmětů, kde dochází k mísení skupin bude probíhat i nadále distančně. Dětem budou nabídnuty konzultace v povolených počtech (6 dětí s testováním ve škole před společnou schůzkou). Výuka TV v okrajových či odpoledních hodinách bude také v režimu distanční výuky a to vzhledem ke stálému zákazu TV. 
Výdej obědů bude probíhat podle harmonogramu , tak abychom mohli zvládnout odstravovat žáky 1. i 2. stupně za podmínek, které nám stanovují hyg. epidemiologická opatření.  
Obědy pro žáky na distanční výuce budou vydávány od 14:00 do 14:30 opět do vymytých a uzavíratelných nádob.
Vážení rodiče, děkujeme Vám za pomoc a podporu. S pozdravem Jana Kindlová ŘŠ

STRAVOVÁNÍ - UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na NUTNÉ sledování návratu žáků 2. stupně do škol a to vzhledem k objednávkám obědů. Pokud od 3.5.2021 nastane ve školní docházce změna a nastoupí další ročníky, je třeba neopomenout objednat dětem obědy.

Vzhledem k rotační výuce nemůžeme plošně všem najednou objednat všechny obědy, tak jak jsme zvyklí v běžném režimu.  Věnujte proto objednávání zvýšenou pozornost. Pokud oběd nebude objednán, vaše dítě bude bohužel bez oběda. Je nám to opravdu líto, ale nemůžeme v současné situaci odhadnout neobjednané obědy.

Děkuji za spolupráci a pochopení, R.Šimková, ved.ŠJ

 

VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ

Vážení rodiče,
dnes 20.4.2021 proběhlo ve škole transparentní losování z důvodu převisu uchazečů do 1. třídy pro rok 2021/2022. Vzhledem k současným bezpečnostním hygienickým opatřením nebylo bohužel organizovat losování za účasti rodičů. Do losování byly zařazeny odděleně dvě skupiny dětí a to vždy podle stanovených kritérií zveřejněných vedením školy před zápisem do prvních tříd.

Do losování byla zahrnuta tato kritéria

 1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy
 2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.

Losování proběhlo za přítomnosti stanovené komise, která garantuje transparentnost průběhu a platnost výsledků losování. Protokol přikládám.  Přijato bude 75 dětí dle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny. V současné době je losování podkladem pro postup při přijetí uchazečů. Na co je třeba upozornit, je, že není tento seznam z níže uvedených důvodů konečný. Do doby vyhlášení výsledků zápisu (přijatí x nepřijatí žáci) se budou jistě posuny v seznamu objevovat. Ve hře jsou naše spádové děti, které mají zájem o jinou školu - bilingvní třída nebo mají sourozence na nepádové škole. Bude záležet na možnostech okolních škol umístit nespádové děti podle druhého kritéria či losování uchazečů o bil. třídy.

Zveřejnění finálních výsledků zápisu bude 6. 5. 2021 ve 12:00 zde na webu školy.

Situace COVID ve škole

16.04. 2021
Vážení rodiče, 
    po čtvrtečním testování antigen. testy byl potvrzen COVID pozitivní nález ve 4. třídě. Škola postupovala podle pokynů MŠMT  a Ministerstva zdravotnictví ČR. Děti v doprovodu rodičů školu v průběhu čtvrtečního dopoledne preventivně opustily. Potvrzen byl PCR test v nástedujícím dni.  Třídní kolektiv spolu s vyučující TU, AP a vychovatelem jsou nyní v karanténě do čtvrtka 29.4. 2021 včetně. Rodiče byli písemně informováni hygienickou stanicí Ph6 o postupu a opatřeních souvisejících s karanténou. Třída a ostatní prostory byly po odchodu dětí ze školy následně ošetřeny a vydezinfikovány.  Po pondělním a čtvrtečním testování je to ojedinělý případ. Nyní od pondělí 19.4. nastupují do školy třídy, které měly v minulém týdnu distanční výuku. Čeká nás tedy nový testovací týden. Pokud se objeví další případy šíření nákazy, budeme vás informovat. 

S pozdravem Jana Kindlová

DOPIS RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

oznámení losováníoznámení losování

LOSOVÁNÍ

16.04. 2021

OZNÁMENÍ TERMÍNU LOSOVÁNÍ Z DŮVODU PŘEVISU UCHAZEČŮ DO 1. TŘÍD PRO ROK 2021/2022
Z důvodu převisu uchazečů vedení školy přistupuje k transparentnímu losování, které se uskuteční
dne 20.04.2021 od 9:000 hodin v budově školy místnost č.101.
Vzhledem k současným bezpečnostním hygienickým opatřením není bohužel možné organizovat losování za účasti rodičů.
Do losování budou zařazeny odděleně dvě skupiny dětí a to vždy podle stanovených kritérií zveřejněných vedením školy před zápisem do prvních tříd.

Do losování jsou zahrnuta tato kritéria
č.1 Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

č.2 Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.

Do losování budou zařazena jména dětí pod KÓDY - identifikačními čísly, která jste obdrželi u zápisu.
O losování bude vyhotoven protokol, který bude součástí spisu dítěte.
Losování proběhne za přítomnosti stanovené komise, která garantuje transparentnost průběhu a výsledků losování. Přijato bude 75 dětí dle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny.

S pozdravem Mgr. Jana Kindlová
ředitelka školy

LOSOVÁNÍ

OZNÁMENÍ TERMÍNU LOSOVÁNÍ Z DŮVODU PŘEVISU UCHAZEČŮ DO 1. TŘÍD PRO ROK 2021/2022
Z důvodu převisu uchazečů vedení školy přistupuje k transparentnímu losování, které se uskuteční
dne 20.04.2021 od 9:000 hodin v budově školy místnost č.101.
Vzhledem k současným bezpečnostním hygienickým opatřením není bohužel možné organizovat losování za účasti rodičů.
Do losování budou zařazeny odděleně dvě skupiny dětí a to vždy podle stanovených kritérií zveřejněných vedením školy před zápisem do prvních tříd.

Do losování jsou zahrnuta tato kritéria
č.1 Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

č.2 Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.

Do losování budou zařazena jména dětí pod KÓDY - identifikačními čísly, která jste obdrželi u zápisu.
O losování bude vyhotoven protokol, který bude součástí spisu dítěte.
Losování proběhne za přítomnosti stanovené komise, která garantuje transparentnost průběhu a výsledků losování. Přijato bude 75 dětí dle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny.

S pozdravem Mgr. Jana Kindlová
ředitelka školy
V Praze dne 16.4.2021

STRAVOVÁNÍ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče, žáci, učitelé a cizí strávníci - od 12. 4. budou žáci docházet na výuku v týdeních
cyklech, proto je pouze a jen na vás, jak se budete přihlašovat.
4 denní objednávkový limit je zkrácen na 2 dny, to zn., že ve středu lze objednat oběd na pátek.
Kdo nebude přihlášen, bohužel nebude mít oběd, proto se objednávání obědů svědomitě věnujte.
Odhlašování je stejné, den předem přes internet do 14:00 hod., nebo ráno mezi 7:00 - 8:00 hod.
na tel.čísle 235 090 741. 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za spolupráci a držme si všichni palce,
R.Šimková, ved.ŠJ

 

NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL

Vážení rodiče, obracíme se na Vás, abychom společně s Vaší pomocí mohli děti opět vrátit do školy. Návrat budou jistě provázet nejen radosti z opětovného shledání kamarádů, školního prostředí  a možnosti být zase spolu. Tím obtížnějším monentem bude jistě testování, které je podmínkou bezpečného  vzdělávání v třídním kolektivu. Obracím se na Vás a chci Vás touto cestou požádat o pomoc a podporu paní učitelky a asistentů ve třídě, kteří se budou snažit s dětmi tento vstup zvládnout. Posílám Vám instruktážní video o průběhu testování, které jistě zvládnou i menší děti za podpory vlídných a pečujících třídních učitelů. V krajních případech můžeme zajistit odběr za účasti rodiče. V tomto případě budeme k tomuto odběru vyčleňovat speciální místo, aby se v budově mezi dětmi nepohybovaly další osoby, které by mohly být potencionálními nositeli COVID 19.  Pevně věřím, že se nám podaří tuto situaci zvládnout a postupně se děti opět vrátí do běžného školního života, který jim již opravdu viditelně chybí. 
https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
Do školy se nám vrací od 12.4. žáci prvního stupně a to v rotačním režimu. V příloze najdete, jak se budou děti ve škole střídat. Pro děti rodičů vybraných profesí (záchranné složky, zdravotníci, pedagogové ) bude zajištěna školní družina i v týdnu, kdy poběží distanční výuka.  Pro tyto děti bude zřízena vždy skupina, která se v průběhu týdne nebude měnit.  
Současně také posílám informace, které školy obdržely k návratu dětí do škol.
pro žáky a studenty | testování.edu.cz,
mohlo by se hodit | testování.edu.cz

Vážení rodiče, chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za podporu, velké úsilí při přípravě dětí v době distanční výuky. Vaše situace je opravdu nelehká a bez Vaší pomoci bychom tento školní rok těžko zvládli. Vzájemná pomoc a pochopení složité situace je pro všechny strany nesmírně důležité. Děkujeme. 
Srdečně zdraví a lepší časy přeje Jana Kindlová

AESKULAB - NABÍDKA TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče
ráda bych vás informovala o tom, že jsou pro děti otevřené sloty na testování na poliklinice Brixiho. 
Bude se testovat v neděli a ve středu.Tato možnost je otevřena  rodičům, kteří nechtějí nechat děti testovat testy LUPU.
S pozdravem Mgr. Jana Kindlová ŘŠ
 
Odběr v laboratoři vykoná odborný personál, bude tak zajištěno správné provedení testu a přesnější výsledek. Výhodou je rovněž to, že rodiče nemusí čekat na odběr u svého dítěte ve škole a v případě pozitivity vodit dítě zase domů. Místo toho využijí přesný čas, na nějž se dopředu objednají, a vše tak může proběhnout zcela plynule a v klidu. Dítě pak jen do školy přinese potvrzení o negativním výsledku testu – přesně v souladu s doporučeními ministerstva školství.
Antigenní testování v laboratoři:
Jedná se o spolehlivé antigenní testování výtěrem z přední části nosu, které je hrazené zdravotní pojišťovnou. Laboratoř bohužel antigenní testy ze slin nemá k dispozici.
Pro testování žáků na Praze 6 slouží laboratoř AeskuLab, Poliklinika DAM, Brixiho 1.
Nejbližší vyhrazené termíny (pokud se rychle zaplní, budou vypsány další):
o Neděle 11. 4., 12 – 16 hodin
o Středa 14. 4., 11:30– 16 hodin
Rezervaci konkrétního termínu lze učinit zde: https://rezervace.aeskulab.cz/firmy1?company=mcp6
Jestliže prvotní antigenní test vyjde pozitivně, v laboratoři dítěti rovnou provedou kontrolní PCR test, a to opět na náklady pojišťovny.
 
Mgr. Vendula Pěrušková
Marketing Specialist
AeskuLab k.s.
Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Mob.: +420 724 942 226
www.aeskulab.cz
www.facebook.com/AeskuLab
 AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VLÁDY

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz)) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 •  dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz), VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz)) o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

AKTUÁLNÍ SITUACE COVID

Vážení rodiče,
od úterý 16.2.2021 vstoupila  do karantény první třída. Žáci  budou po dobu karantény na distanční výuce. Rodiče žáků jsou třídní učitelkou a hygienou informováni. Prostory školy jsou průběžně dezinfikovány. 


ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Registrace dítěte pro příjímací řízení do ZŠ • JakDoŠkoly (jakdoskoly.cz)
Zápis do první třídy proběhne ve dnech 7. a 8. 4. 2021.
Formu zápisu můžete zvolit podle svých možností 
https://www.praha6.cz/system/file.php?File=f889_2341.pdf&crc=9a280418f7f71f5427287439b4cb545c  
Pro rodiče, kteří zvolí osobní návštěvu školy, je otevřen rezervační systém.  Navštívit školu budete moci  7. i 8. 4. vždy od 12:00 do 18:00 hodin.  Konkrétní den i čas je třeba si zarezervovat. Rezervaci  můžete zadat při registraci dítěte v systému. 

Jaké to je u nás na 1. stupni najdete na samostatných stránkách 
Přejděte na samostatné webové stránky.

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče,
 
            nastává čas pololetního vyhodnocení prospěchu a chování žáků. Poslední doba nám všem, ale hlavně dětem nepřinesla a nepřináší lehké chvíle. Období, které prožíváme, je velmi náročné a vyčerpávající pro všechny strany. Chtěla bych Vám, milí rodiče, moc poděkovat za spolupráci a pomoc při náročné distanční výuce. Bez Vaší pomoci by se dětem nedařilo vše zvládnout.  Vzhledem k stálým změnám a distanční podobě vzdělávání je výuka komplikovaná, chybí nám všem osobní kontakt, komunikace v prostředí školy, prezenční výuka tak, jak jsme ji znali. Právě z těchto důvodů nás učitele pololetní hodnocení staví před velice těžký úkol, zhodnotit práci Vašich dětí za uplynulé pětiměsíční naprosto nestandardní období. Správně posoudit úroveň výstupů za jednotlivé předměty je tak velmi obtížné. Přesto jsme se snažili objektivně zhodnotit práci dětí, jejich snahu, přístup k plnění povinností. Naším úkolem nebylo a není jen známkovat, ale především naučit, aby dětem nechyběly důležité základy. Pevně věříme, že se ve druhém pololetí již poměr distanční výuky a výuky prezenční výrazně změní. Že se opět začneme ve škole potkávat, společně učit a znovu zažívat běžný školní režim, který nám dnes tolik chybí.
 

Rozdání výpisu vysvědčení

 
V letošním školním roce si 28. ledna nebudou moci žáci 3. – 9. tříd přímo ve škole vyzvednout výpis vysvědčení osobně. Pololetní hodnocení bude těmto žákům zprostředkováno ve školním informačním systému Bakalář prostřednictvím přihlašovacích kódů (elektronická žákovská knížka –  vstup z webu školy https://bakalari.zspetriny.cz/login ). Třídní učitelé využijí k zhodnocení práce žáků třídnické hodiny. Žákům 3. – 9. ročníků bude výpis předán hned v prvních dnech školy při prezenční výuce.
 
Žáci 1. a 2. ročníků si převezmou vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna ve škole.
 
V pátek 29. ledna jsou vyhlášené pololetní prázdniny, učivo na tento den nebude zadáváno.
 
Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci a přeji všem pevné zdraví.
S pozdravem Jana Kindlová
 

PROVOZ ŠKOLY OD 4. 1.

Od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost  žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro ostatní žáky 3. – 9. tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Od 4.1.2021 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
Organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Prezenční výuka bude probíhat v kmenových třídách v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Organizace příchodu a  odchodu i  pohybu žáků ve škole bude nastavena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  Výuka HV a TV nebude realizována. 
Pohyb bude dětem umožněn při aktivitách  a vzdělávacích činnostech dopolední výuky ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Provoz odpolední školní družiny je pro žáky 1. a 2. tříd  zachován. Žáci zůstanou v oddělení až do vyzvednutí zákonným zástupcem. Oddělení nebudou po 16:00 hodině sdružována.
Ranní družina není vzhledem k  podmínkám zachování homogenity skupiny v provozu.
 
Provoz školy :
PŘÍCHOD DO ŠKOLY - STANOVIŠTĚ  A ČASY SRAZU
 

TŘÍDA

ČAS SRAZU

MÍSTO SRAZU

VYUČUJÍCÍ

DO ŠKOLY VSTUPUJÍ

1.A

7:40

PŘED ŠKOLOU – HLAVNÍ VSTUP

KRYSTÝNA KUBELKOVÁ

HLAVNÍ VCHOD

1.B

7:40

PŘED DRUŽINOU – VSTUP DO JÍDELNY

BLANKA HONEGROVÁ

HLAVNÍ VCHOD – SPOJOVACÍM KRČKEM

2.A

7:50

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ – PINPONG. STOLY

JANA HÁJKOVÁ

HLAVNÍ VCHOD

2.B

7:50

U PYRAMIDY – ŠKOLNÍ ZAHRADA

LUCIE OPPITZOVÁ

HLAVNÍ VHOD – SPOJOVACÍM KRČKEM

2.C

7:50

VÝUKOVÉ STOLY V ZAHRADĚ

(STOLY S TABULÍ)

PETRA ŠUBRTOVÁ

ZADNÍ VCHOD POD KUCHYNÍ


NUTNÁ DOCHVILNOST A UPOZORNĚNÍ DĚTÍ A DOPROVODU NA RESPEKTOVÁNÍ ODSTUPŮ
       Vyučující překontroluje dle seznamu příchod žáků.
       Vyučující odvádí děti do školy.  
       Žáci nebudou využívat vzhledem k dodržení stanovených krizových opatřeních šatny,
       aby nedocházelo ke kontaktu skupin a blízkému kontaktu žáků jedné skupiny mezi sebou.
       Po příchodu do třídy si ihned ošetří ruce dezinfekcí. 

Odpovědnost rodičů:
Žádáme rodiče, aby  zodpovědně s ohledem na všechny účastníky vzdělávacího procesu ve škole každý den před odchodem dítěte do školy vyhodnotili jeho zdravotní stav. Dítě nesmí jevit jakékoli příznaky onemocnění. Je nepřípustné, aby dítě nachlazené, s respiračními obtížemi a zvýšenou teplotou bylo zařazeno do třídního kolektivu žáků, kteří vstupují do budovy školy. Takové dítě si rodič neprodleně vyzvedává a odvádí domů.  Rodič uvede na sebe spolehlivé kontaktní spojení s vědomím, že škola na základě zjištění zvýšené teploty i v průběhu dne  bude vyžadovat urychlené osobní převzetí dcery/syna.
Apelujeme na rodiče, aby nepodcenili zdravotní stav dítěte, který by mohl ohrozit celý kolektiv a následně i chod školy. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.
Každé dítě bude denně vybaveno  rouškami (2ks sterilních, čistých roušek+ igelitový sáček pro jejich úschovu  v době určené pro práci bez roušky – výuka).
 
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pedagogové odvedou žáky do tříd podle harmonogramu, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách školy roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 
V budově školy
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Toalety budou vybaveny  mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet  bude probíhat opakovaně v průběhu dne.
 
Podmínky ve třídách budou zajištěny
Každá třída bude vybavena zásobníky mýdel, dezinfekce a papírovými ručníky, velkou pozornost budeme věnovat hygieně, větrání, pobytu venku
Častým větráním (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Dezinfekcí povrchů, předmětů - kliky dveří, spínače světla, povrchy lavic, místa k sezení ve společných prostorách budou ošetřena opakovaně v průběhu dne.  
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Nošení roušek
Při výuce budou muset mít děti roušky.
Roušky budou děti  užívat také při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety)
Při volném pohybu dětí na zahradě, na hřišti  je  nošení  roušek podle organizované činnosti (vyhodnocuje vyučující, vychovatel).
Pokud skupina bude vícečlenná, je rouška žádoucí.

PŘESTÁVKY:
Vzhledem k umístění tříd v přízemí  (2. třídy) a 1. patře (1.třídy) se třídy mezi s sebou dohodnou na časech přestávek, aby se děti co nejméně nepotkávaly na chodbě a toaletách.  ZVONĚNÍ BUDE VYPNUTO.
V době přestávek vyučující zajistí větrání místnosti. 
Na chodbách se chovají děti tiše, ohleduplně k výuce ostatních skupin. Vyučující dohlíží na své žáky a usměrňuje jejich chování.   V době přestávek vyučující ošetří  pravidelně dezinfekcí rizikové povrchy – lavice, kliky, zárubně.
Vyučující v době výuky může využívat školní zahradu, školní hřiště, okolí školy – výuka v přírodě s dodržením všech bezpečnostních pravidel, která budou aktuálně stanovena pro veřejnost (obora Hvězda, Libocký rybník a jeho okolí, Šárecké údolí, …)  Je zakázáno využívat pro přesun žáků hromadné dopravní prostředky a pohybovat se na místech s větší koncentrací lidí.  Vždy je nutná informovanost vedení školy pro záměr výuky mimo areál školy (před akcí). Společné akce pro rodiče a děti jsou za nynějších bezpečnostních podmínek nepřípustné.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Odpolední zajištění:
Ranní družina není v provozu.
Odpolední možnost pobytu ve ŠD je do 18:00 hod. Dítě zůstává ve svém oddělení až do vyzvednutí zákonným zástupcem.   Pobyt dětí v odpoledním čase budeme opět směřovat na zahradu i školní hřiště. Ve třídách bychom chtěli pobývat minimálně.
 
Školní stravování
ČASY OBĚDŮ
NA OBĚD DOPROVÁZÍ TŘÍDU TU SPOLEČNĚ S VYCHOVATELKAMI, KTERÉ DĚTI PŘEBÍRAJÍ. TU JE PŘI OBĚDĚ NÁPOMOCEN PLYNULÉ  ORGANIZACI
 
 1. třídy

2.      třídy

OBĚD    1.A 11:45 – 12:00

1.B 12:00 – 12:15 

OBĚD   2.C   12:15 – 12:30

2.A   12:30 – 12:45

2.B   12:54 – 13:00


Stravování první týden leden 2021
Týden od 4.1. - 8.1 .2021 se vaří jen oběd č.1.
Všichni, kdo jste měli oběd č.2., tak se vám to změnilo na oběd č.1.
Přihlášení jsou pouze žáci 1.a 2.tříd.
VŠEM OSTATNÍM JSME OBĚDY ODHLÁSILI, VČETNĚ UČITELŮ !!!
Kdo bude na distanční výuce a bude chtít si pro obědy docházet, má možnost do neděle 3.1.2021 do 14:00 hod. 
si obědy zpět přihlásit.
Toto se týká i učitelů.
Stejně by to bylo i další týden, pokud by to bylo ve stejném režimu a do školy by chodili jen žáci 1.a 2. tříd.
Výdej obědů pro distanční výuku od 13:00 - 13:45 hod.
 
Školní jídelna je stále v provozu pro zajištění stravování žáků na prezenční i distanční  výuce
Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 

STRAVOVÁNÍ V LEDNU 2021

Stravování první týden leden 2021
Týden od 4.1. - 8.1 .2021 se vaří jen oběd č.1.
Všichni, kdo jste měli oběd č.2., tak se vám to změnilo na oběd č.1.
Přihlášení jsou pouze žáci 1.a 2.tříd.
VŠEM OSTATNÍM JSME OBĚDY ODHLÁSILI, VČETNĚ UČITELŮ !!!
Kdo bude na distanční výuce a bude chtít si pro obědy docházet,
má možnost do neděle 3.1.2021 do 14:00 hod.si obědy zpět přihlásit.
To se týká i učitelů.
Stejně by to bylo i další týden, pokud by to bylo ve stejném režimu
a do školy by chodili jen žáci 1.a 2. tříd.
Výdej obědů pro distanční výuku od 13:00 - 13:45 hod.
Děkuji za spolupráci, Renata Šimková, ved.ŠJ
 

VÝUKA 2. STUPNĚ OD 14. 12.

Vzhledem k tomu, že nebudeme před svátky udělovat ředitelské volno upravujeme dětem rotační výuku následovně. V týdnu od 14. do 18.12. se ročníky ve škole vystřídají 14.,15.,16. budou ve škole třídy 7.A,B,C + 8.A.  17. a 18. 12. budou ve škole třídy 6.A,B,C + 8.B Poslední školní dny tohoto kalendářního roku 21. a 22. 12. se ve škole opět třídy otočí. 21.12. prezenčně 7.A,B,C + 8.A (výuka 1. a 2. hodina, dále třídnické hodiny - třídní ve svých třídách) 22.12. prezenčně 6.A,B,C + 8.B (výuka 1. a 2. hodina, dále třídnické hodiny - třídní ve svých třídách) Vysílání v době třídnických hodin nebude realizováno. Oběd nebude krácen. Zůstává současný rozepsaný časový režim.

NÁSTUP ŽÁKŮ DO PREZENČNÍ VÝUKY 30.11.2020

Vážení rodiče,
 
srdečně Vás všechny zdravím. Předem mého dopisu jsem Vám chtěla moc poděkovat za spolupráci, úsilí  a Váš čas, který jste za uplynulé období věnovali distanční výuce Vašich dětí. Doba, kterou opět společně prožíváme je opravdu nelehká a bez Vaší pomoci, podpory a spolupráce bychom těžko mohli výuku v distanční podobě realizovat. Konečně jsme se dočkali uvolnění opatření státu a děti se vrací do lavic. Jsme za to moc rádi.  
Škola bez dětí je smutná a opuštěná.  Pro zajištění provozu a plynulého chodu školy jsme připravili podle pokynů MŠMT harmonogram návratu dětí do školy a rotačního způsobu výuky u 6. – 8. tříd. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Podle manuálu ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu. Počet tříd v obou skupinách se může lišit nejvýše o 1 třídu. Z tohoto důvodu jsme volili  model od pondělka 30. 11. 2020 nastoupí do prezenční výuky v plném rozsahu 1. stupeň, 9. třídy a 7.A,B,C + 8.A.  Další žáci 6. tříd + 8.B budou nastupovat v týdnu od 7. 12. 2020. Žáci 7.A,B,C + 8.A budou opět na týden v distanční výuce.
 
Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.
Výuka Aj bude probíhat tak, aby bylo co nejvíce eliminováno mísení skupin žáků. Třída bude mít vždy jednoho či dva vyučující Aj, kteří budou spolu spolupracovat.  Vzhledem k podmínkám, které jsme nuceni dodržet, počítejte se změnami vyučujících.
Při výuce Cj bude, kde nelze dodržet homogenitu, bude nutné dodržet v nevyšší důslednosti všechna hyg. opatření. Žáci na výuce budou sedět odděleně a bude dodržena min vzdálenost 2m. V těchto hodinách nebudou probíhat skupinové práce.
Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
Výuka Tv a Hv bude nahrazena teoretickou výchovou nebo pobytem mimo budovu školy.
Volitelné předměty na 2.stupni zůstávají v offline režimu formou dlouhodobě zadané práce.
Odpolední výuka Tv bude v offline režimu.
  
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
Roušky jsou žáci, učitelé, vychovatelé a ostatní zaměstnanci povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole včetně pobytu ve ŠD. Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
V polovině každé vyučovací hodiny učitel vyvětrá třídu a stejně tak se otevřou větračky i o přestávkách. Velká okna se v žádném případě v době přestávky, pokud ve třídě není pedagog, nebudou otvírat.
 
 Podmínky ve třídách budou zajištěny
Dezinfekcí povrchů, předmětů - kliky dveří, spínače světla, povrchy lavic, místa k sezení ve společných prostorách budou ošetřena opakovaně v průběhu dne.  
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  
Příchod žáků do školy:
Škola bude otevřena od 7:30, aby příchod dětí byl rozvolněn. Vyučující, kteří jsou pověřeni dohledem na chodbách, budou na pracovišti tak, aby byl zajištěn dohled od 7:30.
  
1. stupeň vchází do budovy hlavním vchodem a vchodem u jídelny.  Každý, kdo vstupuje do budovy, si ošetří ruce dezinfekcí (stojany jsou umístěny u vstupů do budovy). Rodiče, doprovod žáků do budovy nevstupuje.
 Žáci 1. stupně jdou přímo do svých tříd, kde se přezují.
 
2. stupeň vchází do budovy zadním vchodem pod rampou školní kuchyně. Opět všichni žáci použijí při vstupu do školy dezinfekci rukou. Žáci 2. stupně využijí na přezutí šatny. Bundu, kabát, ..  si uloží do své skříňky a neprodleně po té opouští prostor šaten a zadním schodištěm odchází do třídy.  Žáci, kterým začíná výuka 2. vyučovací hodinou již vstupují v 8:45 do budovy hlavním vchodem stejně jako ti, kteří od lékaře přichází v průběhu dopoledne.  
 
 
Odpovědnost rodičů:
Žádáme rodiče, aby zodpovědně s ohledem na všechny účastníky vzdělávacího procesu ve škole každý den před odchodem dítěte do školy vyhodnotili jeho zdravotní stav. Dítě nesmí jevit jakékoli příznaky onemocnění. Je nepřípustné, aby dítě nachlazené, s respiračními obtížemi a zvýšenou teplotou bylo zařazeno do skupiny žáků,kteří vstupují do budovy školy.  Apelujeme proto na rodiče, aby nepodcenili zdravotní stav dítěte, který by mohl ohrozit celý kolektiv a následně i chod školy. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.
  
Konzultace ve škole:
Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O sjednání konzultací informují vyučující vedení školy.
 
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
 
 Školní družina:
Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
Školní družina bude v provozu od 6:30 do 7:30 a od 11:30 do 18:00. Ranní družina bude probíhat v prostorách nad jídelnou za opět přísných hyg. opatřeních.
Dle pokynů MŠMT  lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku, pokud z personálních důvodů nelze zajistit homogenitu skupin.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 
Vážení rodiče, přeji Vám v již nastávajícím adventním čase pevné  zdraví,  hodně štěstí a sil na vše, co nás za poslední dobu zkouší v naší odolnosti. 
S pozdravem                                                                                                                                                                                                              Mgr. Jana Kindlová
 

NÁSTUP 1. A 2 TŘÍD DO ŠKOLY

Provoz školy od 18. 11. 2020

 • Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost  žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
 • Pro ostatní žáky 3. – 9. tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Od 18. 11. 2020 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka bude probíhat v kmenových třídách v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Organizace příchodu a  odchodu i  pohybu žáků ve škole bude nastavena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  Výuka HV a TV nebude realizována. 
 • Pohyb bude dětem umožněn při aktivitách  a vzdělávacích činnostech dopolední výuky ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Vedení školy doporučuje vyučujícím během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu - vycházky, výuka v přírodě.
 • Provoz odpolední školní družiny je pro žáky 1. a 2. tříd  zachován. Žáci zůstanou v oddělení až do vyzvednutí zákonným zástupcem. Oddělení nebudou po 16:00 hodině sdružována.
 • Ranní družina není vzhledem k  podmínkám zachování homogenity skupiny v provozu.

 Školní stravování


Školní jídelna je stále v provozu pro zajištění stravování žáků na prezenční i distanční  výuce

STRAVOVÁNÍ !!! 
Od 18.11.2020 jsou zpět přihlášení všichni žáci 1. + 2. tříd !!! Pokud se nebudou ve škole stravovat, lze obědy zrušit přes internet do pondělí 16.11.2020 do 14:00 hod., nebo na tel.č. 235 090 741.
 
PROSINEC JE OPĚT PŘIHLÁŠENÝ PRO VŠECHNY ŽÁKY !!!
 
Prosím zkontrolujte si objednané obědy a pokud si pro obědy nechodíte, prosím obědy přes internet zrušte !!!

Stále platí, že pro žáky s distanční výukou  VAŘÍME a žáci, nebo rodiče si oběd můžou vyzvednout od 18.11.2020 od 13:00 - 14:00 hod s sebou do přinesených nádob (ne sklo).
 
Do 16.11.2020 od 12:00 – 13:30 hod. 
Případně se můžou ještě další obědy po domluvě s ved. ŠJ dokoupit za plnou cenu – 99,- Kč.

Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

JAK ZVLÁDNOUT PANDEMII - INFO PRO ŽÁKY

JAK ZVLÁDNOUT PANDEMII - INFO PRO ŽÁKYMŠMT připravilo pro žáky 1. a 2. stupně srozumitelný návod, jak se v této době odpovědně chovat.
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 26. - 30.10.

Vážení rodiče, množí se dotazy na nově stanovené dny volna 26. a 27.10.2020. Jak jsme již na stránkách před týdnem uváděli, mají děti prodloužené volno oproti původnímu termínu podzimních prázdnin vyhlášených celostátně před krizovým opatřením. 

Informace o aktuální situaci je na níže uvedených stránkách MŠMT. Vyhlášené volno bez distanční výuky je očetřeno opatřením MŠMT, které přikládám.

S pozdravem a přáním klidných dnů prožitých ve zdraví  Jana Kindlová

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče, množí se dotazy na vystavení ošetřovného, jak tomu bylo na jaře letošního roku. Podle vyjádření  Ministerstva práce a sociálních věcí již potvrzení školy nevydávají. Přikládám aktuální informaci a více najdete na www.mpsv.cz/osetrovne .

Krizové ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče:
Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Aktuální informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

    Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření bude od 14. 10. 2020 probíhat ve všech třídách distanční způsob vzdělávání.  Výuka bude vedena v prostředí Google Classroom. Přihlašovací údaje již žáci obdrželi od svých vyučujících  a děti v tomto prostředí pracují. On-line výuku nastaví učitelé v rozvrhu, tak aby byla rovnoměrně rozložena. Podle ohlasů z dotazníků rodičů a většinového vyjádření ohledně možností rodin, bude online výuka v maximálním rozsahu 2 hodiny denně. V době on-line spojení může probíhat výuka, konzultace, sdílení, je zde prostor pro dozazy, vysvětlení látky, upřesnění.   

Stravování:

Po ukončení karantény školní kuchyně (nejdříve od 19.10.2020) bude opět provoz jídelny pro děti na distanční výuce obnoven. Obědy na příští týden zůstávají v původním objednání před uzavřením školní jídelny. Pokud nebude dítě stravování ve škole využívat, musí rodiče obědy odhlásit v systému přes internet  nejpozději do 16.10. do 14:00 hodin.

POZOR ZMĚNA JÍDELNÍČKU.

 • Výběr zůstává ze dvou jídel
 • Obědy budou vydávány v jídelně mezi 12:00 a 13:30 do donesených uzavíratelných nádob. 
 • Upozornění! Obědy nelze vydávat do skla.

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY Z DŮVODU KARANTÉNY PERSONÁLU

Vážení rodiče,
situace se výrazně komplikuje. Z důvodu nařízené karantény OHES Praha 6 týkající se všech pracovníků školní jídelny bude od pondělí 12. 10. do pátku 16. 10. 2020 uzavřena školní kuchyně. V průběhu víkendu budou prostory jídelny a kuchyně dezinfikovány.
Obědy pro všechny žáky byly v systému objednávek zrušeny.

Vzhledem k nacházejícímu víkendu a malému prostoru pro zjištění zájmu o alternativní způsob stravování jsme pro Vaše děti zajistili jídlo na první povíkendové dny. Stávající cena oběda pro žáky ZŠ umožnila zajistit na pondělí 12.10. a úterý 13.10.balené bagety (šunka + sýr + máslo). Celotýdenní stravování touto formou však nepovažuji za vhodné pro potřeby dětí. Obracím se na Vás proto s prosbou, abyste po dobu uzavření školní kuchyně zajistili svým dětem obědy v takové podobě, která dětem bude vyhovovat nejlépe. 

Výdej baget bude zajištěn v pondělí a úterý i pro žáky na distanční výuce v čase od 14:00 do 14:30.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem Jana Kindlová

ZAVEDENÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI

Vážení rodiče,

podle posledních opatření vlády se od pondělí 12.10. mění organizace výuky.

Na 2. stupni  bude od pondělí 12. 10. zavedena střídavá výuka.

  

V týdnu od 12. do 16. 10. 2020

žáci 6. a 7. tříd - prezenční výuka

žáci 8. a 9. tříd - distanční výuka

 

 Týden od 19. do 23. 10. 2020

žáci 6. a 7. tříd - distanční výuka

žáci 8. a 9. tříd - prezenční výuka

Výuka na 1. stupni zůstává beze změny.

Povinná distanční výuka bude realizována prostřednictvím classroomu jednotlivých předmětů. Prostor pro online výuku, konzultace, sdílení je stanoven v rozvrhu tříd tak, aby byla výuka rovnoměrně rozložena – realizace proběhne podle možností vyučujících i žáků.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY SE PRODLUŽUJÍ NA DNY 26. - 30. 10.

VEŠKERÉ PRONÁJMY - ZÁJMOVÁ ČINNOST OD 5. 10. 2020 DO 16. 10. 2020 POZASTAVENA

Vzhledem k nepřehledné situaci a stále se měnícím podmínkám realizace či uzavření zájmové činnosti škola na dobu 14 dnů (od 5. 10. do 16. 10. 2020) pozastavuje pronájmy vnitřních prostor. Kroužky organizované školou i cizími subjekty v budově jsou na dobu určitou zrušeny. O obnovení činnosti vás budeme opět informovat. 
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví a hodně sil na stále přicházející změny. Jana Kindlová

Zprávy vedení školy k aktuálnímu stavu COVID -19

27.9.2020
Vážení rodiče,
situace se opět mění. Do karantény vstupuje další ze 4. tříd společně se svojí paní učitelkou třídní a oběma asistenty.  Dále pak se nová karanténa týká části žáčků 1. třídy a obou třídních učitelek  prvňáčků.  Tato karanténa je zahájena 24.9. a bude ukončena v případě COVID negativních testů po 10 dnech 4.10.2020. Děti by se mohly opět do lavic vrátit 5.10. v pondělí. Rodiče konkrétních tříd již byli informováni TU i hygienou.
Nově přivítáme 29.9. po ukončení karantény ve škole 6. třídu a čtvrťáky, kterým právě karanténa od 15. a 16.9. končí.
Zatím se držíme a průběžně zařazujeme distanční výuku vždy pro konkrétní třídy.
Důležité je, aby si děti nenechávaly učebnice a pracovní sešity ve škole, protože k uzavírání tříd  dochází operativně a je později složité si studijní materiály v případě karantény vyzvedávat při běžném provozu školy.
Upozorňujeme také na každodenní dezinfekci rukou vždy při vstupu do budovy. Toto opatření se týká všech vstupujících osob.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám mnoho sil na podzimní období a hlavně pevné zdraví vám milí rodiče i vašim blízkým.

S pozdravem Jana Kindlová

Zprávy vedení školy k aktuální situaci COVID -19

23.9. 2020
Vážení rodiče,
dnešním dnem vstupuje do karantény další druhostupňová třída. Žáci jednoho ze tří sedmých ročníku budou na distanční výuce. Rodiče žáků jsou třídním učitelem již informováni.  Pomalu se do školy vrací děti z první vlny karantén a zapojují se do "běžného" chodu školy. Stejně tak se vrací i učitelé 1. stupně a asistenti tříd, které byly uzavřeny. Nově nastupují do karantény někteří učitelé 2. stupně. Počítejte, prosím, se zadáváním práce prostřednictvím Classroomu. Rádi bychom, aby všechny děti byly přihlášeny a zkusily si práci v tomto prostředí a případně měly možnost se pedagogů ptát na způsoby vypracování zadání, hodnocení. Je nejvyšší čas býti připraveni na distanční výuku, která se bude jistě celým školním rokem střídat s výukou prezenční. V době prodlouženého víkendu bude škola celkově ošetřena polymerovou dezinfekcí.
Polymerová dezinfekce byla navržena pro použití prakticky ve všech částech veřejné sféry (nemocnice, kanceláře, sportovní a kulturní areály, potravinářské provozy, MHD, letiště,…), a rovněž ji lze využít i v domácnostech a průmyslu.

Základní informace

 • PHMG (Polyhexamethylenguanidin) – kationtový polymer
 • Jedná se o nově vyvinutý dezinfekční prostředek
 • Díky svým jedinečným vlastnostem má silný biocidní účinek proti virům, bakteriím a houbám.
 • Neohrožuje bezpečnost člověka, zvířat a rostlin. Nedráždí oči ani sliznice a nezpůsobuje alergické reakce.
 • Je dlouhodobě stabilní a to až 21 dní
 
Věříme, že i tato opatření povedou ke zmírnění šíření COVID - 19 v naší škole. Prosím o důsledné dodržování dezinfekce rukou všech osob, které vstupují do budovy školy. Děkujeme za spolupráci a podporu.

Srdečně zdraví Jana Kindlová

ŘEDITELSKÉ VOLNO

22.9. 2020
Vážení rodiče, reaguji na dnešní zprávu pana ministra Prymuly. Základní škola Petřiny sever nebude na pátek 25.9. 2020 ředitelské volno vyhlašovat (pokud se doporučení nepromění v nařízení). Situace ve škole není zatím natolik vážná. Čeká nás celková dezinfekce školy a ředitelské volno budeme proto čerpat za tímto účelem. Podle stanovení termínu dezinfekce Vás budeme ohledně volna operativně informovat. Pokud to bude jen trochu možné, budeme dezinfekci prostor směřovat na víkendové dny. Každý den odučený ve škole je důležitý pro žáky i učitele.

Děkujeme za pochopení.     Jana Kindlová ředitelka školy

Zprávy vedení školy k aktuální situaci COVID - 19

21.9.2020
Vážení rodiče,
dnešním dnem vstupuje do desetidenní karantény 6. třída. Ve třídě probíhá distanční výuka.  Škola jedná s MČ o celkouvé dezinfekci školy. Předpokládaný návrat třídy do běžného režimu je 29.9. stejně jako 4. třídy. Žáci 2. třídy se vrací do školy 23.9. společně s paní učitelkou a asistenty. 
Postupně se vrací do školy také pedagogičtí pracovníci, kteří byli v karanténě a jsou v plné síle připraveni posílit opět řady sboru ZŠ Petřiny-sever. 
Děkujeme všem rodičům za spolupráci, maximální podporu a trpělivost. 
S pozdravem Jana Kindlová ředitelka školy

TERMÍN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 24.9. JE ZRUŠEN

Vzhledem k současnému rychlému vývoji rušíme termín třídních schůzek. Informace k jednotlivým třídám a předmětům předají TU a odborní učitelé prostřednictvím classroomu. Děkujeme za pochopení.  S pozdravem Jana Kindlová.

Zprávy vedení školy k aktuální situaci COVID-19

16.9.2020
Nové zprávy ze školy.
Vážení rodiče situace se vyvíjí, stále apelujeme na důsledné sledování zdravotního stavu dětí a komunikaci se školou v případě setkání dětí s COVID pozitivní osobou.
V současné době má škola 7 dospělých osob v karanténě a 2 pedagogy s COVID pozitivní na 1. stupni a dotčené třídy 1. stupně jsou v karanténě. Probíhá úzká spolupráce s hyg. stanicí Praha 6. Prostor nově uzavřené třídy je opět odbornou firmou dezinfikován. 
Moc děkujeme za pochopení a maximální spolupráci.

Zprávy vedení školy k aktuální situaci COVID-19

14.9.2020
Vážení rodiče, 
situace se šířením COVID - 19 se nevyhla ani naší škole. V současné době má škola jednoho pedagoga s pozitivním testem a jednu třídu na 1. stupni v karanténě. Proběhlo trasování a kolegyně, které byly v blízkém kontaktu s paní učitelkou jsou v preventivní karanténě. Vše se školou řeší Hyg. stanice pro Prahu 6. Další postupy budou řešeny vždy s konkrétní dotčenou skupinou. Prostory třídy, kabinetu a soc. zařízení byly dnes odbornou firmou dezinfikovány. Prosíme o důsledné vybavování dětí rouškami a monitorování aktuálního zdravotního stavu dítěte před odchodem do školy. 

Děkujeme vám milí rodiče za spolupráci, podporu a trpělivost a přejeme mnoho zdraví.

S pozdravem Jana Kindlová 


INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, 
v přiloženém dopise se dozvíte vše důležité k zahájení školního roku 2020/21. 
Prosíme, pečlivě přečtěte, ať vás nic nepřekvapí. 
Důležitá změna je, že od zítřka platí povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy.

ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Škola zahájí 1. 9. 2020 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení
o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků
do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu.

Organizace prvního týdne - 2. - 9. ročník
 
Úterý - 8:00 - 8:45 - první uvítací hodina,  
              oběd 11:30 - 13:30
Středa  - 8:00 - 11:40  ……….   1 . stupeň
                8:00 – 12:30 …………. 2. stupeň
  -  informace k organizaci školního roku, poučení BOZ žáků, rozdání učebnic a pracovních sešitů, přidělení šatních skříněk, obdržení rozvrhů, ...
  Žáci budou po celé dopoledne se svými TU.
  Obědy budou vydávány od 11:45 do 14:00 hodin.
 
Čtvrtek – třídnické práce
                 8:00 - 11:40  ……….   1 . stupeň
                 8:00 – 12:30 …………. 2. stupeň
 
Pátek  - výuka bude probíhat podle třídních rozvrhů obědy budou vydávány od 11:45 do 14:00 hodin
 
 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE PRO DĚTI OD PRVNÍHO DNE ZAJIŠTĚN KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN DO 18:00 HODIN.  RANNÍ DRUŽINA  BUDE V PROVOZU OD ÚTERÝ  1.9. V ČASE OD 6:30 DO 7:45. 
 
Organizace prvního týdne pro 1. třídy
 
Vzhledem k současné situaci není bohužel vstup rodičům a návštěvníkům vstup do školy povolen.
Během prvního týdne budeme na děti čekat před školou od 7:40 do 8:00 a společně půjdeme přes šatny (kde dětem se vším pomůžeme) do třídy.
Druhý týden budeme na děti čekat v šatnách, aby si na vše zvykly.
  
Úterý 1. 9. slavnostní zahájení školního roku
1.A  Kristýna Kubelková úterý 1.9.2020

8:00 sraz u vchodu do školní zahrady
8:00-8:20 - slavnostní uvítání vedením školy
8:20 - 9:05 - děti jdou se mnou do třídy, rodiče zůstávají na zahradě s paní vychovatelkou
9:05 - 10:00 - děti jdou s paní vychovatelkou do družiny, rodiče mají třídní schůzku na zahradě
10:05 - vyzvednutí dětí v družině, odchod domů

1.B  Blanka Honegrová úterý 1.9.2020

8:20 sraz před školou
8:20 - 8:40 - slavnostní uvítání vedením školy
8:40 - 9:25 - děti jdou se mnou do třídy, rodiče zůstávají na zahradě s paní vychovatelkou
9:25 - 10:25 - děti jdou s paní vychovatelkou do družiny, rodiče mají třídní schůzku na zahradě
10:25 - vyzvednutí dětí v družině, odchod domů

Jednotlivé třídy musí být oddělené, proto není nutné prvňáčky rozlišit barevnými stužkami.
  
středa - 2.9.2020
prvňáčci si budou postupně zvykat na školní režim
7.40-8:00 - sraz před školou 
8:00 - 9:40 - vyučování 
9:40 - přesun do družiny, nebo vyzvednutí dětí před školou 
S sebou: aktovka, penál, svačina, zámeček na skříňku + náhradní klíček, přezůvky
 
 čtvrtek - 3.9.2020
7.40-8:00 - sraz před školou
8:00 - 10:45 - vyučování
10:45 - přesun do družiny, nebo vyzvednutí dětí před školou
S sebou: aktovka, penál, svačina, tělocvik
 
 pátek - 4.9.2020
7.40-8:00 - sraz před školou
8:00 - 11:15 - vyučování
11:15 - přesun do družiny, nebo vyzvednutí dětí před školou

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY NA ZAHRADĚ

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY NA ZAHRADĚDěkujeme všem, kteří v neděli věnovali čas naší zahradě. Hlavním cílem nedělního setkání bylo  nakreslení prvků pro venkovní práci v Hejného matematice. Síť, krokovací metry a hodiny mohou učitelé využívat při výuce venku.

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce
 
Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy v pátek 26. 4. 2019 v 10:00 hod. formou seznamu registračních čísel.

K zápisu přišlo do naší školy v letošním roce 159 zájemců.  Zájem nás těší a zároveň přivádí k nepříjemným situacím odmítnutí zájemců. Budeme otevírat 3 třídy s maximálním počtem 27 žáků. Vylosovaná pořadí budou doplňovat uvolněná místa dle vyhlášených kritérií a vylosovaných pozic.

Děkujeme za pochopení a žádáme rodiče o trpělivost.

SETKÁNÍ S KARDINÁLEM DUKOU

SETKÁNÍ S KARDINÁLEM DUKOUV rámci projektu Hravý architekt tvořili žáci čtvrtých tříd výtvarná díla na téma Baroko v Čechách. Pod vedením Markéty Vondráškové vytvořili velmi úspěšná díla, prezentovaná také na výstavě v Paříži. Na závěr projektu přijal úspěšné žáky kardinál Duka.
Více informací a fotografie z návštěvy viz Hravý architekt

POSBÍRANÉ TEXTY V LITERÁRNÍ KAVÁRNĚ

POSBÍRANÉ TEXTY V LITERÁRNÍ KAVÁRNĚVe čtvrtek 1.3. se naše spojovací chodba proměnila v útulnou literární kavárnu. V ní byly představeny první spisovatelské pokusy žáků z 1. i 2. stupně. Všechny je doprovodil hudebník Jakub Nygrýn a svým milým vystoupením podpořil i vzácný host, spisovatel a divadelník Arnošt Goldflam.
Užili jsme si to a těšíme se opět za rok!
Děkujeme všem, kteří se letos odhodlali něco napsat a vhodit do krabice na vrátnici. Pokud jste s námi nebyli v kavárně, třeba se na vás štěstí usměje příští rok.:-)Pište dál, stojí to za to, i kdyby to bylo jen do šuplíku.

Erbenův Štědrý den v podání 5.C

Erbenův Štědrý den v podání 5.CPůvodní film třídy 5.C - stínohra, recitace, hudba, střih i režie - stoprocentní dětská práce.
Sledujte na školním kanálu Youtube.

Školní rekord

Školní rekord
Hlásíme neobvyklý rekord ze školní jídelny, o který se dne 14.12.2017 v době trvání celé šesté vyučovací hodiny úspěšně postaraly děti z těchto tříd:  3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A  a  5.C
 
Je to k nevíře, ale po celou tuto dobu bylo v jídelně téměř dokonalé ticho a tyto děti tak samy sobě nadělily oběd v klidném prostředí. Některé si dokonce při odchodu z jídelny pochvalovaly, že to je poprvé, co to zažily. Za to, že něco takového dokázaly a vyhrály tak samy nad sebou a svými mluvidly, jim patří velká gratulace a ještě větší díky od našeho kuchařského týmu!!!! 
Byl to nevšední zážitek. Děkujeme! Přítomní učitelé.

Vánoční dílny - poděkování

Vánoční dílny - poděkování

Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli na vánoční dílny a podpořili Hynečka. Na dílnách se díky Vám vybrala úžasná celková částka 33 150 Kč + 19 500 Kč.

Tato finanční pomoc bude zaslána na Hynečkovo konto a určitě pomůže k jeho další cestě do plnohodnotného života.

Celá fotogalerie

Obrázek, který pomáhá hned dvakrát

Obrázek, který pomáhá hned dvakrátŠkolní družina se účastní soutěže Fondu ohrožených dětí Obrázek, který pomáhá hned dvakrát. Více informací o projektu, vybrané obrázky a hlasování najdete na facebookové stránce FOD.

Sbírka víček pro Hynečka

Sbírka víček pro HynečkaVe třídě 5. A (paní učitelka Slavíková) nadále probíhá sběr víček od plastových lahví. Výtěžek jde na Konto Hynek - více informací na stránkách.

Výroba adventních věnců

Výroba adventních věncůV mnoha rodinách v neděli zapálili první svíčku na adventním věnci. Těší nás, že jsme k vánoční pohodě mohli přispět. Všechny věnce, které v pátečních dílnách vznikly byly...prostě nádherné.

Více fotografií najdete na našem Facebooku.

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDYDěkujeme účastníkům sobotní brigády na školní zahradě za Váš čas a nadšení. 
Fotografie z brigády.

HEDVÁBNÉ DÍLNY PRO ADOPCI NA DÁLKU

HEDVÁBNÉ DÍLNY PRO ADOPCI NA DÁLKU

11. 11. 2017 od 10 do 16 hodin si v  prostorách výtvarných dílen si můžete zakoupit libovolné množství hedvábí a pod vedením lektorů namalovat šátky, šály a hedvábné drobnosti. Aktivitu zvládnou i malé děti ve spolupráci s rodiči nebo prarodiči.

Cena dílen je dána množstvím zakoupeného hedvábí. Čas, který strávíte malováním, určuje vaše rychlost, šikovnost a chuť zkoušet něco nového.

Výtěžek z celé akce bude použit na podporu studia našich adoptovaných dětí v indii.

POZOR - NOVÁ CENA OBĚDŮ - LISTOPAD 2017

Vážení rodiče,

od 1.11.2017 jsme nuceni o 1,- Kč navýšit cenu oběda u všech věkových kategorií a to z důvodu neustálého zdražování.
Navýšení ceny je v souladu s přílohou 2., vyhl.č.107/2005 sb.o škol.stravování ve znění p.p.

  Nová sazba :

  7-10 let      27,- Kč/oběd / max.limit dle vyhl. 32,- Kč /

 11-14 let    29,- Kč/oběd / max.limit dle vyhl. 34,- Kč /

 15 let +      30,- Kč/oběd / max.limit dle vyhl. 37,- Kč /

  Renata Šimková / ved.škol.jídelny/                          

 V Praze 31.10.2017     

 

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮV rámci  výstavy žákovských prací, tentokrát na téma V rostlinách,  konající se  v kavárně Vypálené koťátko proběhne 18. 10. od 18:00 Dernisáž.

NABÍDKA KROUŽKŮ

V aktualizované nabídce odpoledních aktivit najdete všechny kroužky, konané v prostorách školy. Pro žáky 4., 5. třídy a 2. stupně je také v provozu Volnočasový klub DDM, klub neprovozuje ZŠ, ale DDM Praha 6. Klub je umístěn v suterénu školy.
Nabídka kroužků s popisem. Přehled kroužků v tabulce.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

PRVNÍ ŠKOLNÍ DENNoví prvňáčci zahájili školní rok. Po slavnostním zahájení před školou se děti seznámily se svými učitelkami a poprvé zasedly do školních lavic.
Na fotografiích vidíte první chvíle v 1. C s paní učitelkou Dražskou, v 1. A s paní učitelkou Hančovou a v 1. B s paní učitelkou Peřichovou.
Nejen prvňáčkům a jejich rodičům přejeme krásný školní rok.
Fotogalerie.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Vítáme žáky i rodiče po prázdninách, těšit se můžete na zprovozněnou spojovací chodbu mezi školou a jídelnou i na nový, bezpečnější a přehlednější přechod přes silnici u školy. Slavnostní zahájení školního roku pro nové prvňáčky proběhne 4. 9. 2017 v 8:15 před školou. 2. - 9. třídy zahájí školní rok v 8:00 v kmenových třídách. Prohlédněte si chodbu již nyní ve fotogalerii.

Týdny mediálního vzdělávání

Týdny mediálního vzdělávání

Naše škola se zapojila do Týdnů mediálního vzdělávání, akce, která propojila školy, novináře a mediální odborníky. Člověk v tísni, resp. jeho část Jeden svět na školách, svojí záštitou umožnil dětem a mladým lidem setkat se světem médií a seznámit se s problematikou fake news. Žáci 8. a 9. ročníků zhlédli dokumentární film Nic než lži a následně debatovali s novinářem Martinem Fendrychem z Aktuálně.cz a spoluzakladatelem webu Manipuláři.cz Petrem Nutilem.

Zahradní slavnost - fotogalerie

Zahradní slavnost - fotogaleriePřipomeňte si letošní zahradní slavnost v našich fotogaleriích.

Pozvánka na výstavu žákovských prací

Pozvánka na výstavu žákovských pracíVýstava Tančím tak rychle, jak dokážu se koná v Ústavu makromolekulární chemie na Heyrovského náměstí.

Přebor v orientačním běhu 2017

Přebor v orientačním běhu 2017Už potřetí jsme si z Pražského přeboru škol v orientačním běhu přivezli celkové ZLATO!!!!
V jedné z kategorií jsme ani nepustili na stupně vítězů nikoho jiného. Skoro každý ze závodníků přispěl do celkového součtu bodů a největší podíl měli samozřejmě medailisté!
V kategorii
Dívky 1.- 3.třída:
1.místo - Amálie Lampová 3.C
2.místo - Julie Součková 3.B

Chlapci 1.- 3. třída:
1.místo- Šimon Ohanka 3.C
2.místo- Jáchym Šubrt 3.A
3.místo - Štěpán Brandejs 3.B

Dívky 4.-5.třída:
2.místo- Emma Vozková 4.B
3.místo- Michaela Křížová 5.A

Chlapci 4.-5.třída:
2.místo- Vojtěch Šubrt 5.B
3.místo- Ondřej Ohanka 5.B

Fotogalerie - školní kolo
Fotogalerie - přebor škol

Družina na leteckém simulátoru

Družina na leteckém simulátoru28.3. navštívili chlapci z několika oddělení naší ŠD letecký simulátor Boeingu 737-800, který je umístěný v SOŠCL v Ruzyni. 
Chlapci si mohli vyzkoušet jaké to je řídit dopravní letadlo a dozvěděli se mnoho zajímavého.
Akce s odborným výkladem se podařila. Hoši si odnesli velké dojmy a na památku barevnou pohlednici s leteckou tématikou.
Celá fotogalerie

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy