Jméno:
Heslo:

Archiv

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTVážení rodiče, žáci a návštěvníci školního webu, srdečně vás všechny zveme na již tradiční závěr školního roku - Zahradní slavnost.
Vše najdete v přiložené pozvánce. Těšíme se na vás. Určitě se přijďte podívat.

BĚH PRO HYNEČKA - PODĚKOVÁNÍ

BĚH PRO HYNEČKA - PODĚKOVÁNÍ
Běhu pro Hynečka se zúčastnilo 329 běžců. Vybralo se 10 240 Kč. Všichni běžci Hynečkovi  celkově věnovali 6 dní, 15 hodin, 12 minut.
Všem účastníkům i organizátorům děkujeme.

VÝSLEDKY ZKOUŠEK DO VÝTVARNÉ TŘÍDY

Vážení zájemci a účastníci talentových zkoušek, v přiloženém souboru najdete výsledky svého úsilí pod identifikačními čísly, které jste při zkouškách obdrželi. Zájemců o výtvarné zaměření bylo letos opravdu hodně. Konkurence  byla velká.  Počet přihlášených dětí se blížil číslu 100. Ke zkouškám se nakonec dostavilo 96 zájemců.
Do výtvarné třídy přijímáme  dle předem stanovených kritérií 26 dětí.
Pro školní rok 2019/2020 budeme otevírat 3  šesté třídy. Do nevýtvarné třídy 6.B a 6.C budou zařazeni žáci naší školy, kteří postupují z pátého ročníku. Třídy budou obsazeny po 27 žácích. Bohužel z důvodů integrací v obou třídách nebudeme počty navyšovat nespádovými dětmi.

Velký zájem tvořivých dětí nás těší. Bohužel nemůžeme všechny uchazeče uspokojit.
Doufáme, že neúspěch u výtvarných zkoušek děti neodradí, protože činností nejen ve škole, jak se dívat na svět tvořivě, s fantazií malíře či kreslíře, najdete nespočet. 

Dle §36 osdt. 3 a §38  zákona č.500/2004 Správní řád mají možnost účastníci před vyjádřením rozhodnutí  nahlédnout do spisu. Nahlédnutí je možné do 14.6. 2019.

S pozdravem  Mgr. Jana Kindlová

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY NA ZAHRADĚ

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY NA ZAHRADĚDěkujeme všem, kteří v neděli věnovali čas naší zahradě. Hlavním cílem nedělního setkání bylo  nakreslení prvků pro venkovní práci v Hejného matematice. Síť, krokovací metry a hodiny mohou učitelé využívat při výuce venku.

3. 6. BĚŽÍME PRO HYNEČKA

3. 6. BĚŽÍME PRO HYNEČKAPřestali jsme sbírat víčka, teď běžíme pro Hynečka. Poběžte s námi!
Kdy a kde? 3. 6. od 12:30 do 17:00, start na školním hřišti.
Kudy? buďto kolem hřiště kolikrát chceš nebo kolem Libočáku a zpět
Co dáš? 10 Kč nebo víc  a svůj čas
Co získáš? jistou dávku endorfinu a radost z pomoci

Kdo neběhá, může jít, courat se, kráčet jakkoliv. Každý pohyb se vítá, celkový čas se počítá.

2. 3. TVOŘIVÁ BRIGÁDA

2. 3. TVOŘIVÁ BRIGÁDA

POHÁR PRAŽSKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU

POHÁR PRAŽSKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU
Ve čtvrtek se nemocemi, talentovkami a školami v přírodě zdecimovaná parta nominovaných žáků naší školy vydala popasovat s partami z jiných pražských škol. Jeli jsme vlakem do Kladna na Sletiště. V obrovské konkurenci získaly děti z kategorie od první do páté třídy celkové čtvrté místo.
 
Tentokrát bodovali hlavně kluci:
V kategorii 1.-3. třída vyhrál  celkové první místo Hynek Brandejs
V kategorii  4.-5.třída byl Štěpán Brandejs stříbrný a Adam Engel bronzový
 
Gratulujeme jim i všem ostatním, kteří se nelekli zimy, větru deště a běhali a hledali na maximu svých sil !!!!

ZKOUŠKY DO VÝTVARNÉ TŘÍDY PRO ROK 2019/2020

DNE 16.5. 2019  OD 9: 00 DO 13: 35  PROBĚHNE PRVNÍ TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK DO 6. ROČNÍKU V PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Do výtvarné třídy budou přijati žáci, kteří splní požadavky talentových zkoušek a úspěšně zvládnou všechny zadané úkoly.
Děti budou na seznamu přijatých žáků řazeny podle celkového součtu bodů, získaných za jednotlivé úkoly.
Body odpovídají školnímu známkování (1 – 5)
Hodnoceno bude celkem 7 úkolů. Nejlepší možné hodnocení je 7 bodů (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1).
Doplňujícím kritériem bude soubor domácích prací. V případě shodného počtu bodů u více žáků,budou upřednostněni ti žáci, kteří lépe uspěli v kreativních úkolech ( č 2., 3., 4., 5.)
 
Výstupy ze zkoušek budou hodnotit :    Halina Suková
                                                         Martina Macků
                                                         Lucie Vaněčková
                                                         Markéta Vondrášková
                                                         Michal Hejmovský
 
Do výtvarné třídy bude přijato pro školní rok 2019/2020 celkem 26 žáků.
Doba trvání zkoušek : 9.00 – 13.35

VÝSLEDKY ZÁPISU

ZÁPIS WEBZÁPIS WEB

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ROK 2019/2020

Vážení rodiče,
k zápisu letos přišlo 158 dětí. Vzhledem k velkému počtu spádových dětí jsme byli nuceni přijmout děti pouze dle prvního kritéria stanoveného  školským zákonem.  Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy. 
 
Počet prvňáčků bude vyžadovat výjimku z počtu žáků ve třídách. Budou otevřeny z kapacitních důvodů a dlouhodobého nárůstu počtu spádových dětí v oblasti Petřin tři třídy s počtem 32,32,31 žáků.V případě, že dojde k odhlášení dětí ze seznamu přijatých, nebudeme vzhledem k zajištění inkluze ve všech třech třídách počet dětí doplňovat.  
 Zájem rodičů nás těší a současně zavazuje. Obáváme se, že očekávání na naplnění programu ZaS i individuálního přístupu bude v těchto počtech velmi komplikované uskutečňovat kvalitně a v plném rozsahu.  To nás trápí a mrzí.
 
Nástup do první třídy bude pro děti vzhledem k naplněnosti tříd a zajištění inkluze náročnější. Je tedy k úvaze rodičů dětí, které mají ještě možnost nástupu na školy s menším počtem žáků (byly na tyto školy přijaty), aby své rozhodnutí zvážili ve prospěch dítěte.
 
Děkujeme za pochopení         Mgr. Jana Kindlová ŘŠ

ŠKOLNÍ KOLO ORIENTAČNÍHO BĚHU

ŠKOLNÍ KOLO ORIENTAČNÍHO BĚHUVe čtvrtek se ve Hvězdě konal pátý ročník celoškolního závodu v orientačním běhu. Zúčastnilo se ho 150 dětí ze čtyř škol. ZŠ Ruzyně, ZŠ Marjánka, ZŠ Otakara Chlupa a pořadatelské ZŠ Petřiny sever. Na bednu se probojovalo hodně našich žáků, a tak jim moooc gratulujeme! Velké díky dobrovolníkům z řad juniorů z oddílu OB Kotlářka, kteří nám postavili trať!!!

ŠKOLNÍ KOLO ORIENTAČNÍHO BĚHU

ŠKOLNÍ KOLO ORIENTAČNÍHO BĚHUŠkolní kolo orientačního běhu proběhne již ve čtvrtek. Přihlášení žáci musí před závodem odevzdat přihlášku podepsanou rodiči a 10 Kč startovné.
Přihláška a informace ke stažení.

JARNÍ KONZULTACE UČITEL - ŽÁK - RODIČ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na jarní konzultace věnované prospěchu a chování Vašich dětí. Rádi bychom se vrátili k modelu konzultací rodič/žák/ vyučující. V přiložené tabulce najdete spojení na učitele a časy vypsaných konzultací. Pro plynulost průběhu konzultačních dnů Vás žádáme o telefonickou či emailovou domluvu schůzky s konkrétními vyučujícími. Pokud bude Vámi upřednostněný čas již obsazen jinými zájemci, je možné si domluvit i jiný termín a to mimo vypsané konzultační dny.
Vše je o vzájemné dohodě.
S pozdravem a přáním pěkných jarních svátků     Jana Kindlová

POZVÁNKA NA SCHŮZI SRPŠ - 10. 4. v 17:00

Připomínáme členskou schůzi SRPŠ, která se bude konat ve středu 10. 4. 2019 od 17:00 (přesné místo zjistíte na recepci). Hlavním bodem programu bude předvedení nové interaktivní tabule Epson EB-695Wi, a hlasování o nákupu další interaktivní tabule stejného typu z prostředků SRPŠ. Podrobnosti najdete v pozvánce (pdf) na webu školy. 

Nepřehlédněte: paní ředitelka Kindlová společně s paní učitelkou Kavkovou uvedou chystané omezení mobilních telefonů pro žáky školy.

Dále budeme hlasovat o zvýšení odměny pro naší paní pokladní.

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce
 
Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy v pátek 26. 4. 2019 v 10:00 hod. formou seznamu registračních čísel.

K zápisu přišlo do naší školy v letošním roce 159 zájemců.  Zájem nás těší a zároveň přivádí k nepříjemným situacím odmítnutí zájemců. Budeme otevírat 3 třídy s maximálním počtem 27 žáků. Vylosovaná pořadí budou doplňovat uvolněná místa dle vyhlášených kritérií a vylosovaných pozic.

Děkujeme za pochopení a žádáme rodiče o trpělivost.

VYHLÁŠENÍ LOSOVÁNÍ - ZÁPIS

VYHLÁŠENÍ LOSOVÁNÍ - ZÁPIS

ŽÁKOVSKÁ VÝSTAVA "DIVOČINY"

ŽÁKOVSKÁ VÝSTAVA Ve výstavní síni Makromolekulárního ústavu AV ČR na Petřinách bude od 2. 4. do 29. 4. probíhat  výstava žákovských prací. Výstava je přístupná zdarma a všichni jste srdečně zváni. Slavnostní zahájení proběhne v úterý 2. 4.

PROHLÁŠENÍ KE STÁVCE ZA KLIMA

PROHLÁŠENÍ KE STÁVCE ZA KLIMAProhlášení studentů 7. A a 8. A k podpoře studentské stávky za čisté životní prostředí.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - ONLINE FORMULÁŘ

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD -  ONLINE FORMULÁŘVážení rodiče budoucího prvňáčka,
nabízíme Vám možnost vyplnění online dotazníku, který si můžete vytisknout a podepsaný přinést k zápisu.
Současně se nám Vámi zapsané informace do dotazníku zobrazují v systému a administrace zápisu bude pro obě strany jednodušší. Pokud nemáte možnost tisku, budeme pro Vás mít Vámi vyplněný dotazník připravený u zápisu. 

Zápisový dotazník je připraven na níže uvedené adrese.
https://zapis.zspetriny.cz

K zápisu si prosím nezapomeňte vzít OP, rodný list dítěte a v případě odlišné adresy dítěte, prosíme o doklad spádovosti - potvrzení od MČ o trvalém bydlišti dítěte.

V termínu zápisu 2. nebo 3. 4. se těšíme vždy od 13:00 do 18:00 na milé setkání. 

Veřejné losování zapsaných dětí spadajících do 2. kritéria proběhne 4.4. v 9:00 hodin v prostorách školy za přítomnosti vedení školy a zástupců SRPŠ, RADY ŠKOLY a MČ PRAHA 6.

STÁVKA ZA KLIMA - 15. 3.

STÁVKA ZA KLIMA - 15. 3. Možná jste si všimli, že před školou visí dost divná vlajka. Rádi bychom vám řekli proč. Dnes probíhá na celém světě studentská stávka. Proti nečinnému postoji světových politiků ke globální změně klimatu a jen u nás se jí účastní tisíce středoškoláků. Tuto stávku vyvolala švédská studentka Greta Thunberg, která není o moc starší než my a která pravidelně každý pátek protestuje před švédským parlamentem. Nechceme, aby se tyto problémy začaly řešit, až bude na všechno příliš pozdě. A ačkoliv se této stávky neúčastní základní školy, chtěli bychom, abyste o tomto problému více přemýšleli.

PONOŽKOVÝ DEN - 21. 3.

PONOŽKOVÝ DEN - 21. 3. V rámci Ponožkového dne jsme si s dětmi připomněli Světový den Downova syndromu.

POETICKÉ SETKÁNÍ - 7. 3.

POETICKÉ SETKÁNÍ - 7. 3. Ve čtvrtek jsme se setkali nad poezií v recitační soutěži. Ještě jednou děkujeme všem odvážným z prvního stupně. Děti měly často originální výběr textu a některé se nezalekly ani přísné čtyřčlenné poroty. Vítěze z obou kategorií (2. a 3. třída, 4. a 5. třída) vyhlásíme v pondělí. 

LITERÁRNÍ KAVÁRNA

LITERÁRNÍ KAVÁRNAVe čtvrtek 28. 2. proběhl ve spojovací chodbě 5. ročník Literární kavárny. Ta letos doslova praskala ve švech, ale nálada byla skvělá. Představilo se 25 autorů napříč prvním a druhým stupněm a každý z nich si užil svých „5 minut slávy“ ve školním kultovním křesle. Děkujeme moderátorům Julii Součkové a Františku Boumovi za téměř profesionální výkon a všech začínajících spisovatelů se ptáme: „ Za rok zase?“
Fotogalerie z kavárny

PROSBA O OMEZENÍ PLATEB OBĚDŮ V HOTOVOSTI

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že od prosince ruší petřinská  pobočka KB peněžní pokladnu a výběr  i ukládání peněz bude přes bankomat, vás tímto oslovením prosíme, abyste zvážili zavedení trvalých příkazů na placení stravného. Pokud ke změně přistoupíte, vedoucí školní jídelny od vás bude  potřebovat č.účtu, z kterého budete obědy platit, aby pak koncem školního roku vám na toto č.úč.poslala přeplatky. Po obdržení tohoto č.vám přidělí variab.symbol a podá další instrukce.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Obracet se můžete na  paní Renatu Šimkovou vedoucí školní jídelny - telefonicky 235090741 nebo emailem na adresu r.simkova@zspetriny.cz
 

RIZIKOVÉ JEVY SOUVISEJÍCÍ SE ZÁVISLOSTÍ NA INTERNETU A SOC. SÍTÍCH

Novým trendem se staly informační a počítačové technologie, které jsou dnes běžně dostupné i žákům na 1. stupni. S tím souvisí nové rizikové jevy, které bychom vám ve stručnosti chtěli představit.

PROJEKTOVÝ DEN K VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

PROJEKTOVÝ DEN K VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKAU příležitosti výročí naší republiky jsme si v rámci projektového dne připomněli důležité chvíle související s 1. světovou válkou a se vznikem Československa. Více informací ve fotogalerii.
Prohlédnout fotogalerii.

TAJEMSTVÍ ÚPLŇKŮ - KNIHA TŘÍDY 5.A

TAJEMSTVÍ ÚPLŇKŮ - KNIHA TŘÍDY 5.AV 5. A vznikl výjimečný projekt - žáci s paní učitelkou Slavíkovou společně napsali knihu. Vše od vzniku nápadu, přes přípravu knihy až po slavnostní křest knihy v Klementinu  najdete na stránkách knihy Tajemství úplňků.

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY K ELEKTRONICKÝM CIGARETÁM

Informace o škodlivosti el. cigaretInformace o škodlivosti el. cigaret

VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍOd 24. 4. do 17. 5. 2018 můžete zhlédnout výstavu Nedokončené příběhy. Výstava se uskuteční v prostorách Ústavu makromolekulární chemie AVČR na Petřinách.

SETKÁNÍ S KARDINÁLEM DUKOU

SETKÁNÍ S KARDINÁLEM DUKOUV rámci projektu Hravý architekt tvořili žáci čtvrtých tříd výtvarná díla na téma Baroko v Čechách. Pod vedením Markéty Vondráškové vytvořili velmi úspěšná díla, prezentovaná také na výstavě v Paříži. Na závěr projektu přijal úspěšné žáky kardinál Duka.
Více informací a fotografie z návštěvy viz Hravý architekt

POSBÍRANÉ TEXTY V LITERÁRNÍ KAVÁRNĚ

POSBÍRANÉ TEXTY V LITERÁRNÍ KAVÁRNĚVe čtvrtek 1.3. se naše spojovací chodba proměnila v útulnou literární kavárnu. V ní byly představeny první spisovatelské pokusy žáků z 1. i 2. stupně. Všechny je doprovodil hudebník Jakub Nygrýn a svým milým vystoupením podpořil i vzácný host, spisovatel a divadelník Arnošt Goldflam.
Užili jsme si to a těšíme se opět za rok!
Děkujeme všem, kteří se letos odhodlali něco napsat a vhodit do krabice na vrátnici. Pokud jste s námi nebyli v kavárně, třeba se na vás štěstí usměje příští rok.:-)Pište dál, stojí to za to, i kdyby to bylo jen do šuplíku.

Erbenův Štědrý den v podání 5.C

Erbenův Štědrý den v podání 5.CPůvodní film třídy 5.C - stínohra, recitace, hudba, střih i režie - stoprocentní dětská práce.
Sledujte na školním kanálu Youtube.

Školní rekord

Školní rekord
Hlásíme neobvyklý rekord ze školní jídelny, o který se dne 14.12.2017 v době trvání celé šesté vyučovací hodiny úspěšně postaraly děti z těchto tříd:  3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A  a  5.C
 
Je to k nevíře, ale po celou tuto dobu bylo v jídelně téměř dokonalé ticho a tyto děti tak samy sobě nadělily oběd v klidném prostředí. Některé si dokonce při odchodu z jídelny pochvalovaly, že to je poprvé, co to zažily. Za to, že něco takového dokázaly a vyhrály tak samy nad sebou a svými mluvidly, jim patří velká gratulace a ještě větší díky od našeho kuchařského týmu!!!! 
Byl to nevšední zážitek. Děkujeme! Přítomní učitelé.

Vánoční dílny - poděkování

Vánoční dílny - poděkování

Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli na vánoční dílny a podpořili Hynečka. Na dílnách se díky Vám vybrala úžasná celková částka 33 150 Kč + 19 500 Kč.

Tato finanční pomoc bude zaslána na Hynečkovo konto a určitě pomůže k jeho další cestě do plnohodnotného života.

Celá fotogalerie

Obrázek, který pomáhá hned dvakrát

Obrázek, který pomáhá hned dvakrátŠkolní družina se účastní soutěže Fondu ohrožených dětí Obrázek, který pomáhá hned dvakrát. Více informací o projektu, vybrané obrázky a hlasování najdete na facebookové stránce FOD.

Sbírka víček pro Hynečka

Sbírka víček pro HynečkaVe třídě 5. A (paní učitelka Slavíková) nadále probíhá sběr víček od plastových lahví. Výtěžek jde na Konto Hynek - více informací na stránkách.

Výroba adventních věnců

Výroba adventních věncůV mnoha rodinách v neděli zapálili první svíčku na adventním věnci. Těší nás, že jsme k vánoční pohodě mohli přispět. Všechny věnce, které v pátečních dílnách vznikly byly...prostě nádherné.

Více fotografií najdete na našem Facebooku.

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDY

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM BRIGÁDYDěkujeme účastníkům sobotní brigády na školní zahradě za Váš čas a nadšení. 
Fotografie z brigády.

HEDVÁBNÉ DÍLNY PRO ADOPCI NA DÁLKU

HEDVÁBNÉ DÍLNY PRO ADOPCI NA DÁLKU

11. 11. 2017 od 10 do 16 hodin si v  prostorách výtvarných dílen si můžete zakoupit libovolné množství hedvábí a pod vedením lektorů namalovat šátky, šály a hedvábné drobnosti. Aktivitu zvládnou i malé děti ve spolupráci s rodiči nebo prarodiči.

Cena dílen je dána množstvím zakoupeného hedvábí. Čas, který strávíte malováním, určuje vaše rychlost, šikovnost a chuť zkoušet něco nového.

Výtěžek z celé akce bude použit na podporu studia našich adoptovaných dětí v indii.

POZOR - NOVÁ CENA OBĚDŮ - LISTOPAD 2017

Vážení rodiče,

od 1.11.2017 jsme nuceni o 1,- Kč navýšit cenu oběda u všech věkových kategorií a to z důvodu neustálého zdražování.
Navýšení ceny je v souladu s přílohou 2., vyhl.č.107/2005 sb.o škol.stravování ve znění p.p.

  Nová sazba :

  7-10 let      27,- Kč/oběd / max.limit dle vyhl. 32,- Kč /

 11-14 let    29,- Kč/oběd / max.limit dle vyhl. 34,- Kč /

 15 let +      30,- Kč/oběd / max.limit dle vyhl. 37,- Kč /

  Renata Šimková / ved.škol.jídelny/                          

 V Praze 31.10.2017     

 

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮV rámci  výstavy žákovských prací, tentokrát na téma V rostlinách,  konající se  v kavárně Vypálené koťátko proběhne 18. 10. od 18:00 Dernisáž.

NABÍDKA KROUŽKŮ

V aktualizované nabídce odpoledních aktivit najdete všechny kroužky, konané v prostorách školy. Pro žáky 4., 5. třídy a 2. stupně je také v provozu Volnočasový klub DDM, klub neprovozuje ZŠ, ale DDM Praha 6. Klub je umístěn v suterénu školy.
Nabídka kroužků s popisem. Přehled kroužků v tabulce.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

PRVNÍ ŠKOLNÍ DENNoví prvňáčci zahájili školní rok. Po slavnostním zahájení před školou se děti seznámily se svými učitelkami a poprvé zasedly do školních lavic.
Na fotografiích vidíte první chvíle v 1. C s paní učitelkou Dražskou, v 1. A s paní učitelkou Hančovou a v 1. B s paní učitelkou Peřichovou.
Nejen prvňáčkům a jejich rodičům přejeme krásný školní rok.
Fotogalerie.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Vítáme žáky i rodiče po prázdninách, těšit se můžete na zprovozněnou spojovací chodbu mezi školou a jídelnou i na nový, bezpečnější a přehlednější přechod přes silnici u školy. Slavnostní zahájení školního roku pro nové prvňáčky proběhne 4. 9. 2017 v 8:15 před školou. 2. - 9. třídy zahájí školní rok v 8:00 v kmenových třídách. Prohlédněte si chodbu již nyní ve fotogalerii.

Týdny mediálního vzdělávání

Týdny mediálního vzdělávání

Naše škola se zapojila do Týdnů mediálního vzdělávání, akce, která propojila školy, novináře a mediální odborníky. Člověk v tísni, resp. jeho část Jeden svět na školách, svojí záštitou umožnil dětem a mladým lidem setkat se světem médií a seznámit se s problematikou fake news. Žáci 8. a 9. ročníků zhlédli dokumentární film Nic než lži a následně debatovali s novinářem Martinem Fendrychem z Aktuálně.cz a spoluzakladatelem webu Manipuláři.cz Petrem Nutilem.

Zahradní slavnost - fotogalerie

Zahradní slavnost - fotogaleriePřipomeňte si letošní zahradní slavnost v našich fotogaleriích.

Pozvánka na výstavu žákovských prací

Pozvánka na výstavu žákovských pracíVýstava Tančím tak rychle, jak dokážu se koná v Ústavu makromolekulární chemie na Heyrovského náměstí.

Přebor v orientačním běhu 2017

Přebor v orientačním běhu 2017Už potřetí jsme si z Pražského přeboru škol v orientačním běhu přivezli celkové ZLATO!!!!
V jedné z kategorií jsme ani nepustili na stupně vítězů nikoho jiného. Skoro každý ze závodníků přispěl do celkového součtu bodů a největší podíl měli samozřejmě medailisté!
V kategorii
Dívky 1.- 3.třída:
1.místo - Amálie Lampová 3.C
2.místo - Julie Součková 3.B

Chlapci 1.- 3. třída:
1.místo- Šimon Ohanka 3.C
2.místo- Jáchym Šubrt 3.A
3.místo - Štěpán Brandejs 3.B

Dívky 4.-5.třída:
2.místo- Emma Vozková 4.B
3.místo- Michaela Křížová 5.A

Chlapci 4.-5.třída:
2.místo- Vojtěch Šubrt 5.B
3.místo- Ondřej Ohanka 5.B

Fotogalerie - školní kolo
Fotogalerie - přebor škol

Družina na leteckém simulátoru

Družina na leteckém simulátoru28.3. navštívili chlapci z několika oddělení naší ŠD letecký simulátor Boeingu 737-800, který je umístěný v SOŠCL v Ruzyni. 
Chlapci si mohli vyzkoušet jaké to je řídit dopravní letadlo a dozvěděli se mnoho zajímavého.
Akce s odborným výkladem se podařila. Hoši si odnesli velké dojmy a na památku barevnou pohlednici s leteckou tématikou.
Celá fotogalerie

NÁSTĚNKA

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

škola nabízí pracovní příležitosti pro pedagogy, asistenty a volnou pozici správce hřiště

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy