logotyp

Archiv

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 26. - 30.10.

Vážení rodiče, množí se dotazy na nově stanovené dny volna 26. a 27.10.2020. Jak jsme již na stránkách před týdnem uváděli, mají děti prodloužené volno oproti původnímu termínu podzimních prázdnin vyhlášených celostátně před krizovým opatřením. 

Informace o aktuální situaci je na níže uvedených stránkách MŠMT. Vyhlášené volno bez distanční výuky je očetřeno opatřením MŠMT, které přikládám.

S pozdravem a přáním klidných dnů prožitých ve zdraví  Jana Kindlová

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY Z DŮVODU KARANTÉNY PERSONÁLU

Vážení rodiče,
situace se výrazně komplikuje. Z důvodu nařízené karantény OHES Praha 6 týkající se všech pracovníků školní jídelny bude od pondělí 12. 10. do pátku 16. 10. 2020 uzavřena školní kuchyně. V průběhu víkendu budou prostory jídelny a kuchyně dezinfikovány.
Obědy pro všechny žáky byly v systému objednávek zrušeny.

Vzhledem k nacházejícímu víkendu a malému prostoru pro zjištění zájmu o alternativní způsob stravování jsme pro Vaše děti zajistili  jídlo na první povíkendové dny. Stávající cena oběda pro žáky ZŠ umožnila zajistit na pondělí 12.10. a úterý 13.10.balené bagety (šunka + sýr + máslo). Celotýdenní stravování touto formou však nepovažuji za vhodné pro potřeby dětí. Obracím se na Vás proto s prosbou, abyste po dobu uzavření školní kuchyně zajistili svým dětem obědy v takové podobě, která dětem bude vyhovovat nejlépe. 

Výdej baget bude zajištěn v pondělí a úterý i pro žáky na distanční výuce v čase od 14:00 do 14:30.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem Jana Kindlová

ZAVEDENÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI

Vážení rodiče,

podle posledních opatření vlády se od pondělí 12.10. mění organizace výuky.

Na 2. stupni  bude od pondělí 12. 10. zavedena střídavá výuka.

  

V týdnu od 12. do 16. 10. 2020

žáci 6. a 7. tříd - prezenční výuka

žáci 8. a 9. tříd - distanční výuka

 

 Týden od 19. do 23. 10. 2020

žáci 6. a 7. tříd - distanční výuka

žáci 8. a 9. tříd - prezenční výuka

Výuka na 1. stupni zůstává beze změny.

Povinná distanční výuka bude realizována prostřednictvím classroomu jednotlivých předmětů. Prostor pro online výuku, konzultace, sdílení je stanoven v rozvrhu tříd tak, aby byla výuka rovnoměrně rozložena – realizace proběhne podle možností vyučujících i žáků.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY SE PRODLUŽUJÍ NA DNY 26. - 30. 10.

Zprávy vedení školy k aktuálnímu stavu COVID -19

27.9.2020
Vážení rodiče,
situace se opět mění. Do karantény vstupuje další ze 4. tříd společně se svojí paní učitelkou třídní a oběma asistenty.  Dále pak se nová karanténa týká části žáčků 1. třídy a obou třídních učitelek  prvňáčků.  Tato karanténa je zahájena 24.9. a bude ukončena v případě COVID negativních testů po 10 dnech 4.10.2020. Děti by se mohly opět do lavic vrátit 5.10. v pondělí. Rodiče konkrétních tříd již byli informováni TU i hygienou.
Nově přivítáme 29.9. po ukončení karantény ve škole 6. třídu a čtvrťáky, kterým právě karanténa od 15. a 16.9. končí.
Zatím se držíme a průběžně zařazujeme distanční výuku vždy pro konkrétní třídy.
Důležité je, aby si děti nenechávaly učebnice a pracovní sešity ve škole, protože k uzavírání tříd  dochází operativně a je později složité si studijní materiály v případě karantény vyzvedávat při běžném provozu školy.
Upozorňujeme také na každodenní dezinfekci rukou vždy při vstupu do budovy. Toto opatření se týká všech vstupujících osob.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám mnoho sil na podzimní období a hlavně pevné zdraví vám milí rodiče i vašim blízkým.

S pozdravem Jana Kindlová

Zprávy vedení školy k aktuální situaci COVID -19

23.9. 2020
Vážení rodiče,
dnešním dnem vstupuje do karantény další druhostupňová třída. Žáci jednoho ze tří sedmých ročníku budou na distanční výuce. Rodiče žáků jsou třídním učitelem již informováni.  Pomalu se do školy vrací děti z první vlny karantén a zapojují se do "běžného" chodu školy. Stejně tak se vrací i učitelé 1. stupně a asistenti tříd, které byly uzavřeny. Nově nastupují do karantény někteří učitelé 2. stupně. Počítejte, prosím, se zadáváním práce prostřednictvím Classroomu. Rádi bychom, aby všechny děti byly přihlášeny a zkusily si práci v tomto prostředí a případně měly možnost se pedagogů ptát na způsoby vypracování zadání, hodnocení. Je nejvyšší čas býti připraveni na distanční výuku, která se bude jistě celým školním rokem střídat s výukou prezenční. V době prodlouženého víkendu bude škola celkově ošetřena polymerovou dezinfekcí.
Polymerová dezinfekce byla navržena pro použití prakticky ve všech částech veřejné sféry (nemocnice, kanceláře, sportovní a kulturní areály, potravinářské provozy, MHD, letiště,…), a rovněž ji lze využít i v domácnostech a průmyslu.

Základní informace

  • PHMG (Polyhexamethylenguanidin) – kationtový polymer
  • Jedná se o nově vyvinutý dezinfekční prostředek
  • Díky svým jedinečným vlastnostem má silný biocidní účinek proti virům, bakteriím a houbám.
  • Neohrožuje bezpečnost člověka, zvířat a rostlin. Nedráždí oči ani sliznice a nezpůsobuje alergické reakce.
  • Je dlouhodobě stabilní a to až 21 dní
 
Věříme, že i tato opatření povedou ke zmírnění šíření COVID - 19 v naší škole. Prosím o důsledné dodržování dezinfekce rukou všech osob, které vstupují do budovy školy. Děkujeme za spolupráci a podporu.

Srdečně zdraví Jana Kindlová

ŘEDITELSKÉ VOLNO

22.9. 2020
Vážení rodiče, reaguji na dnešní zprávu pana ministra Prymuly. Základní škola Petřiny sever nebude na pátek 25.9. 2020 ředitelské volno vyhlašovat (pokud se doporučení nepromění v nařízení). Situace ve škole není zatím natolik vážná. Čeká nás celková dezinfekce školy a ředitelské volno budeme proto čerpat za tímto účelem. Podle stanovení termínu dezinfekce Vás budeme ohledně volna operativně informovat. Pokud to bude jen trochu možné, budeme dezinfekci prostor směřovat na víkendové dny. Každý den odučený ve škole je důležitý pro žáky i učitele.

Děkujeme za pochopení.     Jana Kindlová ředitelka školy

Zprávy vedení školy k aktuální situaci COVID - 19

21.9.2020
Vážení rodiče,
dnešním dnem vstupuje do desetidenní karantény 6. třída. Ve třídě probíhá distanční výuka.  Škola jedná s MČ o celkouvé dezinfekci školy. Předpokládaný návrat třídy do běžného režimu je 29.9. stejně jako 4. třídy. Žáci 2. třídy se vrací do školy 23.9. společně s paní učitelkou a asistenty. 
Postupně se vrací do školy také pedagogičtí pracovníci, kteří byli v karanténě a jsou v plné síle připraveni posílit opět řady sboru ZŠ Petřiny-sever. 
Děkujeme všem rodičům za spolupráci, maximální podporu a trpělivost. 
S pozdravem Jana Kindlová ředitelka školy

TERMÍN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 24.9. JE ZRUŠEN

Vzhledem k současnému rychlému vývoji rušíme termín třídních schůzek. Informace k jednotlivým třídám a předmětům předají TU a odborní učitelé prostřednictvím classroomu. Děkujeme za pochopení.  S pozdravem Jana Kindlová.

Zprávy vedení školy k aktuální situaci COVID-19

16.9.2020
Nové zprávy ze školy.
Vážení rodiče situace se vyvíjí, stále apelujeme na důsledné sledování zdravotního stavu dětí a komunikaci se školou v případě setkání dětí s COVID pozitivní osobou.
V současné době má škola 7 dospělých osob v karanténě a 2 pedagogy s COVID pozitivní na 1. stupni a dotčené třídy 1. stupně jsou v karanténě. Probíhá úzká spolupráce s hyg. stanicí Praha 6. Prostor nově uzavřené třídy je opět odbornou firmou dezinfikován. 
Moc děkujeme za pochopení a maximální spolupráci.

Zprávy vedení školy k aktuální situaci COVID-19

14.9.2020
Vážení rodiče, 
situace se šířením COVID - 19 se nevyhla ani naší škole. V současné době má škola jednoho pedagoga s pozitivním testem a jednu třídu na 1. stupni v karanténě. Proběhlo trasování a kolegyně, které byly v blízkém kontaktu s paní učitelkou jsou v preventivní karanténě. Vše se školou řeší Hyg. stanice pro Prahu 6. Další postupy budou řešeny vždy s konkrétní dotčenou skupinou. Prostory třídy, kabinetu a soc. zařízení byly dnes odbornou firmou dezinfikovány. Prosíme o důsledné vybavování dětí rouškami a monitorování aktuálního zdravotního stavu dítěte před odchodem do školy. 

Děkujeme vám milí rodiče za spolupráci, podporu a trpělivost a přejeme mnoho zdraví.

S pozdravem Jana Kindlová 


INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, 
v přiloženém dopise se dozvíte vše důležité k zahájení školního roku 2020/21. 
Prosíme, pečlivě přečtěte, ať vás nic nepřekvapí. 
Důležitá změna je, že od zítřka platí povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy.

ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Škola zahájí 1. 9. 2020 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení
o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků
do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu.

Organizace prvního týdne - 2. - 9. ročník
 
Úterý - 8:00 - 8:45 - první uvítací hodina,  
              oběd 11:30 - 13:30
Středa  - 8:00 - 11:40  ……….   1 . stupeň
                8:00 – 12:30 …………. 2. stupeň
  -  informace k organizaci školního roku, poučení BOZ žáků, rozdání učebnic a pracovních sešitů, přidělení šatních skříněk, obdržení rozvrhů, ...
  Žáci budou po celé dopoledne se svými TU.
  Obědy budou vydávány od 11:45 do 14:00 hodin.
 
Čtvrtek – třídnické práce
                 8:00 - 11:40  ……….   1 . stupeň
                 8:00 – 12:30 …………. 2. stupeň
 
Pátek  - výuka bude probíhat podle třídních rozvrhů obědy budou vydávány od 11:45 do 14:00 hodin
 
 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE PRO DĚTI OD PRVNÍHO DNE ZAJIŠTĚN KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN DO 18:00 HODIN.  RANNÍ DRUŽINA  BUDE V PROVOZU OD ÚTERÝ  1.9. V ČASE OD 6:30 DO 7:45. 
 
Organizace prvního týdne pro 1. třídy
 
Vzhledem k současné situaci není bohužel vstup rodičům a návštěvníkům vstup do školy povolen.
Během prvního týdne budeme na děti čekat před školou od 7:40 do 8:00 a společně půjdeme přes šatny (kde dětem se vším pomůžeme) do třídy.
Druhý týden budeme na děti čekat v šatnách, aby si na vše zvykly.
  
Úterý 1. 9. slavnostní zahájení školního roku
1.A  Kristýna Kubelková úterý 1.9.2020

8:00 sraz u vchodu do školní zahrady
8:00-8:20 - slavnostní uvítání vedením školy
8:20 - 9:05 - děti jdou se mnou do třídy, rodiče zůstávají na zahradě s paní vychovatelkou
9:05 - 10:00 - děti jdou s paní vychovatelkou do družiny, rodiče mají třídní schůzku na zahradě
10:05 - vyzvednutí dětí v družině, odchod domů

1.B  Blanka Honegrová úterý 1.9.2020

8:20 sraz před školou
8:20 - 8:40 - slavnostní uvítání vedením školy
8:40 - 9:25 - děti jdou se mnou do třídy, rodiče zůstávají na zahradě s paní vychovatelkou
9:25 - 10:25 - děti jdou s paní vychovatelkou do družiny, rodiče mají třídní schůzku na zahradě
10:25 - vyzvednutí dětí v družině, odchod domů

Jednotlivé třídy musí být oddělené, proto není nutné prvňáčky rozlišit barevnými stužkami.
  
středa - 2.9.2020
prvňáčci si budou postupně zvykat na školní režim
7.40-8:00 - sraz před školou 
8:00 - 9:40 - vyučování 
9:40 - přesun do družiny, nebo vyzvednutí dětí před školou 
S sebou: aktovka, penál, svačina, zámeček na skříňku + náhradní klíček, přezůvky
 
 čtvrtek - 3.9.2020
7.40-8:00 - sraz před školou
8:00 - 10:45 - vyučování
10:45 - přesun do družiny, nebo vyzvednutí dětí před školou
S sebou: aktovka, penál, svačina, tělocvik
 
 pátek - 4.9.2020
7.40-8:00 - sraz před školou
8:00 - 11:15 - vyučování
11:15 - přesun do družiny, nebo vyzvednutí dětí před školou

POŘADÍ ÚSPĚŠNOSTI

VÝSLEDKOVÁ LISTINAVÝSLEDKOVÁ LISTINA

VÝSLEDKY ZKOUŠEK DO VV TŘÍDY PRO ROK 2020/21

Kritéria hodnocení

Každý z šesti úkolů byl hodnocen samostatně. Každý úkol byl obodován v rozsahu 1-5. Body odpovídají školním známkám, takže 1 bod znamená nejlepší hodnocení, 5 bodů znamená nejhorší hodnocení.

Body za jednotlivé úkoly byly sečteny a určily výsledné hodnocení žáka. Výsledné hodnocení 6 bodů představuje nejlepší možný dosažený výsledek. Výsledné hodnocení 30 bodů představuje nejhorší možný dosažený výsledek.
Do výtvarné třídy pro školní rok 2020/21 přijímáme 26 žáků.

Níže uvedené pořadí určitě není finální, protože žáci, kteří  byli u VV zkoušek současně zkoušeli víceletá gymnázia nebo jiné možnosti na základních školách se zaměřením na MA, TV... . Rozhodně se bude pořadí posouvat. Na uvolněná místa budou nastupovat další děti podle bodového umístění. O posunu budeme informovat na webových stránkách a telefonicky zákonné zástupce.

Výsledky jsou v tištěné podobě k dispozici rovněž v ředitelně ZŠ Petřiny - sever.

Nahlédnutí do spisu žáka bude zájemcům umožněno v ředitelně ZŠ Petřiny - sever ve dnech. Prosíme o sjednání schůzky emailem j.kindlova@zspetriny.cz

- 17. 6. v době 14-16 hod

- 18. 6. v době 14-16 hod

Jednotlivé úkoly byly hodnoceny následovně:

Úkol

Kritéria hodnocení

1. Kresba podle skutečnosti

- tvar

- prostor         

- struktura

2. Malba temperovými barvami

- obsahová shoda se zadaným textem

- důraz na dodržení zadaného úkolu

- práce s barvou

- cit pro kompozici obrazu

- invence zobrazení (kreativita)

3. Prostorová kompozice z papíru 1

4. Prostorová kompozice z papíru 2

Kritéria jsou stejná pro oba úkoly:

- prostorová představivost

- zpracování materiálu

- kreativita

5. Kompoziční cvičení 1 - kresba

6. Kompoziční cvičení 2 - kresba

 

Kritéria jsou stejná pro oba úkoly:

- vyspělost kresby

- invenčnost

- práce s formátem

- zpracování tématu

- originalita

 

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD  PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, děti přijaté do prvních tříd pro školní rok jsme se snažili rozdělit,
tak aby byly zachovány poměry sil chlapci /dívky, aby byly také rovnoměrně
rozloženy potřeby žáků a současně jsme se snažili zohlednit 
skupiny dětí
přicházejících ze školek, pokud tato informace byla Vámi zadaná
do přihlašovacího systému. Přeji Vám a hlavně Vašim dětem, aby start
do nového prostředí školy byl co nejplynulejší, aby se dětem ve škole
dařilo a byly u nás spokojené a šťastné.

Prosím, berte tuto podobu zařazení žáků jako finální a neměnnou.
 
Děkujeme za pochopení.

Srdečně zdraví a hezké dny Vám přeje Jana Kindlová ŘŠ.

           

1.A – KRISTÝNA KUBELKOVÁ (třídní učitelka)1.B – BLANKA HONEGROVÁ (třídní učitelka)

B87R21

P58Q22

G12B96

T78Y56

E22M98

J76W73

G33K37

Y92K80

U52R10

U92E77

B40J64

O11O12

K16L96

R18W30

Q94G32

W86C19

S65X73

E86U46

D88V63

Z90H41

Z15Z35

P18A38

J98W66

J11O13

D74Z16

Y15U15

C38T33

R78M43

A80X24

P25E95

N58U42

E83X63

D83F32

D51O50

E32G49

F20C65

G82P13

G12T69

D48U11

S32L98

R55F28

F15U36

G28S78

T71L94

S90P22

A60J62

T17L20

B69P12

C37L37

R78A49

X76F45

W64I20

S45O90

K64V24

L88I43

X52O35

N76E23

A86T16

J88O97

T28E92

W58T79

Z85X83

T99P68

S68N83

B87R21

P58Q22

 

UPOZORNĚNÍ VEDENÍ ŠKOLY K ODHLÁŠKÁM STRAVOVÁNÍ V POSLEDNÍCH DNECH ŠKOLNÍHO ROKU ( 22.6. - 30.6.2020)

Vážení rodiče našich žáků, rádi bychom Vás upozornili na opatření, které vyplynulo z mimořádného režimu školy a školní jídelny. Vzhledem z omezenému počtu vydávaných obědů v posledních dnech školního roku od 22.6 do 30.6 Vás žádáme, abyste zvážili předem odhlášky obědů.  V těchto dnech  již nebude možno hromadně odhlašovat obědy. Je to z důvodů nynějšího malého množství odběru obědů a případných velkých přebytků jídla při dodatečných odhláškách. Děkujeme za pochopení.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8.6. 2020

Vážení rodiče,
ráda bych Vám v tomto informačním dopise v první řadě poděkovala za dosavadní spolupráci, pomoc, obětavost a společné úsilí poskytnout dětem podporu při domácím vzdělávání. Vaší pomoci si velmi vážíme.  Nyní se začínají rozvolňovat také přísné podmínky pro žáky 2. stupně a to po období přípravy žáků 9. tříd na zkoušky a v návaznosti na omezenou výuku pro žáky 1. stupně, která probíhá od 25.5. v provizorních podmínkách  za dodržení všech bezpečnostních hyg. opatření a zachování počtu 15 dětí ve skupině. Vzhledem k již přijatým opatřením a vnitřní organizaci školy budeme postupovat následovně. 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku  - objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu  a v souvislosti s hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020.
Nabídka a realizace aktivit je závislá na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat (metodika MŠMT).
S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy je nutné předložit čestné prohlášení (uvedené v příloze).
Stále pokračuje distanční výuka.

TŘÍDNICKÉ HODINY – SOCIALIZAČNÍ AKTIVITY
Třídní učitelé budou pro Vaše děti organizovat třídnické hodiny. Stále platí pravidlo 15 dětí ve skupině.  Třídnické hodiny budou dětem nabízeny v odpoledních hodinách. Pokud bude příznivé počasí, budeme maximálně využívat pobyt v přírodě. Konkrétní časy a termíny Vám třídní učitelé sdělí.

KONZULTACE
Učitelé jednotlivých předmětů nabídnou dětem přes komunikační kanály, které jsou již nyní ověřené a funkční, čas pro konzultaci. Každý učitel si vždy bude svoji konzultační skupinku vyzvedávat na určeném místě, bude nutné podle stávajících opatření změřit dětem před vstupem do budovy teplotu a děti také předají učiteli čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Mimo možnost konzultací stále pokračuje distanční výuka se zadáváním a plněním úkolů dle učebních plánů.

INDIVIDUÁLNÍ  DOHODY S TŘÍDNÍMI UČITELI (TU)
Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, si domluví děti s TU.

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ UČEBNIC, UČEBNÍCH POMŮCEK A ŠKOLNÍCH POTŘEB.
Odevzdání učebnic bude probíhat podle harmonogramu 25. a 26. 6.2020. Třídní učitelé opět budou děti informovat o přesné organizaci osobně na třídnických hodinách nebo opět přes funkční informační osvědčené kanály. Žáci učebnice odevzdají a nové učebnice budou rozdány až v prvních dnech nového školního roku.

VYSVĚDČENÍ
Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne 30. 6. 2020  v plenéru pro celou třídu nebo po skupinách 15. žáků v uzavřeném prostoru tříd.

OBĚDY
Z kapacitních důvodů (plná obsazenost jídelny žáky 1. stupně - časový harmonogram pro dodržení všech bezpečnostních opatření) nebudou žákům 2. stupně poskytovány obědy.

ORGANIZACE A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY PRO  ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8.6. 2020
NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍCH OPATŘENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT BĚHEM
OBDOBÍ  KONCE ŠKOLNÍHO ROKU PROMĚNNÉ.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pro všechny osoby nacházející se před školou s menším odstupem nežli 1,5 m platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. Skupinám žáků budou předem určena místa k setkání před vstupem do školy, kde si je pedagog převezme. Při prvním setkání musí mít žáci s sebou čestné prohlášení rodičů, které je přílohou tohoto dopisu.
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či konzultace.
Žáci nebudou využívat vzhledem k dodržení stanovených krizových opatření šatny, aby nedocházelo ke kontaktu skupin a blízkému kontaktu žáků jedné skupiny mezi sebou.
V budově školy
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Toalety budou vybaveny  mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet  bude probíhat opakovaně v průběhu dne.
 
Podmínky ve třídách budou zajištěny
Každá třída bude vybavena zásobníky mýdel, desinfekce a papírovými ručníky, velkou pozornost budeme věnovat hygieně, větrání.
Častým větráním (minimálně po dobu 5 min).
Dezinfekcí povrchů, předmětů - kliky dveří, spínače světla, povrchy lavic, místa k sezení ve společných prostorách budou ošetřena opakovaně v průběhu dne. 
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15.
Zásada jeden žák v lavici ve třídě. Třídy budou upraveny tak, aby děti měly od sebe při práci v lavicích odstup.
Nošení roušek za stávajících podmínek
Při aktivitách v místnosti nebudou muset mít děti roušky, pokud to tak rozhodne jejich vyučující (jedná se o doporučení vedení školy), roušky budou děti vždy užívat při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety, exteriéry)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
 
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
 a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce  tato prohlášení (příloha zprávy)
• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem  zdravotnictví ČR,
• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění   (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 Vážení rodiče, ráda bych Vám v závěru mého dopisu poděkovala za podporu, porozumění a pomoc
v této nelehké době. Nikdo z nás si nedovedl představit, jak bude probíhat 2. pololetí školního roku 2019/2020. Byli jsme zaskočeni po profesní i lidské stránce. Ocitli jsme se ve velmi vypjaté době, kdy na nás doléhaly obavy o naše blízké, o práci o budoucnost.  Mnohému jsme se paradoxně také my dospělí i děti přiučili. Možná jsme našli zapomenuté hodnoty. V mnohém máme ještě rezervy. Ze dne na den se vše měnilo a my společně s Vámi hledali novou cestu, jak zajistit výuku na dálku. Výuka na dálku se v průběhu týdnů vyvíjela a za pochodu jsme společně s Vámi nacházeli nové možnosti, jak dětem látku předat.  Při vyhodnocení jistě najdeme možnosti, co mohlo být jinak a lépe. Z čeho se můžeme poučit a jak do budoucna být alespoň trochu připraveni. Rozhodně bych však chtěla zmínit skutečnost, že jsme se snažili a snažíme dovést děti do konce školního roku s naplněním výstupů rámcově vzdělávacího programu. Držme si palce, aby se situace stále posouvala dopředu a mohli jsme všichni vydechnout bez omezení a bez roušek.
Přeji Vám rodičům i dětem  s přicházejícím létem vše dobré, pevné zdraví a čas na bezstarostný prázdninový zasloužený relaxační odpočinek.
Srdečně zdraví a klidné dny plné zdraví Vám přeje                                             Mgr. Jana Kindlová
                                                                                                                                          ředitelka školy
 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ROK 2020/2021

výsledky zápisu pod identifikačními číslyvýsledky zápisu pod identifikačními čísly

VÝSLEDKY ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD 15. 5. 2020

K zápisu přišlo 141 dětí v zastoupení svými zákonnými zástupci.  Z  tohoto počtu bylo 98 spádových dětí, které spadají pod první kritérium zákonného práva na přijetí.
 
 Z této skupiny požádalo 19 dětí o odklad školní docházky.  Na základě této skutečnosti a převisu uchazečů o možné přijetí do 2 prvních tříd po 30 dětech došlo 6. 5. 2020 k losování ze spádových dětí splňujících 1. kritérium.
 
 Z této losované skupiny k dnešnímu dni podalo 11 uchazečů zpětvzetí žádosti.  Dvě rodiny oznámily přestěhování a přijetí na jinou školu mimo Prahu 6.  V jednom případě bylo požádáno o odklad školní docházky.
 
 Kapacita školy 660 žáků je opravdu těsně před naplněním.  Z tohoto důvodu bude možné otevřít pouze dvě první třídy, tak jak škola před zápisem deklarovala.  Obě  první třídy budou naplněny po okraj.  Pravděpodobně bude škola žádat o výjimku z počtu žáků.  Apelujeme proto na rodiče,  jejichž dítě bude přijato na dvě základní školy, aby zvážili svoji volbu ve prospěch svého dítěte.  Přeplněné třídy bohužel nebudou nabízet individuální přístup pedagoga ani umožnění programu Začít  spolu v plném rozsahu.   Zájem o naši školu nás těší a zároveň nás uvádí do velmi obtížných situací, kdy již nemůžeme vyhovět všem zájemcům o školní docházku v ZŠ Petřiny-sever.
 
 Děti, které spadající pod kritéria 2 – 6, nebudou přijaty.
 
2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže
 
    školy.
 
3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.
 
4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze je žákem téže školy.
 
5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.
 
6. Ostatní zájemci.
 
 V Praze dne 15.5. 2020                  Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENÝ DOPIS PANA KUDRA

Reakce vedení ZŠ, školské rady a předsedy SRPŠ na dopis pana Kudra ve věci zápisu dětí ve školském obvodu ZŠ Petřiny sever.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO VV TŘÍDY - 11. 6. 2020

Vážení rodiče a zájemci o výtvarné zaměření naší školy. Po nejistotách, které nám neumožňovaly stanovit termín výtvarných talentových zkoušek jsme se konečně dočkali uvolnění omezujících opatření. Talentová zkouška je vyhlášena vedením školy na termín 11. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin.
Náhradní termín nebude vypsán.
Organizaci zkoušek, podrobnosti k pomůckám i kritéria hodnocení najdete v příloze. Mezi přílohami jsou i PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠKÁM  a PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI. Věnujte, prosím, informacím v přílohách Vaši pozornost. Obsahují důležité informace pro uznání prací a umožnění vykonání zkoušky.

Termín odevzdání prací: 1. a 2. 6. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin
Termín posledního přijetí přihlášek: do 16:00 hodin dne  2.6. 2020 (včetně)

Po 2. 6. 2020  bude zájemcům na uvedenou emailovou adresu na přihlášce odeslána pozvánka s konkrétními
informacemi pro den zkoušky.

Všem zájemcům držíme palce a těšíme se na setkání 11.6. 2020.

VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ ZE DNE 6.5.2020

Vážení rodiče,
dnes dopoledne proběhlo v budově školy losování pořadí zájemců o 1. třídu. Jednalo se o skupinu dětí dle 1. kritéria.  Do losování byly zařazeny všechny děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.   
Situace převisu spádových dětí vedoucí k losování nás rozhodně netěší a zabýváme se jí. Komplikace se bohužel kupí každý rok cíleným porušováním pravidel. Účelové přehlašování zvyšuje počet spádových dětí a v konečném důsledku zápisová turistika ubližuje paradoxně právě dětem, které plní školní docházku v přeplněné škole ve ztížených podmínkách. To mne opravdu trápí.
V návaznosti na zmíněné počítejme, že budou třídy opět naplněné po okraj.
Vážení rodiče vážíme si Vašeho zájmu o naši školu a věřte, že bychom velmi rádi vyhověli všem zájemcům.    
Dokumenty včetně výsledků přikládám. Vyhlášení výsledků zápisu, přijetí a nepřijetí žáků bude zveřejněno 15.5. ve 12:00. Do této doby může ještě docházet k posunu v losované tabulce. Některé spádové děti byly zapsány do více škol, kde také losování probíhalo. Jsou mezi zapsanými spádovými dětmi také uchazeči,  kteří jako prioritu uvedli jinou školu než je ZŠ Petřiny-sever.  Prosím proto o trpělivost a vyčkání do oficiálního vyvěšení výsledků 15.5. 2020.
Děkujeme za pochopení.
 
S pozdravem Jana Kindlová

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ 9. TŘÍD KE ZKOUŠKÁM

Vážení rodiče, 

po době uzavření škol, obav, nejistot a mnoha krizových omezujících opatření se opět otevírají možnosti přítomnosti žáků ve škole. Jako první mohou tuto příležitost využít žáci 9. ročníků. Jsme rádi, že můžeme dětem nabídnout pomoc a připravit pro ně v průběhu týdne téměř každodenní příležitost
konzultací a přípravy na zkoušky.
V případě dvou patnáctičlenných skupin jsme schopni nabídnout:
Přípravu – konzultace online v malých skupinkách v odpoledních hodinách
PO - ČT od 16: 00 do 16:45 s paní učitelkou M. Křiváčkovou.
PO - ČT od 8:00 do 10:45
Matematika prezenčně – pí. uč. Helena Kadlecová
Český jazyk prezenčně – pí. uč. Halina Suková
Angličtina pro zájemce z předchozích  skupin prezenčně – pí. uč H. Píclová, E. Pilařová
Stravování vzhledem k účasti žáků na konzultacích nejpozději do 10:45 nebude školní jídelna zajišťovat. Provoz ŠJ bude opět zahájen s příchodem žáků 1. stupně v avízovaném termínu 25.5. 2020.

 Časy konzultací:
Ma + Čj první dvě vyučovací hodiny
Aj – 3. vyučovací hodina
Začátek konzultací 8:00 v rozsahu 45 minut
Přestávky mezi konzultacemi 15 min (dezinfekce prostor, větrání)
Sraz skupin v 7:50 na určených místech z důvodu zajištění dodržení bezpečnostních opatření – neshlukování více osob před školou (přihlášení žáci budou informováni konkrétně)

 Pro personální zajištění konzultací je nezbytné potvrzení účasti dítěte na konzultacích.
Termín oznámení účasti, prosíme, do 7. 5. 2020 elektronickou formou přes třídní učitele do 10:00 hodin (email).

 Chápeme, že situace je pro všechny složitá, ale přes to věříme, že se nám společně podaří navrátit děti opět do běžného školního života.
  Děkujeme za pochopení a spolupráci.                          

S pozdravem Mgr. Jana Kindlová                                   V Praze dne 4.5.2020

 
LOSOVÁNÍ - OZNÁMENÍ TERMÍNU LOSOVÁNÍ Z DŮVODU PŘEVISU UCHAZEČŮ DO 1. TŘÍD PRO ROK 2020/2021
Z důvodu  převisu uchazečů vedení školy přistupuje k  transparentnímu  losování, které se uskuteční
dne 6.5.  od 8:30 hodin v budově školy místnost č.101.
Vzhledem k  současným bezpečnostním hygienickým opatřením není bohužel možné  organizovat losování za účasti rodičů.  
Do losování budou zařazeny všechny děti, které spadají do kritéria č.1 Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
Do losování budou zařazena  jména dětí pod  KÓDY -  identifikačními čísly, která jste obdrželi u zápisu. 
O losování bude vyhotoven  protokol, který bude součástí spisu dítěte. 
Losování proběhne za přítomnosti stanovené komise, která garantuje transparentnost  průběhu a výsledků losování.  Přijato bude 60 dětí dle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny.  Více najdete v příloze zprávy.
S pozdravem Jana Kindlová ředitelka školy

ŽÁDOST O ODKLAD

TISKOPIS K VYPLNĚNÍTISKOPIS K VYPLNĚNÍ

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 O odklad  povinné školní docházky je možné požádat v době zápisu  21. a  22. 4. 2020
Termín: nejpozději do 30. 4. 2020. 
Aby mohla být žádost kladně posouzena, musí k ní být připojeny tyto doklady: 
 - doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo  SPC),  
- doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Pokud nebude žádost doložena potřebnými doklady, správní řízení bude do doby  dodání těchto dokladů přerušeno,  nejpozději však do 31. 8. 2020.

TERMÍN ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD POSUNUT NA 21. A 22. 4. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci není možné zápis do prvních tříd uskutečnit obvyklým způsobem.
Budeme proto letošní podobu zápisu realizovat v nových podmínkách.
Od 6. 4. 2020
bude zpřístupněna Žádost o přijetí dítěte do základních škol na webu www.jakdoskoly.cz a rodiče zde také budou mít možnost rezervace času pro případ, že se rozhodnou provést zápis dítěte osobně. Doporučujeme vyplnit žádost elektronicky, data pak bude mít k dispozici každá zvolená škola. Zápis tím bude urychlen.
Termín samotného zápisu byl stanoven na 21. a 22. 4. 2020.
Zápis bude probíhat v těchto dnech od 12:00 do 18:00 hodin podle rezervovaných časů 1 osoba/15 min v určených prostorách, aby byla zachována všechna ochranná hyg. doporučení. 
Pokud nevyužijete osobní kontakt a máte možnost volby z dalších dvou způsobů podání žádostí, prosím neopomeňte nutnost ověření přiložených dokumentů, či použití vždy soukromé datové schránky - DS fyzické osoby (nikoli fitremní).
 
Děkujeme za pochopení a maximální vstřícnost v této nelehké a komplikované době.
Zároveň přejeme všem rodinám pevné zdraví a mnoho sil. 
S pozdravem Mgr. Jana Kindlová

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO/DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY)

NOVÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče,
pokud  budete potřebovat pro svého zaměstnavatele potvrzení školy o jejím uzavření obraťte se na vedení školy j.kindlova@zspetriny.cz .
Potvrzení  pro Vás bude předvyplněno školou potřebnými údaji  a opatřeno podpisem i razítkem školy.  Doklad Vám bude  doručen na Vaši žádost prostřednictvím emailu nebo pokud máte do osobní soukromé datové schránky. TOTO BEZKONTAKTNÍ OPATŘENÍ ZAVÁDÍME V NÁVAZNOSTI NA MIMOŘÁDNÝ STAV CELOSTÁTNÍ KARANTÉNY.


INFORMACE O NOVĚ POSUNUTÉ VĚKOVÉ HRANICI PŘI ČERPÁNÍ OŠETŘOVNÉHO NAJDETE NA https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 
S pozdravem   Mgr. Jana Kindlová

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K UZAVŘENÍ ZŠ, SŠ, VŠ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

ODVOLÁNÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4.3.2020

Vážení rodiče, zájemci o výtvarné třídy,
vzhledem k situaci ohledně koronaviru vedení školy přistoupilo k odvolání Dne otevřených dveří, který byl plánován na 4.3. 2020 od 9:00 do 17:00.
Informace ke zkouškám  a jejich hodnocení najdete http://www.zspetriny.cz.als04.als.cz/stranka-vytvarne-zamereni-148

Děkujeme za pochopení

UPOZORNĚNÍ VEDENÍ ŠKOLY

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK  PRO 7. TŘÍDY  OD 1. DO 6.3. NENÍ ODVOLÁN.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ18. února od 9 do 16 hodin proběhne Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do prvních tříd. Informační schůzka se uskuteční v 9:00 a v 10:00 ve třídě školní družiny u recepce. Závěrečné setkání s vedením školy proběhne od 14:00 školní knihovně.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informační schůzka týkající se přijímacího řízení na střední školy proběhne ve středu 5. 2. 2020 v 17 hodin v učebně číslo 301 (9. B). Na setkání se budou také rozdávat zápisové lístky zákonným zástupcům žáků 9. tříd (pouze těm, kteří je ještě neobdrželi) a přihlášky s potvrzenými pololetními známkami z osmého a devátého ročníku.

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVEK PRO RWANDU

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVEK PRO RWANDUPoděkování Petra Kočnara za podporu organizace, která ve Rwandě pomáhá postiženým ženám a dětem.
Děkujeme všem, kteří jste na Vánočních trzích a dílnách přispěli.

SBÍRÁNÍ - LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

SBÍRÁNÍ - LITERÁRNÍ SOUTĚŽZúčastněte se dalšího ročníku literární soutěže.

PŘEDSTAVENÍ DIVADELTA

PŘEDSTAVENÍ DIVADELTAV průběhu listopadu a prosince proběhlo na naší škole šest interaktivních představení spolku Divadelta. Všechna představení byla zaměřena na práci se vztahy ve třídě a děti si mohly na modelových situacích zkoušet hledat řešení. Díky příspěvku SRPŠ jsme mohli začít s tímto typem práce již v 1. ročníku, kde proběhlo představení Alenka v nesnázích. Ve 4. ročníku pak představení Trest.

Fotogalerie Více

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNY

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNYGarant projektu na pomoc ve Rwandě Petr Kočnar  píše a vzpomíná na naši školu:
 
Na výtvarnou třídu vzpomínám moc rád!
Hlavně když jsme chodili malovat ven mimo školu. Měli jsme skvělou třídu a byli jsme dobrá parta! Dokonce po nás zůstala do teď vymalovaná chodba! Už to je 20 let, toto letí! Hned bych se tam vrátil zpátky! Díky za krásných devět let! 

Přijďte nás podpořit!

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro období 2020 - 2022 proběhly dne 25. a 26.11. 2019. Dostavilo se 276 rodičů, účast je zaznamenána jejich podpisy na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení dvou volených kandidátů, vhodili do hlasovací urny.
Kandidátkami, které s nominací souhlasily a zaslaly krátké medailonky pro voliče byly

Boumová Sylvie

Fabiánová Barbora

Hoffmannová Iva

Houdková Karolína

Kýnová Magdaléna

Novotná Vendula

Šírová Anna

Zezulková Eva

Dohled nad organizací a průběhem voleb zajišťoval výbor ve složení:

Předseda výboru: ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Členové výboru: předsedkyně rady školy Sylvie Boumová (rodič)

předseda SRPŠ Roman Plischke (rodič)

RNDr. Petr Blažka (pedagog)

Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

paní KAROLÍNA HOUDKOVÁ byla zvolena 115 hlasy z 516 hlasů voličů

paní SYLVIE BOUMOVÁ byla zvolena 109 hlasy z 516 hlasů voličů

115

Houdková Karolína

109

Boumová Sylvie

92

Fabiánová Barbora

67

Kýnová Magdaléna

61

Hoffmannová Iva

32

Šírová Anna

26

Zezulková Eva

14

Novotná Vendula

 Zvoleným kandidátkám blahopřejeme a zároveň všem nominovaným kandidátkám děkujeme za účast a ochotu pomoci škole a jejímu rozvoji svojí nabídkou účasti v šestičleném týmu školské rady. Takové rodičovské podpory si vážíme.

Ráda bych touto cestou také poděkovala všem členům rady, kteří ve školské radě působili v předchozím volebním období. Poděkování je především za milou spolupráci, podporu školy, čas věnovaný setkáním i jednáním v rámci řešení podnětů ze strany rodičů, rozpočtu školy, výročním zprávám a dalším otázkám života školy

Mgr. Jana Kindlová
LAMPIONOVÝ PRŮVOD - fotogalerie

 LAMPIONOVÝ PRŮVOD - fotogalerie19. 11. proběhl oblíbený svatomartinský lampionový průvod, děkujeme, že jste přišli!
Fotogalerie

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 25. A 26. 11

 Vážení rodiče,
                 
ve dnech konzultací 25. a 26. 11. 2019  probíhá zároveň i volba do školské rady. Aby byla platná, je potřeba alespoň čtvrtinová rodičovská účast. Proto bych Vás chtěla požádat, abyste při své návštěvě školy ve výše zmíněných dnech dali hlas svým kandidátům. Popis průběhu voleb a jména kandinátů s jejich krátkými medailonky najdete v přílohách.

S pozdravem Mgr. Jana Kindlová

PODZIMNÍ KONZULTACE 2019

Vážení rodiče, 

srdečně  Vás zveme na podzimní konzultace věnované prospěchu a chování Vašich dětí. V přiložené tabulce najdete spojení na učitele a časy vypsaných konzultací.  Pro plynulost průběhu konzultačních dnů Vás žádáme o telefonickou či e-mailovou domluvu schůzky s konkrétními vyučujícími. Pokud bude Vámi upřednostněný čas již obsazen jinými zájemci, je možné si domluvit i jiný termín a to mimo vypsané konzultační dny. Pokud je uveden elektronicky nastavený výběr prostřednictvím doodle.com, prosím, využijte jej. Vše je o vzájemné domluvě.                  

Jana Kindlová   ředitelka školy

PROJEKT O NORMALIZACI K 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

PROJEKT O NORMALIZACI K 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

Paní učitelka Kavková připravila s žáky 9.A projekt pro všechny třídy 2. stupně. Děti se na hodinu vrátily o více než 30 let zpět a zažily normalizační realitu. Chodily po stanovištích, plnily úkoly, aby získaly klíče, které jim mohly odemknout návrat zpět do současnosti. Nakupovaly kubánské pomeranče od neochotných a úplatných prodavačů, snažily se podepsat Chartu 77 a hodit ji do schránky, byly odchyceny esembáky a poté nuceny podepsat závazek spolupráce s STB, navštívily nemocnici, kde ležel zraněný Jan Palach, učily se slib Jisker, skládaly puzzle z historie 20 století, překračovaly státní hranici… Vše proběhlo úspěšně a jsme rádi, že žijeme dnes.

Fotogalerie

HEDVÁBNÉ DÍLNY PRO ADOPCI NA DÁLKU

HEDVÁBNÉ DÍLNY PRO ADOPCI NA DÁLKU23. 11. od 10 do 16 hodin si v prostorách výtvarných dílen můžete zakoupit libovolné množství hedvábí a pod vedením lektorů namalovat šátky, šály a hedvábné drobnosti. 
Cena dílen je dána množstvím zakoupeného hedvábí. Čas, který strávíte malováním určuje vaše rychlost, šikovnost a chuť zkoušet něco nového.
Výtěžek z celé akce bude použit na podporu studia našich adoptovaných dětí v Indii.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 19. 11.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 19. 11.Pokud počasí dovolí, lampionový průvod se uskuteční   v úterý 19. 11.  v zahradách Břevnovského kláštera. Sraz je v 18:30 u horního vstupu do zahrad z ulice Na větrníku.

KUNSTHISTORICKÝ ZÁJEZD DO HOLANDSKA

KUNSTHISTORICKÝ ZÁJEZD DO HOLANDSKAFotogalerie

PROHLÁŠENÍ STÁVKA 6.11.2019

STÁVKA 6.11.2019

 Vážení rodiče, ráda bych Vám předala stanovisko a vyjádření naprosto většinového názoru pedagogického sboru, tak jak mi byl předložen stávkovým výborem, který zastupuje pedagogické pracovníky naší školy.   Považujeme za důležité se vyjádřit k situaci, která nyní hýbe společností a vyúsťuje  ve vyhlášení stávky školskými odbory.  Ve středu 6.11. 2019 bude výuka zahájena v 9:00. Ranní družina nebude v provozu.  Učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga se ve většině připojují hodinovou stávkou na podporu změn současného školství. Důvody jsou stručně shrnuty v přiloženém prohlášení.  Doufáme v pochopení a podporu Vás rodičů, kteří s námi každodenní úsilí o výchovu a vzdělávání Vašich dětí prožíváte. 

 S pozdravem 
Mgr. Jana Kindlová
ředitelka školy

 ZŠ Petřiny-sever
Na Okraji 43/305, Praha 6 - Veleslavín
Tel: 235090733
GSM: 728819174
 

SBÍRKA PRO PAMĚŤ NÁRODA

SBÍRKA PRO PAMĚŤ NÁRODAOd zítřka až do Dne veteránů, tedy do 11.11., bude na naší škole probíhat sbírka, která má za úkol podpořit  natáčení vzpomínek pamětníků dob minulých pro Paměť národa. Cena jednoho máčku je minimálně 30,-Kč. 

Děkujeme, že rozumíte tomu, proč je důležité pamatovat si i to dávno minulé!
Školní parlament ZŠ Petřiny sever

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY NA ZAHRADĚ

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY NA ZAHRADĚDěkujeme všem, kdo jste nám dnes přišli pomoci na zahradu! Udělalo se spousta práce - je přeházený kompost, shrabané listí, naštípané dříví, vypleté záhony, natažené lano, zasázené tulipány, informační cedule u geoprvku jsou obnoveny, zapletena vrbová polochýše, oloupané kmeny, dokončena lavice na zídce.
Byl krásný den a kompost se hemžil nosorožíky!


Fotogalerie

BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ - 20. 10.

BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ - 20. 10.

S čím můžete pomoci tentokrát?

Za sucha malováním skákacích her na zadním asfaltovém hřišti, s výměnou lana za nové – mezi stromy v rohu zahrady u sportoviště, s nátěrem stojanů geoinfocedulí, přípravou díry v dlažbě a natažením lanka pro vistárii u vchodu do školní jídelny, přehazováním kompostu, instalací plachty nad vstupem do zahradního domečku, zapletením vrbového proutí nad palisádou do polochýše, prořezáním uschlých částí kleče, s opravou vlny – vyspravením přešoupaných lan, štípáním dříví, loupáním a přemístěním dubových klád- vezměte pořízy, kdo máte, instalací plechů k ochraně fasády spojovací chodby u záhonů, instalací kůlů naležato k oddělení štěrku za lavicemi na zídce, instalací zbylé fošny jako lavice na zídce před chýší, se sázením cibulí růžových tulipánů do záhonu k popínavkám u plotu k sportovišti, hrabáním listí a pletím, můžete také upéci či uvařit něco dobrého k jídlu a pití pro unavené brigádníky.

PŘEDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI INTERNETU PRO RODIČE

PŘEDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI INTERNETU PRO RODIČE
 2.10. proběhla v knihovně velmi zajímavá přednáška pro rodiče žáků prvního stupně. Lektorem byl pan Palyza z Národního centra bezpečnějšího internetu a tématicky byla zaměřená na vytváření digitální stopy, rizika sociálních sítí (Tik Tok, Instagram, Snapchat,...), kybergrooming, kyberšikanu a sexting. Na přednášku dorazilo 30 rodičů, vybíráme ohlasy některých z nich:
 
Vynikající přednáška, přínosná i pro IT odborníka. Rozhodně doporučuji dalším rodičům. Vít Šisler
 
Děkuji za shrnutí rizik - o mnohých jsem slyšela vůbec poprvé. Eva Zezulková
 
Prezentace byla velmi přínosná, dozvěděla jsem se o nových rizikových aplikacích, které jsem neznala. Magdaléna Kýnová
 
Děkuji panu Palyzovi za skvělou přednášku. Velice ji doporučuji všem rodičům. Eva Chlumská
 
Velmi inspirativní, pro nás - na sítích nepříliš aktivní - poučné. Věcné rady a děkuji za ně.
 
Určitě zorganizovat znovu a více upozornit na nebezpečí, které hrozí od dětí vzájemně. Děkuji za organizaci.
 
Má to smysl! Pan Palyza srozumitelně ukazuje realitu (rodičům). Děkujeme!

VÝZVA - KNIHOVNIČKY

VÝZVA - KNIHOVNIČKY

V prvním patře naší školy už rok děti 1. stupně s velkou oblibou využívají volně přístupné knihy.

Rádi bychom rozšířili nabídku i pro ostatní žáky.

Pro menší děti z 1. a 2. tříd potřebujeme knihy pro začínající čtenáře, pohádky, encyklopedie, komiksy apod. Žáci 2. stupně užijí více časopisy, např. ABC, Koktejl, Naše příroda, Vesmír, …

Pokud vám doma přebývají nějaké tituly, rádi je ubytujeme v našich nových knihovničkách. Nosit je můžete do konce října na recepci školy.

Děkujeme.

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTVážení rodiče, žáci a návštěvníci školního webu, srdečně vás všechny zveme na již tradiční závěr školního roku - Zahradní slavnost.
Vše najdete v přiložené pozvánce. Těšíme se na vás. Určitě se přijďte podívat.

BĚH PRO HYNEČKA - PODĚKOVÁNÍ

BĚH PRO HYNEČKA - PODĚKOVÁNÍ
Běhu pro Hynečka se zúčastnilo 329 běžců. Vybralo se 10 240 Kč. Všichni běžci Hynečkovi  celkově věnovali 6 dní, 15 hodin, 12 minut.
Všem účastníkům i organizátorům děkujeme.

VÝSLEDKY ZKOUŠEK DO VÝTVARNÉ TŘÍDY

Vážení zájemci a účastníci talentových zkoušek, v přiloženém souboru najdete výsledky svého úsilí pod identifikačními čísly, které jste při zkouškách obdrželi. Zájemců o výtvarné zaměření bylo letos opravdu hodně. Konkurence  byla velká.  Počet přihlášených dětí se blížil číslu 100. Ke zkouškám se nakonec dostavilo 96 zájemců.
Do výtvarné třídy přijímáme  dle předem stanovených kritérií 26 dětí.
Pro školní rok 2019/2020 budeme otevírat 3  šesté třídy. Do nevýtvarné třídy 6.B a 6.C budou zařazeni žáci naší školy, kteří postupují z pátého ročníku. Třídy budou obsazeny po 27 žácích. Bohužel z důvodů integrací v obou třídách nebudeme počty navyšovat nespádovými dětmi.

Velký zájem tvořivých dětí nás těší. Bohužel nemůžeme všechny uchazeče uspokojit.
Doufáme, že neúspěch u výtvarných zkoušek děti neodradí, protože činností nejen ve škole, jak se dívat na svět tvořivě, s fantazií malíře či kreslíře, najdete nespočet. 

Dle §36 osdt. 3 a §38  zákona č.500/2004 Správní řád mají možnost účastníci před vyjádřením rozhodnutí  nahlédnout do spisu. Nahlédnutí je možné do 14.6. 2019.

S pozdravem  Mgr. Jana Kindlová

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY NA ZAHRADĚ

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY NA ZAHRADĚDěkujeme všem, kteří v neděli věnovali čas naší zahradě. Hlavním cílem nedělního setkání bylo  nakreslení prvků pro venkovní práci v Hejného matematice. Síť, krokovací metry a hodiny mohou učitelé využívat při výuce venku.

3. 6. BĚŽÍME PRO HYNEČKA

3. 6. BĚŽÍME PRO HYNEČKAPřestali jsme sbírat víčka, teď běžíme pro Hynečka. Poběžte s námi!
Kdy a kde? 3. 6. od 12:30 do 17:00, start na školním hřišti.
Kudy? buďto kolem hřiště kolikrát chceš nebo kolem Libočáku a zpět
Co dáš? 10 Kč nebo víc  a svůj čas
Co získáš? jistou dávku endorfinu a radost z pomoci

Kdo neběhá, může jít, courat se, kráčet jakkoliv. Každý pohyb se vítá, celkový čas se počítá.

2. 3. TVOŘIVÁ BRIGÁDA

2. 3. TVOŘIVÁ BRIGÁDA

POHÁR PRAŽSKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU

POHÁR PRAŽSKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU
Ve čtvrtek se nemocemi, talentovkami a školami v přírodě zdecimovaná parta nominovaných žáků naší školy vydala popasovat s partami z jiných pražských škol. Jeli jsme vlakem do Kladna na Sletiště. V obrovské konkurenci získaly děti z kategorie od první do páté třídy celkové čtvrté místo.
 
Tentokrát bodovali hlavně kluci:
V kategorii 1.-3. třída vyhrál  celkové první místo Hynek Brandejs
V kategorii  4.-5.třída byl Štěpán Brandejs stříbrný a Adam Engel bronzový
 
Gratulujeme jim i všem ostatním, kteří se nelekli zimy, větru deště a běhali a hledali na maximu svých sil !!!!

ZKOUŠKY DO VÝTVARNÉ TŘÍDY PRO ROK 2019/2020

DNE 16.5. 2019  OD 9: 00 DO 13: 35  PROBĚHNE PRVNÍ TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK DO 6. ROČNÍKU V PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Do výtvarné třídy budou přijati žáci, kteří splní požadavky talentových zkoušek a úspěšně zvládnou všechny zadané úkoly.
Děti budou na seznamu přijatých žáků řazeny podle celkového součtu bodů, získaných za jednotlivé úkoly.
Body odpovídají školnímu známkování (1 – 5)
Hodnoceno bude celkem 7 úkolů. Nejlepší možné hodnocení je 7 bodů (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1).
Doplňujícím kritériem bude soubor domácích prací. V případě shodného počtu bodů u více žáků,budou upřednostněni ti žáci, kteří lépe uspěli v kreativních úkolech ( č 2., 3., 4., 5.)
 
Výstupy ze zkoušek budou hodnotit :    Halina Suková
                                                         Martina Macků
                                                         Lucie Vaněčková
                                                         Markéta Vondrášková
                                                         Michal Hejmovský
 
Do výtvarné třídy bude přijato pro školní rok 2019/2020 celkem 26 žáků.
Doba trvání zkoušek : 9.00 – 13.35

VÝSLEDKY ZÁPISU

ZÁPIS WEBZÁPIS WEB

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ROK 2019/2020

Vážení rodiče,
k zápisu letos přišlo 158 dětí. Vzhledem k velkému počtu spádových dětí jsme byli nuceni přijmout děti pouze dle prvního kritéria stanoveného  školským zákonem.  Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy. 
 
Počet prvňáčků bude vyžadovat výjimku z počtu žáků ve třídách. Budou otevřeny z kapacitních důvodů a dlouhodobého nárůstu počtu spádových dětí v oblasti Petřin tři třídy s počtem 32,32,31 žáků.V případě, že dojde k odhlášení dětí ze seznamu přijatých, nebudeme vzhledem k zajištění inkluze ve všech třech třídách počet dětí doplňovat.  
 Zájem rodičů nás těší a současně zavazuje. Obáváme se, že očekávání na naplnění programu ZaS i individuálního přístupu bude v těchto počtech velmi komplikované uskutečňovat kvalitně a v plném rozsahu.  To nás trápí a mrzí.
 
Nástup do první třídy bude pro děti vzhledem k naplněnosti tříd a zajištění inkluze náročnější. Je tedy k úvaze rodičů dětí, které mají ještě možnost nástupu na školy s menším počtem žáků (byly na tyto školy přijaty), aby své rozhodnutí zvážili ve prospěch dítěte.
 
Děkujeme za pochopení         Mgr. Jana Kindlová ŘŠ

ŠKOLNÍ KOLO ORIENTAČNÍHO BĚHU

ŠKOLNÍ KOLO ORIENTAČNÍHO BĚHUVe čtvrtek se ve Hvězdě konal pátý ročník celoškolního závodu v orientačním běhu. Zúčastnilo se ho 150 dětí ze čtyř škol. ZŠ Ruzyně, ZŠ Marjánka, ZŠ Otakara Chlupa a pořadatelské ZŠ Petřiny sever. Na bednu se probojovalo hodně našich žáků, a tak jim moooc gratulujeme! Velké díky dobrovolníkům z řad juniorů z oddílu OB Kotlářka, kteří nám postavili trať!!!

ŠKOLNÍ KOLO ORIENTAČNÍHO BĚHU

ŠKOLNÍ KOLO ORIENTAČNÍHO BĚHUŠkolní kolo orientačního běhu proběhne již ve čtvrtek. Přihlášení žáci musí před závodem odevzdat přihlášku podepsanou rodiči a 10 Kč startovné.
Přihláška a informace ke stažení.

JARNÍ KONZULTACE UČITEL - ŽÁK - RODIČ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na jarní konzultace věnované prospěchu a chování Vašich dětí. Rádi bychom se vrátili k modelu konzultací rodič/žák/ vyučující. V přiložené tabulce najdete spojení na učitele a časy vypsaných konzultací. Pro plynulost průběhu konzultačních dnů Vás žádáme o telefonickou či emailovou domluvu schůzky s konkrétními vyučujícími. Pokud bude Vámi upřednostněný čas již obsazen jinými zájemci, je možné si domluvit i jiný termín a to mimo vypsané konzultační dny.
Vše je o vzájemné dohodě.
S pozdravem a přáním pěkných jarních svátků     Jana Kindlová

POZVÁNKA NA SCHŮZI SRPŠ - 10. 4. v 17:00

Připomínáme členskou schůzi SRPŠ, která se bude konat ve středu 10. 4. 2019 od 17:00 (přesné místo zjistíte na recepci). Hlavním bodem programu bude předvedení nové interaktivní tabule Epson EB-695Wi, a hlasování o nákupu další interaktivní tabule stejného typu z prostředků SRPŠ. Podrobnosti najdete v pozvánce (pdf) na webu školy. 

Nepřehlédněte: paní ředitelka Kindlová společně s paní učitelkou Kavkovou uvedou chystané omezení mobilních telefonů pro žáky školy.

Dále budeme hlasovat o zvýšení odměny pro naší paní pokladní.

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce
 
Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy v pátek 26. 4. 2019 v 10:00 hod. formou seznamu registračních čísel.

K zápisu přišlo do naší školy v letošním roce 159 zájemců.  Zájem nás těší a zároveň přivádí k nepříjemným situacím odmítnutí zájemců. Budeme otevírat 3 třídy s maximálním počtem 27 žáků. Vylosovaná pořadí budou doplňovat uvolněná místa dle vyhlášených kritérií a vylosovaných pozic.

Děkujeme za pochopení a žádáme rodiče o trpělivost.

VYHLÁŠENÍ LOSOVÁNÍ - ZÁPIS

VYHLÁŠENÍ LOSOVÁNÍ - ZÁPIS

ŽÁKOVSKÁ VÝSTAVA "DIVOČINY"

ŽÁKOVSKÁ VÝSTAVA Ve výstavní síni Makromolekulárního ústavu AV ČR na Petřinách bude od 2. 4. do 29. 4. probíhat  výstava žákovských prací. Výstava je přístupná zdarma a všichni jste srdečně zváni. Slavnostní zahájení proběhne v úterý 2. 4.

PROHLÁŠENÍ KE STÁVCE ZA KLIMA

PROHLÁŠENÍ KE STÁVCE ZA KLIMAProhlášení studentů 7. A a 8. A k podpoře studentské stávky za čisté životní prostředí.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - ONLINE FORMULÁŘ

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD -  ONLINE FORMULÁŘVážení rodiče budoucího prvňáčka,
nabízíme Vám možnost vyplnění online dotazníku, který si můžete vytisknout a podepsaný přinést k zápisu.
Současně se nám Vámi zapsané informace do dotazníku zobrazují v systému a administrace zápisu bude pro obě strany jednodušší. Pokud nemáte možnost tisku, budeme pro Vás mít Vámi vyplněný dotazník připravený u zápisu. 

Zápisový dotazník je připraven na níže uvedené adrese.
https://zapis.zspetriny.cz

K zápisu si prosím nezapomeňte vzít OP, rodný list dítěte a v případě odlišné adresy dítěte, prosíme o doklad spádovosti - potvrzení od MČ o trvalém bydlišti dítěte.

V termínu zápisu 2. nebo 3. 4. se těšíme vždy od 13:00 do 18:00 na milé setkání. 

Veřejné losování zapsaných dětí spadajících do 2. kritéria proběhne 4.4. v 9:00 hodin v prostorách školy za přítomnosti vedení školy a zástupců SRPŠ, RADY ŠKOLY a MČ PRAHA 6.

STÁVKA ZA KLIMA - 15. 3.

STÁVKA ZA KLIMA - 15. 3. Možná jste si všimli, že před školou visí dost divná vlajka. Rádi bychom vám řekli proč. Dnes probíhá na celém světě studentská stávka. Proti nečinnému postoji světových politiků ke globální změně klimatu a jen u nás se jí účastní tisíce středoškoláků. Tuto stávku vyvolala švédská studentka Greta Thunberg, která není o moc starší než my a která pravidelně každý pátek protestuje před švédským parlamentem. Nechceme, aby se tyto problémy začaly řešit, až bude na všechno příliš pozdě. A ačkoliv se této stávky neúčastní základní školy, chtěli bychom, abyste o tomto problému více přemýšleli.

PONOŽKOVÝ DEN - 21. 3.

PONOŽKOVÝ DEN - 21. 3. V rámci Ponožkového dne jsme si s dětmi připomněli Světový den Downova syndromu.

POETICKÉ SETKÁNÍ - 7. 3.

POETICKÉ SETKÁNÍ - 7. 3. Ve čtvrtek jsme se setkali nad poezií v recitační soutěži. Ještě jednou děkujeme všem odvážným z prvního stupně. Děti měly často originální výběr textu a některé se nezalekly ani přísné čtyřčlenné poroty. Vítěze z obou kategorií (2. a 3. třída, 4. a 5. třída) vyhlásíme v pondělí. 

LITERÁRNÍ KAVÁRNA

LITERÁRNÍ KAVÁRNAVe čtvrtek 28. 2. proběhl ve spojovací chodbě 5. ročník Literární kavárny. Ta letos doslova praskala ve švech, ale nálada byla skvělá. Představilo se 25 autorů napříč prvním a druhým stupněm a každý z nich si užil svých „5 minut slávy“ ve školním kultovním křesle. Děkujeme moderátorům Julii Součkové a Františku Boumovi za téměř profesionální výkon a všech začínajících spisovatelů se ptáme: „ Za rok zase?“
Fotogalerie z kavárny

PROSBA O OMEZENÍ PLATEB OBĚDŮ V HOTOVOSTI

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že od prosince ruší petřinská  pobočka KB peněžní pokladnu a výběr  i ukládání peněz bude přes bankomat, vás tímto oslovením prosíme, abyste zvážili zavedení trvalých příkazů na placení stravného. Pokud ke změně přistoupíte, vedoucí školní jídelny od vás bude  potřebovat č.účtu, z kterého budete obědy platit, aby pak koncem školního roku vám na toto č.úč.poslala přeplatky. Po obdržení tohoto č.vám přidělí variab.symbol a podá další instrukce.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Obracet se můžete na  paní Renatu Šimkovou vedoucí školní jídelny - telefonicky 235090741 nebo emailem na adresu r.simkova@zspetriny.cz
 

RIZIKOVÉ JEVY SOUVISEJÍCÍ SE ZÁVISLOSTÍ NA INTERNETU A SOC. SÍTÍCH

Novým trendem se staly informační a počítačové technologie, které jsou dnes běžně dostupné i žákům na 1. stupni. S tím souvisí nové rizikové jevy, které bychom vám ve stručnosti chtěli představit.

PROJEKTOVÝ DEN K VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

PROJEKTOVÝ DEN K VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKAU příležitosti výročí naší republiky jsme si v rámci projektového dne připomněli důležité chvíle související s 1. světovou válkou a se vznikem Československa. Více informací ve fotogalerii.
Prohlédnout fotogalerii.

TAJEMSTVÍ ÚPLŇKŮ - KNIHA TŘÍDY 5.A

TAJEMSTVÍ ÚPLŇKŮ - KNIHA TŘÍDY 5.AV 5. A vznikl výjimečný projekt - žáci s paní učitelkou Slavíkovou společně napsali knihu. Vše od vzniku nápadu, přes přípravu knihy až po slavnostní křest knihy v Klementinu  najdete na stránkách knihy Tajemství úplňků.

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY K ELEKTRONICKÝM CIGARETÁM

Informace o škodlivosti el. cigaretInformace o škodlivosti el. cigaret

VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍOd 24. 4. do 17. 5. 2018 můžete zhlédnout výstavu Nedokončené příběhy. Výstava se uskuteční v prostorách Ústavu makromolekulární chemie AVČR na Petřinách.

SETKÁNÍ S KARDINÁLEM DUKOU

SETKÁNÍ S KARDINÁLEM DUKOUV rámci projektu Hravý architekt tvořili žáci čtvrtých tříd výtvarná díla na téma Baroko v Čechách. Pod vedením Markéty Vondráškové vytvořili velmi úspěšná díla, prezentovaná také na výstavě v Paříži. Na závěr projektu přijal úspěšné žáky kardinál Duka.
Více informací a fotografie z návštěvy viz Hravý architekt

POSBÍRANÉ TEXTY V LITERÁRNÍ KAVÁRNĚ

POSBÍRANÉ TEXTY V LITERÁRNÍ KAVÁRNĚVe čtvrtek 1.3. se naše spojovací chodba proměnila v útulnou literární kavárnu. V ní byly představeny první spisovatelské pokusy žáků z 1. i 2. stupně. Všechny je doprovodil hudebník Jakub Nygrýn a svým milým vystoupením podpořil i vzácný host, spisovatel a divadelník Arnošt Goldflam.
Užili jsme si to a těšíme se opět za rok!
Děkujeme všem, kteří se letos odhodlali něco napsat a vhodit do krabice na vrátnici. Pokud jste s námi nebyli v kavárně, třeba se na vás štěstí usměje příští rok.:-)Pište dál, stojí to za to, i kdyby to bylo jen do šuplíku.

Erbenův Štědrý den v podání 5.C

Erbenův Štědrý den v podání 5.CPůvodní film třídy 5.C - stínohra, recitace, hudba, střih i režie - stoprocentní dětská práce.
Sledujte na školním kanálu Youtube.

Školní rekord

Školní rekord
Hlásíme neobvyklý rekord ze školní jídelny, o který se dne 14.12.2017 v době trvání celé šesté vyučovací hodiny úspěšně postaraly děti z těchto tříd:  3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A  a  5.C
 
Je to k nevíře, ale po celou tuto dobu bylo v jídelně téměř dokonalé ticho a tyto děti tak samy sobě nadělily oběd v klidném prostředí. Některé si dokonce při odchodu z jídelny pochvalovaly, že to je poprvé, co to zažily. Za to, že něco takového dokázaly a vyhrály tak samy nad sebou a svými mluvidly, jim patří velká gratulace a ještě větší díky od našeho kuchařského týmu!!!! 
Byl to nevšední zážitek. Děkujeme! Přítomní učitelé.

Vánoční dílny - poděkování

Vánoční dílny - poděkování

Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli na vánoční dílny a podpořili Hynečka. Na dílnách se díky Vám vybrala úžasná celková částka 33 150 Kč + 19 500 Kč.

Tato finanční pomoc bude zaslána na Hynečkovo konto a určitě pomůže k jeho další cestě do plnohodnotného života.

Celá fotogalerie

Obrázek, který pomáhá hned dvakrát

Obrázek, který pomáhá hned dvakrátŠkolní družina se účastní soutěže Fondu ohrožených dětí Obrázek, který pomáhá hned dvakrát. Více informací o projektu, vybrané obrázky a hlasování najdete na facebookové stránce FOD.

Sbírka víček pro Hynečka

Sbírka víček pro HynečkaVe třídě 5. A (paní učitelka Slavíková) nadále probíhá sběr víček od plastových lahví. Výtěžek jde na Konto Hynek - více informací na stránkách.

Výroba adventních věnců

Výroba adventních věncůV mnoha rodinách v neděli zapálili první svíčku na adventním věnci. Těší nás, že jsme k vánoční pohodě mohli přispět. Všechny věnce, které v pátečních dílnách vznikly byly...prostě nádherné.

Více fotografií najdete na našem Facebooku.

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDYDěkujeme účastníkům sobotní brigády na školní zahradě za Váš čas a nadšení. 
Fotografie z brigády.

HEDVÁBNÉ DÍLNY PRO ADOPCI NA DÁLKU

HEDVÁBNÉ DÍLNY PRO ADOPCI NA DÁLKU

11. 11. 2017 od 10 do 16 hodin si v  prostorách výtvarných dílen si můžete zakoupit libovolné množství hedvábí a pod vedením lektorů namalovat šátky, šály a hedvábné drobnosti. Aktivitu zvládnou i malé děti ve spolupráci s rodiči nebo prarodiči.

Cena dílen je dána množstvím zakoupeného hedvábí. Čas, který strávíte malováním, určuje vaše rychlost, šikovnost a chuť zkoušet něco nového.

Výtěžek z celé akce bude použit na podporu studia našich adoptovaných dětí v indii.

POZOR - NOVÁ CENA OBĚDŮ - LISTOPAD 2017

Vážení rodiče,

od 1.11.2017 jsme nuceni o 1,- Kč navýšit cenu oběda u všech věkových kategorií a to z důvodu neustálého zdražování.
Navýšení ceny je v souladu s přílohou 2., vyhl.č.107/2005 sb.o škol.stravování ve znění p.p.

  Nová sazba :

  7-10 let      27,- Kč/oběd / max.limit dle vyhl. 32,- Kč /

 11-14 let    29,- Kč/oběd / max.limit dle vyhl. 34,- Kč /

 15 let +      30,- Kč/oběd / max.limit dle vyhl. 37,- Kč /

  Renata Šimková / ved.škol.jídelny/                          

 V Praze 31.10.2017     

 

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮV rámci  výstavy žákovských prací, tentokrát na téma V rostlinách,  konající se  v kavárně Vypálené koťátko proběhne 18. 10. od 18:00 Dernisáž.

NABÍDKA KROUŽKŮ

V aktualizované nabídce odpoledních aktivit najdete všechny kroužky, konané v prostorách školy. Pro žáky 4., 5. třídy a 2. stupně je také v provozu Volnočasový klub DDM, klub neprovozuje ZŠ, ale DDM Praha 6. Klub je umístěn v suterénu školy.
Nabídka kroužků s popisem. Přehled kroužků v tabulce.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

PRVNÍ ŠKOLNÍ DENNoví prvňáčci zahájili školní rok. Po slavnostním zahájení před školou se děti seznámily se svými učitelkami a poprvé zasedly do školních lavic.
Na fotografiích vidíte první chvíle v 1. C s paní učitelkou Dražskou, v 1. A s paní učitelkou Hančovou a v 1. B s paní učitelkou Peřichovou.
Nejen prvňáčkům a jejich rodičům přejeme krásný školní rok.
Fotogalerie.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Vítáme žáky i rodiče po prázdninách, těšit se můžete na zprovozněnou spojovací chodbu mezi školou a jídelnou i na nový, bezpečnější a přehlednější přechod přes silnici u školy. Slavnostní zahájení školního roku pro nové prvňáčky proběhne 4. 9. 2017 v 8:15 před školou. 2. - 9. třídy zahájí školní rok v 8:00 v kmenových třídách. Prohlédněte si chodbu již nyní ve fotogalerii.

Týdny mediálního vzdělávání

Týdny mediálního vzdělávání

Naše škola se zapojila do Týdnů mediálního vzdělávání, akce, která propojila školy, novináře a mediální odborníky. Člověk v tísni, resp. jeho část Jeden svět na školách, svojí záštitou umožnil dětem a mladým lidem setkat se světem médií a seznámit se s problematikou fake news. Žáci 8. a 9. ročníků zhlédli dokumentární film Nic než lži a následně debatovali s novinářem Martinem Fendrychem z Aktuálně.cz a spoluzakladatelem webu Manipuláři.cz Petrem Nutilem.

Zahradní slavnost - fotogalerie

Zahradní slavnost - fotogaleriePřipomeňte si letošní zahradní slavnost v našich fotogaleriích.

Pozvánka na výstavu žákovských prací

Pozvánka na výstavu žákovských pracíVýstava Tančím tak rychle, jak dokážu se koná v Ústavu makromolekulární chemie na Heyrovského náměstí.

Přebor v orientačním běhu 2017

Přebor v orientačním běhu 2017Už potřetí jsme si z Pražského přeboru škol v orientačním běhu přivezli celkové ZLATO!!!!
V jedné z kategorií jsme ani nepustili na stupně vítězů nikoho jiného. Skoro každý ze závodníků přispěl do celkového součtu bodů a největší podíl měli samozřejmě medailisté!
V kategorii
Dívky 1.- 3.třída:
1.místo - Amálie Lampová 3.C
2.místo - Julie Součková 3.B

Chlapci 1.- 3. třída:
1.místo- Šimon Ohanka 3.C
2.místo- Jáchym Šubrt 3.A
3.místo - Štěpán Brandejs 3.B

Dívky 4.-5.třída:
2.místo- Emma Vozková 4.B
3.místo- Michaela Křížová 5.A

Chlapci 4.-5.třída:
2.místo- Vojtěch Šubrt 5.B
3.místo- Ondřej Ohanka 5.B

Fotogalerie - školní kolo
Fotogalerie - přebor škol

Družina na leteckém simulátoru

Družina na leteckém simulátoru28.3. navštívili chlapci z několika oddělení naší ŠD letecký simulátor Boeingu 737-800, který je umístěný v SOŠCL v Ruzyni. 
Chlapci si mohli vyzkoušet jaké to je řídit dopravní letadlo a dozvěděli se mnoho zajímavého.
Akce s odborným výkladem se podařila. Hoši si odnesli velké dojmy a na památku barevnou pohlednici s leteckou tématikou.
Celá fotogalerie

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy